Rīgas Tehniskā universitāte - Materiālu dizains un tehnoloģija - Prof. mag. studijas

Materiālu dizains un tehnoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-17
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs materiālu dizainā un tehnoloģijā
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms ;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods47548
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2050 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību materiālu dizaina un tehnoloģiju jomā, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, ļaujot dizaineram darboties kā industrijas māksliniekam un mediatoram, kas spēj apvienot materiālu, produkta ideju pētījumus un izgatavošanas tehnoloģijas ar tirgus un izmaksu pētījumiem, produkta prezentācijām, kā arī ļaujot veikt pētniecisko un pedagoģisko darbību profesijas ietvaros, un nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes studiju turpināšanai doktorantūrā.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- sniegt zināšanas par materiālu īpašībām un veidot prasmes izvēlēties un pareizi lietot pētījumu metodes materiālu īpašību apzināšanai;
- attīstīt prasmes un iemaņas patstāvīgi sastādīt pētījumu plānu, izvēlēties atbilstošas eksperimentu veikšanas un rezultātu apstrādes metodes, interpretēt, aprakstīt un integrēt rezultātus praktiskā darbībā un zinātniskās publikācijās;
- attīstīt studējošo prasmes kombinēt materiālu pētījumu un tehnoloģiju pamatzināšanas, liekot uzsvaru uz tirgū pieprasītu, tehnoloģisku, viegli saliekamu, estētiski augstvērtīgu, ergonomisku, ekoloģisku un citādi konkurētspējīgu produktu un to kolekciju veidošanu;
- attīstīt prasmes plānot un veikt atbilstošus pētījumus;
- veicināt radošas spējas, integrējot risinājumos svaigas koncepcijas, jaunus materiālus un tehnoloģijas;
- veidot studentu prasmi izstrādāt jaunas pētīšanas metodes, attīstīt prasmes aprēķināt un nodrošināt pieņemamas produktu cenas, novērtēt un izvēlēties adekvātas produkta virzīšanas un reklāmas metodes;
- attīstīt prasmes prezentēt koncepcijas visās produkta tapšanas stadijās ar progresīvām metodēm;
- sniegt pedagoģijas pamatzināšanas, kas nepieciešamas karjeras veidošanai profesionālās pedagoģijas jomā;
- sagatavot studentus studiju turpināšanai doktorantūrā.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programmas absolvents ir gatavs veikt individuālo uzņēmējdarbību, strādāt projektēšanas, ražošanas, noformēšanas un cita veida ar produktu dizainu saistītās organizācijās, uzņēmumos, arhitektu/projektēšanas birojos, salonos, studijās, kā arī piedāvāt pakalpojumus kā pašnodarbinātais dizainers, projektu vadītājs, var veikt zinātniskās pētniecības darbu plānošanu, izpildes vadīšanu ar produktu dizainu, materiāliem, jaunām un esošām tehnoloģijām saistītajās jomās, veikt profesionālo pedagoģisko darbību, vadīt citu speciālistu darbu, sadarbojas ar arhitektiem, vides dizaineriem, modes un citu dizaina jomu pārstāvjiem, inženierzinātņu, ergonomikas, ekonomikas u.c. speciālistiem.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.102
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālais bakalaura grāds materiālu tehnoloģijā un dizainā vai tam pielīdzināma izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv