Rīgas Tehniskā universitāte - Ražošanas tehnoloģija - Doktora studijas

Ražošanas tehnoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-05-22
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsInženierzinātņu doktors
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 28.05.2019.
Programmas kods51521
 
Ilgums4 gadi (pilna laika); 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas
 
Programmas aprakstsSpecializācijas virzieni:

- Aparātu inženierija
- Kvalitātes nodrošināšana un vadība
- Mehanizētā ražošana un vadība.

Doktora studiju programmas " Ražošanas tehnoloģija" mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus mašīnbūvniecības un ražošanas nozarēs, kas spētu risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus un sagatavot speciālistus augstskolām un zinātniskās pētniecības iestādēm.

Uzdevumi

Doktora studiju programmas uzdevumi ir:
1. Sniegt padziļinātas teorētiskas zināšanas fundamentālajos studiju virzienos kā arī iegūt prasmi veikt zinātniskus un pētnieciskus darbus un iemaņas zinātniskām diskusijām par savas vai citas zinātniskās nozares (apakšnozares) tēmām.
2. Attīstīt doktorantiem zināšanas par tehniskās inovācijas metodēm;
3. Sniegt doktorantiem zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;
4. Veicināt starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanu, to rezultātu ziņošanu un dalību starptautiskajās kā arī vietēja mēroga konferencēs.

Studiju rezultāti

Programmas absolvents spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties mašīnzinātņu pētījumiem atbilstošas metodes, ir devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Prot gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes. Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskus. Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.15
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu maģistrs attiecīgajā nozarē
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Viskaļu iela 36A, k-222, Rīga, LV-1006
Tel:67089711; 67089708
E-pasts:mtaf@rtu.lv  mtaf.rtu.lv

Social Sharing