Latvijas Universitāte - Vides zinātne - Mag. studijas

Vides zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-25
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsDabaszinātņu maģistrs vides zinātnē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods45850
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsVides zinātnes maģistra studiju programma nodrošina augstāko akadēmisko maģistra izglītību vides zinātnē. Tā ir interdisciplināra zinātne, kurā integrētas dabaszinātņu un sociālo zinātņu atziņas. Programma sniedz mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs – dabas aizsardzībā, vides pārvaldībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, vides inženierijā, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju programma tiek attīstīta atbilstoši vides zinātnes attīstības tendencēm, kā arī darba devēju, studējošo un absolventu ieteikumiem.

Maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs un virzienos, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu.

Vispārējā mērķa sasniegšanai studiju programmai ir izvirzīti šādi galvenie uzdevumi:

sniegt mūsdienīgas zināšanas un prasmes kādā no vides zinātnes apakšnozarēm (dabas aizsardzība, vides pārvaldība, vides ķīmija un ekotoksikoloģija, vides inženierzinātnes) vai virzieniem, kā arī priekšstatu par vides zinātnes kopējām attīstības tendencēm;
attīstīt kompetences, kas ir būtiskas konkurētspējas nodrošināšanā darba tirgū, gūt zināšanas un radīt izpratni par inovatīvās darbības pamatiem;
sekmēt prasmes veikt individuālus darba uzdevumus un strādāt grupās;
attīstīt pētnieciskās iemaņas, veicot zinātnisku pētījumu akadēmiskā personāla vadībā un tā rezultātus apkopojot maģistra darbā.

Programmas studiju rezultāti

Padziļināti apgūts teorētiskais saturs un pētījumu metodoloģija vides zinātnē, prasme izmantot interdisciplināru pieeju vides zinātnes problēmu risināšanā;
apgūts teorētiskais saturs un praktiskā darba iemaņas vides un attīstības plānošanas jomā, kas ietver vides resursu izpēti, novērtēšanu un pārvaldību, vides plānu izstrādi;
padziļināti apgūta pētnieciskā darba veikšanas metodoloģija, veicot patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 23 nedēļu jeb 23 kredītpunktu apjomā) un rezultātus apkopojot maģistra darbā.

Darba iespējas

Vides zinātnes maģistru potenciālās darba vietas ir Latvijas un pasaules valsts un pašvaldību institūcijas, zinātniskie institūti, privātie uzņēmumi u.c. iestādes.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/geografijas-un-zemes-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/vides-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs vai mežzinātnēs. Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:
1) iestājpārbaudījuma jautājumu vērtējums;
2) studiju izvēles motivācija, iecerētais pētījuma virziens;
3) darba pieredze pētniecībā, uzstāšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs;
4) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;
5) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem vides zinātnes pētījumu virzieniem;
6) maģistra darba iestrāde.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv