Rīgas Tehniskā universitāte - Intelektuālas robotizētas sistēmas - Mag. studijas

Intelektuālas robotizētas sistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods45481
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1750 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kurus raksturo spēja domāt sistemātiski, analizēt, izstrādāt un ieviest tehniski un ekonomiski pamatotus robotizētu un intelektuālu sistēmu risinājumus, kas veicina šos risinājumus izmantojošo organizāciju darba ražīguma pieaugumu un izaugsmi, kā arī attīstīt studentos spēju veikt zinātnisku darbu, piedalīties vietējos un starptautiskos projektos un turpināt studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

Mērķa sasniegšanai ir definēti vairāki studiju programmas uzdevumi, kā arī to izpildes raksturojumi. Tie atspoguļoti šādā tabulā:
1) Attīstīt studentu sistēmisko domāšanu un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas tehniski un ekonomiski pamatotu robotizētu un intelektuālu risinājumu izstrādē,
2) Studiju procesā izmantot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus robotikas un mākslīgā intelekta jomās, veicināt studentu patstāvīgo un praktisko darbu, kā arī tehnoloģiju nepastarpinātu darbu grupās
3) Nodrošināt vairāku jomu zināšanu un pieredzes sniegšanu studentiem, sadarbojoties dažādu RTU struktūrvienību pasniedzējiem
4) Nodrošināt studiju programmas pietiekamu elastību, lai piemērotos mainīgām darba tirgus prasībām un izmaiņām tehnoloģijās
5) Nodrošināt zemāk minēto studiju programmas rezultātu sasniegšanu
6) Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām studiju programmām citās valstīs ERASMUS un citu iniciatīvu ietvarā
7) Rosināt studentos vēlmi piedalīties zinātnisku pētījumu realizēšanā
8) Sagatavot un motivēt studentus turpmākām studijām doktorantūrā

Studiju rezultāti

Studiju programmā “Intelektuālas robotizētas sistēmas” tiek sasniegts, ka tās absolventi:
1) spēj izstrādāt konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernus automātikas un elektriskās piedziņas elementus;
2) spēj izstrādāt automātisku vai robotizētu sistēmu vadības algoritmu;
3) spēj izstrādāt programmatūru konkrētu automātisku vai robotizētu iekārtu vadībai un koordinācijai;
4) spēj izstrādāt risinājumus, kas kombinē aparatūras un programmatūras tehnoloģiju priekšrocības;
5) prot nošķirt problēmas, kuras jārisina ar aparatūras līdzekļiem, no tām, kuras jārisina ar programmatūras līdzekļiem;
6) prot identificēt problēmas, kuru risināšanā iespējams izmantot robotizētas intelektuālas sistēmas;
7) spēj patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas;
8) spēj strādāt grupā vienota mērķa sasniegšanai;
9) spēj pamatot konkrēta risinājuma priekšrocības vai trūkumus pasūtītājam vai citam speciālistam;

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studijas beigušie var uzsākt darbu par vadošajiem automātikas un robotikas speciālistiem uzņēmumos ar automatizētām ražošanas līnijām, kļūt par robotu apkalpošanas vai izstrādes inženieriem, vai vadīt šādu sistēmu projektēšanas un izstrādes darbus.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.58
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē, elektrozinātnē, mašīnzinātnē vai dabaszinātņu bakalaura akadēmiskais grāds matemātikā, fizikā, vai bakalaura profesionālais grāds iepriekš minētajām zinātnes nozarēm atbilstošāsdarbības jomās, vai tam pielīdzināma augstākā izglītība
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Daugavgrīvas iela 2-233, Rīga, LV-1048
Tel:67089512
E-pasts:dift@rtu.lv  www.ditf.rtu.lv

Social Sharing