Latvijas Universitāte - Politikas zinātne - Mag. studijas

Politikas zinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-09-05
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs politikas zinātnē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods45310
 
Ilgums2 gadi (pilna laika)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakststudiju programma ir vērsta uz zināšanu padziļināšanu par politikas veidošanas procesu nacionālajās un starptautiskajās institūcijās un uz šim procesam nepieciešamo prasmju un iemaņu izkopšanu. Atbilstoši studējošo interesei programmas ietvaros tiek piedāvātas trīs specializācijas:

- Eiropas publiskā pārvalde;
- Starptautiskās attiecības;
- Politikas teorija un salīdzinošā politika.

Specializācija „Eiropas publiskā pārvalde” ir visvairāk piemērota studentiem, kuri saista savu profesionālo karjeru ar darbu Eiropas Savienības vai Latvijas pārvaldes institūcijās. Specializācija „Starptautiskās attiecības” ļauj padziļināt zināšanas par starptautisko politiku un pārnacionālajām organizācijām, veidojot lielisku pamatu turpmākam darbam diplomātiskajā dienestā vai starptautiskajās organizācijās. Specializācija „Politikas teorija un salīdzinošā politika” ir īpaši noderīga politisko procesu analītiķiem, kas vēlas strādāt plašsaziņas līdzekļos, domnīcās, nevalstiskajās organizācijās. Jebkuru specializāciju apguvušie absolventi var turpināt studijas politikas zinātnes doktorantūras programmā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Politikas zinātnes maģistra studiju programmas mērķis ir gatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību vajadzībām akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus politologus, kuri spētu realizēt savu profesionālo un cilvēcisko potenciālu un būtu konkurētspējīgi darba tirgū, kā arī nostiprināt LU Politikas zinātnes nodaļu kā nozīmīgāko politikas zinātnes maģistru sagatavošanas institūciju Latvijā.

Lai sasniegtu šo mērķi, studiju programmas uzdevumi ir:

- nodrošināt politikas zinātnes nozīmīgāko sasniegumu ieviešanu studiju procesā;
- nodrošināt iespējas izkopt studentu prasmi izmantot studiju procesā iegūtās zināšanas praktisko politisko problēmu identificēšanā, analīzē un risināšanā;
- attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaņas, sagatavot viņus patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam politikas zinātnē, integrēt studijas ar pētniecību, iesaistot studentus nodaļas pētnieciskajos projektos;
- veidot studentos zinātnisku un humānu sabiedrības izpratni;
- attīstīt studentu iemaņas mūsdienu informācijas tehnoloģiju lietošanā.

Programmas absolventi sekmīgi strādā valsts un pašvaldību institūcijās, domnīcās, nevalstiskajās organizācijās, starptautiskajās organizācijās, kā arī žurnālistikā, sabiedrisko attiecību un publiskās komunikācijas jomās.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/socialo-zinatnu-fakultate/magistra-limena-studijas/politikas-zinatne
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; iestājpārbaudījums pārrunu veidā, kuru laikā tiek noskaidrotas reflektantu zināšanas politikas jautājumos, zinātniskās intereses un studiju mērķis. Papildu nosacījumi: 1) personām, kurām bakalaura grāds ir iegūts citās zinātnes nozarēs (nevis politikas zinātnē), maģistra studiju programmas apguves laikā ir papildus jāapgūst kurss "Politikas teorijas pamatjautājumi" (2 kredītpunkti); 2) dzīves gājuma apraksts (CV).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv