Latvijas Universitāte - Grāmatvedība un audits - Prof. mag. studijas

Grāmatvedība un audits
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-27
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs ekonomikā
Profesionālā kvalifikācijaEkonomists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods47344
 
Ilgums2 gadi (ar kvalifikācijas ieguvi); 1 gads (bez kvalifikācijas ieguves)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti40 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2000 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālās maģistra studiju programmas Grāmatvedība un audits mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos speciālistus ar nepieciešamām akadēmiskām un augstākā līmeņa profesionālām kompetencēm grāmatvedībā un auditā, nodrošinot iespēju iegūt profesionālā maģistra grādu ar tiesībām turpināt izglītību doktora studiju programmās. Studiju programmas absolventiem jāspēj parādīt teorētisku un praktisku sagatavotību, lai profesionāli veiktu kvalificēta grāmatveža, auditora vai finanšu direktora pienākumus dažādos uzņēmumos, organizācijās, valsts iestādēs un finanšu institūcijās.

Šī mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:

•nodrošināt iespēju apgūt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu atbilstoši LR Ministru kabineta pieņemtajiem „Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un piektā līmeņa ekonomista profesijas standartam;
•nodrošināt iespēju, sekmīgi apgūstot profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu un sekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumu, iegūt profesionālā maģistra grādu ekonomikā un ekonomista piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
•nodrošināt elastīgu pieeju mainīgajām ekonomikas, arī grāmatvedības un audita problēmām un to risināšanai;
•radīt nepieciešamos nosacījumus Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū konkurētspējīgu, augsti kvalificētu grāmatvedības un audita speciālistu sagatavošanai;
•nodrošināt iespēju padziļināt zināšanas un apgūt jaunas prasmes, kas palīdzētu programmas beidzējiem tās izmantot atbilstoši Starptautisko grāmatvedības standartu, Starptautisko finanšu pārskatu standartu un Starptautisko revīzijas standartu prasībām un patstāvīgi risināt teorētiskās un praktiskās grāmatvedības un audita problēmas;
•attīstīt studentos ekonomisko un radošo domāšanu, sekmēt studentu intelektuālo pilnveidi un atbalstīt viņu centienus patstāvīgi paplašināt zināšanas un nostiprināt praktiskās iemaņas.

Studiju programmā tiek piedāvātas maksas studiju vietas.

Iespējas pēc studijām

Pēc studiju beigšanas absolventi var strādāt uzņēmumos, auditorfirmās, bankās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, revidentiem un auditoru asistentiem.

Pēc programmas apgūšanas var turpināt studijas doktorantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/magistra-limena-studijas/gramatvediba-un-audits-2-sem
www.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/magistra-limena-studijas/gramatvediba-un-audits-4-sem
Iepriekšējā izglītība, prasības1 gada studijām: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā vai vadībzinātnē.
2 gadu studijām: 11) akadēmiskais bakalaura grāds (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā vai vadībzinātnē; 2) bakalaura vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā; iestājpārbaudījums.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv