Latvijas Universitāte - Psiholoģija - Bak. studijas

Psiholoģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-10-28
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods43310
 
Ilgums3 gadi (pilna laika klātiene); 3,5 gadi (nepilna laika klātiene)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 2150 EUR gadā (pilna laika); 1850 EUR gadā (nepilna laika) (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: http://www.lu.lv/studentiem/stipendijas-krediti-un-studiju-maksa/
 
Programmas aprakstsPsiholoģijas bakalaura programma sniedz bāzes izglītību psiholoģijā, un tā ir pirmais solis psihologa kvalifikācijas iegūšanai!

LU piedāvā jaunu, Psihologu likumam atbilstošu psihologu izglītības modeli, kas paredz, ka psihologa kvalifikāciju var iegūt pēc 3 gadu psiholoģijas bakalaura un 2 gadu psiholoģijas profesionālā maģistra programmu apguves.

Psiholoģijas bakalaura studiju programma dod iespēju studentiem iegūt akadēmisko pamatizglītību psiholoģijā, nodrošina iespēju apgūt psiholoģijas zinātnes un tās dažādo starpnozaru aspektu teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un prasmes, veicina analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas, sociāli komunikatīvās prasmes un pilnveido prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus.

Psiholoģijas bakalaura studiju programmā studentiem ir iespēja apgūt:

• Psiholoģijas pamatstudiju kursus (ievads psiholoģijas zinātnē, psihes bioloģiskie pamati, attīstības psiholoģija, personības psiholoģija, sociālā psiholoģija, kognitīvā psiholoģija, metodoloģija, izpētes metodes, patopsiholoģija, neiropsiholoģija, eksperimentālā psiholoģija u.c.),

• Psiholoģijas apakšnozaru kursus, kuru ietvaros studenti pārsvarā padziļina zināšanas dažādās psiholoģijas praktiskajās jomās (psiholoģiskā konsultēšana un ētika, ģimenes psiholoģija, veselības psiholoģija, organizāciju psiholoģija, psihofizioloģija, juridiskā psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija, stresa vadība u.c.), kā arī izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus – kursa un bakalaura darbus.

• Vispārizglītojošos kursus, kuru ietvaros studenti paplašina akadēmisko redzesloku citās zinātņu nozarēs (kritiskā domāšana, ģenētikas pamati, socioloģija, angļu valoda, matemātiskā statistika),

• Konsultēšanas, grupu vadīšanas pamatiemaņas un pilnveidot saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Studiju laikā izmantojam šādas mācību metodes:

• lekcijas un seminārus, kuros tiek izmantotas diskusijas, grupu darbi u.c. aktīvās apmācības formas;

• sociāli-komunikatīvo prasmju pilnveides un personības izaugsmes treniņus;

• patstāvīgos darbus (referāti, esejas, novērojumu veikšana un analīze, interviju ievākšana un analīze, prezentāciju sagatavošana);

• pētījuma projektu izstrādes un prezentācijas, eksperimentus;

• zinātniski pētniecisko darbu izstrādes un aizstāvēšanas.

Absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmā psiholoģijā, vai plaša spektra spektra sociālo, humanitāro un izglītības zinātņu jomas augstākā līmeņa studiju programmās (piemēram, sabiedrības vadībā, filoloģijā, pedagoģijā, bibliotēkzinātnēs, diplomātijā, komunikāciju zinātnēs, politikas zinātnē, socioloģijā, teoloģijā, filozofijā, vēsturē u.c.) Latvijā un ārvalstīs. Absolventi var veikt psiholoģiska rakstura pētījumus dažādās pētniecības iestādēs un strādāt profesijās, kur nepieciešamas labas komunikācijas prasmes. Tomēr, lai kļūtu par psihologu, nepieciešama profesionālā maģistra izglītība psiholoģijā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/psihologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - Latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā), matemātika
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv