Latvijas Universitāte - Grāmatvedība, analīze un audits - Prof. bak. studijas

Grāmatvedība, analīze un audits
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-26
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs grāmatvedībā, analīzē un auditā
Profesionālā kvalifikācijaEkonomists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42344
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2000 EUR gadā (pilna laika), 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Grāmatvedība, analīze un audits mērķis ir sagatavot Latvijas un starptautiskiem uzņēmumiem speciālistus ar paplašinātām zināšanām un prasmēm finanšu pārskatu sagatavošanā un saimnieciskās darbības analizēšanā vadības lēmumu pieņemšanai publiskajā un privātajā sektorā, kā arī nodrošināt studējošo personības attīstību un iespēju iegūt profesionālo bakalaura grādu ar tiesībām turpināt studijas akadēmiskā maģistra vai profesionālās maģistra studiju programmās.

Galvenie uzdevumi šī mērķa sasniegšanai ir
1.nodrošināt iespēju apgūt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
2.nodrošināt iespēju, apgūstot profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu un sekmīgi aizstāvot diplomdarbu, iegūt profesionālo bakalaura grādu grāmatvedībā, analīzē un auditā un piektā līmeņa ekonomista profesionālo kvalifikāciju;
3.sagatavot Latvijas un ārvalstu darba tirgum konkurētspējīgus un augsti kvalificētus grāmatvedības speciālistus;
4.attīstīt studentos ekonomisko un kreatīvo domāšanu, veicināt centienus patstāvīgi paplašināt zināšanas un nostiprināt praktiskās iemaņas;
5.attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un piedāvāt sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;
6.attīstīt studentos iemaņas patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus un praktiski lietot to rezultātus;
7.nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam mainīgā ekonomiskā situācijā.

Iegūstamās zināšanas, prasmes un kompetences:
•akadēmiskās zināšanas ekonomikā, t. sk. ekonomisko sistēmu struktūras un vadības jomā, uzņēmumu vadībā un finansēšanas nodrošināšanā, nodokļu sistēmā un to piemērošanā, grāmatvedību regulējošo prasību lietošanā, ekonomiskās informācijas apstrādes metodēs un paņēmienos, biznesa ētikas jautājumos un saimnieciskajās tiesībās;
•profesionālās prasmes, t. sk. prasmes sagatavot un apstrādāt grāmatvedības dokumentus un apkopot informāciju uzskaites reģistros, sagatavot gada un citu periodu finanšu pārskatus, noteiktos termiņos sastādīt un iesniegt nodokļu pārskatus un statistiskās atskaites, identificēt un analizēt biznesa problēmas, lietojot finanšu analīzes paņēmienus, interpretēt analīzē iegūtos rezultātus un sniegt priekšlikumus problēmu risināšanai, lietot audita metodoloģiju gada pārskatu revīzijā, organizēt un vadīt grāmatvedības struktūrvienības darbu;
•kompetences, t. sk. radoša, problēmu risinoša, ētiska attieksme pret darbu, kolēģiem, partneriem, klientiem, spēja parādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību, saudzīga attieksme pret vidi un dabu, nepārtrauktas attīstības un pilnveidošanas vēlme.

Iespējas pēc studijām

Absolventi var strādāt Latvijas un ārvalstu uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, ministrijās, valsts iestādēs un citur par finanšu direktoriem, galvenajiem grāmatvežiem, vecākajiem grāmatvežiem, grāmatvežiem, grāmatvežiem konsultantiem, ekonomistiem, auditoriem, revidentiem un citos amatos. Programmas absolventi var turpināt studijas maģistrantūrā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/pamatstudijas/gramatvediba-analize-un-audits
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - Latviešu valoda, matemātika
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv