BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA - Cilvēku resursu vadīšana - Prof. mag. studijas

Cilvēku resursu vadīšana
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-11-07
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs cilvēku resursu vadībā
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms ;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods47345
 
Ilgums1,5 - 2 gadi (pilna laika); 2-2,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodabilingvāli - latviešu, krievu (BL/LV-RU)
Mācību/studiju maksa900 EUR semestrī, BSA absolventiem - 750 EUR semestrī (2018./19.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019.

Profesionālā maģistra programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu cilvēku resursu vadības jomā. Maģistra grāds studiju programmas absolventam dod arī tiesības strādāt pedagoģisku darbu un turpināt studijas doktorantūrā. Iegūstamais grāds dod tiesības strādāt vadošajos amatos uzņēmējdarbības jomā, kur nepieciešams maģistra grāds.

Veicināt topošo un esošo augstākā līmeņa vadītāju profesionālo un karjeras izaugsmi, lai viņi būtu spējīgi sekmīgi konkurēt un efektīvi strādāt gan Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū.

Studiju programma paredzēta cilvēkiem, kuri nevēlas apstāties savas profesionālās karjeras veidošanā, tiecas atjaunot profesionālās zināšanas un pilnveidot vadības prasmes. Programmas kursu apguves laikā maģistrantiem ir jāformē sistēmisks redzējums un izpratne par sarežģītiem sociālekonomiskiem objektiem, par cilvēkresursu vietu un lomu tajos, kā arī prasme pieņemt lēmumus un rīkoties nenoteiktības apstākļos. Studiju programmas Cilvēku resursu vadīšana saturs sevī iekļauj ne tikai dažādus vadības zinātnes priekšmetus: Sociālo un ekonomisko sistēmu vadīšana, Problēmsituāciju analīze un vadības lēmumu pieņemšanas metodes, Personāla vadības stratēģijas un tehnoloģijas, Informatīvo tehnoloģiju pielietošana menedžmentā, bet arī tādas disciplīnas kā Personāla mārketings, Profesionālās darbības psiholoģija, Darba un darba aizsardzības likumdošana u.c., kuri nepieciešami augstākā līmeņa vadītājam. Papildus tam, maģistranti var apgūt intensīvo lietišķās angļu valodas kursu Business English (papilus pamata programmai).
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/programs/progr_uprchel_lv.html
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālā bakalaura grāds sociālā darba, informācijas un komunikācijas, ekonomikas, finanšu vai vadībzinību jomās un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija un/ vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija uzņēmējdarbības, vadības, mārketinga (tirgzinības), finanšu un/vai ekonomikas jomās. Personas, kuras ieguvušas augstāko profesionālo izglītību citās nozarēs un kurām ir vismaz 3 gadu darba pieredze profesionālā amatā, var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Cilvēku resursu vadīšana” ar normatīvo studiju ilgumu 1 gads un 6 mēneši. Personas, kuras ieguvušas akadēmisko bakalaura grādu ekonomikas, finanšu vai vadībazinību jomās vai citās zinātnēs un kurām ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā var tikt ieskaitītas profesionālās maģistrantūras programmā “Cilvēku resursu vadīšana” ar normatīvo studiju ilgumu 2 gadi.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
Tel:67100610; 29113037
E-pasts:info@bsa.edu.lv  www.bsa.edu.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit

Social Sharing