Rīgas Tehniskā universitāte - Dzelzceļa transports - Prof. mag. studijas

Dzelzceļa transports
Uzņemšana:Uzņemšana 2017./18. gadā
Ieraksts atjaunots:2017-05-26
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs dzelzceļa transportā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris dzelzceļa transportā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 28.05.2019.
Programmas kods47525
 
Ilgums1,5 gadi (pilna laika studijas ar profesionālā bakalaura grādu un kvalifikāciju); 3 gadi (nepilna laika studijas ar akadēmisko grādu)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets un maksas: 2450 EUR gadā (pilna laika). 1800 EUR gadā (nepilna laika) (2017./18.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma:

1) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā
2) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā un inženieris dzelzceļa transportā.

Studiju programma izveidota, lai dotu iespēju turpināt studijas studējošiem ar bakalaura profesionālo grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju dzelzceļa transporta nozarē un bakalaura akadēmisko grādu mašīnzinātnē.
Studiju programma tiek īstenota 3 virzienos. Studentiem ir iespēja izvēlēties vienu no šīs programmas 3 virzieniem:
I. Dzelzceļa ritošā sastāva virziens ar specializāciju:
a. Dzelzceļa ritošais sastāvs (lokomotīves);
b. Dzelzceļa ritošais sastāvs (vagoni).
II. Dzelzceļa pārvadājumu tehnoloģijas virziens;
III. Sliežu ceļa un ceļa mašīnu virziens ar specializāciju:
a. Sliežu ceļš;
b. Ceļa mašīnas.

Studiju programmā “Dzelzceļa transports” studentiem ir dotas papildu apmācības iespējas, izmantojot programmā esošos obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmetus, kuru apjoms ir noteikts ar RTU Senāta lēmumu. Obligātās izvēles studiju priekšmeti dod iespēju studentiem izvēlēties vienu no svešvalodām (angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Brīvās izvēles priekšmetu apjoms ļauj iegūt papildu izglītību humanitārās un sociālās zinātnēs.
Studenti diezgan aktīvi piedalās zinātnisko darbu izstrādē institūtā izpildīto grantu vai līgumdarbu ietvaros. Izstrādātie zinātniskie darbi tiek apspriesti institūta zinātniskos semināros, kā arī ikgadējās RTU studentu zinātniskajās un tehniskajās konferencēs. Šo konferenču materiāli tiek arī publicēti.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir iemācīt studējošos apkopot pieejamo informāciju, patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa transporta iekārtu, procesu un algoritmu izstrādei, kā arī attīstīt studējošo spējas izstrādāt un pilnveidot progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskos pārvadājumos, nodrošinot to loģistikas metožu lietošanu un veicinot transporta integrācijas procesus.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.26
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņā profesionālā kvalifikācija dzelzceļa transporta nozarē;
2) inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds mašīnzinātnē.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2017./2018. gadā: lasīt šeit

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 2017. gadā www.latvija.lv: 26.06.-11.07.
Pieteikšanās klātienē: 04.07.-11.07.
Iestājpārbaudījumi: 12.07.-13.07.
Pieteikšanās nepilna laika pamatstudijām: 15.08.-20.08.
Reģistrēšanās pamatstudijām par maksu: 24.07. - 25.08.
Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām: 4.07-11.07. (budžeta vietām); 4.07.-25.08. (studijām par maksu).
Pieteikšanās doktorantūrai: līdz 30.06. (Promocijas darba saskaņošana); 10.07.-21.07. (dokumentu iesniegšana). Pieteikšanās neklātienes studijām doktorantūrā – visu gadu.
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Ezermalas iela 6, k-222, Rīga, LV-1006
Tel:67089711
E-pasts:tmf@rtu.lv  www.tmf.rtu.lv

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu