Latvijas Universitāte - Literatūrzinātne, folkloristika un māksla - Doktora studijas

Literatūrzinātne, folkloristika un māksla
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-25
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsFiloloģijas doktora zinātniskais grāds
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods51222
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 2134 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammai ir trīs apakšprogrammas: literatūrzinātne, folkloristika un mākslas (teātra) zinātne. LFM doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu (angļu, vācu, krievu, arābu u.c.) literatūras vēsturi, literatūras teoriju, salīdzināmo literatūrzinātni, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu loku. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus literatūrzinātnē, folkloristikā, mākslas (teātra) zinātnē, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Programmas absolventi pamatā strādā zinātniski pētnieciskajās institūcijās – visvairāk LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas institūtā, Latvijas Universitātē, tāpat arī Liepājas Universitātē un citās Latvijas augstskolās un koledžās, Nacionālajā bibliotēkā, muzejos (Raiņa un Aspazijas muzejā, Akuratera muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā u.c.) u.c. Saites ar darba devējiem ir regulāras jau studiju laikā, kas izpaužas konferenču un semināru organizēšanā, rakstu krājumu izdošanā, iesaistīšanos pētnieciskajos projektos, ekspedīciju organizēšanā utt.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/doktorantura/literaturzinatnes-folkloristikas-un-makslas-doktora-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds filoloģijā (Mag.philol.) literatūrzinātnes, folkloristikas nozarē vai maģistra grāds mākslas zinātnē (Mag.art.) mākslas zinātnes nozarē. Atsevišķos gadījumos var uzņemt arī pretendentus ar maģistra grādu citā humanitārajā zinātnē. Pēc pretendenta iesniegtajām ziņām tiek izvērtētas pretendenta publikācijas, piedalīšanās konferencēs, iepriekšējas pētnieciskā darba iestrādes, kā arī mutisko pārrunu rezultāti. Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas. Ranžējuma rezultāti tiek izmantoti, ieskaitot pretendentus budžeta vietās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv