Rīgas Tehniskā universitāte - Materiālzinātnes - Mag. studijas

Materiālzinātnes
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-07
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods45524
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1950 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgramma sagatavo sistēmiski un inženierzinātniski domājošus un darboties varošus speciālistus patstāvīgam radošam darbam jaunu materiālu dizaina, materiālu ražošanas tehnoloģisko procesu izstrādes un projektēšanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, materiālu sertifikācijas un mārketinga sfērās, kā arī zinātniskai darbībai un tālākām studijām doktorantūrā.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sistēmiski un inženierzinātniski domājošus un darboties varošus speciālistus patstāvīgam radošam darbam jaunu materiālu dizaina, materiālu ražošanas tehnoloģisko procesu izstrādes un projektēšanas, materiālu testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas, materiālu sertifikācijas un marketinga sfērās, kā arī radošai zinātniskai darbībai un tālākām studijām doktorantūrā

Uzdevumi
Studiju programmas uzdevumi ir sekojoši

• Attīstīt studējošo radošo domāšanu, spriešanas un lēmumu pieņemšanas spējas, kā arī prasmes izmantot iegūtās teorētiskās un lietišķās zināšanas materiālzinātnes problēmu risinājumu izstrādē.
• Nodrošināt studiju programmas elastīgumu, pastāvīgi garantējot studiju priekšmetu efektīvu un mūsdienīgu teorētisko un lietišķo realizēšanas līmeni un veicinot maksimāli lielu studenta patstāvīgā darba un iniciatīvas īpatsvaru priekšmetu apgūšanā.
• Nodrošināt, lai studenti apgūtu un prastu patstāvīgi un efektīvi izmantot moderno eksperimentālo tehniku, sistēmiski apgūstot daudzveidīgās studiju programmas organizētāju rīcībā esošās eksperimentālās metodes un iekārtas.
• Racionāli un efektīvi organizēt studentu obligāto patstāvīgo pētniecisko darbu visā studiju procesa garumā.
• Nodrošināt efektīvu un kontrolējamu plānoto programmas rezultātu sasniegšanu.
• Sagatavot studējošos tālākām studijām doktorantūrā.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

• pārzina kopsakaru starp materiālu makro- un mikrostruktūras parametriem un šo materiālu ekspluatācijas un tehnoloģisko īpašību rādītājiem;
• prot identificēt, raksturot un testēt materiālus, izmantot un kritiski izvērtēt materiālu datu bāzes, izvēlēties materiālus konkrētiem mērķiem;
• izprot un prot izmantot jaunu efektīvu materiālu (to skaitā kompozītu) dizaina principus, izprot to attīstības tendences;
• pārzina un prot izmantot materiālu struktūras pētīšanas metodes un eksperimentālas iekārtas, kā arī materiālu īpašību novērtēšanas principus, metodes un iekārtas, spēj sekot to attīstībai;
• pārzina modernās informācijas meklēšanas, sistematizēšanas un analīzes metodes;
• prot izmantot teorētiskās zināšanas atsevišķu pētniecisku problēmu un inženieruzdevumu risināšanai, spēj analizēt un interpretēt iegūtos pētījumu rezultātus, secināt un pieņemt lēmumus;
• prot izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu ekonomisku un vadības organizācijas uzdevumu formulēšanai, risināšanai un iegūto rezultātu izvērtēšanai.

Karjera

Materiālzinātnes maģistra studiju absolventi ir kvalificēti lai strādātu ražošanas uzņēmumos kā materiālu un izstrādājumu kvalitātes dienesta eksperti un vadītāji, būvuzņēmumos kā materiālu un darbu izpildes kvalitātes eksperti, materiālu, materiālu testēšanas un pētniecisko iekārtu izplatītāju uzņēmumos kā eksperti un marketinga vadītāji, materiālu dizaina un projektēšanas birojos kā eksperti, materiālu testēšanas laboratorijās un materiālu sertifikācijas iestādēs kā eksperti, valsts dienestos kā materiālu eksperti, pētnieciskās iestādēs kā pētnieki.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/WMW?department=14000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu bakalaura grāds materiālzinātnē (vai tam pielīdzināma izglītība)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv