Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1
Rezultāti : 1 - 5 no 5
01-10-2019

Labdien! Man ļoti patīk radoši darbi un vēlos vadīt bērniem pulciņus. Kā varu saņemt sertifikātu vai licenci?

Labdien!

Pulciņi, darbošanās dažādos kolektīvos un meistarklasēs, radošās darbnīcas, interešu klubiņi, nometnes u.c. bērniem paredzētas izglītojošas darbošanās formas parasti tiek attiecinātas uz interešu izglītību. Izglītības likuma 1.pantā termins "interešu izglītība" definēts kā "personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības". Izglītības likuma 47. pants nosaka, ka:

  • Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas.
  • Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Ir trīs varianti, kā Latvijā var oficiāli īstenot interešu (vai neformālās) izglītības programmas:

1) Īstenot interešu vai neformālās izglītības programmas jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pirmsskolā, skolā, interešu centrā, biedrībā u.c.), vai Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot programmas bez licences saņemšanas. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/.

2) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences.

3) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma (sk.2.p.) un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts IKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Kā mūs informēja Valsts izglītības satura centra (VISC) Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, tieši šis variants ir piemērotākais interešu izglītības programmu īstenošanai.

Par interešu izglītības pedagogam nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju

Ja persona vēlas sniegt interešu izglītības pakalpojumus bērniem un jauniešiem izglītības iestādē vai privātpraksē, tad iegūtajai izglītībai un kvalifikācijai jāatbilst MK noteikumos Nr.569 (stājušies spēkā 14.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” izvirzītajām prasībām interešu izglītības pedagogam (skat.6. punktu). Ja Jums ir augstākā ar pedagoģiju nesaistītā jomā iegūta izglītība, tad papildus Jums jāapgūst pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma vismaz 72 stundu apjomā (iepriekš šīs programmas dēvēja par B programmām), pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu. Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:

  • NIID.LV apkopotajā sarakstā: https://bit.ly/2qM8qkr. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma pedagoģiskās darbības pamatu apguvē, pirmsskolas pedagoģijā, iekļaujošajā izglītībā utt. NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
  • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu): https://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek regulāri atjaunoti.

NB! Minētās prasības nav attiecināmas uz interešu izglītības pedagogu, kura darba slodze izglītības iestādē ir mazāka par 360 darba stundām gadā.

Vairāk par interešu izglītību (programmu paraugi, metodiskie materiāli, normatīvie akti u.c.) varat izlasīt VISC mājaslapā sadaļā “Interešu izglītība”: https://visc.gov.lv/intizglitiba/info.shtml.

Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar A.Aukšmukstu, tālrunis saziņai: 67350957, e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv.

Papildu informācija

LV portālā 14.11.2013. ievietotais raksts “Interešu izglītība – vērtība bērna nākotnei”: www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/259114-interesu-izglitiba-vertiba-berna-nakotnei.

16-01-2019

Labdien! Kādi dokumenti ir nepieciesami, lai uzsāktu īstenot manipulatora operatoru kursus jau esošā autoskolā? Vai nepieciešama licence? Vai jāreģistrē arī pašvaldībā šādi kursi?

Labdien!

No Jūsu jautājumā ietvertās informācijas saprotams, ka vēlaties īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas manipulatoru operatoru apmācībai.

Izglītības likuma 46. pants nosaka, ka izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Tātad, ja Jūsu jautājumā minētā autoskola ir oficiāli reģistrēta kā izglītības iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), neformālās programmas pašvaldībā nav jālicencē un/ vai jāreģistrē. Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) sastāvdaļa un tajā iekļautās ziņas ir publiski pieejamas. Lai pārliecinātos, vai izglītības iestāde ir reģistrēta, spiediet uz izvēlnes “Publiski pieejamā informācija” -> Iestādes -> Ievadiet meklētājā iestādes nosaukumu (ja nezināt precīzi, atslēgas vārdu no nosaukuma, reģistrācijas numuru vai citu Jums zināmu parametru) -> Meklēt.

Savukārt, ja izglītības iestāde nav reģistrēta, tad nepieciešams saņemt licenci pašvaldībā. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānots programmu īstenot citā pašvaldībā, tad jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

08-01-2019

Labdien! Es vēlos izveidot programmēšanas kursus. Ja pareizi  saprotu, tam ir vajadzīga licence. Esmu ieguvis datorzinātnes bakalaura grādu, kā arī strādāju nozarē 5 gadus. Vai ar to pietiek, lai īstenotu kursus un strādātu par lektoru? Vai man vajadzētu iegūt pedagoģisko izglītību?

Labdien!

Saskaņā ar Izglītības likuma 46. pantu pieaugušo izglītībā var piedāvāt formālās un neformālās izglītības programmas.

1) Ja vēlaties piedāvāt formālās izglītības programmas (piemēram, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas), Jums ir jāstājas darbā reģistrētā izglītības iestādē vai jāreģistrē izglītības iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), kā arī jālicencē un jāakreditē programmas (lai varētu izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus);

2) Ja vēlaties īstenot tikai neformālās izglītības programmas (neformālos kursus): ja izglītības iestāde ir oficiāli reģistrēta, tad neformālās programmas var īstenot bez licences saņemšanas, savukārt juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Ir četri varianti, kā Jūs varat oficiāli īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas (kursus):

1)Īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pieaugušo mācību centrā, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā, biedrībā, NVO vai citā organizācijā, kas reģistrējusies kā izglītības iestāde). Šajā gadījumā Jums jāvēršas pie organizācijas vadītāja un jāslēdz līgums par programmas īstenošanu. Vadītājs izvērtē Jūsu piedāvātās programmas aktualitāti, saturu, Jūsu CV, izglītību, pieredzi u.c., un pieņem lēmumu par kursu īstenošanu.

2) IKVD bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot pieaugušo kursus bez licences saņemšanas. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/.

3) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

4) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts JKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Skaidrojumu par pedagoga privātprakses darbību varat izlasīt arī LV portāla rakstā: https://lvportals.lv/skaidrojumi/269627-pedagoga-privatpraksei-nepieciesams-sertifikats-2015.

Prasības pedagogu izglītībai

Personai, kura īsteno pieaugušo neformālo izglītības programmu, izglītības prasības valsts likumdošanā šobrīd nav noteiktas. Savukārt pašvaldība (ja izvēlēsieties licencēt programmu pašvaldībā) var noteikt izglītības un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības*. Ja izvēlēsieties programmu īstenot reģistrētā pieaugušo mācību centrā vai citā organizācijā, lēmumu par Jūsu atbilstību pieņems darba devējs, izvērtējot Jūsu iegūto izglītību un pieredzi.

*Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 (stājušies spēkā 14.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” ar iegūtu grādu (bakalaura, maģistra, doktora) mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (Jums ir datorzinātnes bakalaura grāds) visātrākais ceļš, kā iegūt pedagoga sertifikātu, ir apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā. Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:

  • NIID.LV apkopotajā sarakstā: https://bit.ly/2qM8qkr. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma vispārējā pedagoģijā, piemēram, “Pedagoģija”, “Pedagoģiskās darbības pamati” u.c., kas domāta personām ar izglītību nozarē, bet bez pedagoģiskās izglītības (sk. programmu aprakstos). NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
  • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu):  http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek regulāri atjaunoti.
23-08-2018

Labdien! Man ir mikrouzņēmuma statuss. Es vēlos iegādāties materiālus pulciņam un algot pedagogu, kurš šo pulciņu pasniegs. Nodarbības notiks pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Kā es varu licencēt šo interešu izglītības pulciņu, lai vecāki varētu saņemt nodokļu pārmaksu?

Labdien!

Licences interešu izglītības programmu (pulciņu) īstenošanai izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoga (lektora) CV un pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Norādītajā mājaslapas adresē atradīsiet arī interešu izglītības programmas paraugu, iesnieguma paraugu fiziskai/ juridiskai personai u.c. dokumentu paraugus.

Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

10-04-2017

Labdien! Gribam izveidot akreditētu apmācību un semināru centru. Kādi būtu soļi, lai mēs savu ieceri veiksmīgi īstenotu! Paldies!

Labdien!

Saskaņā ar Izglītības likuma 46. pantu pieaugušo izglītībā var piedāvāt formālās un neformālās izglītības programmas. Mācību centra darbības organizācija un juridiskais statuss ir dibinātāju kompetencē. Turpmākais rīcības plāns atkarīgs arī no izglītības programmām, kuras savā mācību centrā vēlaties īstenot.

1) Ja vēlaties piedāvāt formālās izglītības programmas (piemēram, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas), Jums ir obligāti jāreģistrē izglītības iestāde, kā arī jālicencē un jāakreditē programmas (lai varētu izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus);

2) Ja vēlaties īstenot tikai neformālās izglītības programmas (neformālos kursus): ja izglītības iestāde ir oficiāli reģistrēta, tad neformālās programmas var īstenot bez licences saņemšanas, savukārt, juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, — pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Tādējādi, oficiāli reģistrējot izglītības iestādi, Jums būs daudz plašākas iespējas turpmākajai darbībai. Jūs varēsiet īstenot gan formālās, gan neformālās izglītības programmas.

Izglītības iestādes reģistrācija

Izglītības iestādes reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”.

Izglītības iestāžu reģistrāciju LR veic Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Iestādes mājaslapā var atrast detalizētu aprakstu, kāda ir reģistrācijas kārtība, kādi dokumenti jāiesniedz, kādas likumdošanas normas jāievēro u.c. Konsultācijas un papildu informāciju par reģistrāciju varat saņemt, sazinoties ar IKVD speciālistiem pa tālruni 67367202.

Licencēšana un akreditācija

Pēc reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistrā izglītības iestādei viena gada laikā jāsaņem licence izglītības programmas (-u) īstenošanai un viena gada laikā jāuzsāk tās (to) īstenošana.

Par licencēšanu un akreditāciju papildus varat izlasīt arī NIID.lv sagatavotajā materiālā: http://www.niid.lv/node/508.

1
Rezultāti : 1 - 5 no 5