Rīgas Tehniskā universitāte - Ķīmijas tehnoloģija - Doktora studijas

Ķīmijas tehnoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-05-22
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsInženierzinātņu doktors
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 28.05.2019.
Programmas kods51524
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas
 
Programmas aprakstsStudiju programma "Ķīmijas tehnoloģija" ir vienīgā šāda veida programma Latvijā. Programma paredzēta ķīmijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu u.c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm. Studiju laikā paredzēta jomai raksturīgo zināšanu apguve par ķīmijas tehnoloģijas procesiem un aparātiem, specializēšanās polimēru un silikātu materiālu, degvielu, bioloģiski aktīvo savienojumu, koksnes, kā arī vides ķīmijas un tehnoloģijas virzienos, u.c. Paralēli teorētisko zināšanu apgūšanai students iegūst arī praktiskās iemaņas pedagoģijā, apgūst zinātniskās pētniecības metodes un tehniku, piedalās zinātniskajos semināros. Zināšanas ķīmijas tehnoloģijā ļauj strādāt visdažādāko nozaru uzņēmumos, kur nepieciešami vadoši inženierzinātņu speciālisti, kas pārzin ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas metodes un iekārtas, radīt, projektēt un ieviest jaunas, inovatīvas tehnoloģijas. Šādas zināšanas nepieciešamas arī strādājot dažādu materiālu un produktu testēšanas, kvalitātes kontroles un pētnieciskajās laboratorijās.

Mērķis
Sniegt zinātņu doktora līmenim atbilstošu augstāko kvalifikāciju ķīmijas inženierzinātnes nozarē, kā arī sagatavot pedagoģiskā darba veikšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:
- nodrošināt doktora studiju līmenim un Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijas tehnoloģijā;
- nodrošināt augstāko izglītību ar virzienu saistītās fundamentālās zinātnēs, prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskus un praktiskus uzdevumus; prasmi apkopot un analizēt iegūtos pētījumu rezultātus; iemaņas organizēt un vadīt zinātnisku darbu; pedagoģiskajam darbam nepieciešamās iemaņas un pieredzi.

Studiju rezultāti

Pēc doktora studiju beigšanas absolvents iegūst inženierzinātņu doktora grādu ķīmijas inženierzinātnē. Absolventam ir sistemātiska izpratne par ķīmijas tehnoloģijas nozari, viņš pārvalda ar to saistītās zinātniskās iemaņas un metodes, spēj izstrādāt (projektēt, ieviest un adaptēt) būtiskus inženierzinātniskos procesus, izmantojot oriģinālas zinātniskās idejas spēj gūt atzinību nacionālā un starptautiskā mērogā (ar publikācijām un patentiem) un paplašināt tehnoloģiskās iespējas un zināšanas. Absolvents spēj veikt jaunu un sarežģītu ideju kritisku analīzi, izvērtēšanu un sintēzi, ņemot vērā tehnoloģiskos, sabiedriskos, īslaicīgos un ekonomiskos ierobežojumus spēj pieņemt atbildīgus lēmumus, spēj izstrādāt projektu plānus un apzināt nepieciešamos resursus starptautiskā kontekstā, spēj komunicēt ar saviem kolēģiem, starptautisko zinātnisko sabiedrību un sabiedrību kopumā par savām idejām un pieredzi. Absolvents spēj akadēmiskajā un profesionālajā kontekstā veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības tehnoloģisko, sociālo vai kultūras progresu.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē, izstrādājot atbilstošas metodes, iekārtas un tehnoloģijas, aprobē, ievieš, organizē un nodrošina ķīmisko procesu realizāciju un vadību: viņš izstrādā ražotņu, tehnoloģisko līniju, procesu automatizācijas projektus, procesu vadības un kontroles metodes, produktu un materiālu kvalitātes kontroles un atbilstības novērtēšanas metodes, strādājošo un vides aizsardzības pasākumu plānus, pieņemot atbildīgus lēmumus izvērtē ražošanas riskus, analizē, izvērtē, veido, izplata un ievieš praksē procesu un tehnoloģiju, kā arī kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu uzņēmuma tehnoloģisko attīstību, darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un nodrošinātu darba drošību.
Programmas absolvents var strādāt kā uzņēmuma vadītājs vai vadošais speciālists jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko un biotehnoloģisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu tehnoloģiju, materiālu un produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Absolvents var strādāt kā vadošais pētnieks zinātniskajās iestādēs.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf_lv.93
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu maģistrs ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā, ķīmijas zinātņu maģistrs; dabaszinātņu maģistrs ķīmijā; ķīmijas inženierzinātņu maģistrs; inženierzinātņu maģistrs materiālzininātnē
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Paula Valdena iela 3/7-269, Rīga, LV-1048
Tel:67089249
E-pasts:mlkf@rtu.lv  www.mlkf.rtu.lv

Social Sharing