Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 283
18-07-2019

Labdien! Vēlos studēt psiholoģiju. Pabeidzu 9.klasi tālmācībā un vēlos turpināt mācības tajā pašā mācību iestādē, apvienojot 10. un 11.klasi. Vai pēc 12.klases beigšanas es varēšu stāties augstskolā? Kas man vēl būtu jāapgūst? Vai varu papildus vēl kaut kur mācīties, lai būtu labāk sagatavota?

Labdien!

Absolvējot valsts akreditētu tālmācības vidusskolas programmu, skolēns saņem tādus pašus izglītības dokumentus kā beidzot jebkuru citu vidusskolas programmu. Ja būsiet saņēmusi atestātu un centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātus (lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni: latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā - un viens eksāmens pēc brīvas izvēles, var izvēlēties arī vairākus), tad Jūs varēsiet stāties jebkurā augstskolā.

Lai labāk sagatavotos studijām un iepazītos ar psiholoģijas nozari, jauniešiem paralēli mācībām vidusskolā ir iespēja apmeklēt Latvijas Universitātes Jauno pedagogu un psihologu skolas organizētās bezmaksas lekcijas, kas notiek sestdienās. Tāpat var apmeklēt interešu izglītības nodarbības (pulciņus). Vietne, kurā var atrast informāciju par pulciņiem visā Latvijā (informācija tiks aktualizēta rudenī, kad sāksies pieteikšanās nodarbībām): https://www.e-pulcini.lv.

Par dažādām psiholoģijas jomas profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/psihologiska-un-sociala-atbalsta-centrs.

17-07-2019

Labdien! Profesionālo vidusskolu es pabeidzu ar vidējo atzīmi 7 balles. Šobrīd esmu māmiņa 3 meitiņām, un es vēlos iegūt augstāko izglītību. Vai ar šādu vidējo atzīmi es varētu tikt budžeta grupā neklātienē? Interesē policijas darbs, jurisprudence, sociālā joma.

Labdien!

Nosūtām Jums pamatstudiju programmu sarakstus Jūsu minētajās nozarēs.

Jurisprudence

Sociālais darbs

Ja interesējaties par sociālajām zinībām plašākā kontekstā (piemēram, tādām jomām kā psiholoģija, ekonomika, politoloģija, bibliotēkzinātne utt.), tad visas pamatstudiju programmas sociālo un cilvēkrīcības zinātņu jomā atradīsiet šajā sarakstā: https://bit.ly/2JAko94. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc grupas (izglītības līmeņa), veida, tematiskās jomas detalizēti, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Policijas darbs

Par iespēju studēt budžeta grupās

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.994Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” studiju bāzes finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir pilna laika studijām. Tas nozīmē, ka budžeta vietas tiek prioritāri piešķirtas pilna laika klātienes (dienas, mēdz būt arī vakara) studijām, līdz ar to nepilna laika programmas parasti tiek īstenotas par maksu. Taču augstskolas un koledžas var piešķirt savas budžeta vietas vai atlaides studijām, t.sk. nepilna laika. Par šo iespēju jāinteresējas izvēlētajā augstskolā.

Atsevišķos gadījumos, piemēram, Valsts policijas koledžas arodizglītības un 1. līmeņa (koledžas) augstākās profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem arī nepilna laika formā, taču, lai iestātos kādā no šīm programmām, jābūt vismaz 1 gada dienesta stāžam Valsts policijā.

Iespējams, arī studiju kredīts varētu būt viens no risinājumiem. Par kredīta piešķiršanas nosacījumiem vairāk varat izlasīt atbildīgās institūcijas - Studiju un zinātnes administrācijas (SZA) - mājaslapā: http://www.sza.gov.lv/index.php/sza-kredita-pieskirsana.

Tāpat ir vērts noskaidrot par kredīta dzēšanas iespējām: http://www.sza.gov.lv/index.php/kredita-dzesana/kredita-dzesana-valsts-vai-pasvaldibu-institucijas-nodarbinatajiem.  

Profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuru pārstāvji var pretendēt uz kredītu dzēšanu, ņemot vērā attiecīgo ministriju ierosinājumu, katru gadu ar rīkojumu apstiprina Ministru kabinets (MK). Piemēram, ar speciālistu sarakstu, kam 2018. gadā bija iespēja pretendēt uz kredīta dzēšanu, varat iepazīties MK rīkojumā Nr. 440 “Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2018. gadā”. Sarakstā iekļauti arī valsts iestādēs strādājoši sociālā darba veicēji, psihologi, juristi u.c. speciālisti.

16-07-2019

Labdien! Man ir ārsta grāds, esmu sertificēta ājurvēdas medicīnas ārste ar plašām zināšanām par veselīgu dzīvesveidu. Turklāt 25 gadus esmu strādājusi par rehabilitologu, esmu apguvusi un vadījusi arī vingrošanas, elpošanas tehniku nodarbibas. Vai ir iespēja veidot mācību programmas (kursus), lai nodotu šis zināšanas un praktiskas iemaņas interesentiem?

Labdien!

Jūs varat ar iegūto izglītību un pieredzi izstrādāt un īstenot pieaugušo izglītības programmu (kursus). Vispirms būtu jāsaprot, kādu programmu Jūs plānojat īstenot (formālo/ neformālo, cik stundu, kāds ir plānotais saturs utt.), kādai mērķauditorijai (visiem interesentiem / pieaugušajiem/ jauniešiem/ ārstiem/ citiem medicīnas speciālistiem, ar/bez priekšzināšanām utt.). Zināšanai nosūtām Jums informāciju, kādi dokumenti nepieciešami, lai īstenotu pieaugušo izglītības programmas, un kādas ir izglītības/ profesionālās kvalifikācijas prasības pieaugušo pedagogam.

Saskaņā ar Izglītības likuma 46. pantu pieaugušo izglītībā var piedāvāt formālās un neformālās izglītības programmas.

1) Ja vēlaties piedāvāt formālās izglītības programmas (piemēram, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas), Jums ir jāstājas darbā reģistrētā izglītības iestādē vai jāreģistrē izglītības iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), kā arī jālicencē un jāakreditē programmas (lai varētu izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus);

2) Ja vēlaties īstenot tikai neformālās izglītības programmas (neformālos kursus): ja izglītības iestāde ir oficiāli reģistrēta, tad neformālās programmas var īstenot bez licences saņemšanas, savukārt juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Ir četri varianti, kā Jūs varat oficiāli īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas (kursus):

1)Īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pieaugušo mācību centrā, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā, biedrībā, NVO vai citā organizācijā, kas reģistrējusies kā izglītības iestāde). Šajā gadījumā Jums jāvēršas pie organizācijas vadītāja un jāslēdz līgums par programmas īstenošanu. Vadītājs izvērtē Jūsu izstrādātās programmas aktualitāti, saturu, Jūsu CV, izglītību, pieredzi u.c., un pieņem lēmumu par kursu īstenošanu.

2) IKVD bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot pieaugušo kursus bez licences saņemšanas. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/.

3) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

4) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts JKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Skaidrojumu par pedagoga privātprakses darbību varat izlasīt arī LV portāla rakstā: https://lvportals.lv/skaidrojumi/269627-pedagoga-privatpraksei-nepieciesams-sertifikats-2015.

Prasības pedagogu izglītībai

Personai, kura īsteno pieaugušo neformālo izglītības programmu, izglītības prasības valsts likumdošanā šobrīd nav noteiktas. Savukārt pašvaldība (ja izvēlēsieties licencēt programmu pašvaldībā) var noteikt izglītības un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības*. Tāpat pedagoģiskā izglītība nepieciešama privātprakses pedagogam. Ja izvēlēsieties programmu īstenot reģistrētā pieaugušo mācību centrā vai citā organizācijā, lēmumu par Jūsu atbilstību pieņems darba devējs, izvērtējot Jūsu iegūto izglītību un pieredzi.

*Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 (stājušies spēkā 14.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” ar iegūtu grādu (bakalaura, maģistra, doktora) mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (Jums ir ārsta grāds un ājurvēdas medicīnas sertifikāts) visātrākais ceļš, kā iegūt pedagoga sertifikātu, ir apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā. Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:

  • NIID.LV apkopotajā sarakstā: https://bit.ly/2qM8qkr. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma vispārējā pedagoģijā, piemēram, “Pedagoģija”, “Pedagoģiskās darbības pamati” u.c., kas domāta personām ar izglītību nozarē, bet bez pedagoģiskās izglītības (sk. programmu aprakstos). NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
  • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu): https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek regulāri atjaunoti.

Varbūt kādu ieteikumu Jums varētu sniegt arī Holistiskās medicīnas un naturopātijas asociācijas (Ajurvēdas sekcijas) speciālisti, kontaktinformācija: http://www.akupunktura.lv/#.

10-07-2019

Labdien! Es pabeidzu ģimnāzijas 9.klasi ar divām nesekmīgajām atzīmēm, bet skola prasa man izņemt dokumentus. Vēlos noskaidrot, kā man rīkoties un ko man darīt? Vai varu saņemt konsultāciju klātienē?

Labdien!

Lai saņemtu konsultāciju Jūsu norādītajā jautājumā, iesakām vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamentā telefoniski vai elektroniski (T.67507837; ikvd@ikvd.gov.lv). Nepieciešamības gadījumā Jums ir iespēja vienoties par tikšanos ar IKVD pārstāvi klātienē.

Zināšanai informējam, ka atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).
Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti līdz pilngadības sasniegšanai (Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591  43. punkts.).
Mācoties 9. klasē atkārtoti, jāapgūst tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām. Savukārt tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi) otrreiz nav jākārto. Taču, ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

09-07-2019

Labdien! Esmu 9 gadus strādājis telekomunikācijas nozarē dažādos amatos un pašlaik strādāju par IT Projektu vadītāju lielā IT uzņēmumā. Esmu diezgan pieredzējis un sertificēts projektu vadītājs, bet vēlos iegūt bakalaura grādu. Man pietrūkst IT tehnisko zināšanu, kas man varētu palīdzēt ikdienas darbā ar tehniskajiem darbiniekiem, kaut arī pats neveicu programmēšanu. Kādu bakalaura studiju programmu jūs ieteiktu manā situācijā? Paldies.

Labdien!

Ņemot vērā Jūsu norādīto informāciju par nozīmīgo darba pieredzi projektu vadības un cilvēku vadības jomā, kā arī to, ka ikdienas darbā Jums noderētu IT tehniskās zināšanas, varbūt Jums jāapsver tieši IT jomas studiju programmas apguve.

Sarakstu ar IT jomas klātienes un neklātienes pamatstudiju līmeņa (t.i. pirmā augstākā izglītība pēc vidējās izglītības) programmām varat skatīt šeit: Programmu saraksts. Šajā sarakstā ir gan akadēmiskās, gan profesionālās studiju programmas visās izglītības ieguves formās (klātiene, neklātiene, e-studijas u.t.t.) sarakstu vara tālāk sašaurināt un programmas atlasīt ar kreisās puses filtru palīdzību (pēc programmas veida, pēc izglītības ieguves formas u.t.t.).

Šo programmu vidū ir arī jauna programma, kas īpaši veidota, apvienojot vadības zinātnes un IT tēmas. Tā ir Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes kopīgā starpdisciplinārā datorzinātņu programma  “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas”. Šī programma tiek piedāvāta tikai klātienes formā. Plašāk par minēto programmu varat skatīt šeit:

Zināšanai – augstākā līmeņa studijās (pēc bakalaura grāda iegūšanas) ir iespējams turpināt studijas programmās, kas arī vērstas uz IT projektu vadību, iegūstot profesionālo kvalifikāciju “Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs” . Programmu saraksts.

08-07-2019

Labdien! Mani interesētu, ko darīt situācijā, ja jaunietis 12. klasē ir nokārtojis visus eksāmenus sekmīgi, taču ir viena nesekmīga gada atzīme? Kā šādā situācijā būtu jārīkojas, lai iegūtu vidējo izglītību? Paldies jau iepriekš.

Labdien!

Pēc 12. klases izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.pantu., izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā situācijā ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļai). Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme. Līdz ar to par iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu ir jāinteresējas izvēlētajā izglītības iestādē.

Visas vispārējās vidējās izglītības programmas skatiet šeit: Programmu saraksts

27-06-2019

Labdien! Kur var apgūt arhitekta izglītību, lai saņemtu arhitekta sertifikātu? Un vai ir budžeta vietas un cik daudz?

Labdien!

Atbilstoši Būvniecības likuma 13.pantam un MK noteikumiem Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi", lai saņemtu arhitekta prakses sertifikātu,  Jums jāiegūst 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras studiju programmā ar kvalifikāciju "Arhitekts". Šajā programmā var iestāties tikai ar iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu arhitektūrā. Latvijā šādas pēctecīgas bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmas piedāvā divas augstskolas – RTU un RISEBA.

•Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) var apgūt 3,5-gadīgu akadēmiskā bakalaura programmu "Arhitektūra".

www.niid.lv/niid_search/program/743

Pēc tam ir iespēja turpināt studijas 2-gadīgajā profesionālās augstākās izglītības programmā "Arhitektūra" un iegūt kvalifikāciju Arhitekts.

www.niid.lv/niid_search/program/24739

•Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RISEBA) ir 3,5-gadīga akadēmiskā bakalaura programma "Arhitektūra":

www.niid.lv/niid_search/program/8019

Pēc tam ir iespēja turpināt studijas 2-gadīgajā profesionālās augstākās izglītības programmā "Arhitektūra" un iegūt kvalifikāciju "Arhitekts".

www.niid.lv/niid_search/program/24263

Nav obligāti pēctecīgi jāstudē vienā un tajā pašā augstskolā, t.i. pēc bakalaura programmas beigšanas, varat turpināt studijas jebkurā no divām augstskolām.

