Banku augstskola - Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā - Prof. bak. studijas

Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-02-24
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmumu un iestāžu vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa2050 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsPapildus padziļinātai inovāciju, inovatīvu procesu un produktu attīstības vadīšanai, studiju programmā ietverti arī uzņēmējdarbības vadīšanas un finanšu vadības aspekti.

Programmas studentiem ir iespēja attīstīt savu uzņēmumu Banku augstskolas Biznesa inkubatorā.

Uzņēmuma un iestāžu vadītāji ir sagatavoti darbam dažādu nozaru organizācijās, kā arī savas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Šīs studiju programmas absolventi specializējas inovāciju, inovatīvu procesu un produktu attīstības vadīšanā.

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, ar specializāciju mārketingā, īpaši pievēršot uzmanību inovācijām un produktu attīstībai. Sagatavot radošas personības, kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina profesionālu pieeju darbam, kuri apliecina savu kompetenci, vadot procesus un risinot problēmas, pieņemot atbildīgus lēmumus, nodrošinot inovācijas procesu.

Sagaidāmie studiju rezultāti

• Prasme informāciju savākt, atlasīt un apkopot atbilstoši izvirzītajiem operatīvajiem un stratēģiskajiem mērķiem;
• Spēja veikt profesionālos pienākumus, analizējot ekonomiski – finansiālos procesus mikro, makro līmenī un vadīt identificētos riskus;
• Prasme pielietot teorētiskās zināšanas, lai īstenotu praktiskas uzņēmējdarbības inovatīvās idejas;
• Izpratne kā vadīt procesus uzņēmuma līmenī, kontrolēt pakļauto struktūrvienību un personāla darbu, pārzina uzņēmuma funkcionālās sfēras (mārketinga, ražošanas, personāla, finanšu vadīšanas, loģistikas u. c.);
• Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un īstenot tos atbilstoši mainīgajai ārējai un iekšējai vide;
• Prasme strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un risināt konflikta situācijas;
• Komunikācijas prasmes vietējā un starptautiskajā inovatīvajā uzņēmējdarbības vidē.

Studiju programmas priekšrocības

• Specializācija inovāciju vadīšanā un mārketingā. Studiju programmas saturā ietverti uzņēmējdarbības starptautiskie aspekti;
• Banku augstskolā studiju programma tiek īstenota kopš 2009.gada un tiek regulāri aktualizēta atbilstoši nozares tendencēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti uzņēmējdarbības, inovāciju un uzņēmumu vadības jomu vadošie eksperti;
• Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
• Tiek nodrošināta prakse vadošajos inovatīvos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs;
• Iespēja uzsākt uzņēmējdarbību un veidot jaunus uzņēmumus jau studiju laikā, darbojoties Banku augstskolas Biznesa inkubatorā;
• Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās. Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem;
• Stabils augsti kvalificētu uzņēmumu un iestāžu vadītāju, kā arī inovāciju ekspertu pieprasījums Latvijas un globālajā darba tirgū. Augsta studiju programmas absolventu nodarbinātība.

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts starptautiski atzīts bakalaura diplomu uzņēmējdarbības vadīšanā, kas apliecina uzņēmuma un iestāžu vadītāja kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.
Programmas mājaslapawww.ba.lv/studijas/programma/inovacijas-un-produktu-attistiba-uznemejdarbiba
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE sertifikāti latviešu valodā (un literatūrā), svešvalodā (angļu vai vācu) un matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu, saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr.543.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Krišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
Tel:67360133  Fax:67320620
E-pasts:info@ba.lv  www.ba.lv