Latvijas Universitāte - Uzturzinātne - Mag. studijas

Uzturzinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-16
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsVeselības zinātņu maģistrs uzturzinātnē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 30.05.2019.
Programmas kods45722
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStarpaugstskolu akadēmisko maģistra studiju programmu “Uzturzsinātne” ir izstrādājuši un kopš 2006.gada īsteno Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mācībspēki saskaņā ar starpaugstskolu līgumu un Latvijā atzīti pārtikas un uztura speciālisti, kas šobrīd aktīvi ir iesaistījušies valsts pārtikas un uzturpolitikas izveidē.

Programmas īstenošanas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzturzinātnes speciālistus, kuri ir ieguvuši padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un spēj patstāvīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas, pārtikas ķīmijas un toksikoloģijas jomā, kuri spēj analizēt, kritiski izvērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, lai realizētu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.
Iepriekšējā izglītība, prasībasOtrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) medicīnā vai zobārstniecībā; bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) vai maģistra grāds dabaszinātnēs, veselības zinātnēs, farmācijā, pārtikas ķīmijā, pārtikas zinībās un pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijā un veselības izglītībā, veterinārmedicīnā un citās radniecīgās nozarēs. Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:
1) studiju programmas izvēles motivācija;
2) darba pieredze pētniecībā - bakalaura darba izstrādē izmantotās metodes un iegūtie rezultāti;
3) reflektanta uzturzinātnes zināšanu pašnovērtējums;
4) uzstāšanās ar referātu zinātniskās konferencēs, sabiedrību un veselības aprūpes speciālistus izglītojošos semināros u.c.;
5) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;
6) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem uzturzinātnes pētījumu virzieniem;
7) maģistra darba iestrāde (piem., literatūras pētījumi par interesējošo problēmu u.c.).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv