Rīgas Celtniecības koledža - Būvzinības - 1. līm. prof. studijas

Būvzinības
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-03-30
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaBūvdarbu vadītājs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 10.04.2023.
Programmas kods41582
 
Ilgums3 gadi (dienas un vakara nodaļa)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets (dienas) un maksas - 1600 EUR gadā (vakara) (2021./22.)
GrantsStudenti saņem stipendiju
 
Programmas aprakstsStudiju laikā tiek apgūtas šādas profesionālās iemaņas un prasmes:

- vadīt un organizēt būvdarbus atbilstoši Latvijas būvnormatīva (LBN) prasībām , izvēloties optimālo tehnoloģiju un materiālus;
- veidot, mācīt, virzīt un kontrolēt padoto personālu;
- novērtēt būves tehnisko stāvokli;
- veikt uzmērījumus, izgatavot darba skices un rasējumus;
- projektēt diplomēta-sertificēta būvinženiera vadībā;
- novērtēt būvmateriālu īpašības, kvalitāti un pielietojumu;
- aprēķināt darba apjomus, izmaksas un peļņu;
- aprēķināt būvdarbu materiāli-tehniskos resursus;
- izmantot savā darbā ģeodēziskos un mērinstrumentus;
- veidot un veikt uzņēmējdarbību būvniecībā;
- orientēties darba likumdošanā;
- analizēt būvprocesus, alternatīvus variantus, izvēloties prioritātes, prognozēt lietu gaitu un pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus.

Studiju laikā tiek apgūtas šādas teorētiskās un praktiskās zināšanas:
- teorētiskās zināšanas apgūst sekojošos studiju kursos: vispārizglītojošie – augstākā matemātika, komunikatīvie priekšmeti, uzņēmējdarbība, likumdošana, tehniskā svešvaloda, vides aizsardzība; nozares obligātie - būvmehānika, būvkonstrukcijas, būvķīmija, būvfizika, tehniskā grafika, būvmateriāli, būvprojektēšana, datorprojektēšana, inženiertīkli, pilsētplānošana, inženieģeoloģija, ģeodēzija, interjera projektēšana, brīvrokas zīmēšana, arhitektūras vēsture; konkrētās profesijas – būvtehnoloģija, būvniecības ekonomika, būvmehanizācija, ceļi un tilti, būvdarbu organizācija un vadīšana, elektroapgāde
- praktiskās zināšanas apgūst mācību praksēs koledžas darbnīcās (ģeodēzija, apdares darbi, mūrēšana, sausā būve, metināšana, galdnieku darbi, cauruļvadu montāža)
- stažēšanās prakse būvobjektā par būvdarbu vadītāja asistentu un prakse projektēšanas birojā

Ar iegūto izglītību var strādāt:
- būvfirmās, projektēšanas birojos, nekustamā īpašuma novērtēšanas un pārvaldīšanas jomā, būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumos.

Turpmākās izglītības iespējas:
- LLU Lauku inženieru fakultātē saskaņotā studiju programmā
- ārvalstīs
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, tiek vērtēti centralizēto eksāmenu rezultāti svešvalodā (angļu, vācu) un matemātikā
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2021./2022. gadā:
- koledžas programmās: lasīt šeit
- profesionālās vidusskolas programmās: lasīt šeit
Koledža
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050
Tel:67229714; 29451105
E-pasts:sekretare@rck.lv  www.rck.lv