Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1
Rezultāti : 1 - 2 no 2
03-05-2019

Labdien. Mana meita mācās 10. klasē Anglijā. Mēs gribam doties atpakaļ uz dzīvi Rīgā. Nezinām, kā mums labāk rīkoties - pabeigt vidējo izglītību Anglijā vai braukt uz Latviju un iegūt vidējo izglītību Rīgā? Vai meita varēs mācīties universitātē Rīgā ar Anglijā iegūtu vidējo izglītību? Liels paldies!

Labdien!

Ja izlemsiet, ka Jūsu meita turpinās iegūt pamata vai vidējo izglītību Latvijā, tad būs jāveic iepriekš iegūtā izglītības dokumenta atzīšana. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet šeit: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija. AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība, t.i., kurā klasē meitai būtu jāmācās.

Uzņemšanas kārtība vispārizglītojošajās skolās Latvijā (pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī) notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Šo MK noteikumu 30. punkts nosaka: ja bērns vai jaunietis pēc mācībām ārvalstīs atgriežas Latvijas skolā un tiek pieteikts mācību turpināšanai, tad ir jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu. Pēc dokumentu izvērtēšanas skolēnu uzņem viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācība satura pēctecību.

Arī tad, ja meita pabeigs vidējo izglītību Anglijā un vēlēsies iestāties kādā no Latvijas augstskolām, iegūtie izglītības dokumenti būs jāiesniedz ekspertīzei AIC. Šajā gadījumā, pamatojoties uz AIC izsniegto izziņu, lēmumu par izglītības turpināšanu augstākās izglītības pakāpē pieņems augstskola.

Ja rodas jautājumi, iesakām Jums sazināties ar AIC speciālistiem (t.67225155,  aic@aic.lv).

Papildu informācija

27-03-2019

Labdien! Kur pēc tehnikuma pabeigšanas ēdināšanas specialitātē un viesmīlības pakalpojumu specialitātē var mācīties tālāk Latvijas augstskolās un ārzemēs (ES) bez maksas?

Labdien!

1)Nosūtām Jums sarakstu ar pamatstudiju programmām Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kurās plānota uzņemšana 2019. gada vasarā tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas jomā: https://bit.ly/2FqhRuz. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc veida, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem, t.sk. programmu saraksts, kurās pieejamas arī valsts budžeta vietas: https://bit.ly/2YiQtrp. Programmās var iestāties personas ar pabeigtu vidējo vai vidējo profesionālo izglītību (t.sk. pēc tehnikuma absolvēšanas). Sīkāk par uzņemšanas nosacījumiem skatiet katras programmas aprakstā.

2)Bezmaksas augstākās izglītības (pamatstudiju) iespējas Eiropas Savienības (ES) valstīs ēdināšanas/viesmīlības jomā (programmas, kuras tiek īstenotas angļu valodā):

Papildus informācijas meklēšanai iesakām Jums izmantot Euroguidance tīkla apkopoto informāciju par izglītības iespējām ES u.c. valstīs – studiju ceļvedi, saites uz nacionālajām izglītības iespēju datubāzēm u.c.: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/valstu_katalogs.

Papildu informācija

Par vairākām viesmīlības un ēdināšanas nozares profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/viesnica un http://www.profesijupasaule.lv/edinasanas-uznemums.

1
Rezultāti : 1 - 2 no 2