Rīgas Tehniskā universitāte - Materiālzinātnes - Bak. studijas

Materiālzinātnes
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-28
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsInženierzinātņu bakalaurs materiālzinātnē
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods43524
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1300 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsTu iegūsi zināšanas un attīstīsi praktiskā darba iemaņas par tradicionālu (koks, stikls, metāls, plastmasa, tekstilšķiedras) un moderno (kompozīti) materiālu izveidi, to progresīvu tehnoloģisko pārstrādi, kā arī preču ilgtspējīga dizaina izstrādi kādai no Latvijā un pasaulē attīstošām nozarēm, t. sk., 3D printēšanai, būvniecībai, transportam, enerģētikai, elektronikai, vides apsaimniekošanai.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošiem materiālzinātņu teorētisko pamatzināšanu, patstāvīgas profesionālas darbības prasmju un pētnieciskā darba pamatiemaņu apgūšanu ar materiālu dizainu, ražošanu, kvalitātes novērtēšanas u.c. saistītās nozarēs, kā arī sagatavot studējošos tālākām studijām maģistrantūrā vai augstākas profesionālas kvalifikācijas iegūšanai.

Uzdevumi
Studiju programmas uzdevumi ir sekojoši:

• Attīstīt studentu patstāvīgu domāšanu un prasmes izmantot iegūtās zināšanas konkrētu aktuālu materiālzinātnes uzdevumu efektīvai risināšanai.
• Nodrošināt studiju programmas elastīgumu, pastāvīgi garantējot studiju studiju kursu efektīvu un mūsdienīgu teorētisko un lietišķo realizēšanas līmeni un veicinot maksimāli lielu studenta patstāvīgā darba un iniciatīvas īpatsvaru studiju kursu apgūšanā.
• Nodrošināt, lai studenti apgūtu un prastu patstāvīgi un efektīvi izmantot moderno eksperimentālo tehniku, sistēmiski apgūstot daudzveidīgās studiju programmas organizētāju rīcībā esošās eksperimentālās metodes un iekārtas.
• Racionāli un efektīvi organizēt studentu obligāto patstāvīgo pētniecisko darbu visā studiju procesa garumā.
• Nodrošināt efektīvu un kontrolējamu plānoto programmas rezultātu sasniegšanu.
• Sagatavot studējošos tālākām studijām maģistrantūrā.

Studiju kursi
Informācija par studiju kursiem

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

• izprot kopsakaru starp materiālu sastāvu, uzbūvi, apstrādes un pārstrādes apstākļiem, tehnoloģiskajām un ekspluatācijas īpašībām;
• pārzina dažādu materiālu (to skaitā kompozītu) iegūšanas tehnoloģiskos procesus un iekārtas;
• izprot materiālu efektīvas reciklēšanas metodes un paņēmienus un ar tiem saistītās ekoloģiskās problēmas;
• pārzina un prot izmantot svarīgākās materiālu īpašību novērtēšanas un kvalitātes testēšanas eksperimentālās metodes un iekārtas;
• orientējas materiālus ražošanas kvalitātes pārvaldības un vides pārvaldības jautājumos;
• pārzina modernās informācijas meklēšanas, sistematizēšanas un analīzes metodes;
• prot efektīvi izmantot datorus un atbilstošās programmas;
• prot izmantot teorētiskās zināšanas atsevišķu pētniecisku problēmu un inženieruzdevumu risināšanai.

Karjera

Materiālzinātnes bakalaura studiju absolventi ir kvalificēti, lai strādātu ražošanas uzņēmumos kā kvalitātes dienesta speciālisti; būvuzņēmumos kā materiālu kvalitātes eksperti; materiālu, materiālu testēšanas un pētniecisko iekārtu izplatītāju uzņēmumos kā eksperti; materiālu testēšanas laboratorijās un materiālu sertifikācijas iestādēs kā eksperti; valsts dienestos kā materiālu eksperti.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/WBW?department=14000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE matemātikā vai ķīmijā, un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv