Latvijas Universitāte - Psiholoģija - Prof. mag. studijas

Psiholoģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-28
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs psiholoģijā
Profesionālā kvalifikācijaPsihologs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods47310
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2150 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju kādā no šiem psiholoģijas virzieniem:

- klīniskā psiholoģija;
- izglītības psiholoģija;
- organizāciju psiholoģija;
- juridiskā psiholoģija

Maģistrantūras programmas uzdevumi:

1.nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa profesijas standarta prasībām;
2.sekmēt spējas pielietot un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģiskās novērtēšanas, konsultēšanas un psihoterapijas metodes;
3.veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju;
4.veicināt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas;
5.sekmēt spējas analizēt psiholoģijas zinātnes likumsakarības, mijiedarbību starp bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem procesiem;
6.veicināt prasmi izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu psiholoģisku pētījumu.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/magistra-limena-studijas/psihologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasSociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) psiholoģijā. Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām:
1) pārrunas par apakšnozares izvēli. Reflektantam jāsagatavo iepriekš un, piesakoties studijām, jāiesniedz eseja par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli (klīniskā, organizāciju, izglītības vai juridiskā psiholoģija) (apjoms 1 A4 lpp.). Iestājpārbaudījuma laikā notiek pārrunas par studiju motivāciju un apakšnozares izvēli, pamatojoties uz iesniegto eseju.
2) svešvalodas pārbaudījums - teksta no zinātniskām publikācijām psiholoģijā tulkošana.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv