Rīgas Tehniskā universitāte - Informācijas tehnoloģija - Mag. studijas

Informācijas tehnoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods45481
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti81
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1750 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsDažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuri ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu un projektēšanu, lietojumprogrammatūras izstrādāšanu un datu bāzu vadības sistēmas, un spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei un lēmuma atbalsta sistēmām, IT pārvaldībai un projektu vadībai un informācijas tehnoloģijas pielietojumam.

Studiju programmā ir divi specializācijas virzieni:

1) Informācijas tehnoloģijas pārvaldība;
2) Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana.

Virzienu kopējā iezīme ir IT un vadības zinātnes teorētisko un praktisko sasniegumu apvienošana biznesa problēmu risināšanai elektroniskā vidē.

Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam IT jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai IT jomā, galveno uzmanību pievēršot sistēmu modelēšanai, datu apstrādes un lēmumpieņemšanas tehnoloģijām, uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai.

Uzdevumi
•Nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā
•Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus
•Iesaistīt studentus zinātniskajos pētījumos un veicināt zināšanu pārnesi ražošanā
•Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi
•Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas
•Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas
•Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

•spēj identificēt, pamatot un formulēt informācijas tehnoloģijas risinājumu izmantošanas iespējas uzņēmumā;
•spēj izstrādāt integrētus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmuma biznesa procesu nodrošināšanai;
•spēj izvēlēties un izmantot kvantitatīvās modelēšanas metodes un metodoloģijas, piemērojot tās konkrētās problēmas risināšanai;
•spēj izstrādāt lēmuma atbalsta sistēmas;
•spēj izstrādāt un iedzīvināt uzņēmuma IT pārvaldības noteikumus, balstoties uz labo praksi un industrijas standartiem;
•spēj nodrošināt informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldību;
•spēj pārvaldīt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas risinājumus visā to dzīves cikla laikā;
•spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;
•spēj patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus informācijas tehnoloģijā.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programma ir piemērota studentiem, kuri vēlas kļūt par vadošajiem informācijas tehnoloģijas konsultantiem, lietojumprogrammatūras izstrādātājiem, informācijas tehnoloģijas pārvaldniekiem un sistēmu analīzes un modelēšanas speciālistiem. Absolventi strādā informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes un ieviešanas uzņēmumos un uzņēmumos un organizācijās, kurās izmanto sarežģītus informācijas tehnoloģijas risinājumus. Absolventi ir arī sagatavoti tālākai darbībai zinātniskās pētniecības un augstākās izglītības jomā.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.49
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Daugavgrīvas iela 2-233, Rīga, LV-1048
Tel:67089512
E-pasts:dift@rtu.lv  www.ditf.rtu.lv

Social Sharing