Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 41
09-10-2020

Labdien! Man bērns mācās speciālajā programmā ar garīgās attīstības traucējumiem. Kādas profesijas viņš var apgūt pēc pamatizglītības beigšanas un kuras mācību iestādes viņu uzņems? Dzīvojam Rīgā.

Labdien!

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka pēc speciālās pamatizglītības programmas ar garīgàs attīstības traucējumiem (ar kodu 21015811) absolvēšanas jaunieši var izvēlēties turpināt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās, kurās iegūst 1.profesionālās kvalifikācijas līmeņa (1.PKL) profesijas, taču ir jāpievērš uzmanība diviem faktoriem:

- kādi ir pamatskolā apgūtie priekšmeti (moduļi), kuros iegūti vērtējumi (piemēram, ja vēlas apgūt ar mājturību saistītu profesiju, vai ir vērtējums mājturībā un tehnoloģijās utt.);

- bērna (jaunieša) veselības stāvoklis, atbilstība izvēlētās profesijas apguvei, spējas, talanti, intereses u.c. Iesakām sazināties ar izvēlēto skolu, lai noskaidrotu, cik atbilstoša bērna veselības stāvoklim un citiem minētajiem faktoriem ir izvēlētā programma, kā arī, cik piemērota ir skolas vide.

Nosūtām Jums sarakstus ar profesionālās pamatizglītības programmām:

1)Profesionālās pamatizglītības programmas speciālajā izglītībā: SARAKSTS. Skolas, kas atrodas Rīgā: SARAKSTS.

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

2) Profesionālās pamatizglītības programmas ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatizglītību (t.sk.cilvēkiem ar invaliditāti): SARAKSTS (Rīgā neviena no šīm programmām netiek īstenota).

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553. ​

Īpaša profesionālās izglītības iestāde bez speciālās skolas statusa, kurai ir prasmes un pieredze darbā ar jauniešiem pēc speciālās izglītības ieguves, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālā vidusskola, kura  piedāvā iespēju apgūt profesiju personām pēc speciālo pamatizglītības programmu apguves. Pirms uzņemšanas programmā skolas speciālisti veic profesionālās piemērotības noteikšanu - personas vispārējā pārbaude (testi, lai noskaidrotu personas  intereses un motivāciju mācīties, novērtētu spējas un zināšanas, apzinātu prasmes un iemaņas, kā arī izvērtētu veselības stāvokļa atbilstību iecerētajai profesijai). Skola piedāvā kopmītnes, rehabilitācijas pakalpojumus, dažāda veida atbalstu, palīdzību darba atrašanā un sociālo iemaņu attīstīšanā u.c. Līdz 2021.gada 30.jūnijam SIVA īsteno arī īpašu ES fondu projektu  - izglītības ieguvi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ja jaunietis tomēr izrādās nepiemērots SIVA piedāvāto programmu apguvei, tad skolas speciālisti cenšas palīdzēt sameklēt citu piemērotu skolu. Tālrunis saziņai: 27064068.

02-10-2020

Labdien! Vai ir iespējams iegūt vidusskolas atestātu, ja esmu nokārtojis centralizētos eksāmenus 12. klasei (latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā) ātrāk, pirms pabeidzu mācīties, vai ir obligāti jāpabeidz mācības? Es mācos vidējās profesionālās izglītības iestādē.

Labdien!

Profesionālās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Ja arī Jūs esat sekmīgi pabeidzis trīs kursus profesionālajā izglītības iestādē, nokārtojis centralizētos eksāmenus un visas ieskaites, tas nenozīmē, ka Jums ir iegūta vidējā izglītība.  Tā kā neesat pabeidzis 4. kursu, nokārtojis kvalifikācijas centralizēto eksāmenu un saņēmis diplomu par vidējo profesionālo izglītību, tad sanāk, ka Jūsu pašreizējais izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība.

Šajā situācijā ir iespējami divi risinājumi:

1) Pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU.  Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Ja izvēlēsieties otro variantu, ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē (semestrī) būs jāmācās. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

29-07-2020

Labdien! Nepabeidzu augstskolu, kurā studēju multimediju komunikāciju. Tagad vēlētos iegūt kādu noderīgu profesiju. Interesē un padodas fotogrāfija, varbūt vēl dizains un skaistumkopšana. Vai projekts "Jauniešu garantija" vēl darbojas? Vai šogad varu pieteikties mācībām par budžeta līdzekļiem?

Labdien!

Projekts “Jauniešu garantija” turpinās līdz 2021. gadam, tikai 2020. gada rudenī uzņemšana vairs nebūs profesionālajās programmās ar kvalifikācijas ieguvi, bet gan profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei. Mācībām 13 izglītības iestādēs visā Latvijā varēs pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Plānoto programmu sarakstu un citu informāciju atradīsiet Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tīmekļvietnē.

Tāpat ikviens jaunietis vai pieaugušais ar vidējo izglītību bez vecuma ierobežojuma var pieteikties mācībām profesionālās izglītības vai arodizglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem.

Nosūtām Jums programmu sarakstus:

 1. Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (ar pabeigtu vidējo izglītību jāmācās 1,5 - 3 gadi (mūzikas/ mākslas programmās 2-3 gadi), iegūst 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju)
 2. Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (ar pabeigtu vidējo izglītību jāmācās 1 gads, iegūst 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Jūsu minētajās jomās (fotogrāfija, dizains, skaistumkopšana) var apgūt, piemēram, šādas profesijas:

 • Fotogrāfa profesija (Valmierā un Rīgā): programmu SARAKSTS.
 • Vizuālās reklāmas dizaina speciālista profesija (Daugavpilī, Liepājā, Rīgā): SARAKSTS.
 • Interjera dizainera asistenta profesija (Rīgā un Liepājā): SARAKSTS.
 • Multimediju dizaina speciālista profesija (Rīgā un Liepājā): SARAKSTS.
 • Vizuālā tēla stilista profesija (Balvos, Jelgavā, Liepājā, Rīgā): SARAKSTS.
 • SPA speciālista profesija (Barkavā, Kuldīgā, Rīgā): SARAKSTS.
 • Kosmētiķa profesija (Rīgā): SARAKSTS u.c.

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Virs programmu saraksta nospiežot izvēlni “Iestāžu skats”, Jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm.

Lielākā daļa sarakstos iekļauto programmu tiek īstenota par valsts/ pašvaldību budžeta līdzekļiem. Mācoties budžeta grupās, audzēkņi saņem stipendiju no 10 līdz 150 EUR. Stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, apmeklējuma, sabiedriskās aktivitātes u.c. kritērijiem.

Šobrīd tehnikumos u.c. profesionālās izglītības iestādēs notiek uzņemšana. Vairāk informācijas par uzņemšanu un dokumentu iesniegšanas termiņiem skatiet šajā NIID.LV rakstā. Daļā izglītības iestāžu katru gadu notiek papildu uzņemšana brīvajās vietās – sekojiet līdzi informācijai NIID.LV un skolu mājaslapās! Kad esat atradusi piemērotu (-as) programmu (-as), iesakām Jums sazināties ar skolu un noskaidrot, vai programmā ir brīvas vietas, kā arī citas nianses: kādi dokumenti jāiesniedz u.c.

17-07-2020

Labdien! Bērns beidza 8.klasi. Es vēlētos uzzināt, kurās arodskolās Latvijā varētu turpināt mācības, papildus iegūstot profesiju. Paldies!

Labdien!

Nosūtām Jums SARAKSTU ar profesionālās pamatizglītības programmām, kurās 2020./21. gadā uzņem jauniešus ar nepabeigtu pamatizglītību (pēc 7. vai 8. klases). Šādu programmu ar katru gadu kļūst arvien mazāk: šogad var apgūt tikai trīs profesijas Jelgavas Amatu vidusskolā: virtuves darbinieka, šuvēja palīga, montāžas darbu atslēdznieka. Programmās ir jāmācās 2-3 gadi, un tajās kopā ar profesiju iegūst pamatizglītības dokumentu - apliecību par profesionālo pamatizglītību..

Daudz plašākas profesiju apguves iespējas ir jauniešiem ar pabeigtu pamatizglītību (varbūt Jūsu bērnam ir iespēja vispirms pabeigt pamatskolas 9.klasi?). Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām pēc 9.klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “. Izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Papildu informācija

09-06-2020

Labdien! Ja bērns ir beidzis 9 klašu izglītību un ieguvis pamatiglītības apliecību ar garīgàs attīstības traucējumiem, kādās profesijās un kur var turpināt mācības, lai iegūtu 1. līmeņa kvalifikāciju profesionālajā pamatizglītībā?

Labdien!

 

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka pēc speciālās pamatizglītības programmas ar garīgàs attīstības traucējumiem absolvēšanas jaunieši var izvēlēties turpināt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās, kurās iegūst 1.profesionālās kvalifikācijas līmeņa (1.PKL) profesijas, taču ir jāpievērš uzmanība diviem faktoriem:

- kādi ir pamatskolā apgūtie priekšmeti (moduļi), kuros iegūti vērtējumi (piemēram, ja vēlas apgūt ar mājturību saistītu profesiju, vai ir vērtējums mājturībā un tehnoloģijās utt.);

- bērna (jaunieša) veselības stāvoklis, atbilstība izvēlētās profesijas apguvei, spējas, talanti, intereses u.c. Iesakām sazināties ar izvēlēto skolu, lai noskaidrotu, cik atbilstoša bērna veselības stāvoklim un citiem minētajiem faktoriem ir izvēlētā programma, kā arī, cik piemērota ir skolas vide.

Nosūtām Jums sarakstus ar profesionālās pamatizglītības programmām:

1)Profesionālās pamatizglītības programmas speciālajā izglītībā: https://bit.ly/3f9WH4u;

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

2) Profesionālās pamatizglītības programmas ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatizglītību (t.sk.cilvēkiem ar invaliditāti): https://bit.ly/37fyQ0d. Šis saraksts ir aktualizēts atbilstoši 2020. gada uzņemšanai.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553. ​

08-06-2020

Labdien! Mana meita pabeidza 9.klasi. Turpmāk viņa vēlētos apgūt gida profesiju. Kurās mācību iestādēs Rīgā var mācīties tūrisma profesijās?

Labdien!

Atbilstoši tūrisma nozarē iekļauto profesiju kartei tūristu gida profesiju var apgūt, studējot augstākās izglītības programmās. Pēc 9. klases 2020./21. mācību gadā profesionālās izglītības iestādes piedāvā apgūt šādas tūrisma nozares profesijas (jāmācās 4 gadi, valsts budžeta finansējums):

-          Ekotūrisma speciālists;

-          Tūrisma pakalpojumu konsultants.

Rīgā tūrisma pakalpojumu konsultanta profesiju var apgūt Rīgas tūrisma un radošo industriju tehnikumā. Programmas ietvaros jaunieši iemācās arī vairākas gidam nepieciešamas prasmes, piemēram, maršrutu izstrādi, tūrisma ģeogrāfiju u.c. priekšmetus.​

08-05-2020

Labdien! Šogad beigšu 9. klasi un esmu sācis domāt par tālāko izglītību, bet radās jautājums, uz kuru vecākiem nebija atbilžu. Vēlos iegūt arodizglītību (apdares darbu strādnieks), kur mācību ilgums ir 1 gads un kuru finansē valsts. Vai pēc tās es varu vēl mācīties kādā izglītības iestādē, piemēram, tehnikumā vai vidusskolā kura izglītību apmaksā valsts?

Labdien!

Apdares darbu strādnieka profesiju var apgūt, mācoties valsts budžeta finansētās viengadīgās arodizglītības programmās “Būvdarbi”, kurās uzņem personas ar pamatizglītību no 17 gadu vecuma. 2020. gada vasarā uzņemšanu (aptuveni sākot ar 7. jūliju) šajā programmā plāno 3 profesionālās izglītības iestādes:

Tādējādi, ja Jums jau ir 17 gadi un būsiet sekmīgi pabeidzis pamatskolu, tad varēsiet iesniegt dokumentus mācībām šajā programmā. Savukārt, ja Jums vēl nav pilni 17 gadi, tad Jūs varat mācīties trīsgadīgajās arodizglītības programmās, kurās apgūst profesiju un daļēju vidējo izglītību, vai četrgadīgajās profesionālās vidējās izglītības programmās, kurās apgūst profesiju un vidējo izglītību. Pēc arodizglītības vai citas profesionālās izglītības programmas apguves Jūs varēsiet mācīties arī citā programmā par valsts budžeta līdzekļiem, ja atradīsiet piemērotu un skola Jūs uzņems.

Vairāk par profesionālās izglītības iespējām pēc 9. klases (t.sk. programmu sarakstus) skatiet NIID.LV sadaļā “Digitālais asistents”.

13-01-2020

Labdien! Vēlos mācīties par automehāniķi pēc 9. klases. Kuras mācību iestādes piedāvā šādu iespēju? Interese arī maksas iespējas un citu specialitāšu piedāvājums par maksu.

Labdien!

Nosūtām Jums sarakstu ar vidējās profesionālās izglītības programmām, kurās pēc 9. klases var apgūt automehāniķa profesiju (jāmācās 4 gadi, valsts budžets, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību): https://bit.ly/2vspaRv. Pēc NIID.lv rīcībā esošās informācijas šobrīd neviena koledža vai profesionālā skola par maksu šādu programmu nepiedāvā, uzņem tikai programmās ar valsts budžeta finansējumu.

Par maksu pēc 9. klases var mācīties šādās profesionālās izglītības iestādēs:

 • Profesionālā vidusskola “Victoria” (piedāvā profesionālās vidējās izglītības programmas – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību; jāmācās 4 gadi; profesijas: klientu apkalpošanas speciālists, finanšu darbinieks, interjera dizaina speciālists, multimediju dizaina speciālists, loģistikas darbinieks, viesmīlības pakalpojuu speciālists, video operators)
 • Profesionālā vidusskola “Riman” (jauniešiem ar pamatizglītību piedāvā tikai profesionālās tālākizglītības programmas, 2. PKL, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību, profesijas: pavārs, konditors, frizieris, vizāžists).

Profesionālās tālākizglītības programmas pēc pamatizglītības (2. PKL) par maksu piedāvā arī pieaugušo izglītības iestādes. Programmu saraksts: https://bit.ly/3aNqm1F. NIID.LV lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: kvalifikācijas, tematiskās jomas, īstenošanas valodas, norises vietas u.c. Sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

08-01-2020

Labdien! Kur ir iespējams pēc 9.klases apgūt arhitekta profesiju?

Labdien!

Pēc 9. klases var mācīties par arhitektūras tehniķi (jāmācās 4 gadi, valsts budžeta grupas, audzēkņi saņem stipendiju). Šādu iespēju piedāvā trīs izglītības iestādes:

Arhitektūras tehniķis ir profesionālis, kurš arhitekta vadībā veic būvprojekta daļu un sadaļu izstrādes darbus: uzmēra objektu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, izstrādā objekta darba rasējumus un ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, grafiski apkopo informāciju un noformē tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

Zināšanai informējam, ka arhitekta kvalifikāciju var iegūt, mācoties augstākās izglītības – profesionālā maģistra programmās (vispirms jāiegūst inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā).

Pēc vidusskolas var studēt arī 1. līmeņa profesionālās izglītības programmā un 3 gadu laikā iegūt arhitekta palīga kvalifikāciju.

29-10-2019

Labdien! Vēlējos uzzināt vairāk par zobu tehniķu izglītību. Vai šo profesiju iespējams apgūt tikai Rīgas 1. medicīnas koledžā? Vai uzņemšana notiek konkursa kārtībā, un kādi ir iestājeksēmeni? Gadijumā, ja neiztur konkursu, vai ir iespējams mācīties par maksu? Cik ir budžetu vietu un kāda ir aptuvenā statistika uzņemšanā? Paldies!

Labdien!

Vienīgā programma, kurā var apgūt zobu tehniķa profesiju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis), ir Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas īstenotā profesionālās izglītības programma pēc vidējās izglītības “Zobārstniecība”, kurā jāmācās 2,5 gadi klātienē. Sekmīgi pabeidzot mācības un nokārtojot valsts eksāmenu, audzēkņi saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem, t.i., par mācībām nav jāmaksā.

Saskaņā ar koledžas Uzņemšanas noteikumiem profesionālās izglītības programmās personas ar vidējo izglītību uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu daļu procentuālo vidējo vērtējumu. Personas, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, kas saņēmušas ārsta atbrīvojumu no centralizētajiem  eksāmeniem, piedalās kopējā konkursā, kur tiek ņemta vērā vidējo izglītību apliecinoša dokumenta vidējā atzīme.

Zobu tehniķa specialitātē ir jākārto arī iestājpārbaudījums: praktiskais eksāmens zobu veidošanā. Pārbaudījums sastāv no divām daļām:

 1. Zoba veidošana no plastilīna,
 2. Zoba grafiskais attēlojums.

1.daļā no plastilīna jāveido zobs. Zobs ir jāgatavo pareizajās proporcijās (6-10 cm augsts), telpisks, ar visu sakni, un pēc iespējas anatomiski precīzāks. Šī iestājpārbaudījuma jēga ir novērtēt veidošanas prasmi, roku veiklību, pacietību, precizitāti, telpisko domāšanu. Savukārt pārbaudījuma 2.daļā zobs ir jāatveido grafiski: pēc iespējas precīzāk jāuzzīmē zobs spoguļattēlā – ar visiem pauguriem, izliekumiem utt.

Diemžēl koledžā netiek organizēti sagatavošanās kursi, bet dažas dienas pirms iestājeksāmena, kas parasti ir augustā, tiek rīkota konsultācija, kurā topošajiem audzēkņiem izskaidro un praktiski nodemonstrē, kā norisināsies pārbaudījums un kas tajā būs jādara.

Stājoties koledžā zobu tehniķa programmā, ir jārēķinās ar to, ka uz šo programmu ir konkurss. Pēdējos 2 gados tas bija ~4-5 cilvēki uz vietu. Kopumā ir 25 budžeta vietas, Mācīties programmā var tikai par valsts budžeta līdzekļiem, maksas vietas nav paredzētas.

Koledžas pārstāvji arī iesaka apmeklēt koledžas stendu izstādē “Skola” (2020. gadā  norisināsies no 28.02. līdz 01.03.), kā arī atvērto durvju dienas, kurās cita starpā varēsiet gūt ieskatu iestājeksāmena norisē.

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 41