Latvijas Universitāte - Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā) - Prof. mag. studijas

Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā)
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-11-06
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmumu un iestāžu vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods47345
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2150 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2018./19. gadā (angļu valodas grupa - studijas par maksu): dokumentu pieņemšana no 02.01.2019. līdz 23.01.2019.

Profesionālās maģistra studiju programmas Starptautiskais bizness (ar specializāciju eksporta menedžmentā) mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, iemaņas, padziļinātas prasmes un kompetenci uzņēmējdarbībā, lai vadītāji spētu veiksmīgi vadīt iestādi vai uzņēmumu, paplašinot uzņēmējdarbību, dibinot jaunu izņēmumu vai konsultatīvu firmu pašreizējos mainīgajos starptautiskajos un organizacionālajos apstākļos.

Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi uzdevumi:
•nodrošināt studentiem augstu zināšanu līmeni, palielināt prasmi radoši un kritiski domāt, skatīt starptautisko uzņēmējdarbību tās kompleksitātē globalizācijas, integrācijas un straujo pārmaiņu kontekstā;
•nodrošināt atbilstošu kvalifikāciju ilgstošai konkurētspējai, veidojot karjeru jaunās ekonomikas apstākļos;
•nodrošināt iegūto zināšanu izmantošanu, analizējot uzņēmumu kā elementu starptautiskajā uzņēmējdarbības vidē, un veicināt izpratni par nepieciešamo saikni starp uzņēmumu un vidi un par vadītāju lomu šīs saiknes attīstīšanā;
•iesaistīt studentus konkrētu praktisko uzdevumu risināšanā, lai sekmētu iegūto zināšanu attīstību.

Iespējas pēc studijām

Programma ir vērsta uz ikvienas darbības jomas augstākā līmeņa vadītāju sagatavošanu, lai katram, kas to sekmīgi apguvis, būtu radīti visi nepieciešamie priekšnoteikumi sekmīgai darbībai starptautiskajā biznesā. Programma tapusi sadarbībā ar vairākām ārvalstu partneruniversitātēm, kurās ir uzkrāta pieredze līdzīgu profesionālo maģistra studiju programmu īstenošanā. Programmas izstrādāšanā ir ņemtas vērā uzņēmējdarbības attīstības īpatnības Latvijā un lielā nepieciešamība pēc kvalificētiem starptautiskā biznesa speciālistiem, Latvijai integrējoties globālajā tirgus apritē. Mūsu valstī tā ir viena no pirmajām profesionālajām maģistra programmām, kas atbilst šādu speciālistu sagatavošanai. Studentiem (līdz 5 studentiem) ir iespēja iesaistīties sadarbības programmā, kādu laiku studējot Francijā (Université Paris-Est Créteil Val de Marne) un šādi iegūstot arī otru maģistra diplomu.

Pēc profesionālās maģistra studiju programmas beigšanas var turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/augstaka-limena-studijas/starptautiskais-bizness
Iepriekšējā izglītība, prasības1) bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai maģistra grāds ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē. Papildu nosacījumi:
1) vismaz divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā;
2) nepieciešamas angļu valodas zināšanas, kuras apliecina TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 80 punkti vai Paper-based vismaz 550 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 6 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – A, vai PTE General (Pearson Test of English) – vismaz B2, vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu sistēmā) vai „gandrīz labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad angļu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;
3) dzīves gājuma apraksts (CV)
Tests starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās un eseja angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv