Latvijas Universitāte - Bioloģija - Doktora studijas

Bioloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-05
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsBioloģijas doktors (Dr.biol.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods51420
 
Ilgums3 līdz 5 gadi
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene; Neklātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2134 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus specialistus kādā no bioloģijas apakšnozarēm, dodot doktorantiem padziļinātas zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas patstāvīga akadēmiskā un zinātniski- pētnieciskā darba veikšanai. Doktora studiju programmas nodrošināšanā ciešā sadarbībā ar Bioloģijas fakultāti iesaistīti arī zinātniskie institūti. Bioloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas sekojošās bioloģijas apakšnozarēs:

augu fizioloģija;
biotehnoloģija;
botānika;
ekoloģija;
ģenētika;
cilvēka un dzīvnieku fizioloģija;
hidrobioloģija/hidroekoloģija;
mikrobioloģija;
molekulārā/šūnu bioloģija
zooloģija.

Doktorantūras studiju laikā jānokārto promocijas eksāmeni atbilstoši izvēlētajam bioloģijas apakšvirzienam, specialitātē un svešvalodā. Jāizstrādā promocijas darbs atbilstoši izvēlētajai pētījuma tēmai.

Karjera

Programmas absolventi var strādāt universitātēs, pētnieciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu laboratorijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, mikrobioloģiju un molekulāro bioloģiju, vides jomas uzņēmumos, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskās organizācijās. Ir arī iespējams turpināt pēcdoktorantūras pētījumu projektus ārzemēs.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biologijas-fakultate/doktorantura/biologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds bioloģijā, ķīmijā, mežkopībā, lauksaimniecībā, kā arī profesionālais ārsta grāds vai minētajiem grādiem atbilstošs augstākās izglītības diploms.
Imatrikulācija notiek pēc promocijas darba tēmas prezentācijas Bioloģijas doktora studiju programmas padomē, izvērtējot plānotā zinātniskā pētījuma kvalitāti un atbilstību LU un Latvijas zinātnes prioritārajiem pētījumu virzieniem, kā arī pretendenta kvalifikāciju (t.sk. motivāciju, iepriekšējās iestrādes, uzstāšanos konferencēs, dalību pētnieciskajos projektos, stažēšanos, kā arī zinātnisko publikāciju skaitu par plānoto promocijas darba tēmu). Iestājpārrunās pretendenti tiek ranžēti (sakārtoti) pēc iegūto punktu kopsummas, kas tiek ņemta vērā, ieskaitot pretendentus budžeta vietās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv