Latvijas Universitāte - Ekonomika - Doktora studijas

Ekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-03
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsEkonomikas doktors (Dr.oec.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods51310
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2150 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsEkonomikas DSP piedāvā studijas šādās ekonomikas zinātnes apakšnozarēs: Latvijas tautsaimniecība; finanses un kredīts; grāmatvedība un uzskaites teorija; ekonometrija; statistika; tirgzinība.

Ekonomikas doktora studiju programmas mērķis ir dot iespēju doktorantiem apgūt augstākā līmeņa studiju metodes un pētniecības darba organizācijas, vadības principus, sagatavot doktorantus patstāvīgam zinātniskajam un pedagoģiskam darbam, iegūt starptautiski salīdzināmu kompetenci ekonomikas zinātnē un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.
Lai sasniegtu šo mērķi programmā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi, kas doktorantiem jāveic studiju procesā:
•jaunāko pētījumu metožu apgūšana ekonomikā un to pielietošana praksē;
•jaunāko informāciju tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentēšanas paņēmienu apguve;
•padziļināta ekonomikas teorētisko disciplīnu apguve;
•attīstīt kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spējas, lai bagātinātu studentu un sabiedrības intelektuālo potenciālu;
•veicināt ekonomiskās zinātnes tālāko attīstību piedaloties svarīgu nacionālo un globālo problēmu risināšanā;
•promocijas eksāmenu nokārtošana;
•lektora, projektu vadītāja un izstrādātāja darba pieredzes pamatu apgūšana;
•patstāvīga pētnieciskā darba izstrāde un pabeigšana ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu;
•zinātnisko rezultātu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskajos žurnālos (izdevumos);
•piedalīšanās ar referātiem vietējās un starptautiskajās konferencēs, semināros, skolās;
•pierādīt kompetenci uzrakstot un aistāvot promocijas darbu, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu doktora grādu.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/doktorantura/ekonomika
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē. Doktorantūrā var uzņemt arī radniecisku (demogrāfijas, politoloģijas, socioloģijas un juridiskās zinātnes), kā arī izņēmuma kārtā citu nozaru maģistra grādu vai tam pielīdzinātā akadēmiskā grāda ieguvušos, ja viņiem ir darba pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības jomās un pietiekošas zināšanas ekonomikas zinātnē, kā arī ir zinātniskas publikācijas. Iestājpārrunas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv