Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 13
30-06-2020

Labdien! Vai ir iespēja iestāties kādā no augstskolām Latvijā un iegūt augstāko izglītību, ja nav kārtots centralizētais eksāmens angļu valodā (ir kārtots krievu valodā)? Vēlētos studēt psiholoģiju, tiesības zinātni, ekonomiku vai finanses. Vai ir iespēja studēt ārzemēs (piemēram, Krievijā)?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE). Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju programmās noteiktas uzņemšanas noteikumos - meklējiet izvēlētās augstskolas/ koledžas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības - pamastudiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā).

Visbiežāk sastopamā prasība uzņemšanas noteikumos ir nokārtoti CE latviešu valodā, matemātikā un vienā no svešvalodām pēc Jūsu izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu.  Daļā augstskolu – angļu, vācu vai franču (piemēram, lielākajā daļā Latvijas Universitātes pamatstudiju programmu). Atsevišķās studiju programmās tiek prasīts CE tieši angļu valodā (piemēram, gadījumos, ja programmas īstenošanas valoda vai viena no valodām ir angļu; ja programma ir starptautiska utt.). Tāpat atsevišķās programmās var būt iestājpārbaudījumi, t.sk. angļu valodā.

Nosūtām Jums sarakstus ar pamatstudiju programmām (1. līmeņa profesionālā izglītība, bakalaura un profesionālā bakalaura programmas) jomās, par kurām interesējaties: PSIHOLOĢIJĀ, TIESĪBU ZINĀTNĒ, EKONOMIKĀ un FINANSĒS. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas, budžeta/ maksas u.c. kritērijiem. Diemžēl NIID.lv nav iespējas atlasīt programmas pēc nokārtotajiem CE. Jums vajadzēs ieskatīties programmu aprakstos, lai pārliecinātos, kādi CE tiek prasīti.

Par studiju iespējām Krievijā

Jūs varat ar Latvijā iegūtu vidējās izglītības dokumentu studēt ārvalstīs, t.sk. Krievijā. Jums būs nepieciešama izglītības dokumentu atzīšana. Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. Informāciju par ārvalstu (tai skaitā Latvijas) izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu citās valstīs Jūs varat iegūt konkrētās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC. Informāciju par Krievijas izglītības sistēmu, akreditētajām izglītības iestādēm, diplomatzīšanas procedūru un institūcijām u.c. skatiet šajā saitē.

Uzņemšanas prasības Krievijas augstskolās parasti ir iestājeksāmenu un skolas gala eksāmenu atzīmju konkurss. Precīzu informāciju varat noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi. Krievijas izglītības iespēju datu bāzes un citus informācijas resursus skatiet šajā saitē. Izvēlieties augstskolu un sazinieties, lai noskaidrotu, kādas ir Jūsu iespējas iestāties; kādi dokumenti jāsagatavo u.c. nianses.

Zināšanai informējam, ka Krievijas Federācijas (KF) vēstniecība Latvijā katru gadu aicina Latvijas jauniešus pieteikties konkursam studijām Krievijā par federālā budžeta līdzekļiem. Vairāk informācijas skatiet KF vēstniecības mājaslapā.

26-06-2020

Labdien! Pašlaik mācos medicīnas koledžā par masieri. Gribēju pajautāt par darba iespējām ārpus Latvijas ar šo izglītību. Vai sertificēts masieris var strādāt, piemēram, ASV? Interesē arī darba iespējas citās valstīs. Paldies!

Labdien!

Atbilstoši normatīvajam regulējumam Latvijā (tāpat arī daudzās citās valstīs) profesija "Masieris" ir reglamentētā profesija (t.i., izglītības, profesionālās kvalifikācijas un sertifikācijas prasības ir noteiktas likumdošanā). Ārstniecības likuma 45.6 pants nosaka, ka masieris ir ārstniecības persona, kura ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai profesionālo vidējo izglītību un darbojas atbilstoši savai kompetencei ārstniecībā.  Tātad, lai kļūtu par sertificētu masieri un varētu bez ierobežojumiem strādāt šajā profesijā Latvijā, ir nepieciešams iegūt augstāko izglītību, reģistrēties Ārstniecības personu reģistrā un pēc tam saņemt masiera sertifikātu.

Latvijas izglītības un kvalifikācijas dokumentu atzīšana ārvalstīs

Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. Detalizētu informāciju par Latvijas izglītības dokumentu/ profesionālās kvalifikācijas atzīšanu citās valstīs varat atrast Akadēmiskās informācijas centra (AIC) mājaslapā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/latvijas-izglitibas-dokumentu-atzisana-citas-valstis. Lai uzzinātu vairāk par iespējām strādāt konkrētā valstī un konkrētā profesijā ar Latvijā iegūtu izglītības dokumentu, iesakām Jums sazināties ar attiecīgās valsts Nacionālo diplomatzīšanas informācijas centru ENIC/NARIC (izvēlieties reģionu un valsti, tad atrodiet atbilstošās institūcijas kontaktinformāciju un sazinieties). Piemēram, ASV diplomatzīšanas un kvalifikācijas atzīšanas institūciju kontakti atrodami šajā saitē.

Par darba iespējām ASV un Eiropas valstīs

Informāciju par darba meklēšanu ASV varat atrast ASV valdības oficiālajā tīmekļvietnē (lapas apakšā ir norādes ārvalstniekiem). ASV Darba departaments informē, ka darba devējam ir jāpierāda, ka pieņemot darbā ārvalstu viesstrādnieku, netiks kropļots ASV darba tirgus.

Savukārt informāciju par darba tiesībām un iespējām Eiropas valstīs Jūs varat noskaidrot, sazinoties ar EURES tīkla speciālistiem.  Zināšanai informējam, ka piektdienās no 13:00 līdz 15:00 EURES tīkla speciālisti tiešsaistē atbild uz iedzīvotāju jautājumiem.

Par darbu ārzemēs, tostarp par reglamentētajām profesijām, kvalifikācijas atzīšanu u.c. jautājumiem papildus varat izlasīt vietnē “Tava Eiropa”.

Papildu informācija

Vairāk par masiera profesiju (darba apraksts, intervija, mācību iespējas, attēlu galerija) varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule: http://profesijupasaule.lv/masieris.​

07-05-2020

Labdien! Vidējo izglītību ieguvu 2006. gadā, kad matemātikas eksāmens nebija obligāti jākārto. Gada atzīme matemātikā bija 3, tātad nesekmīga. Pārējos priekšmetos bija ļoti labi vērtējumi. Ārzemēs ieguvu bakalaura grādu. Tagad vēlos studēt Latvijas Universitātē vēsturi. Uzņemšanas noteikumos izlasīju, ka ar nesekmīgu atzīmi matemātikā iestāties nevar. Vai man ir liegta iespēja studēt LU? Vai ir kādas alternatīvas?

Labdien!

Uzņemšanas nosacījumi, lai iestātos Latvijas Universitātes (LU) bakalaura programmā “Vēsture”, ir vidējā izglītība  (saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību). Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

·         Centralizētais eksāmens (CE) latviešu valodā

·         CE vēsturē

·         CE svešvalodā (angļu, franču vai vācu)

·        CE matemātikā (personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, CE matemātikā var tikt aizstāts ar gada atzīmi matemātikā vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

Saskaņā ar LU  Uzņemšanas noteikumiem (1.7.p.) uzņemšanai konkrētā studiju programmā nepieciešamajām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4). Tādējādi ar nesekmīgiem gada vērtējumiem obligāto CE priekšmetos (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un vēsturē konkursā diemžēl piedalīties nevar.

Taču ir risinājums, lai Jūs varētu īstenot savu sapni un studēt vēsturi LU. Atbilstoši LU Uzņemšanas noteikumu 1.10.p. noteiktajam, nepieciešamo mācību priekšmeta gada atzīmi vidējās izglītības dokumentā var aizstāt ar CE vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā, uzrādot sertifikātu. Tādējādi Jūs varētu nokārtot matemātikas CE, saņemt sertifikātu, ar kuru Jūs varēsiet aizstāt nesekmīgo gada vērtējumu matemētikā, un nākamajā gadā iestāties LU.

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

·         Daugavpils Universitātē;

·         Latvijas Universitātē;

·         Liepājas Universitātē;

·         Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas (sazinoties ar LU Pirmsstudiju mācību centra pārstāvi, noskaidrojām, ka šodien līdz 17.00 vēl var paspēt iesniegt pieteikumu matemātikas CE kārtošanai, ja esat gatava šim eksāmenam!). Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus LU vai citā izglītības iestādē. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

·         Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”): http://www.uzdevumi.lv/prof.

·         Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda": http://manaprivatstunda.lv

·         Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem: 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml.

·         Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos:
 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml.

Lai Jums izdodas īstenot savu sapni!​

28-04-2020

Labdien! Mūsu ģimene dzīvo ASV. Rudenī vēlamies pārcelties atpakal uz Latviju. Svarīgākais lēmums šobrīd ir atrast meitai skolu. Vina ir dzimusi 2008. gadā, pēc ASV sistēmas šogad viņa beidz 6. klasi. Vēlos atrast informāciju par mācību iespējām Latvijas skolās. Meitai ir latviešu valoda, bet noteikti nav ideālā līmenī. Kura skola būtu ieteicama, lai vina vieglāk adaptētos Latvijā? 

Labdien!

Par piemērotas skolas atrašanu

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tīmekļvietnē detalizēti, soli pa solim, sniegts skaidrojums, ko darīt vecākiem, kuri ar bērniem gatavojas atgriezties Latvijā. Pirmais ieteikums ir jau savlaicīgi sākt interesēties par nākamo izglītības iestādi un nosacījumiem, lai bērns pēc iespējas veiksmīgāk iekļautos jaunajos apstākļos un izglītības sistēmā.

Pirmais solis, ko vajadzētu veikt - sazinieties ar konkrētās pilsētas/novada izglītības speciālistu un izrunājiet visus interesējošos jautājumus. Novadu, pilsētu izglītības speciālistu kontaktinformācija pieejama IZM mājaslapā. Piemēram, lai saņemtu konsultāciju un palīdzību piemērotākās izglītības iestādes atrašanā Rīgā, Jūs varat sazināties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) speciālistiem. Tālruņi saziņai: 67181306 vai 29468969., e-pasts: iksd@riga.lv.

Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem un skolām ir pieejama interneta vietnē http://dati.e-skola.lv/lv/izglitibas-iestades/skolas. Tāpat var apskatīt Rīgas skolu izvietojumu interaktīvajās kartēs: http://dati.e-skola.lv/lv/interaktiva-karte/skolu-karte 

Visas Latvijas skolas var atrast Izglītības un zinātnes ministrijas veidotajā interaktīvajā skolu kartē: https://izm.kartes.lv.

Iespējams, skolas izvēlē Jums var palīdzēt arī Ata Kronvalda fonda veidotais skolu reitings: http://www.skolureitings.lv/?page_id=276.

Kad esat atradusi piemērotu skolu, iesakām Jums sazināties ar skolas vadību un noskaidrot, kādas ir bērna uzņemšanas iespējas (t.sk., kurā klasē meita varēs turpināt izglītību, ņemot vērā, ka ASV izglītības sistēma būtiski atšķiras no Latvijas izglītības sistēmas), kādi dokumenti būs jāsagatavo, kādi vēl papildus pasākumi vecākiem būtu jāveic utt.

Ko nosaka normatīvie akti

2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” nosaka:

·         skolēniem, kuri iepriekš mācījušies Latvijā, pēc atgriešanās tiek sniegti nepieciešamie atbalsta pasākumi pamatizglītības programmas apguvei vismaz viena mācību gada garumā. Tiek pilnveidota bērnu latviešu valodas prasme un papildus apgūti mācību priekšmeti “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī tie mācību priekšmeti, kuri atšķiras Latvijas un bērna iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

·         skolēniem, kuri iepriekš nav mācījušies Latvijā, atbalsts tiek sniegts no viena līdz trīs mācību gadu garumā. Ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir ieradies no mācībām citā valstī, tad: izglītības iestādes vadītājs:

·         izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, lai novērtētu skolēna valodas prasmi un sasniegumus mācību priekšmetu apguvē;

·         kopā ar skolēnu un skolēna vecākiem novērtē komisijas secināto;

·         skolēniem nosaka mācību procesā nodrošināmos atbalsta pasākumus pamatizglītības programmas apguvei, papildus nodrošinot mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī to mācību priekšmetu, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā, apguvi.

·         bērns, kurš ierodas no mācībām citā valstī, izglītības iestādē jāuzņem klasē, kas atbilst skolēna vecumam. 

 

Papildu iespējas un resursi valodas apguvei

 

Ja Jūsu meita vēlas uzlabot latviešu valodas zināšanas, Jūs varat griezties Latviešu valodas aģentūrā (LVA) (metodiķe Ērika Pičukāne, tālrunis 67350764, e-pasts erika.picukane@valoda.lv) un noskaidrot, vai šobrīd tiek piedāvātas arī kādas papildu programmas latviešu valodas apguvei..

Darbam mājās noderīgi var būt arī Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli, īpaši – aģentūras izveidotā tīmekļa vietne http://maciunmacies.valoda.lv, kas ir visbiežāk izmantotais resurss reemigrējušo bērnu mācību procesā. Tāpat ikvienam vecākam ir iespēja sazināties ar LVA, ja nepieciešamas konsultācijas par izstrādāto materiālu lietošanu konkrēta vecumposma bērniem.

Ir izstrādāta un tiešsaistē pieejama arī terminu vārdnīca sešos mācību priekšmetos – bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā un vēsturē. Šo vārdnīcu var izmantot gan pedagogi, gan bērni, gan vecāki: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/.

Papildu informācija:

·         Mācīties Latvijā: informācija diasporai, infografikas un pieredzes stāsti (NIID.lv sadarbībā ar Euroguidance Latvia sagatavots materiāls):http://www.niid.lv/macities_latvija_disp

·         Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē;

·         Pēc mācībām ārzemēs atkal Latvijas skolas solā

·         Vecāku pieredze: bērna adaptācija Latvijas skolu vidē pēc atgriešanās no ārzemēm

​ 

24-04-2020

Labdien! Kādas izglītības iespējas ir vidusskolēnam pēc 12.klases, ja ir doma doties dzīvot un mācīties uz Lietuvu (Viļņā, Kauņā, piemēram). Interesē māksla (gleznošana), vēsture, literatūra. Paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Euroguidance Latvia programmas speciālistu Ralfu Spādi, kurš informēja, ka Lietuvas augstākās izglītības iestāžu piedāvāto studiju programmu saraksti un to apraksti pieejami Study in Lithuania mājas lapā http://studyin.lt/study-programmes/

Bakalaura līmeņa studijas tēlotājmākslā - gleznošanu - piedāvā Viļņas Mākslas akadēmija. (Vilnius Academy of Arts Maironio st. 6, LT-01124, Vilnius, Lithuania Tel. (+370 5 ) 2105463 Fax (+370 5) 210 5444 ieva.skaurone@vda.lt www.vda.lt). Ja vēlaties studēt Kauņā, ar studiju programmas aprakstu angļu valodā var iepazīties šeit

Ja vēlaties studēt Viļņā, ar studiju programmas aprakstu angļu valodā var iepazīties šeit

Par uzņemšanas noteikumiem lūdzam vērsties akadēmijas Starptautisko attiecību nodaļā pa tālr. 370 5 2105 463 vai e-pastu: international@vda.lt

Pieteikties studijām var arī elektroniski: https://vda.lt/en/admission/portal.

Bakalaura līmeņa studijas arheoloģijā un vēsturē piedāvā Klaipēdas universitāte. Plašāka informācija pieejama mājas lapā: https://studyin.lt/programs/archaeology-and-history/

Papildus aicinām iepazīties ar informāciju, kas apkopota VIAA mājas lapas sadaļā “Studiju ceļvedis Eiropā”, kurā ir divas sadaļas, kas sniedz informāciju par ārvalstu augstskolām un to nosacījumiem. Sadaļā “Nacionālās datubāzes” ir atrodamas saites uz visu Eiropas valstu nacionālajām izglītības datu bāzēm. Savukārt “Valstu katalogā” ir pieejama informācija par Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu augstskolu nosacījumiem, mācību maksām, pieteikšanos, u.c. noderīga informācija.

Nacionālās datubāzes 

Valstu katalogs: (Lietuva) 

31-03-2020

Labdien! Lūdzu, sniedziet izskaidrojošu salīdzinājumu sekojošiem kvalifikāciju līmeņiem: EQF Level / NFQ Level / LKI līmenis/ LKI/EKI līmenis / (180-240) ECTS FETAC...(Īrijas izglītības līmenis). Iespēju robežās, lūdzu, sniedziet Latvijas izgītības sistēmas salīdzinājumu ar Īrijas izglītības sistēmu medicīnā. Paldies!

Labdien!

Dažādu valstu izglītības sistēmu salīdzināšana ir sarežģīts process un nav NIID.LV kompetences jautājums. Mēs varam sniegt Jums vispārēju skaidrojumu par kvalifikāciju pielīdzināšanu un Jūsu jautājumā minētajiem jēdzieniem.

Lai saņemtu individuālu un precīzu konsultāciju par Latvijas izglītības pielīdzināšanu Īrijas izglītības sistēmai, iesakām Jums sazināties ar insitūciju, kura veic ārvalstīs iegūtas izglītības dokumentu atzīšanu un kvalifikāciju pielīdzināšanu - Akadēmiskās informācijas centru (AIC)  ( t.67225155, aic@aic.lv).

Ja Jūsu mērķis ir uzsākt vai turpināt medicīnas studijas Īrijā vai uzsākt darbu medicīnas jomā šajā valstī (reglamentētā profesijā), tad informāciju Jūs varat iegūt Īrijas diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC.

Terminu skaidrojumi

European Qualifications Framework (EFQ) jeb Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (latviešu valodā - EKI) ir kopēja Eiropas kvalifikāciju klasificēšanas sistēma, kurā ir iespējams salīdzināt valstu kvalifikāciju sistēmas. EKI aptver visu veidu izglītību (vispārējā, profesionālā, augstākā izglītība, neformālā un ikdienas mācīšanās) un visu pakāpju izglītību (pamatizglītība, vidējā un augstākā izglītība). EKI astoņi līmeņi definēti, izmantojot sasniegtos mācīšanās rezultātus pieaugošā sarežģītībā (1. – zemākais, 8. – augstākais). Atbilstoši EKI sistēmai ir izveidota Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI), kurā, līdzīgi kā EKI, ir astoņu līmeņu sistēma. LKI līmeņi ir nostiprināti Latvijas izglītības klasifikācijā.

National Qualifications Framework (NFQ) jeb Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras (latviešu valodā - NKI) jēdzienu lieto, lai apzīmētu katras atsevišķas valsts (t.sk. Lavijas, Īrijas u.c. valstu) kvalifikāciju nacionālo klasificēšanas sistēmu, kas izveidota atbilstoši EKI. Īrijas NKI apraksts ir atrodams Īrijas Kvalitātes un kvalifikāciju aģentūras (Quality and Qualifications Ireland - QQI) tīmekļvietnē.

FETAC (Further Education and Training Awards Council - Tālākizglītības un apmācības kvalifikāciju padome) ir institūcija, kas vēsturiski (līdz 2013. gadam) Īrijā oficiāli veica kvalifikāciju/ kvalifikācijas dokumentu atzīšanu. Šobrīd šo un citas funkcijas, kas saistītas ar Īrijas NKI, ir pārņēmusi iepriekš minētā institūcija QQI.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ir Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma, kas ļauj salīdzināt studiju rezultātus starp Eiropas valstīm. Pārrēķinot ECTS, Latvijas kredītpunktu (KP) skaits jāreizina ar 1,5. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 KP (60 ECTS). Jūsu jautājumā minētie 180 – 240 ECTS tādējādi atbilst 120 – 180 Latvijas KP.

Kvalifikāciju salīdzināšanas iespējas

Eiropas izglītības sistēmu un kvalifikāciju salīdzināšanai ir izveidots speciāls salīdzināšanas rīks  Eiropas Komisijas izglītības un kvalifikāciju portālā. Latvijas un Īrijas kvalifikāciju līmeņu salīdzinājums redzams šajā saitē. Savukārt Īrijas NKI pielīdzinājums EKI atrodams Īrijas Nacionālās kvalifikāciju pārvaldes ziņojumā (2009.g.). Piemēram, Īrijas NKI 5. līmenis (agrāk FETAC, tagad QQI level 5) atbilst EKI 4. līmenim. Savukārt EKI 4. līmenis atbilst LKI 4. līmenim, jeb vispārējai vai profesionālajai vidējai izglītībai. Ar iegūtu QQI 5. līmeni Īrijā var strādāt par māsas palīgu (Healthcare Support Assistant).

Vairāk par kvalifikāciju līmeņiem un pielīdzināšanu lasiet Latvijas kvalifikāciju datubāzes tīmekļvietnē.

Papildu informācija

·         Par medicīnas studijām Īrijā: https://www.themedicportal.com/studying-medicine-in-ireland.

·         Par medmāsas darbu un izglītības prasībām Īrijā: http://baltic-ireland.ie/2014/05/28618.

18-03-2020

Labdien! Es vēlos uzzināt, kādas man ir iespējas braukt mācīties uz Šveices skolu? Šobrīd mācos 8.klasē, padziļināti apgūstu franču valodu.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Euroguidance Latvia programmas vadītāju Ilzi Jansoni, kura informēja, ka skolēniem, kuri ir nepilngadīgi un kuru pamata dzīvesvieta nav Šveice, ir nepieciešams mācīties internātskolā. Šveicē ir tikai privātās internātskolas. Mācību maksa gadā ir 77.000-110.000 CHF, jeb aptuveni 73.000-105.00 EUR gadā. Jārēķinās ar papildizdevumiem par reģistrāciju (1.600-4.800 CHF) un depozītu (6.000-15.000 CHF). Dažos gadījumos jānēsā skolēna forma (3.900-5.950 CHF). Skola var prasīt arī samaksu par ārpusklases aktivitātēm (4.000-20.835 CHF).​

Plašāku informāciju par Šveices izglītības sistēmu un iespēju mācīties Šveices internātskolās skatiet Baltic Council mājaslapā (latviešu valodā), Starptautiskā Šveices informācijas tīkla “Ģimene” tīmekļvietnē (franču valodā) un Pasaules emigrantu globālajā tīmekļvietnē InterNations GO (angļu valodā).

31-01-2020

Labdien! Mana meita šobrīd mācās 4. klasē. Vēlamies pārcelties dzīvot uz Šveici. Vai es varu pieteikt meitu mācībām tālmācības programmā Latvijas pamatskolā - līdz brīdim, kamēr visas formalitātes tiks sakārtotas? Negribētos pārtraukt mācības gada vidū.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Euroguidance Latvia programmas vadītāju Ilzi Jansoni, kura informēja, ka Šveicē izglītība ir obligāta bērniem no 4  (dažviet 6) gadu vecuma līdz 15 gadu vecumam, tai skaitā iebraucēju bērniem, kuriem vēl nav uzturēšanās atļaujas. Šveicē par pamatskolām un vidusskolām atbild kantoni (vietējās pašvaldības). Būtu ieteicams laicīgi informēt kantonu par Jūsu ierašanos, lai var sagatavoties bērna uzņemšanai skolā, kā arī uzzināt, kādi dokumenti Jums jāsagatavo. Skolās kopā mācās bērni ar dažādām spējām un valodas pieredzi. Skolām ir pienākums mācību procesu piemērot bērna vajadzībām. Kantonu kontakti: http://www.edk.ch/dyn/11589.php

Par tālmācības iespējām

Lielākā daļa skolu, kas īsteno pamatizglītības programmas tālmācības formā, uzņem bērnus, sākot ar 7. klasi. Ir trīs skolas, kuras īsteno tālmācības pamatizglītības programmu 1.- 9. klasei:

Brocēnu vidusskola (valsts budžeta finansēta tālmācības programma)

Rīgas komercskola (mācību maksa – 139 EUR mēnesī)

Jelgavas novada neklātienes vidusskola (tālmācībā uzņem tikai no 5. klases, mācības bez maksas).

27-01-2020

Labdien! Esmu ieguvusi personīgā trenera izglītību un kvalifikāciju Zviedrijā. Programma apjoms: 304 stundas. Iespējams, Latvijā to sauktu par "C" kategorijas treneri ar programmas apjomu 320 stundas. Mani jautājumi: 1. Vai iespējama mana Zviedrijā iegūtā izglītības dokumenta pielīdzināšana "C" kategorijas trenera izglītības programmai Latvijā? 2. Vai trūkstošās 16 stundas jāpiemācās vai pielīdzināšana notiek, izvērtējot izglītības saturu? 3. Vai izglītības dokumentā jābūt ne tikai kopējam stundu atšifrējumam un kursu/tematu nosaukumiem, bet arī stundu skaitam katram kursam/tematam?

Labdien!

Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) mājaslapā iespējams iepazīties ar sporta speciālistu sertifikācijas kārtību: https://lsfp.lv/sertifikacija/sertifikacijas-kartiba. LSPF speciālists norādīja, ka šajā konkrētajā gadījumā, pirmais solis ir Zviedrijā iegūtā izglītības dokumenta pielīdzināšana. Ārvalstu izglītības dokumentu pielīdzināšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). Ņemot vērā, ka Latvijā sporta trenera profesija ir reglamentēta, jāiziet ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Par iesniedzamajiem dokumentiem var uzzināt AIC mājaslapā.

27-01-2020

Labdien!  Īrijā es pabeidzu medmāsas kursus (1 gads). Ir sertifikāts, un nokārtoti 9 moduļi. Īrijā tas skaitās Fetac level 5. Bet ko tas nozīmē Latvijā? Un vai es varu piereģistrēties māsu reģistrā? Paldies!

Labdien!

Latvijā profesija “Medicīnas māsa” ir reglamentēta. Lai Latvijā strādātu ar ārvalstīs iegūtu māsas sertifikātu, tas vispirms ir jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centrā (AIC), lai to atzītu par Latvijai atbilstošu. Ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtību varat iepazīties šeit.

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Euroguidance Latvia programmas vadītāju Ilzi Jansoni, kura informēja, ka Eiropā pastāv kvalifikāciju līmeņu salīdzināšanas sistēma “European Qualifications Framework - EQF”. Īrijas FETAC 5. līmenis atbilst EQF 4. līmenim. Savukārt, EQF 4. līmenis atbilst Latvijas Kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 4. līmenim, jeb vispārējai vai profesionālajai vidējai izglītībai.

Zināšanai informējam, ka Latvijā māsas kvalifikācijai noteikts 5. LKI kvalifikācijas līmenis (1. līmeņa augstākā izglītība).  Savukārt māsas palīgam noteikts 3. LKI.

Ārstniecības personu reģistrā var reģistrēties gan māsas, gan māsas palīgi. Pirms reģistrācijas, ir jāsaņem apliecinājums no Akadēmiskās informācijas centra par izglītības dokumenta atzīšanu. Par reģistrēšanās kartību var uzzināt Veselības inspekcijas (VI) mājaslapā.

Uzziņai:

1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 13