Rīgas Tehniskā universitāte - Datorsistēmas - Mag. studijas

Datorsistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs datorsistēmās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods45481
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1750 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsSagatavot speciālistus ar padziļinātām zināšanām datorzinātnē, programminženierijā un datorsistēmu izstrādāšanas teorijā, kā arī programmēšanas valodās un programmatūras izstrādes vidēs, kuri pārzina mākslīgā intelekta un datu bāzu jaunākās tehnoloģijas, kā arī spēj piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādus (tai skaitā vadītāja) amata pienākumus un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos tā, lai programmu apguvušie maģistri varētu uzsākt darbu universitātē, zinātniski pētniecisko darbu datorfirmās un organizācijās, kā arī turpinātu studijas doktorantūrā.

Uzdevumi

- Sniegt padziļinātas zināšanas datorzinātnēs, īpašu uzmanību veltot programminženierijai, datorsistēmu izstrādāšanai un sistēmanalīzei, kā arī mākslīgā intelekta metodēm un datu bāzu modernajām tehnoloģijām.
- Sniegt zināšanas par datorzinātnes jaunākiem atklājumiem, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai.
- Attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos zinātnisku problēmu risināšanā.
- Nostiprināt studentos velmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
- Attīstīt studentu prasmes profesionāli strādāt ar sarežģītām datorsistēmu izstrādes vidēm un rīkiem, kā arī kritiski tos izvērtēt un izvēlēties piemērotākos dažādu uzdevumu risināšanai.
- Sniegt zināšanas un apgūt prasmes, kas nepieciešamas projektu un speciālistu vadīšanai.
- Pilnveidot studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā.
- Attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, izstrādājot maģistra darbu.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt zinātniskas un profesionālas problēmas;
- spēj veikt zinātnisku pētījumu, formulēt un pamatot tā rezultātus;
- spēj profesionāli adaptēties, apgūt jaunas pētījumu metodes un tehnoloģijas;
- spēj profesionāli noformēt, iesniegt un prezentēt zinātniski pētniecisko pētījumu rezultātus;
- spēj piedalīties pētnieciskajos projektos un asistēt pedagoģiskā darbā;
- spēj sagatavot zinātniskus rakstus un konferenču prezentācijas;
- spēj profesionāli lietot sarežģītas vides un rīkus sistēmu analīzes un modelēšanas, un/vai programmatūras izstrādes uzdevumos;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus programmproduktus, līdzekļus un metodes (tai skaitā mākslīgā intelekta);
- spēj organizēt un vadīt izstrādātāju darba grupu, analizēt darba rezultātus;
- spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences;
- spēj veikt inovācijas programminženierijas nozarē.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, strādājot par sistēmu analītiķiem, arhitektiem un projektētājiem, programmētājiem, testētājiem, dokumentētājiem, kā arī var vadīt izstrādes grupas un projektus.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.46
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv