Ekonomikas un kultūras augstskola - Mārketings (Radošais mārketings un pārdošanas vadība) - 1. līm. prof. studijas

Mārketings (Radošais mārketings un pārdošanas vadība)
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-03-31
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaMārketinga un tirdzniecības speciālists (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods41345
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; NeklātieneNeklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa660 EUR semestrī (pilna laika un nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgrammas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu mārketingā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 5. līmenim;
sagatavot speciālistus mārketinga ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj plānot un organizēt mārketinga darbību organizācijā.

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

Studiju rezultāti

Programmas absolvents – drošs un pārliecināts par sevi, labākais prezentētājs auditorijā un veiksmīgs jaunu ideju īstenotājs!

Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents:

Zina (zināšanas un izpratne):

zina mārketinga jēdzienus un principus;
zina mārketinga plānošanas principus.

Prot (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

spēj plānot mārketinga darbību organizācijā;
spēj organizēt mārketinga darbību organizācijā;
spēj strādāt mārketinga nodaļas komandā;
spēj argumentēti diskutēt par mārketinga jomas aspektiem;
spēj veikt pētījumus par mārketinga darbību organizācijā;
spēj patstāvīgi organizēt savu darbu.

Kompetence (analīze, sintēze, novērtēšana):

spēj rast radošus risinājumus mārketinga problēmu novēršanā;
spēj aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas mārketinga jomā, izmantojot dažādas speciālās metodes;
spēj izmantot un apstrādāt dažāda veida informāciju un statistiku, izmantojot informācijas tehnoloģiju risinājumus.
Programmas mājaslapaaugstskola.lv/content.php?parent=72
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
Tel:20009053
E-pasts:sic@eka.edu.lv  www.eka.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit