Rīgas Tehniskā universitāte - Datorsistēmas - Prof. mag. studijas

Datorsistēmas
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs datorsistēmās
Profesionālā kvalifikācijaSistēmanalītiķis (5. PKL) Profesijas standarts; Programmēšanas inženieris (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods47481
 
Ilgums1,5 gadi (pilna laika), 2 gadi (nepilna laika vakara) (ar profesionālā bakalaura grādu); 2,5 gadi (pilna laika) (ar akadēmiskā bakalaura grādu)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti60 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1750 EUR semestrī (pilna laika); 1500 EUR semestrī (nepilna laika) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsProgrammu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu datorsistēmās un/vai vienu no kvalifikācijām:
- sistēmanalītiķis
- programmēšanas inženieris.

Mērķis:

Sagatavot speciālistus atbilstoši 5. kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera (lietišķo datorsistēmu programmatūras un lietišķo datorzinātņu virzieniem) vai sistēmanalītiķa (datorsistēmu projektēšanas virzienam) profesijas standartam ar padziļinātām zināšanām un prasmēm datorzinātnē, programminženierijā, sistēmu analīzē, datorsistēmu izstrādē, datu bāzu tehnoloģijās, programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes vidēs, kā arī ar spējām piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādu amatu (tai skaitā vadītāja) pienākumus un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai doktorantūrā.

Uzdevumi

- Sniegt zināšanas sistēmu analīzē, kā arī informācijas sistēmu, datu bāzu sistēmu un intelektuālo sistēmu projektēšanā un izstrādāšanā (datorsistēmu projektēšanas virzienam).
- Sniegt zināšanas par programmproduktiem, programmatūras sistēmām un vidēm, kā arī tehnoloģijām un rīkiem lietišķo programmu izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam).
- Sniegt zināšanas par problēmu analīzi, datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metodēm (lietišķo datorzinātņu virzienam).
- Trenēt studentus sistēmu izstrādāšanas rīku profesionālā lietošanā (datorsistēmu projektēšanas virzienam).
- Trenēt studentus sarežģītu programmproduktu profesionālā lietošanā un izstrādāšanā (lietišķo datorsistēmu programmatūras virzienam).
- Trenēt studentus datorsistēmu modelēšanas un programmēšanas metožu praktiskā lietošanā (lietišķo datorzinātņu virzienam).
- Sniegt studentam praktiskā darba pieredzi (paredzot ilgāku prakses laiku akadēmiskā bakalaura programmu absolventiem).
- Pilnveidot studentu mutiskās un rakstiskās komunikācijas iemaņas; attīstīt studentu prasmes strādāt komandā.
- Veicināt augstu profesionālās ētikas standartu izpratni un to ievērošanu darbā.
- Dot iespēju iegūt kvalifikāciju „Programmēšanas inženieris” vai „Sistēmanalītiķis”, izstrādājot maģistra darbu, kurā students veic pētījumus, demonstrējot prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

- iegūst dziļas teorētiskas un praktiskas zināšanas sistēmu analīzē un informācijas, datu bāzu un intelektuālu sistēmu projektēšanā, kā arī spēj veikt esošo biznesa sistēmu analīzi, pasūtītāju un lietotāju intervēšanu, procedūru un standartu pilnveidošanu un/vai programmatūras izstrādes uzdevumus (Datorsistēmu projektēšanas specializācijā);
- iegūst dziļas teorētiskas un praktiskas zināšanas programmēšanā, programmatūras izstrādes vidēs un sistēmās, un lietojumu izstrādes tehnoloģijās un rīkos (Lietišķo datorsistēmu programmatūras specializācijā);
- iegūst dziļas teorētiskas un praktiskas zināšanas programmēšanā, problēmu analīzē un datorsistēmu modelēšanā, lietojot objektorientētas metodoloģijas (Lietišķo datorzinātņu specializācijā);
- spēj lietot dažādas sistēmu izstrādes tehnikas un rīkus sistēmu analīzes un modelēšanas uzdevumos (Datorsistēmu projektēšanas specializācijā);
- spēj izstrādāt un profesionāli lietot sarežģītus programmproduktus (Lietišķo datorsistēmu programmatūras specializācijā);
- spēj lietot metodoloģijas un rīkus, kas pamatojas uz objektorientēto paradigmu, datorsistēmu izstrādē (Lietišķo datorzinātņu specializācijā);
- spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt zinātniskas un profesionālas problēmas;
- spēj izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus programmproduktus, līdzekļus un metodes (tai skaitā mākslīgā intelekta);
- spēj organizēt un vadīt izstrādātāju darba grupu, analizēt darba rezultātus;
- spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences;
- iegūst 6 nedēļu ilgu praktiskā darba pieredzi.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Absolventi var uzsākt darbu informācijas tehnoloģijas uzņēmumos (vai citu uzņēmumu IT nodaļās) programmatūras izstrādes projektos, ieņemot dažādus amatus, piemēram, strādājot par sistēmu analītiķiem, arhitektiem un projektētājiem, programmētājiem, testētājiem, dokumentētājiem, kā arī var vadīt izstrādes grupas un projektus.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.47
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu bakalaura profesionālais grāds datorsistēmās vai inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds datorvadībā un datorzinātnē
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv