Rīgas Tehniskā universitāte - Siltumenerģētika un siltumtehnika - Prof. bak. studijas

Siltumenerģētika un siltumtehnika
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-07
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs siltumenerģētikā un siltumtehnikā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods42522
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1350 EUR semestrī (pilna laika); 800 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma ietver nepieciešamās prasības profesionālā bakalaura grāda siltumenerģētikā un siltumtehnikā un inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai siltumenerģētikā un siltumtehnikā.
Programmas studiju priekšmeti iedalāmi vairākās grupās, kuru apgūšana nodrošina nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu profesionālās darbības uzsākšanai.
Fundamentālo zinību priekšmeti: matemātika, fizika, inženierķīmija, materiālzinības, siltumapmaiņa, datormācība, tēlotājģeometrija u.c. dod nepieciešamās vispārējās teorētiskās zināšanas nozares pamatkursu apgūšanai.
Nozares pamatpriekšmeti: siltumapgādes sistēmas, kurināmā tehnoloģijas un katlu iekārtas, siltuma elektrostacijas, hidro un gāzu dinamika, siltumizmantojošās iekārtas, siltumtehniskie mērījumi un automatizācijas pamati, termiskie dzinēji un citi.
Izvēles priekšmeti - energonesēju ražošanas un sadales iekārtas, saldētavu iekārtas, rūpnieciskās krāsnis, netradicionālie enerģijas avoti dod šaurākas specializācijas iespējas.
Humanitāro un vadības priekšmetu bloks dod pamatzināšanas ekonomikā, sociālajā psiholoģijā, uzņēmumu vadības organizācijā un biznesa socioloģijā.
Praktiskā darba iemaņas tiek apgūtas mācību praksē vadošajos nozares uzņēmumos.
Studiju programmas saturs atbilst siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženiera profesijas standarta prasībām.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu, uz stingriem teorētiskajiem un praktiskās pieredzes pamatiem balstītu profesionālās izglītības līmeni.
Programmas absolventiem pēc fundamentālo, nozares teorētisko un specializējošo studiju priekšmetu apgūšanas nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencei jābūt pietiekamām, lai spētu iesaistīties darba tirgū enerģētikas, siltumapgādes, mašīnbūves, būvniecības un citās nozarēs atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, kā arī absolventiem ir jābūt spējīgiem turpināt izglītību maģistra grāda iegūšanai.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- attīstīt studentu prasmes izmantot teorētiskās zināšanas konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai darbā ar esošajām un būtiski jaunu tehnoloģiju izstrādnēm;
- attīstīt pētnieciskā darba pamatiemaņas, tajā skaitā attīstīt prasmes veikt eksperimentālos pētījumus, analizēt un izmantot speciālo literatūru siltumenerģētikas un siltumtehnikas jomā;
- attīstīt spējas darboties speciālistu komandā;
- veidot prasmes strādāt ar esošajām un jaunām tehnoloģijām un to izstrādnēm;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu un studijām maģistrantūrā.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas bakalauri un inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu, ar to saistīto projektu izstrādāšanu un realizāciju.
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieri strādā:
Nozares vadošajos uzņēmumos Latvijā: A/S Latvenergo, A/S Rīgas Siltums, Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, A/S Liepājas Enerģija, A/S UPB, A/S Inspecta Latvija u.t.t. Tajā skaitā arī Latvijas, pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, koksnes, pārtikas, lauksaimniecības, un metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un pat namu apsaimniekošanas firmās.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.20
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv