Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 19
13-03-2019

Labdien! Esmu pabeigusi Baltijas Starptautiskās akadēmijas profesionālā maģistra studiju programmu "Sociālais darbs". Iepriekšējā izglītība iegūta Daugavpils Universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programmā "Socioloģijā". Vai ar šādu izglītību es atbilstu sociālā aprūpētāja vai sociālā rehabilitētāja amata pienākumu pildīšanai? Paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Sociālo darbinieku biedrības pārstāvi Unu Lapskalnu. Speciāliste informēja, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu sociālā darba speciālisti ir sociālie darbinieki, sociālie rehabilitētāji, sociālās palīdzības organizatori un sociālie aprūpētāji. 

Likums nosaka, ka sociālā darbinieka profesionālos pienākumus var veikt personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību sociālā darba jomā. Tiesības sniegt sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību attiecīgi sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā.

Likumā arī noteikts, ka sociālā darba speciālists ir persona, kurai ir šajā likumā noteiktā izglītība un kura veic sociālā darbinieka, karitatīvā sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības organizatora profesionālos pienākumus.

Tādējādi Jūs varat pretendēt uz sociālā aprūpētāja vai sociālā rehabilitētāja amatiem, taču Jūsu iegūtās izglītības atbilstību konkrētajam amatam novērtēs darba devējs.

29-11-2018

Labdien! Jautājums par nepieciešamo izglītību, lai pasniegtu matemātikas un fizikas mācību priekšmetus pamatskolā un vidusskolā. Šobrīd esmu fizikas doktorante, tā kā man ir studenta statuss, saprotu, ka varu mācīt skolā bez papildus pedagoģiskās izglītības (ne tagad, ne iepriekš neesmu apguvusi kursus saistībā ar pedagoģiju)? Kādi papildus kursi, kāda apjomā ir jāapgūst pirms un/ vai pēc doktora grāda iegūšanas, lai varētu pasniegt pamatskolā un vidusskolā matemātiku un fiziku?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 (stājušies spēkā 14.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” ar iegūtu grādu (bakalaura, maģistra, doktora) mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (fizikā) ir vairākas iespējas, kā uzsākt darbu pamatskolā un/ vai vidusskolā kā fizikas (un matemātikas, ja studijās ir apgūti attiecīgi moduļi) skolotājai:

1.  Jūs jau tagad, paralēli studijām doktorantūrā, varat uzsākt darbu skolā, taču viena gada laikā Jums jāuzsāk izglītības programmas apguve pedagoģijā, kuras saturā ietverta mācību priekšmeta didaktika, metodika u.c. Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Tādējādi Jūs varat vai nu

 1. 1-2,5 gadu laikā iegūt fizikas skolotāja (vai pielīdzināmu) kvalifikāciju kādā no 2. līmeņa augstākās izglītības programmām vai profesionālā maģistra programmām, vai
 2. Iegūt sertifikātu, mācoties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā vismaz 72 stundu apjomā. Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:
 • NIID.LV apkopotajā sarakstā: https://bit.ly/2qM8qkr. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma vispārējā pedagoģijā, piemēram, “Pedagoģija”, “Pedagoģiskās darbības pamati” u.c., kas domāta personām ar izglītību nozarē, bet bez pedagoģiskās izglītības (sk. programmu aprakstos). NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
 • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu):  http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek regulāri atjaunoti.

2. Studējot doktorantūrā, izvēlēties doktora darba tēmu, kas saistīta ar pedagoģiju (fizikas metodiku, didaktiku u.c.).

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, Iesakām Jums sazināties ar B. Bašķeri pa tālruni 67047835 vai e-pastu baiba.baskere@izm.gov.lv.

09-11-2018

Labdien! Kāda kvalifikācija ir nepieciešama, lai varētu vadīt pārgājienus un nometnes pamatskolas jauniešiem? Vai ir pieejami kursi, kas ļautu iegūt šādas tiesības?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Neformālās izglītības departamenta vecāko eksperti Intu Kraskeviču, kura informēja, ka valstī nav noteiktas īpašas prasības nometņu vadītāju izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai, taču ir noteikti ierobežojumi:

 • Personai, kas vada un organizē bērnu/ jauniešu nometni, jābūt pilngadīgai;
 • Nedrīkst būt sodāmības.

Latvijā nometņu organizēšanu un darbību regulē 01.09.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība". Atbilstoši tiem nometni var organizēt:

 • valsts un pašvaldību institūcija,
 • fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs,
 • juridiska persona.

Noteikumi reglamentē gan nometnes organizētāja, gan vadītāja tiešos pienākumus un kompetenci.  Atbilstoši 11.punktam par nometnes vadītāju var būt tikai tāda persona, kura ieguvusi atbilstošu apliecību. To iegūst, izejot Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nometņu vadītāju kursu programmu, ko organizē VISC. Kursi ilgst 72 stundas (parasti tās ir 6 pilnas darba dienas), tajos dalībnieki apgūst  nometnes plānošanas un organizēšanas jautājumus, saskaņošanas kārtību ar saistītām iestādēm - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), Veselības inspekciju (VI), pašvaldību, iegūst praktisko pieredzi nometnes personāla piesaistē un pirmās palīdzības sniegšanā u.c. jautājumus. Šobrīd ir izsludināta pieteikšanās grupām, kas mācības uzsāks janvārī, februārī, martā, aprīlī un maijā. Kursu maksa ir 80 EUR.

Gatavojot nometnes programmu, tajā ir jāietver nometnes darbības mērķi, uzdevumi, mērķgrupa un citi jautājumi, kurus organizētājs uzskata par būtiskiem. VISC izstrādātajā "Bērnu nometņu vadītāja rokasgrāmatā" ir minēti 11 dažādi nometņu tipi, kas atšķiras pēc tajās īstenotās programmas un satura. Atpūtas un piedzīvojuma nometnes parasti saviem dalībniekiem piedāvā piedalīties aizraujošos piedzīvojumos, un to ilgums parasti ir 2-5 nedēļas. Nometnēm, kuru aktivitātes paredzētas ārpus telpām (t.sk. pārgājieni, ekskursijas u.c.) nav nepieciešams VUGD un VI atzinums, darbība jāsaskaņo tikai ar PVD un pašvaldību, kuras teritorijā plānots nometni organizēt.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām sazināties ar I. Kraskeviču, tālrunis 60001629, e-pasts nometnes@visc.gov.lv.

Noderīga informācija:

VISC izstrādātie metodiskie materiāli nometņu vadītājiem: http://nometnes.gov.lv/lapa/metodiskie-materiali-parents

LV portāla 28.04.2014. raksts “Vēlos organizēt un vadīt bērnu nometni!

12-02-2018

Labdien! Vēlos vadīt šaha nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs. Vai ir nepieciešama licence vai kāds cits dokuments? Kas man jādara? Man ir iegūta augstākā izglītība. Paldies.

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka vēlaties izstrādāt un īstenot sporta interešu izglītības programmu pirmsskolas izglītības iestādē.

Izglītības likuma 47. pants nosaka, ka:

 • Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas.
 • Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Tādējādi, ja Jūs vēlaties izstrādāt un vadīt interešu izglītības programmu (pulciņu) izglītības iestādē, tad Jums pašai nav nepieciešams licencēt programmu. Savukārt, ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (izglītības iestādē, bet kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā: http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/bukleti/PRIVATPRAKSES_BUKLETS_2016_25_10.pdf
un http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/

Par interešu izglītības programmu licencēšanu

Licences interešu izglītības programmu īstenošanai izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, lektora CV un pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://www.iksd.riga.lv/public/31709.html.

Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

Par interešu izglītības pedagogam nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju

Ja vēlaties interešu izglītības programmu īstenot izglītības iestādē, tad iegūtajai izglītībai un kvalifikācijai jāatbilst MK noteikumos Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (1. pielikums) izvirzītajām prasībām. Interešu izglītības pedagogam nepieciešama:

 • Augstākā izglītība pedagoģijā;
 • vai augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vai interešu izglītībā vismaz 72 stundu apjomā;
 • vai profesionālā vidējā izglītība, vai vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
 • vai profesionālajā tālākizglītībā iegūta kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā.

Vēršam uzmanību, ka minēto 662. noteikumu trešā nodaļa (III. Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide) nosaka pedagogiem, tostarp privātprakses pedagogiem prasību pilnveidot savu profesionālo kompetenci -  triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām profesionālās kompetences pilnveides A programmās.

Ja vēlaties īstenot interešu izglītības programmu pedagoga privātpraksē, tad izglītībai jāatbilst MK noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām". Šie noteikumi paredz, ka sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā (šahs ir prāta sporta veids), nepieciešams C kategorijas sertifikāts vai augstākā pedagoģiskā izglītība, vai augstākā izglītība un sertifikāts par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides B programmu.

Jautājumā neesat minējusi, kādā jomā esat ieguvusi augstāko izglītību. Ja tā nav iegūta pedagoģijā, tad ātrākais veids, kā Jūs privātpraksē varētu uzsākt īstenot interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, būtu apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu pedagoģijā (piemēram, "Pedagoģiskās darbības pamati"  vai "Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība"). Saraksts ar B programmām: 
http://www.niid.lv/niid_search?qy=pedago%C4%A3i%2A&level_1=6&level_2=604&subject_1=14&page=1.

Kas jāņem vērā, izstrādājot un īstenojot interešu izglītības programmas?

Izstrādājot interešu izglītības programmas, iesakām darbam izmantot VISC sagatavoto metodisko materiālu "Ieteikumi interešu izglītības programmas izveidei", kā arī citus metodiskos materiālus (sk.sadaļu “Visas jomas”): http://visc.gov.lv/intizglitiba/metmat_visc.shtml.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums griezties pie kompetentajām speciālistēm sporta izglītības jomā: Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktora vietnieces sporta izglītības un attīstības plānošanas jautājumos Andas Mičules, tālrunis saziņai: 67047928, e-pasts: anda.micule@izm.gov.lv, vai Valsts izglītības satura centra (VISC) Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas Astras Aukšmukstas, tālrunis saziņai: 67350957, e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv.

05-01-2018

Labdien! Es šobrīd mācos 11. klasē. Vēlētos uzzināt, vai ir kādi bezmaksas kursi skolēniem 2018. gadā, un vai es varu strādāt, kamēr mācos vidusskolā?

Labdien!

1)Par bezmaksas kursiem skolēniem

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo informāciju par sagatavošanas un profesionālās ievirzes kursiem bērniem un jauniešiem, t.sk. arī par bezmaksas iespējām, ko vidusskolēniem piedāvā galvenokārt augstskolas (programmu saraksts): http://bit.ly/2lM4yfd. Šie kursi visbiežāk tiek organizēti mācību gada laikā un ir paredzēti jauniešiem, kuri interesējas par konkrētu jomu (piemēram, medicīnu, programmēšanu, komerczinībām, ķīmiju, jurisprudenci, valodām u.c.) un nākotnē plāno šajā jomā studēt.

Savukārt par interešu izglītību/ pulciņiem (nodarbības tajos notiek bez maksas vai par nelielu samaksu) Jūs varat uzzināt savā pašvaldībā. Piemēram, par interešu izglītības iespējām Rīgā var noskaidrot Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājaslapā E-skola.

2)Par iespēju strādāt paralēli mācībām vidusskolā

Bērnu un pusaudžu nodarbināšana ir pieļaujama, tikai strikti ievērojot Darba likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Darba likums vienlaikus arī nosaka regulējumu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, attiecībā uz viņu darba laiku, atpūtas laiku un darba samaksu. Tā, saskaņā ar likuma 132. pantu, pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā. Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, papildus darbam turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un darbā pavadītais laiks saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.

Atbilstoši Darba likuma 149.panta 1. daļai personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piešķir vienu mēnesi ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Tāpat atbilstoši Darba likuma 63. pantam, ja pusaudzis papildus vidējās izglītības vai profesionālās izglītības ieguvei arī strādā, viņam par veikto darbu samaksā atbilstoši nostrādātajam laikam. Šajā gadījumā pusaudzim noteiktā stundas tarifa likme nedrīkst būt mazāka par MK noteikto minimālo stundas tarifa likmi normālā darba laika ietvaros.

Savukārt darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumus, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību, nosaka Ministru kabineta Noteikumi Nr. 206.

Papildu informācija (skaidrojumi) par bērnu un pusaudžu nodarbinātību:

12-12-2017

Labdien! Esmu ieguvusi friziera kvalifikāciju 2005. gadā, Rīgas 34. arodvidusskolā. Kopš 2006.gada esmu strādājusi par frizieri Latvijā, savukārt pēdējos 4 gadus strādāju Norvēģijā. Jautājums ir par Eiropas diplomu frizierim. Kā es varu to iegūt un vai vispār varu?

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka Jūs jautājat par ES sertifikātu frizieriem  - European Hairdressing Certificate (EHC).

Coiffure EU (European association of employers’ organisations in hairdressing) asociācija piešķir tiesības līgumvalstu institūcijām izsniegt EU frizieru sertifikātus. Vairāk informācijas skatiet šeit: http://www.euhaircert.eu/.

Diemžēl Latvija un tās institūcijas nav atrodamas EHC un Coiffure EU biedru sarakstā (sarakstu skat. http://www.coiffure.eu/about#members).

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Frizieru un kosmetologu asociācijas (LFKA) pārstāvi, kura apstiprināja, ka LFKA šobrīd nav ES frizieru asociācijas sastāvā. Līdz ar to, lai uzzinātu par iespēju saņemt ES frizieru sertifikātu:

 • Jūs varat pati sazināties ar Coiffure EU  - e-pasts: info@coiffure.eu;
  vai
 • tā kā strādājat Norvēģijā, varat sazināties ar Norvēģijas nozares asociāciju The Norwegian Hairdressing and Beauty Industry Association http://www.nfvb.no/, kura ir EHC un Coiffure EU biedrs. E-pasts: post@nfvb.no.

Papildu informācija

Varbūt Jums noder informācija par Latvijā iegūtu izglītības dokumentu/ profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs:
- Latvijas izglītības dokumentu atzīšana citās valstīs: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/latvijas-izglitibas-dokumentu-atzisana-citas-valstis;
-    Nacionālie diplomatzīšanas informācijas centri ENIC/NARIC Norvēģijā un citās valstīs: http://www.enic-naric.net/norway.aspx.

15-05-2017

Man ir skolu māsas sertifikāts, bet šobrīd strādāju par māsu iekšķīgo slimību nodaļā. Kāda iespēja man būtu iegūt aprūpes māsas sertifikātu? Paldies!

Labdien!

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas speciālisti, kura informēja, ka Jūsu situācijā ieteicams griezties pie konkrētās māsu specialitātes sertifikācijas komisijas locekļiem, kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē: http://www.masuasociacija.lv/sertifikacija/sertifikacijas-komisijas2/. Jūs varat konsultēties arī ar Asociācijas sekretāri pa tālruni 67602464.

Zināšanai informējam, ka Latvijas Māsu asociācija š.g 25.maijā rīko īpašu Atvērto durvju dienu māsām, kuras laikā ikvienai māsai būs iespēja tikties ar Asociācijas speciālistiem un uzdot savus jautājumus.

Papildu informācija – par izglītības iespējām māsu specialitātēs

Savā jautājumā neesat norādījusi, kāda ir Jūsu iegūtā izglītība māsas specialitātē - vidējā profesionālā vai augstākā.

 • Zināšanai informējam, ka ar vidējo profesionālo izglītību un iegūtu māsas (medmāsas) kvalifikāciju šobrīd tiek piedāvāta iespēja 2 gadu laikā iegūt augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju kādā no māsas pamatspecialitātēm šajās studiju programmās: http://www.niid.lv/niid_search/program/21016 vai http://www.niid.lv/niid_search/program/14416.
 • Savukārt ar iegūtu 1. līmeņa augstāko izglītību un māsas kvalifikāciju (ja izglītība iegūta trīsgadīgā programmā) ir iespēja iestāties Rīgas Stradiņa universitātes (Rīgā vai Liepājā) profesionālā bakalaura programmā “Māszinības” un viena gada laikā iegūt profesionālā bakalaura grādu māszinībās un kvalifikāciju kādā no māsas pamatspecialitātēm. Programmu sarakstu skatiet šeit: http://bit.ly/2n01ag5.
10-05-2017

Labdien! Ar kādu izglītību var audzināt pamatskolā klasi, būt par klases audzinātāju?

Labdien!

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, konsultējāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā B.Bašķeri. Speciāliste informēja, ka klases audzināšana ir pedagoga papildu pienākums, t.i. klases audzinātāja pienākumus veic pedagogs, kuram ir tiesības veikt pedagoģisko darbību saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" (1. pielikumā detalizēti aprakstītas dažādās profesijās/ amatos strādājošu pedagogu kvalifikācijas un izglītības prasības). Piemēram, klases audzinātāja pienākumus var veikt priekšmeta skolotājs, vispārējās pamatizglītības, sākumizglītības vai vidējās izglītības skolotājs u.c.

Tādējādi atsevišķas prasības klases audzinātāja izglītībai netiek izvirzītas.

07-04-2017

Labdien! Pēc izglītības esmu bioloģijas un ķīmijas skolotāja. Kādas iespējas man būtu mācīt dabaszinības 1.-6.klasei?  Vai būtu jāstudē kādā augstskolas programmā? Vai pietiktu ar kursiem? Ja ar kursiem, tad kādiem? Paldies jau iepriekš!

Labdien!

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, lūdzām Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālistes pedagogu un pieaugušo izglītības jomā konsultāciju. Speciāliste informēja, ka, lai sniegtu Jums precīzu atbildi, ir nepieciešama papildu informācija par Jūsu iepriekš iegūto izglītību. Lai izvērtētu Jūsu iegūtās izglītības atbilstību Ministru kabineta (MK)  noteikumu Nr.662*  prasībām, būtu nepieciešams precizēt, piemēram, cik lielā apjomā ir apgūti dabaszinību priekšmeti, kādā izglītības pakāpē ļauj mācīt Jūsu iegūtā izglītība u.c. būtiskas nianses.

Tādējādi iesakām Jums sazināties ar jautājumā kompetento iestādi – IZM, rakstot vēstuli uz e-pastu pasts@izm.gov.lv. Vēstulei pielikumā jāpievieno ieskenēti diplomi un diplomu pielikumi. IZM speciālisti izvērtēs Jūsu izglītības dokumentus un sniegs rakstisku atzinumu par nepieciešamo papildu izglītības apguvi.

*Prasības pedagogu izglītībai nosaka MK 28.10.2014. noteikumi Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" (pedagoga profesijai nepieciešamās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības un profesionālās kompetences pilnveides B programmas minētas 1. pielikumā).

23-12-2016

Labdien! Man ir iegūta gan friziera, gan vizāžista profesionālā izglītība. Vai ar manu esošo izglītību ir pietiekami un kāda vēl izglītība man papildus ir jāapgūst, lai es varētu pasniegt vizāžistu kursus?

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka vēlaties pasniegt pieaugušo neformālās izglītības kursus / programmu. Izglītības prasības personai, kura īsteno pieaugušo neformālo izglītības programmu, valsts likumdošanā šobrīd nav noteiktas. Informējam, ka izglītības iestādes, kas ir reģistrētas Izglītības kvalitātes valsts dienestā Izglītības iestāžu reģistrā  ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas. Savukārt citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas pēc licences saņemšanas pašvaldībā.
Par izglītības iestādes reģistrāciju varat interesēties Izglītības kvalitātes valsts dienestā: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/.
Savukārt par pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu pašvaldībā Jums jāinteresējas pašvaldībā, kuras teritorijā vēlaties īstenot programmu. Piemēram, informāciju par pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanu Rīgā, varat skatīt šeit: http://www.e-skola.lv/public/31709.html.

Papildu informācija:

⇒ Ja Jūs vēlaties īstenot profesionālās izglītības programmu, pēc kuras apguves tiek izsniegts  valsts atzīts dokuments (profesionālās kvalifikācijas apliecība par Vizāžista kvalifikācijas ieguvi vai profesionālās pilnveides apliecība par vizāžista programmas apguvi), tad Jums ir jādibina izglītības iestāde un jālicencē, jāakreditē profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programma.
​Par minēto programmu licencēšanu / akreditāciju varat interesēties Izglītības kvalitātes valsts dienestā:  
http://www.ikvd.gov.lv/licencesana/ un http://www.ikvd.gov.lv/akreditacija/.

⇒ Ja Jūs vēlaties mācīt personas jaunākas par 18 gadiem interešu izglītībā vai būt skolotājs, piemēram, profesionālajā vidējās izglītības iestādē, tad prasības izglītībai šajā gadījumā nosaka MK noteikumu Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" Pielikuma 8., 25. vai 23.punkts. 

1 2
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 19