Rīgas Tehniskā universitāte - Viedās elektroniskās sistēmas - Prof. mag. studijas

Viedās elektroniskās sistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-06
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs elektronikā
Profesionālā kvalifikācijaElektronikas inženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods47523
 
Ilgums2,5 gadi (pilna laika); 3 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti100
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1950 EUR semestrī (pilna laika klātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProfesionālā elektronikas maģistra studiju programma sagatavo plaša profila augstas kvalifikācijas elektronikas speciālistus, kuri izprot nozares attīstības tendences pasaulē un spēj strādāt viedo elektronisko iekārtu un sistēmu pētniecības, izstrādes, uzstādīšanas, ekspluatācijas un modernizācijas jomā.

Mērķis

Sagatavot speciālistus, kuri izprot nozares attīstības tendences pasaulē un spēj strādāt viedo elektronisko iekārtu un sistēmu pētniecības, izstrādes, uzstādīšanas, ekspluatācijas un modernizācijas jomā.

Uzdevumi

Prof. maģistra studiju programmas “Viedās elektroniskās sistēmas” uzdevumi ir šādi:
• nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību viedo elektronisko sistēmu projektēšanā;
• sniegt studējošajiem zināšanas par elektronikā izmantojamiem fizikāliem procesiem un shēmu tehniskajiem risinājumiem;
• nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa realizācijas, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām elektronisko sistēmu projektēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
• sniegt studentiem vispusīgās zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši tirgus formulējamām prasībām elektronikas inženieriem, sagatavojot studējošus praktiskam darbam viedo elektronisko sistēmu projektēšanā, ražošanā un uzturēšanā;
• sniegt studējošajiem zināšanas par datorizētu rīku pielietošanu elektronisko sistēmu analīzē un projektēšanā;
• dot iespēju iegūt pētnieciskā, problēmu formulēšanas un analīzes, inovāciju, stratēģijas izstrādes, projektu definēšanas un īstenošanas, kā arī organizatoriskā darba iemaņas, t.sk. teorētiskos un eksperimentālos pētījumos un literatūras analīzē;
• veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālu pilnveidi, sniedzot zināšanas un iemaņas patstāvīgajām studijām akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.


Studiju rezultāti
Prof. maģistra studiju programmas “Viedās elektroniskās sistēmas ” absolvents:

• spēj izstrādāt elektronisko iekārtu un sistēmu mezglu shēmas, izgatavot prototipus, veikt to testēšanu, analīzi un pilnveidošanu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz sistēmām, procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības;
• spēj noteikt ražošanas tehnoloģiskos procesus, vadīt elektronisko iekārtu un sistēmu ražošanu atbilstoši tehniskai dokumentācijai, standartiem un kvalitātes vadības sistēmai;
• spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību viedo elektronisko sistēmu jomā, profesionāli sistematizēt informāciju, apkopot, interpretēt un analizēt pētījumu rezultātus, sagatavot apkopojušus pārskatus un publikācijas.
• spēj pielietot aktuālās tehnoloģijas un programmatūru elektronisko iekārtu un sistēmu projektēšanas un ražošanas procesā;
• spēj izprojektēt elektroniskās iekārtas un sistēmas, veikt to darbības modelēšanu, vadības programmatūras izstrādi;
• spēj izstrādāt iespiedplates, izstrādāt atbilstošo tehnisko dokumentāciju;
• spēj novērtēt cilvēkresursus un izveidot projekta darba grupu, deleģēt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi, prezentēt projekta izpildes gaitu un rezultātus;
• pārzina izpratnes līmenī: aktuālās elektronisko iekārtu ražošanas tehnoloģijas, elektronikas nozares standartus un tehniskās normas;
• pārzina lietošanas līmenī elektrodinamiku, elektromagnētisko savietojamību un antenu teoriju;
• pārzina lietošanas līmenī analogo un ciparu shēmtehniku;
• pārzina lietošanas līmenī signālu apstrādes teoriju, raidīšanas, uztveršanas iekārtu, kā arī datu pārraides tīklu uzbūvi un projektēšanu, sensorus un izpildmehānismus;
• pārzina lietošanas līmenī mikrokontroleru, signālu procesoru, programmējamo loģisko shēmu programmēšanu augstā līmeņa valodā.

Karjera

SAF Tehnika, SIA Mikrotīkls, Arcus Elektronika, Latvijas Radio un Televīzijas Centrs, Latvijas Radio un Latvijas Televīzija, Lattelekom, Latvijas Mobilais Telefons, Tele2, Elektronisko Sakaru direkcija, a/s “Alfa”, SIA “Hanza Elektronika”, Accenture, UAV Factory, Citrus Solutions, Draugiem Group, Intelligent Systems, Vizulo, Regula Baltia, Aerones.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EGV?department=13000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē vai radniecīgā nozarē.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv