Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Mehatronika - Prof. bak. studijas

Mehatronika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-12-18
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs mehatronikā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris mehatronikā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods42521
 
Ilgums4,5 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti180
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: pilna laika - 1520 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsProgrammas saturs

Vispārizglītojošie kursi iekļauj sevī pamatzināšanas vispārējās praktiskās darbības jomās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Projektu vadība, Personāla vadība, Svešvaloda, Filozofijas pamati, Ražošanas un pakalpojumu organizēšana, Inovāciju vadība, Patentzinības, Saskarsmes psiholoģija, Darba aizsardzība u.c.

Teorētiskie pamatkursi dod nepieciešamo teorētisko bāzi pilnvērtīgai profesionālo studiju kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika, Materiālzinības, Tehniskā grafika, Programmēšanas valodas, Datorprogrammas inženiermehānikā, Datoru arhitektūra, Metroloģijas pamati u.c.

Profesionālās specializācijas kursi iekļauj sevī gan vispārinženiertehniskos kursus, gan speciālos kursus mehatronikā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Mehānika I, II, III, Hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa, Detaļu precizitāte un standartizācija, Bionika, Precīzās mehānikas elementi;

Elektrotehnika, Elektronika, Energoelektronika, Elektriskās mašīnas un elektriskā piedziņa,Elektriskās piedziņas automātiskās vadības sistēmas;

CAD/CAM tehnoloģijas, Metālapstrādes tehnoloģijas, Mehatronisko iekārtu uzraudzība, apkope un remonti, Kokapstrādes tehnoloģijas, Plastmasu apstrādes tehnoloģijas; Automātiskā vadība un regulēšana, Robotu tehnika, Automātikas sensoru sistēmas, Automātiskās vadības sistēmu projektēšana;

Mikroprocesoru tehnika;

Datorvadības sistēmas, Robotu vadības sistēmas;

Datorvadības sistēmu projektēšana u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram:

Datorprogrammas inženierzinātnēs, Padziļināts svešvalodas kurss, Darba tiesības, Grāmatvedības pamati u.c.

Absolventu iespējas

- studēt maģistra studiju programmā “Mehatronika” vai kādā tai radniecīgā maģistra studiju programmā;
- strādāt par konstruktoru, izstrādāt jaunus produktus, kuru ražošanā tiek lietotas mehatroniskās iekārtas;
- strādāt par mehatronisko iekārtu apkalpotāju, personāla vadītāju vai projektu vadītāju metālapstrādes, kokapstrādes, plastmasu apstrādes, pārtikas produktu pārstrādes u.c. uzņēmumos, kuri ražošanas procesā izmanto mehatroniskās iekārtas;
- dibināt savu uzņēmumu, kurš ražošanas procesā balstīsies uz mehatronisko iekārtu izmantošanu.
Programmas mājaslapawww.ru.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=5
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība.
Trīs centralizētie eksāmeni (vai gala atzīme dokumentā par vidējo izglītību, ja CE nav kārtoti) :
- matemātika;
- svešvalodas (angļu, vācu, franču, krievu);
- latviešu valoda (latviešu valoda un literatūra).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv