Daugavpils Universitāte - Matemātika - Mag. studijas

Matemātika
Uzņemšana:Uzņemšana 2021./22. gadā
Ieraksts atjaunots:2021-04-16
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsDabaszinātņu maģistrs matemātikā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2023.
Programmas kods45460
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1500 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsMatemātika - diferenciālvienādojumi, modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika.

Studiju programma dod iespēju:

turpināt matemātisko zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, lai varētu veikt patstāvīgu zinātniski pētniecisku darbību izvēlētajā matemātikas jomā; sniegt zināšanas vispārīgajā topoloģijā, funkcionālanalīzē, parciālo diferenciālvienādojumu teorijā; attīstīt prasmes un iemaņas mūsdienu informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijā un to izmantošanu zinātniski pētnieciskajā darbā; padziļināt izpratni par tehnoloģisko, sabiedrisko un dabaszinātnisko procesu matemātisko modelēšanu.

Studiju programmas saturs:

funkcionālanalīze; elementārās matemātikas speciālās metodes; parasto diferenciālvienādojumu teorijas pamati; diskrētā matemātika; speciālo datorprogrammu izmantošana matemātikā; parciālie diferenciālvienādojumi; funkciju teorija/ģeometrija/ topoloģija/matemātikas didaktika; maģistra darba izstrāde; u.c.

Studiju laikā studējošais var:

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā, jo studiju kursu apguvi nodrošina gan teorētiķi, gan praktiķi;
studēt ārvalstīs atbilstoši noslēgtajiem līgumiem (ERASMUS, E. M. Čermakas fonds, u.c.);
izmantot modernizētu bibliotēku ar datorizētām darba vietām un aktuālām datu bāzēm;
veikt pētījumus Daugavpils Universitātes, kā arī citu augstskolu zinātniskajās laboratorijās;
darboties dažādos zinātniskajos virzienos (projektos, pētījumos, konferencēs);
iesaistīties zinātniskajā darbībā Matemātisko pētījumu centrā.

Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja:

turpināt studijas doktorantūrā.
iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/akademiska-magistra-studiju-programmas/matematika
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds matemātikā vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība matemātikas jomā; konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65421198; 26330381
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv