Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 26
16-05-2019

Labdien! Vai ir atļauts vienlaicīgi mācīties/studēt divās mācību iestādēs? Šobrīd studēju koledžā, neklātienes programmā,mācības atmaksāju no saviem līdzekļiem. Vēlos iestāties tehnikumā un paralēli mācīties valsts finansētā programmā. Iepriekš esmu ieguvusi augstāko izglītību universitātē, vai tas man netraucē uzsākt studijas tehnikumā, kura studiju programma paradzēta pēc 12.klases? Paldies!

Labdien!

LR normatīvais regulējums neaizliedz paralēli studijām neklātienē augstākās izglītības iestādē mācīties profesionālās izglītības programmā pēc vidusskolas un apgūt profesiju, t.sk. par valsts budžeta līdzekļiem. Tātad Jūs varat mācīties šādā programmā, ja atbilstat Uzņemšanas noteikumos izvirzītajām prasībām un ja profesionālās izglītības iestāde var Jūs uzņemt. Vēršam uzmanību, ka, ja ir liels pretendentu skaits uz vietu valsts budžeta finansētā programmā, tad parasti priekšroka tiek dota tiem audzēkņiem, kuri par valsts budžeta līdzekļiem mācās pirmo reizi.

Tādējādi iesakām Jums sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, kādas ir Jūsu iespējas apgūt izvēlēto profesionālās izglītības programmu.

Zināšanai informējam, ka jūnijā tiks izsludināta pieteikšanās Jaunatnes garantijas programmās, kurās varēs iestāties jaunieši ar vidējo izglītību līdz 29 gadu vecumam, kuri nestrādā un nestudē dienas nodaļā (var būt neklātienes nodaļas studenti). Jau šobrīd ir zināms programmu saraksts (sk. tabulā zemāk; raksta teksts tiks atjaunots atbilstoši jaunākajai informācijai ~2 nedēļu laikā): http://www.niid.lv/node/834. Mācības notiks par ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem; audzēkņiem tiks maksāta stipendija līdz 115 EUR mēnesī (atkarībā no sekmēm un apmeklējuma), kā arī prakses laikā audzēkņi saņems transporta un dienesta viesnīcas izdevumu kompensāciju.

16-05-2019

Labdien! Kādi ir iestājpārbaudījumi Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā pēc 9. klases? Konkrēti interesē programma "Reklāmas dizains".

Labdien!

Saskaņā ar Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas Uzņemšanas kārtību 2019. gadam (III nodaļa) iestājpārbaudījumi sastāv no četrām daļām: zīmēšanas, veidošanas, gleznošanas un kompozīcijas. Kādi tieši darbi, no kāda materiāla utt. būs jāgatavo iestājpārbaudījumos, reflektanti uzzina tikai pārbaudījumu dienā. Iestājpārbaudījumi notiek 2., 3. un 4. jūlijā.

Lai uzzinātu vairāk par Jūsu izvēlēto izglītības programmu, iepazītos ar skolas vidi, pasniedzējiem, citiem jauniešiem, iesakām Jums apmeklēt skolas Atvērto durvju dienu, kas notiks 15. jūnijā (sīkāka informācija drīzumā tiks publicēta skolas mājaslapā), kā arī apmeklēt konsultācijas iestājpārbaudījumiem, kas notiks 1. jūlijā  skolas sporta zālē, 1. stāvā no plkst. 10:00 līdz 12:00.

17-04-2019

Labdien! Vai ir iespējams apgūt kādu profesiju pēc 10. klases, ja pašlaik mācos vidusskolā? Un vai var pabeigt 10. klasi ar 2 nesekmīgiem vērtējumiem? Ja nē, tad ko es varu darīt, ja līdz mācību gada beigām ir 2 mēneši?

Labdien!

Par pārcelšanu 11. klasē

Izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". 

Atbilstoši noteikumiem, izglītojamo pārceļ vidusskolas nākamajā klasē (no 10. uz 11. klasi), ja ne vairāk kā divos mācību priekšmetos neklātienes vai tālmācības vidusskolas programmā ir saņemts gada vērtējums, kas ir zemāks par četrām ballēm (noteikumu Nr.591 32.3.punkts). Savukārt, mācoties klātienē, lai vidusskolas programmā pārceltu no 10. uz 11. klasi, nedrīkst būt nesekmīgs gada vērtējums nevienā no mācību priekšmetiem.

Vēršam uzmanību, ka 10. klasē ar nesekmīgu gada vērtējumu kādā no priekšmetiem (ne vairāk kā divos) var pārcelt 11. klasē, ja tai pašā vai citā skolā no klātienes pāriet uz neklātienes vai tālmācības programmu (noteikumu 10.punkts). Šādā gadījumā pašizglītības veidā jāapgūst nenokārtotie mācību priekšmeti un līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām jānokārto pēcpārbaudījumi.

Neklātienes un tālmācības vidusskolas programmas skatiet šeit: https://bit.ly/2GfVokt. Izvēlieties programmu un skolu, un pēc tam noteikti sazinieties ar skolas administrāciju, lai precizētu, vai programma tiks īstenota, kā arī lai noskaidrotu savas iespējas iestāties.

Par profesijas apguvi

Ir vairāki varianti, kā var apgūt profesiju paralēli vidējās izglītības ieguvei.

1)Jūs varat iestāties arī kādā no profesionālās vidējās izglītības (jāmācās 4 gadi, programmu beidzot, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību, kas dod tiesības stāties augstskolās vai koledžās) vai arodizglītības (jāmācās 3 gadi, vidējo izglītību apgūst daļēji, iegūst apliecību par arodizglītību) programmām, tikai jāņem vērā, ka, visticamāk, Jums būs jāuzsāk mācības no 1. kursa, jo profesionālās izglītības programmu saturs atšķiras no vispārējās izglītības programmu satura. Lai iestātos, nepieciešams atestāts par pamatizglītību.

2)Jūs varat apgūt viengadīgu arodizglītības programmu (t.sk. ar valsts vai ES fondu budžeta finansējumu) arī paralēli mācībām vidusskolas neklātienes vai tālmācības programmā (noteikumu Nr.591 6.8. punkts).

3)Jūs varat paralēli mācībām vidusskolā apgūt profesiju profesionālās tālākizglītības programmā. Šīs programmas visbiežāk tiek īstenotas par maksu.

16-01-2019

Labdien! Ja es tehnikumā, beidzot 3 kursu, saņemu sertifikātus par Vidējas izglitibas centralizētajiem eksāmeniem, bet 4. kursa beigās nenokārtoju profesionālo priekšmetu eksāmenu, vai man ir vidējā izglītība?

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Ja esat sekmīgi pabeigusi 3 kursus profesionālajā izglītības iestādē, nokārtojusi centralizētos eksāmenus un visas ieskaites, tas nenozīmē, ka Jums ir iegūta vidējā izglītība.  Ja nav nokārtots kvalifikācijas centralizētais eksāmens un līdz ar to nav saņemts diploms par vidējo profesionālo izglītību, tad sanāk, ka izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība.

Lai iegūtu dokumentu par vidējo izglītību, ir iespējami divi risinājumi:

1) Atrast iespēju tomēr pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu (tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē), pieteikties atkārtotai centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai nākamajā gadā, sekmīgi nokārtot to un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi to pabeidzot, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Izvēloties 2. variantu, ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

15-01-2019

Labdien! Vai ar pamatizglītību ir iespēja iestāties Alberta koledžā?

Labdien!

Alberta koledža ir augstākās izglītības iestāde, kas īsteno tikai 1. līmeņa augstākās izglītības programmas. Šajās programmās var iestāties tikai personas ar vidējo izglītību. Līdz ar to ar pamatizglītību Alberta koledžā iestāties nevar.

Zināšanai informējam, ka vairākas citas koledžas piedāvā apgūt ne tikai augstākās izglītības programmas, bet arī profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatskolas.

18-12-2018

Labdien! Vai Latvijā ir mācību iestādes, kur pēc 9. klases māca tikai priekšmetus attiecīgai profesijai, bet vidusskolas programmas vispār nav? Paldies.

Labdien!

Personas ar pabeigtu pamatizglītību var iegūt profesionālo kvalifikāciju šādās izglītības programmās:

1)Profesionālās vidējās izglītības programmas - 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), jāmācās 4 gadi, apgūst arī vidusskolas priekšmetus, kārto valstī noteiktos centralizētos eksāmenus (CE) un centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?level_2=403&qy=.

2)Arodizglītības programmas - 2. PKL, jāmācās 3 gadi, vidusskolas priekšmetus apgūst daļēji, CE nekārto, bet kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Iegūst atestātu par arodizglītību. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&level_2=402.

3)Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17-18 gadu vecuma. 2. PKL, jāmācās 1 gads, vidusskolas priekšmetus neapgūst, CE nekārto, bet kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_2=503&page=1. Daļu no šīm programmām īsteno “Jauniešu garantijas” ietvaros – plānots, ka nākamā uzņemšana būs 2018./19. gada vasarā, bet pagaidām nav zināms, kāds būs apgūstamo profesiju klāsts.

4)Profesionālās tālākizglītības programmas. 2. PKL, jāmācās 480 – 640 stundas (izglītības iestādes mācības organizē dažādi, līdz ar to dažāds programmas apguves ilgums). Vidusskolas priekšmetus neapgūst, kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Mācoties akreditētā izglītības programmā, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību. Galvenokārt tiek īstenotas par maksu. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=5&level_2=506.

Atverot sarakstus, NIID.lv lapas kreisās puses izvēlnēs varat atlasīt programmas pēc to tematiskajām jomām, kvalifikācijām, valodām, izglītības iestāžu veidiem utt.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs (informācija var nebūt aktuāla esošajā brīdī), tādēļ iesakām Jums personīgi sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, vai šobrīd attiecīgā programma tiek īstenota (plānota).

Dažādas profesiju apguves iespējas, t.sk. bez maksas, jauniešiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Vairāk informācijas – NVA mājaslapā: http://nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491.

06-06-2018

Labdien! Vēlos uzzināt iespēju apgūt mūzikas vidējo izglitību pēc vispārējās vidējās izglītības. Man ir 26 gadi, ir pabeigta vispārējā vidējā izglitība un iegūta augstākā izglitība datordizaina specialitātē. Esmu pabeigusi mūzikas pamatskolu flautas spēlē. Vai Rīgā var iegūt vidējo izglītību mūzikā?

Labdien!

Personas ar pabeigtu vidējo (vai augstāku) izglītību bez vecuma ierobežojuma var mācīties profesionālās vidējās izglītības programmās pēc vidējās izglītības. Šajās programmās audzēkņiem jāapgūst tikai profesionālie mācību priekšmeti, vispārējie vidusskolas priekšmeti atkārtoti nav jāmācās. Programmu beidzot, absolvents saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programmās mācās visu vecumu pieauguši cilvēki, piemēram, orķestra mūziķi, kuriem ir zināšanas un prasmes mūzikā, bet nav diploma.

Nosūtām Jums sarakstu ar profesionālās vidējās izglītības programmām pēc vidējās izglītības mūzikas un skatuves mākslas jomā: https://bit.ly/2JzmsPs. Diemžēl flautas spēlē atbilstošas programmas šobrīd piedāvā tikai Liepājas un Ventspils mūzikas vidusskolas: https://bit.ly/2LoTnmW. Savukārt Rīgas mūzikas vidusskolas 2018./19. mācību gadā uzņem šādās programmās pēc vidusskolas: https://bit.ly/2sKuk63.

Papildu iespējas

Ja personai ir labas zināšanas un prasmes kādā profesijā, bet nav izglītību apliecinoša dokumenta, tad ir iespēja, nokārtojot eksāmenu, iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību kādā no profesijām, t.sk. mūzikas jomā (arī flautas spēlē). Vairāk par šo iespēju, kā arī profesiju un skolu sarakstus, skatiet NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/kval_novertesana. Zināšanai informējam, ka no 2017. gada ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai un atgūt šajā pakalpojumā ieguldīto naudu 90 % vai 100 % apmērā, iesaistoties Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

05-09-2017

Labdien! Kur Rīgā var apgūt zobu tehniķa profesiju? Kādi ir to iestājeksāmeni, vai bez priekšzināšanām tos var nokārtot? Cik ilgi ir jāmācās šī profesija? Un cik izmaksā studijas? Paldies Jums!

Labdien!

Vienīgā programma, kurā var apgūt zobu tehniķa profesiju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis), ir Rīgas 1. medicīnas koledžas īstenotā profesionālās izglītības programma pēc vidējās izglītības “Zobārstniecība”, kurā jāmācās 2,5 gadi klātienē. Sekmīgi pabeidzot mācības un nokārtojot valsts eksāmenu, audzēkņi saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem, t.i., par mācībām nav jāmaksā.

Saskaņā ar koledžas Uzņemšanas noteikumiem profesionālās izglītības programmās personas ar vidējo izglītību uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu daļu procentuālo vidējo vērtējumu. Arī personām ar augstāko izglītību jāiesniedz vidējās izglītības dokumenti. Zobu tehniķa specialitātē ir jākārto arī iestājpārbaudījums: praktiskais eksāmens zobu veidošanā.

Pārbaudījums sastāv no divām daļām:

  1. Zoba veidošana no plastilīna,
  2. Zoba grafiskais attēlojums.

1.daļā no plastilīna jāveido zobs. Zobs ir jāgatavo pareizajās proporcijās (6-10 cm augsts), telpisks, ar visu sakni, un pēc iespējas anatomiski precīzāks. Šī iestājpārbaudījuma jēga ir novērtēt veidošanas prasmi, roku veiklību, pacietību, precizitāti, telpisko domāšanu. Savukārt pārbaudījuma 2.daļā zobs ir jāatveido grafiski: pēc iespējas precīzāk jāuzzīmē zobs spoguļattēlā – ar visiem pauguriem, izliekumiem utt.

Diemžēl koledžā netiek organizēti sagatavošanās kursi, bet dažas dienas pirms iestājeksāmena, kas parasti ir augustā, tiek rīkota konsultācija, kurā topošajiem audzēkņiem izskaidro un praktiski nodemonstrē, kā norisināsies pārbaudījums un kas tajā būs jādara.

Stājoties koledžā zobu tehniķa programmā, ir jārēķinās ar to, ka uz šo programmu ir konkurss. Šovasar tas bija ~3 cilvēki uz vietu.

Koledžas pārstāvji arī iesaka apmeklēt koledžas stendu izstādē “Skola”, kā arī atvērto durvju dienas, kurās cita starpā varēsiet gūt ieskatu iestājeksāmena norisē.

Šogad uzņemšana jau beigusies, taču koledžas pārstāvji informēja, ka nākamajā mācību gadā nav plānotas būtiskas izmaiņas profesionālās izglītības programmas “Zobārstniecība” uzņemšanas noteikumos.

16-06-2017

Labdien! Ja skolēns pēc pamatskolas iestājas Profesionālās izglītības kompetences centrā, kur apgūst profesionālo izglītību, vai viņš pēc tam varēs iestāties augstskolā? Vai tehnikumā saņemts diploms par vidējo izglitību ir pielīdzināms diplomam, kurš saņemts, beidzot vidusskolu?

Labdien!

Profesionālās izglītības kompetences centros (PIKC) un arī profesionālajās vidusskolās, kam nav PIKC statuss, pēc pamatskolas var apgūt šādas programmas:

  1. Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija (PKL), jāmācās 4 gadi. Pēc programmas apguves iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību, kas ir līdzvērtīgs dokuments vispārējās vidējās izglītības atestātam, t.sk., stājoties augstākās izglītības iestādēs – augstskolās un koledžās. Mācoties profesionālās vidējās izglītības programmās, audzēkņi 2.vai 3. kursā kārto centralizētos vidusskolas eksāmenus, savukārt 4. kursā - centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
  2. Arodizglītība pēc pamatizglītības - 2.PKL, jāmācās 3 gadi. Pēc programmas apguves iegūst atestātu par arodizglītību. Programmas ietvaros apgūst daļēju vidējo izglītību, kārto centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Pēc arodizglītības programmas pabeigšanas uzreiz nevar iestāties augstskolās vai koledžās, taču ir iespēja 1 gada laikā apgūt vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošo programmu un saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Papildu informācija

Saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 3. punktu, bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Turklāt augstskola vai koledža var noteikt reflektantiem papildu prasības un/vai iestājpārbaudījumus.

Kādas ir konkrētās prasības, stājoties augstskolā, nosaka tās Uzņemšanas noteikumi. Kādas ir uzņemšanas prasības studiju programmās, Jūs varat arī izlasīt augstskolu vai koledžu mājaslapās, kā arī NIID.LV programmu aprakstos (šobrīd ir apkopota informācija par 2017./18. gada uzņemšanu). Iesakām jau savlaicīgi interesēties, kādos priekšmetos jānokārto CE, lai iestātos izvēlētajā studiju programmā, un vēlam tos sekmīgi nokārtot!

25-03-2017

Labdien! Vai ir iespēja iegūt māsas palīga sertifikātu (izglītību) neklātienē, tālmācībā vai kursos? Strādāju, tādēļ klātienes vai dienas nodaļas variants nav iespējams.

Labdien!

Māsas palīga profesionālo kvalifikāciju var apgūt tikai medicīnas koledžās viengadīgās arodizglītības programmās (ar iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību), kas tiek īstenotas pilna laika klātienes formā: http://bit.ly/2nYBBvX

Iesakām Jums personīgi sazināties ar izvēlēto medicīnas koledžu, lai precizētu, kā tiek organizētas mācības un vai ir iespējams mācību grafiku apvienot ar darbu.

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 26