Rīgas Tehniskā universitāte - Dzelzceļa transports - Prof. mag. studijas

Dzelzceļa transports
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-07
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs dzelzceļa transportā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris dzelzceļa transportā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods47525
 
Ilgums1,5 gadi (pilna laika studijas ar profesionālā bakalaura grādu un kvalifikāciju); 3 gadi (nepilna laika studijas ar akadēmisko grādu)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1950 EUR semestrī (pilna laika); 1200 EUR semestrī (nepilna laika) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas apguves iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma:

1) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā
2) profesionālais maģistra grāds dzelzceļa transportā un inženieris dzelzceļa transportā.

Programma iemāca studējošos patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa transporta iekārtu, procesu un algoritmu izstrādei, kā arī attīsta viņu spējas izstrādāt un pilnveidot progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskos pārvadājumos.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir iemācīt studējošos apkopot pieejamo informāciju, patstāvīgi veikt nepieciešamos pētījumus jaunu dzelzceļa transporta iekārtu, procesu un algoritmu izstrādei, kā arī attīstīt studējošo spējas izstrādāt un pilnveidot progresīvas dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskos pārvadājumos, nodrošinot to loģistikas metožu lietošanu un veicinot transporta integrācijas procesus.

Uzdevumi
Studiju programmas uzdevumi:

- nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību
dzelzceļa transportā;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas
atbilstoši izmaiņām dzelzceļa transporta jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un
didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu,
studijām doktorantūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu,
mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu zinātnisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju kursi
Informācija par studiju kursiem

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

• spēj izstrādāt un attīstīt progresīvās dzelzceļa transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas organiski iekļaujas starptautiskajos pārvadājumos, nodrošinot to loģistikas metožu lietošanu un veicinot transporta integrācijas procesus;
• spēj izstrādāt un pilnveidot dzelzceļa transporta infrastruktūras funkcionēšanas sistēmas, kuras nodrošina kravu un pasažieru efektīvus un drošus pārvadājumus;
• spēj organizēt un vadīt dzelzceļa transporta tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta darbus, pilnveidot tehnisko līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas, remonta un servisa uzņēmumu organizatoriskās un vadības struktūras;
• spēj analizēt, vērtēt, optimizēt un modelēt tehnoloģiskos un tehnisko līdzekļu funkcionēšanas procesus dzelzceļa transporta jomā;
• spēj veikt zinātniski pētniecisko darbu dzelzceļa transporta nozarē;
• spēj veikt eksperimentālo pētījumu, lai novērtētu dzelzceļa transporta sistēmu un iekārtu darbību.

Karjera

Studiju programmas absolventi var strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGD?department=25000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņā profesionālā kvalifikācija dzelzceļa transporta nozarē;
2) inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds mašīnzinātnē.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv