Rīgas Tehniskā universitāte - Ķīmija - Doktora studijas

Ķīmija
Uzņemšana:Uzņemšana 2017./18. gadā
Ieraksts atjaunots:2017-05-26
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsĶīmijas doktors
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 28.05.2019.
Programmas kods51440
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2700 EUR gadā (2017./18.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma paredzēta ķīmijas speciālistu sagatavošanai ķīmijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes u.c. ražošanas uzņēmumiem, attiecīgajām pētnieciskajām laboratorijām, zinātniskajām iestādēm. Studiju laikā paredzēta jomai raksturīgo zināšanu apguve par ķīmijas procesiem dažādās ķīmijas apakšnozarēs - organiskā, analītiskā, neorganiskā un fizikālā ķīmija, kā arī degvielu, bioloģiski aktīvo savienojumu, koksnes, vides ķīmijas u.c. virzienos. Paralēli teorētisko zināšanu apgūšanai students iegūst arī praktiskās iemaņas pedagoģijā, apgūst zinātniskās pētniecības metodes un tehniku, piedalās zinātniskajos semināros.

Zināšanas ķīmijā ļauj strādāt visdažādāko nozaru uzņēmumos – visur, kur nepieciešami vadoši ķīmijas speciālisti, kas pārzin ķīmiskos procesus, spēj nodrošināt to kvalitāti un spēj izstrādāt jaunas metodes ikdienas darbam laboratorijā, kā arī rūpnieciskajā ražošanā. Šādas zināšanas nepieciešamas arī strādājot dažādu materiālu un produktu testēšanas, kvalitātes kontroles un pētnieciskajās laboratorijās.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt doktora studiju līmenim un EFCE (European Federation of Chemical Engineering) Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ķīmijā, kā arī sagatavot pedagoģiskā darba veikšanai. Pēc doktorantūras studiju beigšanas studenti iegūst Ķīmijas doktora (Dr. chem.) grādu.

Uzdevumi

Doktorantūras studiju uzdevumi:
- sagatavot studentu patstāvīgam, profesionālam zinātniskam un akadēmiskam darbam un šā darba organizēšanai;
- nodrošināt augstāko izglītību ar virzienu saistītās fundamentālās zinātnēs, kā arī prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskus un praktiskus uzdevumus, prasmi apkopot un analizēt iegūtos pētījumu rezultātus, iemaņas organizēt un vadīt zinātnisku darbu, pedagoģiskajam darbam nepieciešamās iemaņas un pieredzi.

Studiju rezultāti

Pēc doktora studiju beigšanas absolvents iegūst dabaszinātņu doktora grādu ķīmijā. Studiju rezultātā students ir ieguvis nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veiktu patstāvīgus pētījumus, apkopotu un analizētu iegūtos rezultātus, kā arī vadītu un organizētu zinātnisko darbu. Absolventam ir sistemātiska izpratne par ķīmijas nozari, viņš pārvalda ar to saistītās zinātniskās iemaņas un metodes, spēj izstrādāt metodiku darbam laboratorijā un rūpnieciskajā ražošanā, izmantojot oriģinālas zinātniskās idejas spēj gūt atzinību nacionālā un starptautiskā mērogā (ar publikācijām un patentiem) un paplašināt jau esošās iespējas un zināšanas. Absolvents spēj veikt jaunu un sarežģītu ideju kritisku analīzi, izvērtēšanu un sintēzi, ņemot vērā tehnoloģiskos, sabiedriskos, īslaicīgos un ekonomiskos ierobežojumus, spēj pieņemt atbildīgus lēmumus, spēj izstrādāt projektu plānus un apzināt nepieciešamos resursus starptautiskā kontekstā, kā arī komunicēt ar saviem kolēģiem, starptautisko zinātnisko sabiedrību un sabiedrību kopumā par savām idejām un pieredzi. Absolvents spēj akadēmiskajā un profesionālajā kontekstā veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības tehnoloģisko, sociālo vai kultūras progresu.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Pēc doktorantūras studiju beigšanas jaunajm speciālistam ir iespēja patstāvīgi veikt zinātnisku darbu vai vadīt darba grupu, kā arī veikt pedagoģisku darbu augstskolā. Programmas absolvents var strādāt kā uzņēmuma vadītājs vai galvenais inženieris jebkurā uzņēmumā, kas nodarbojas ar ķīmisko procesu realizāciju, pētnieciskajās, testēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijās, kas nodarbojas ar jaunu produktu izstrādi vai ar to kvalitātes kontroli, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Absolvents var strādāt kā vadošais pētnieks zinātniskajās iestādēs.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.90
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu maģistrs ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā, dabaszinātņu maģistrs ķīmijā, ķīmijas maģistrs, ķīmijas inženierzinātņu maģistrs
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2017./2018. gadā: lasīt šeit

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 2017. gadā www.latvija.lv: 26.06.-11.07.
Pieteikšanās klātienē: 04.07.-11.07.
Iestājpārbaudījumi: 12.07.-13.07.
Pieteikšanās nepilna laika pamatstudijām: 15.08.-20.08.
Reģistrēšanās pamatstudijām par maksu: 24.07. - 25.08.
Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām: 4.07-11.07. (budžeta vietām); 4.07.-25.08. (studijām par maksu).
Pieteikšanās doktorantūrai: līdz 30.06. (Promocijas darba saskaņošana); 10.07.-21.07. (dokumentu iesniegšana). Pieteikšanās neklātienes studijām doktorantūrā – visu gadu.
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Paula Valdena iela 3/7-269, Rīga, LV-1048
Tel:67089249
E-pasts:mlkf@rtu.lv  www.mlkf.rtu.lv

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu