Rīgas Tehniskā universitāte - Ekonomika - Mag. studijas

Ekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs ekonomikā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods45310
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1025 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsMērķis

Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā, kā arī attīstīt studentu pētniecības prasmes un sagatavot ekonomisko procesu analītiķus un nozares speciālistus ekonomikas problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu mainīgos ekonomikas apstākļos.

Uzdevumi

1. sagatavot speciālistus zinātniski pētnieciskam darbam ekonomikas jomā un dot iespēju studējošajiem maģistrantūrā iegūt akadēmisko maģistra grādu ekonomikā;
2. veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākajā praktiskajā darbībā;
3. nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem tautsaimniecības nozaru izvērtēšanā;
4. veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu;
5. radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu tautsaimniecības analītiķu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum;
6. veidot spējas sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes par mikro- un makroekonomiku, ekonometriju, vides ekonomiku un tirgzinībām, risinot sarežģītas ekonomikas problēmas;
7. attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas procesiem pasaulē;
8. veicināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
9. pēc maģistra grāda iegūšanas dot iespēju turpināt studijas doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai;
10. ieinteresēt un vecināt studentu iesaistīšanu pedagoģiskajā darbā.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Programmā iekļautie priekšmeti ļauj attīstīt un izglītot sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļautu analizēt un kritiski izvērtēt ekonomikas procesus vietējās un starptautiskās valsts institūcijās un privātā sektorā, kā arī speciālistus, kuri būtu spējīgi veikt zinātniski pētniecisko darbu.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.110
Iepriekšējā izglītība, prasībasSociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā / vadībzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv