Daugavpils Universitāte - Valodniecība - Doktora studijas

Valodniecība
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-11-30
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsFiloloģijas doktors (Dr.philol.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 10.04.2023.
Programmas kods51225
 
IlgumsPilna laika studijas - 3 gadi; nepilna laika - 4 gadi.
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1700 EUR gadā (pilna laika); 1300 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis:

sagatavot augstākā līmeņa speciālistus, kas spējīgi risināt mūsdienu valodniecības zinātnes svarīgākās problēmas atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Studiju programmas uzdevumi:

nodrošināt pasaules un Latvijas valodniecības zinātnes prasībām atbilstīgu doktorantu teorētiskās sagatavotības līmeni;
veicināt konkrētas zinātniskas problēmas izpēti plašā lingvistisko paradigmu maiņas kontekstā un mūsdienu lingvistikas metodoloģiju apguvi;
sagatavot doktorantus patstāvīgam un radošam zinātniskajam darbam;
attīstīt doktorantu kompetenci vispusīgi analizēt salīdzināmo un sastatāmo valodu vienības un kategorijas, valodu pasaules ainu un pētīt valodu plašā kultūras kontekstā;
nodrošināt apstākļus promocijas darba sagatavošanai un aizstāvēšanai.

Doktorantiem ir iespēja:

studēt profesionālu un pieredzējušu docētāju vadībā;
publicēt savus rakstus un pētījumu rezultātus ikgadējos DU zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos;
piedalīties ikgadējās zinātniskajās konferencēs Daugavpils Universitātē un citās augstskolās, kā arī starptautiskajās konferencēs;
iesaistīties starptautiskajās apmaiņas programmās un studēt ārvalstu augstskolās;
piedalīties ar pētījuma tēmu saistītu projektu izpildē;
studējot par budžeta līdzekļiem, saņemt stipendiju.

Pēc doktorantūras programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti:

iegūtas pētnieka prasmes salīdzināmajā un sastatāmajā valodniecībā;
apgūtas nepieciešamās kompetences, lai kļūtu par konkurētspējīgu speciālistu savā nozarē;
iespējasiekļauties Latvijas un ES darba tirgū, piedāvājot savas valodniecības zināšanas un prasmes, t.sk. strādāt augstskolās.
Programmas mājaslapadu.lv/studijas/studiju-programmas/doktora-studiju-programmas/valodnieciba
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds filoloģijā un tai radniecīgās nozarēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība; referāts par pētījuma tēmu; pārbaudījums vispārīgajā valodniecībā; pārbaudījums svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadam: lejupielādēt šeit
Augstskola
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65422180, 65422922
E-pasts:du@du.lv  www.du.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401
Tel:65424238; 20218334  Fax:65422611
E-pasts:hf@du.lv  www.du.lv

Social Sharing