No šīm abām augstskolām tikai RTU piedāvā budžeta vietas gan bakalaura, gan maģistra līmeņa programmās. Budžeta vietu skaits RTU 2019./2020. studiju gadā pilna laika studijās bakalaura programmā ir 40, bet maģistra programmā – 42.

Tā kā jautājumā esat norādījusi, ka Jums jau ir iegūta 1. līmeņa augstākā  izglītība ar kvalifikāciju "Arhitekta palīgs”, Jums ir iespēja turpināt studijas bakalaura programmā vēlākos studiju posmos. Piemēram, RTU un RCK gadījumā tā ir iespēja bakalaura programmā sākt studēt no IV semestra pēc 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības iegūšanas un iestāšanās noteikumu izpildes, pamatojoties uz sadarbības līgumu. Iespējams, ka šāda pati iespēja ir arī RISEBA programmā. Lai iegūtu precīzu informāciju, sazinieties ar attiecīgo augstskolu.

Vairāk par arhitekta sertifikāta saņemšanu skatīt Latvijas Arhitektu Savienības mājas lapā: http://www.latarh.lv/arhitektu-sertificesana/sertifikata-iegusana/ .

27-06-2019

Labdien! Vai portālā "Latvija.lv"  tiks ievietoti 2018./2019. gada centalizēto eksāmenu rezultāti? Ja tiks ievietoti, tad kurā datumā?

Labdien!

Centralizēto eksāmenu (CE) rezultātus ir iespējams aplūkot portālā Latvija.lv, izmantojot eID, e-paraksta vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus. Parasti katru gadu dati tiek ievietoti jūnija beigās (ap 30. jūniju).

26-06-2019

Labdien! Vēlētos noskaidrot, kādēļ pēc 12. klases par interjera diazainiera asistentu ir jāmācās 1,5 gadi, bet par dizaina speciālistu - 4.gadi? Vai jāmācās katru dienu?

Labdien!

Interjera dizaina speciālista profesionālo kvalifikāciju var apgūt:

1)pēc pamatskolas - jāmācās 4 gadi, apgūst gan vidusskolas, gan profesionālos priekšmetus, programmu beidzot, kārto centralizētos eksāmenus (CE) un kvalifikācijas eksāmenu; iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programmu saraksts 2019./20. gada uzņemšanā: https://bit.ly/2JbXdR7.

2)pēc vidusskolas - jāmācās 2 gadi, apgūst tikai profesionālos priekšmetus, programmu beidzot, kārto kvalifikācijas eksāmenu; iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programmu saraksts 2019./20. gada uzņemšanā: https://bit.ly/2X1YQFB.

Savukārt interjera dizainera asistenta profesiju var apgūt tikai vienā programmā Jauniešu garantijas uzņemšanas ietvaros. Šajā programmā uzņem ar pabeigtu vidējo izglītību, jāmācās 1,5 gadi. Programmu beidzot, kārto kvalifikācijas eksāmenu un iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Interjera dizainera asistents ir jauna profesija, kurā uzņemšana notiek pirmo reizi. Iespējams, ka nākamajā mācību gadā šajā profesijā uzņems arī citas skolas.

Visās programmās mācības notiek klātienē - katru darba dienu. Taču audzēkņiem no citām pilsētām ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcās. Vairāk iespēju dzīvot dienesta viesnīcā uzzināsiet, sazinoties ar izvēlēto profesionālās izglītības iestādi.

Papildus par interjera dizainera asistenta profesiju (video, izglītības iespējas) varat uzzināt rakstā par konkursā “Skills Latvija” pārstāvētajām profesijām: http://www.niid.lv/video.  

26-06-2019

Labdien! Man ir jautājums par 9. klases matemātikas eksāmenu. Ja šogad 2019.gadā tiek kārtots eksāmens un kopējais punktu skaits ir 75, cik procentu ir jādabū, lai būtu vismaz 4 balles? Vai tie ir 25 punkti? Paldies.

Labdien!

Matemātikā pēc 9. klases tiek kārtots noslēguma valsts pārbaudījums, kura vērtējums tiek izteikts 10 ballu skalā.

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālistes sniegto informāciju, minimālais punktu skaits, lai 9. klases eksāmeni būtu sekmīgi nokārtoti, mainās gadu no gada, un tas ir atkarīgs no eksāmena grūtības pakāpes. Šogad minimālais punktu skaits, lai matemātikas eksāmens skaitītos nokārtots (t.i., saņemtas 4 balles), bija 21 punkts.

Ja ir vēl kādas neskaidrības jautājumos par valsts pārbaudījumiem, sazinieties ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem, kontaktinformāciju skatiet šeit: http://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 283