Rīgas Tehniskā universitāte - Dzelzceļa elektrosistēmas - Prof. bak. studijas

Dzelzceļa elektrosistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-24
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs dzelzceļa elektrosistēmās
Profesionālā kvalifikācijaInženieris dzelzceļa elektrosistēmās (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods42522
 
Ilgums4,5 (pilna laika), 5,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara; Neklātiene
Kredītpunkti180
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1350 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsApgūstot programmu, Tu kļūsi par elektrosistēmu inženieri, dzelzceļa transporta elektrosistēmu apakšnozarē un varēsi strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos, organizācijās un pētniecības vai izglītības iestādēs, kas veic efektīvu ar pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu saistītu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.

Mērķis
Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta elektrosistēmu apakšnozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistratūrā.

Uzdevumi
Studiju programmas uzdevumi:

• nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību
dzelzceļa elektrosistēmās;
• nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas
atbilstoši izmaiņām vilcienu vadības sistēmu un elektrotransporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un
didaktikas praksē;
• veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
• rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu,
mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
• attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu
dzelzceļa elektrosistēmu jomā, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Informācija par studiju kursiem

• spēj izvēlēties, analizēt un izmantot tehnisko literatūru un informācijas materiālus šajā jomā;
• spēj izstrādāt un attīstīt progresīvās dzelzceļu elektriskās sistēmas un tehnoloģiskās iekārtas ar datorizētu vadību, kas organiski iekļaujas starptautiskajos pārvadājumos, nodrošinot to drošu lietošanu un veicinot transporta integrācijas procesus;
• spēj izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas elektrosistēmas, kuras nodrošina vilcienu kustības drošību un kravu un pasažieru efektīvus pārvadājumus;
• spēj organizēt un vadīt dzelzceļa automātikas un telemehānikas, kā arī elektrotransporta un tā elektroapgādes sistēmu tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas, remonta un diagnostikas darbus, pilnveidot dzelzceļa transporta uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras;
• spēj analizēt, vērtēt, optimizēt un modelēt dzelzceļa elektriskās sistēmas un ar tām saistītos tehnoloģiskos procesus, lietojot datortehniku un programmatūras;
• spēj uzsākt sabiedrisku darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju profesionālajām aprindām.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/ECZ?department=25000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv