Latvijas Universitāte - Politikas zinātne - Doktora studijas

Politikas zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-07-01
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsPolitikas zinātnes doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.pol.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods51310
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 2134 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsLU politikas zinātnes doktora studiju programmas sniedz iespēju apgūt studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci politikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. Šajā doktora studiju programmā tiek sagatavoti kompetenti un konkurētspējīgi augstākās kvalifikācijas speciālisti visās politikas zinātnes apakšnozarēs (politikas teorijā, salīdzināmajā politikā, publiskajā pārvaldē un administrācijā, starptautiskajā politikā). Politikas zinātnes nodaļas mācībspēku kvalifikācija, zinātniskās publikācijas un atpazīstamība sabiedrībā ir labs priekšnosacījums, lai Latvijas Universitāte arī turpmāk būtu vadošā augstskola valstī politikas zinātnes doktoru gatavošanā.

Doktorantam studiju procesā jāveic šādi galvenie uzdevumi:

jaunāko pētījumu metožu apgūšana un to pielietošana praksē;
padziļināta politikas zinātnes teorētisko disciplīnu apguve;
jaunāko informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas paņēmienu apguve;
promocijas eksāmenu nokārtošana;
lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja pieredzes apgūšana;
patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu;
zinātnisku rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos);
piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros un skolās, stažēšanās ārzemju universitātēs vai pētnieciskajos centros.

Studiju programmas absolventi var strādāt par pasniedzējiem augstākajās mācību iestādēs, pētniekiem pētniecības iestādēs, par augstākā līmeņa vadītājiem ES, Latvijas valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī privātajās struktūrās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/socialo-zinatnu-fakultate/doktorantura/politikas-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds politikas zinātnē vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms. Iestājpārbaudījums – pārrunas, kuru laikā tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis politikas zinātnē, kā arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte. Obligāts priekšnoteikums, lai piedalītos pārrunās, ir izvērsta koncepcija pētniecības darbam, kas tiks veikts doktora studiju laikā.
Papildus iesniedzamie dokumenti: pētniecības darba koncepcija.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv