Rīgas Tehniskā universitāte - Transporta elektronika un telemātika - Prof. mag. studijas

Transporta elektronika un telemātika
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs transporta elektronikā un telemātikā
Profesionālā kvalifikācijaElektronikas inženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods47523
 
Ilgums1) 1,5 gadi (pilna laika), 2 gadi (nepilna laika) - ar profesionālo izglītību.
2) 2,5 gadi (pilna laika), 3 gadi (nepilna laika) - ar akadēmisko izglītību.
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1950 EUR semestrī (pilna laika) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsAtkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma programmas rezultātā iegūst šādu grādu (un kvalifikāciju):

1) Profesionālais maģistra grāds transporta elektronikā un telemātikā

2) Profesionālais maģistra grāds transporta elektronikā un telemātikā un elektronikas inženiera kvalifikācija.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar maģistra profesionālo izglītību transporta elektronisko un telemātikas sistēmu projektēšanas un tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai šādās specializācijās: transporta radioelektroniskās sistēmas, transporta telekomunikācijas, transporta datorsistēmas un tīkli, aviācijas sakaru sistēmas, dzelzceļa transporta sakaru un informācijas sistēmas.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
• nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko augstāko izglītību un sagatavot studējošos darbam transporta datorvadības, informācijas un elektronisko sistēmu jomā, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu praksē;
• rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;

Studiju rezultāti

Paredzēts, ka pēc studiju programmas apgūšanas, absolventi iegūs šādas zināšanas un prasmes turpmākajai profesionālajai darbībai vai lai iestātos doktorantūrā:
• padziļinātas zināšanas informācijas pārraides teorijā, kas iekļauj optimālos uztvērējus, Viterbi detektora/dekodētāja shēmas, signālu saņemšanu un pārraidi Volša (Walsh) bāzē, datu kodēšanu un datu aizsardzību (kriptogrāfija);
• prasme pielietot sarežģītus modulācijas veidus signālu pārraidei (Pulse-Amplitude Modulation, Phase Modulation, Quadrature-Amplitude Modulation, Frequency Modulation, Continuous-Phase Frequency Modulation, Minimum Shift Keying) un zināt to pamatraksturojumus, kā arī prasme novērtēt kļūdas varbūtību tādu signālu detektēšanā;
• prasme analizēt ekvalaizeru darbību un aprēķināt ciparu ekvalaizera koeficientus uzdotajam sakaru kanālam;
• sistēmu teorijas zināšanas, prasme veikt analogu un ciparu devēju signālu apstrādi, prasme pielietot Kalmana (Kalman filter) filtru mērījumu precizitātes paaugstināšanai;
• prasme modelēt pārraides-uztveršanas trakta darbību Simulink vidē kanālos ar dažādiem modulācijas veidiem;
• ciparu spektrālās analīzes zināšanas un pielietojuma prasmes (FFT, method of periodograms, parametric methods: Levinson-Durbin algorithm, Burg ladder filters, e.t.c.);
• prasme veidot signālu ciparu apstrādes sistēmas (FIR, IIR filters, tunable resonators, wave filters);
• prasme analizēt optiskās šķiedras sakaru sistēmas un tehniskās elektrodinamikas pamatzināšanas;
• prasme projektēt datortīklus ar uzdotajām Quality of Service (QoS) prasībām.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Transporta elektronikas un telemātikas inženieri nepieciešami lielajām transporta organizācijām Latvijas Dzelzceļam, Rīgas Satiksmei un Latvijas Gaisa satiksmei, kā arī daudzajām Latvijas auto pārvadātāju firmām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Darbs saistīts ar transporta elektronikas un telemātikas sistēmu ekspluatāciju, testēšanu, parametru mērīšanu un atteiču noteikšanu, kā arī sistēmu projektēšanu un modernizāciju.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.107
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds transporta elektronikā un telemātikā un/vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai tam pielīdzināma izglītība, vai
2) inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinībās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
Āzenes iela 12 - 209, Rīga, LV-1048
Tel:67089245
E-pasts:etf@rtu.lv  www.etf.rtu.lv

Social Sharing