Latvijas Universitāte - Teoloģija un reliģiju zinātne - Doktora studijas

Teoloģija un reliģiju zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-25
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsTeoloģijas doktora zinātniskais grāds.
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2023.
Programmas kods51221
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 2134 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsTeoloģijas un reliģiju zinātnes doktora studiju programma nodrošina radošu un tolerantu studiju vidi patstāvīgai pētniecībai, kurai nepieciešamās zināšanas palīdz iegūt pieredzējis akadēmiskais personāls. LU Teoloģijas fakultātes mācībspēki arī palīdz doktorantiem spert pirmos soļus akadēmiskajā vidē (konsultējot dalību konferencēs, nodrošinot pedagoģiskā darba praksi u.tml.). Studentiem ir iespēja izvēlēties viņus interesējošo promocijas darba tēmu no plašā teoloģijas un reliģijpētniecības apakšnozaru loka. Studiju programmas realizācijas rezultātā plānots sagatavot pētniekus un mācībspēkus teoloģijā un reliģiju zinātnē, kā arī profesionāļus ar teoloģijas doktora zinātnisko grādu.

LU Teoloģijas fakultātes doktorantūra sadarbojas ar citām Eiropas universitātēm Vācijā, Apvienotajā Karalistē, Igaunijā, kā arī ziemeļvalstīs, līdz ar to doktorantiem ir iespēja studiju laikā veikt pētniecību un piedalīties konferencēs un kolokvijos arī ārpus Latvijas, tādējādi patstāvīgi veidojot atgriezenisko saikni ar teoloģijas pētniecību pasaulē.

Kādas iespējas pastāv pēc studiju beigšanas?

Jomās, kas saistītas ar reliģiju pētniecību un aktuālo norišu vai procesu analītiku (augstskolās, institūtos, medijos), administrāciju (valsts un pašvaldību institūcijās, reliģiskajās un nevalstiskajās organizācijās) un praksi (baznīcās un citās reliģiskajās organizācijās - garīgās aprūpes, atbalsta un izaugsmes jomās), kā arī reliģisko izglītošanu un vispārējo pakalpojumu sniegšanu (piemēram, ārstniecības atbalsta personas veselības aprūpē, garīgās aprūpes un atbalsta sniedzēji sociālo pakalpojumu jomā, u.c.).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/teologijas-fakultate/doktorantura/teologija-un-religiju-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds atbilstošajā zinātnes nozarē. Iestājpārrunas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv