Rīgas Tehniskā universitāte - Finanšu inženierija - Prof. bak. studijas

Finanšu inženierija
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-06-02
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs finanšu inženierijā
Profesionālā kvalifikācijaFinanšu analītiķis (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2023.
Programmas kods42460
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1275 EUR semestrī (2021./22.)
 
Programmas aprakstsKoncentrējoties uz informācijas tehnoloģijām, programma sevī apvieno ekonomiku, datorzinības un matemātiku, un aktuārzinības, t.i., uzņēmuma darbības prognozēšanu mainīgā un nenoteiktā vidē, balstoties uz matemātikas un ekonomikas metodēm. Programma ir salīdzinoši jauna, tomēr ļoti pieprasīta, šobrīd tiek veidota arī maģistra studiju programma «Finanšu inženierija».

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos.

Uzdevumi

Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:
- Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām.
- Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu.
- Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu.
- Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām tirgū.
- Veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm.
- Nodrošināt nepieciešamās zināšanas tālākajām studijām maģistrantūrā.

Studiju rezultāti

Absolventu zināšanu un prasmju atbilstība profesijas standartam ir galvenais uzdevuma izpildes rezultāts. Studiju rezultātā studējošais apgūst pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietotu iegūtās zināšanas praktiskajā darbā.
Absolvents ir apguvis jaunākās informācijas tehnoloģijas metodes un spēj:
- izprast ekonomisko un finanšu situāciju Latvijā un pasaulē;
- identificēt finanšu un aktuāra problēmas, un to risināšanai izmantot IT metodes;
- veikt biznesa procesu analīzi, izmantojot IT;
- organizēt vērtspapīru portfeļa un investīciju optimizēšanu;
- izmantojot IT, analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu un projektēt ar finanšu analīzi saistītas vadības sistēmas;
- izskaidrot finanšu instrumentu lietošanas pamatprincipus;
- noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai;
- risināt ekonomiskus un sociālus uzdevumus finanšu plūsmu statistiskajā analīzē;
- veikt mirstības, funkcionālu traucējumu un citu līdzīgu datu statistisko analīzi ar IT;
- analizēt apdrošināšanas tirgus tendences, veikt zaudējumu un prēmiju aprēķināšanu ar IT;
- lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes;
- lietot matemātiskās un statistiskās datorprogrammas.
Akadēmiskā pamatizglītība, kuru nodrošina humanitārie, sociālie un valodu studiju kursi sniedz pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļauj uzsākt sabiedrisku darbību un kontaktēties ar Latvijas un ārzemju inteliģences aprindām.
Galvenais uzdevuma izpildes rezultāts ir absolventu nodarbinātības rādītāju mērījumi un darba devēju atsauksmes.

Karjera

Finanšu inženieri strādā bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, investīciju fondos, pensiju fondos, līzinga sabiedrībās, citās institūcijās, kur nepieciešamas IT, finanšu matemātikas un statistikas zināšanas. Finanšu analītiķi strādā par aktuāriem, aktuāru palīgiem, kredītrisku statistikas analītiķiem un finanšu analītiķiem.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/DCM?department=12000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Papildus punkti par CE fizikā vai ķīmijā. Gada atzīmes vidējās izglītības dokumentā priekšmetos matemātika, fizika, ķīmija, informātika un svešvaloda. Ja vidējās izglītības dokumentā matemātika ir sadalīta priekšmetos algebra un ģeometrija, vērā ņem priekšmetu ar augstāko vērtējumu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089319; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; info@rtu.lv  www.rtu.lv