Latvijas Universitāte - Ģeoloģija - Mag. studijas

Ģeoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-25
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsDabaszinātņu maģistrs ģeoloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 24.04.2023.
Programmas kods45440
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsĢeoloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisku izglītību ģeoloģijā, nodrošinot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas tādās ģeoloģijas apakšnozarēs, kā kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija un pamatiežu ģeoloģija, attīstot iemaņas pētnieciskā darbā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu. Maģistra studiju programma padziļina studentu zināšanas, pilnveido praktiskās iemaņas ģeoloģijas apakšnozarēs un attīsta studentu patstāvīgas zinātniskās pētniecības iemaņas.

Ģeoloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir šādi:

sniegt mūsdienīgas zināšanas un attīstīt spējas tās pielietot kādā no ģeoloģijas apakšnozarēm (kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija, lietišķā ģeoloģija, pamatiežu ģeoloģija), kā arī gūt priekšstatus par ģeoloģijas kā zinātnes kopējām attīstības tendencēm;
sekmēt praktisko un pētniecības darba iemaņu attīstību konkurētspējas nodrošināšanai darba tirgū, sniegt priekšstatus par inovatīvas darbības pamatiem;
veikt zinātnisku pētījumu akadēmiskā personāla vadībā un apkopot tā rezultātus maģistra darbā.

Programmas studiju rezultāti

Plānotie studiju rezultāti ietver bakalaura kompetences, kas ir pilnveidotas un papildinātas akadēmiskās maģistra studijās, kuru būtiska sastāvdaļa ir pētnieciskais darbs ģeoloģijā un patstāvīgu atziņu un secinājumu izdarīšana.

Papildus ģeoloģijas maģistra grāda ieguvējs spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas vismaz vienā no ģeoloģijas apakšnozarēm, izpratni par svarīgāko mūsdienu ģeoloģijas virzienu un izvēlēto radniecīgo apakšnozaru koncepcijām un teorijām, kas nodrošina pamatu pētniecībai un profesionālai darbībai gan ģeoloģijas nozarē, gan citu dabas zinātņu nozaru saskarē, un kas ir pietiekošas studiju turpināšanai doktorantūrā.

Programmas beidzēji prot patstāvīgi iegūt, izmantot un komunicēt ģeoloģisko informāciju, izvēlēties un praktiski pielietot atbilstošas ģeoloģisko pētījumu metodes, lai veiktu pētniecisko darbību vai ģeologa funkcijas augstā profesionālā līmenī.

Darba iespējas

Studiju programmas beidzēji sekmīgi iekļaujas pētnieciskā un profesionālā darbībā Zemes dzīļu pētījumu, racionālas izmantošanas un aizsardzības jomā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, LR Vides inspekcijas un citās organizācijās, Latvijas un ārvalstu augstskolās, muzejos, kā arī strādā daudzajos ģeoloģiskas ievirzes privātuzņēmumos.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/geografijas-un-zemes-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/geologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasDabaszinātņu bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē, bioloģijā, ķīmijā, fizikā vai inženierzinātņu bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) būvniecībā. Iestājpārbaudījumā tiek ņemts vērā:
1) studiju izvēles motivācija;
2) iestājpārbaudījuma jautājumu vērtējums;
3) darba pieredze pētniecībā, uzstāšanās ar referātu zinātniskajās konferencēs;
4) pieredze darbā ģeoloģijas nozarē;
5) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv