Digitālais asistents

Digitālais asistents
Digitālais asistents palīdzēs tev atrast tieši tavai dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas. Veicot izvēles, soli pa solim nonāksi līdz Tev vajadzīgajam izglītības iespēju meklēšanas komplektam - izglītības programmu sarakstam. Šādi atlasītajā izglītības iespēju sarakstā varēsi tālāk meklēt pēc atslēgas vārda (ierakstot atslēgas vārdu brīvteksta meklēšana logā) un/vai tālāk atlasīt programmas ar kreisās puses meklēšanas filtru palīdzību.

  • Profesionālā vidējā izglītība (4 gadi)
  • Pabeidzot profesionālo vidējo izglītību, tu iegūsi 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un pilnu vidējo izglītību. Lai iegūtu diplomu, būs jākārto gan kvalifikācijas eksāmens, gan centralizētie eksāmeni. Pēc programmas beigšanas varēsi strādāt profesijā vai turpināt mācīties augstākajā izglītībā.
  • Arodizglītības programmas (3 gadi)
  • Pabeidzot arodizglītību, iegūsi 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Lai iegūtu atestātu, būs jākārto kvalifikācijas eksāmens. Tu mācīsies arī vidējās izglītības priekšmetus, taču centralizētie eksāmeni nebūs jākārto. Pēc programmas beigšanas varēsi strādāt profesijā. Ja sapratīsi,ka tev vajadzīga pilna vidējā izglītība, to varēsi iegūt 1 gada laikā, mācoties vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā programmā.
  • Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošā programma (1 gads)
  • Esi ieguvis arodizglītību 3 gadīgā programmā, un esi sapratis, ka tev nepieciešama pilna vidējā izglītība - piemēram, lai turpinātu studijas augstākajā izglītībā vai lai iegūtu 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju tālākizglītībā. Pilnu vidējo izglītību iegūsi vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošajā programmā. Programmu beidzot, būs jākārto centralizētie eksāmeni.
  • VISAS profesionālās izglītības programmas pēc 9. klases
  • Ja vēlies caurskatīt gan profesionālās vidējās izglītības, gan arodizglītības programmas, izvēlies šo variantu. Nākamajā solī redzēsi visas aktuālās programmas - varēsi tās tālāk meklēt vai atšķirot ar brīvteksta meklēšanas un meklēšanas filtru palīdzību.