Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 37
09-06-2020

Labdien! Ja bērns ir beidzis 9 klašu izglītību un ieguvis pamatiglītības apliecību ar garīgàs attīstības traucējumiem, kādās profesijās un kur var turpināt mācības, lai iegūtu 1. līmeņa kvalifikāciju profesionālajā pamatizglītībā?

Labdien!

 

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka pēc speciālās pamatizglītības programmas ar garīgàs attīstības traucējumiem absolvēšanas jaunieši var izvēlēties turpināt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās, kurās iegūst 1.profesionālās kvalifikācijas līmeņa (1.PKL) profesijas, taču ir jāpievērš uzmanība diviem faktoriem:

- kādi ir pamatskolā apgūtie priekšmeti (moduļi), kuros iegūti vērtējumi (piemēram, ja vēlas apgūt ar mājturību saistītu profesiju, vai ir vērtējums mājturībā un tehnoloģijās utt.);

- bērna (jaunieša) veselības stāvoklis, atbilstība izvēlētās profesijas apguvei, spējas, talanti, intereses u.c. Iesakām sazināties ar izvēlēto skolu, lai noskaidrotu, cik atbilstoša bērna veselības stāvoklim un citiem minētajiem faktoriem ir izvēlētā programma, kā arī, cik piemērota ir skolas vide.

Nosūtām Jums sarakstus ar profesionālās pamatizglītības programmām:

1)Profesionālās pamatizglītības programmas speciālajā izglītībā: https://bit.ly/3f9WH4u;

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

2) Profesionālās pamatizglītības programmas ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatizglītību (t.sk.cilvēkiem ar invaliditāti): https://bit.ly/37fyQ0d. Šis saraksts ir aktualizēts atbilstoši 2020. gada uzņemšanai.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553. ​

08-06-2020

Labdien! Mana meita pabeidza 9.klasi. Turpmāk viņa vēlētos apgūt gida profesiju. Kurās mācību iestādēs Rīgā var mācīties tūrisma profesijās?

Labdien!

Atbilstoši tūrisma nozarē iekļauto profesiju kartei tūristu gida profesiju var apgūt, studējot augstākās izglītības programmās. Pēc 9. klases 2020./21. mācību gadā profesionālās izglītības iestādes piedāvā apgūt šādas tūrisma nozares profesijas (jāmācās 4 gadi, valsts budžeta finansējums):

-          Ekotūrisma speciālists;

-          Tūrisma pakalpojumu konsultants.

Rīgā tūrisma pakalpojumu konsultanta profesiju var apgūt Rīgas tūrisma un radošo industriju tehnikumā. Programmas ietvaros jaunieši iemācās arī vairākas gidam nepieciešamas prasmes, piemēram, maršrutu izstrādi, tūrisma ģeogrāfiju u.c. priekšmetus.​

08-05-2020

Labdien! Šogad beigšu 9. klasi un esmu sācis domāt par tālāko izglītību, bet radās jautājums, uz kuru vecākiem nebija atbilžu. Vēlos iegūt arodizglītību (apdares darbu strādnieks), kur mācību ilgums ir 1 gads un kuru finansē valsts. Vai pēc tās es varu vēl mācīties kādā izglītības iestādē, piemēram, tehnikumā vai vidusskolā kura izglītību apmaksā valsts?

Labdien!

Apdares darbu strādnieka profesiju var apgūt, mācoties valsts budžeta finansētās viengadīgās arodizglītības programmās “Būvdarbi”, kurās uzņem personas ar pamatizglītību no 17 gadu vecuma. 2020. gada vasarā uzņemšanu (aptuveni sākot ar 7. jūliju) šajā programmā plāno 3 profesionālās izglītības iestādes:

Tādējādi, ja Jums jau ir 17 gadi un būsiet sekmīgi pabeidzis pamatskolu, tad varēsiet iesniegt dokumentus mācībām šajā programmā. Savukārt, ja Jums vēl nav pilni 17 gadi, tad Jūs varat mācīties trīsgadīgajās arodizglītības programmās, kurās apgūst profesiju un daļēju vidējo izglītību, vai četrgadīgajās profesionālās vidējās izglītības programmās, kurās apgūst profesiju un vidējo izglītību. Pēc arodizglītības vai citas profesionālās izglītības programmas apguves Jūs varēsiet mācīties arī citā programmā par valsts budžeta līdzekļiem, ja atradīsiet piemērotu un skola Jūs uzņems.

Vairāk par profesionālās izglītības iespējām pēc 9. klases (t.sk. programmu sarakstus) skatiet NIID.LV sadaļā “Digitālais asistents”.

13-01-2020

Labdien! Vēlos mācīties par automehāniķi pēc 9. klases. Kuras mācību iestādes piedāvā šādu iespēju? Interese arī maksas iespējas un citu specialitāšu piedāvājums par maksu.

Labdien!

Nosūtām Jums sarakstu ar vidējās profesionālās izglītības programmām, kurās pēc 9. klases var apgūt automehāniķa profesiju (jāmācās 4 gadi, valsts budžets, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību): https://bit.ly/2vspaRv. Pēc NIID.lv rīcībā esošās informācijas šobrīd neviena koledža vai profesionālā skola par maksu šādu programmu nepiedāvā, uzņem tikai programmās ar valsts budžeta finansējumu.

Par maksu pēc 9. klases var mācīties šādās profesionālās izglītības iestādēs:

 • Profesionālā vidusskola “Victoria” (piedāvā profesionālās vidējās izglītības programmas – 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību; jāmācās 4 gadi; profesijas: klientu apkalpošanas speciālists, finanšu darbinieks, interjera dizaina speciālists, multimediju dizaina speciālists, loģistikas darbinieks, viesmīlības pakalpojuu speciālists, video operators)
 • Profesionālā vidusskola “Riman” (jauniešiem ar pamatizglītību piedāvā tikai profesionālās tālākizglītības programmas, 2. PKL, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību, profesijas: pavārs, konditors, frizieris, vizāžists).

Profesionālās tālākizglītības programmas pēc pamatizglītības (2. PKL) par maksu piedāvā arī pieaugušo izglītības iestādes. Programmu saraksts: https://bit.ly/3aNqm1F. NIID.LV lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: kvalifikācijas, tematiskās jomas, īstenošanas valodas, norises vietas u.c. Sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

08-01-2020

Labdien! Kur ir iespējams pēc 9.klases apgūt arhitekta profesiju?

Labdien!

Pēc 9. klases var mācīties par arhitektūras tehniķi (jāmācās 4 gadi, valsts budžeta grupas, audzēkņi saņem stipendiju). Šādu iespēju piedāvā trīs izglītības iestādes:

Arhitektūras tehniķis ir profesionālis, kurš arhitekta vadībā veic būvprojekta daļu un sadaļu izstrādes darbus: uzmēra objektu un izgatavo uzmērījumu rasējumus, izstrādā objekta darba rasējumus un ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, grafiski apkopo informāciju un noformē tehnisko dokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas.

Zināšanai informējam, ka arhitekta kvalifikāciju var iegūt, mācoties augstākās izglītības – profesionālā maģistra programmās (vispirms jāiegūst inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā).

Pēc vidusskolas var studēt arī 1. līmeņa profesionālās izglītības programmā un 3 gadu laikā iegūt arhitekta palīga kvalifikāciju.

29-10-2019

Labdien! Vēlējos uzzināt vairāk par zobu tehniķu izglītību. Vai šo profesiju iespējams apgūt tikai Rīgas 1. medicīnas koledžā? Vai uzņemšana notiek konkursa kārtībā, un kādi ir iestājeksēmeni? Gadijumā, ja neiztur konkursu, vai ir iespējams mācīties par maksu? Cik ir budžetu vietu un kāda ir aptuvenā statistika uzņemšanā? Paldies!

Labdien!

Vienīgā programma, kurā var apgūt zobu tehniķa profesiju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis), ir Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas īstenotā profesionālās izglītības programma pēc vidējās izglītības “Zobārstniecība”, kurā jāmācās 2,5 gadi klātienē. Sekmīgi pabeidzot mācības un nokārtojot valsts eksāmenu, audzēkņi saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem, t.i., par mācībām nav jāmaksā.

Saskaņā ar koledžas Uzņemšanas noteikumiem profesionālās izglītības programmās personas ar vidējo izglītību uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu daļu procentuālo vidējo vērtējumu. Personas, kas ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, kas saņēmušas ārsta atbrīvojumu no centralizētajiem  eksāmeniem, piedalās kopējā konkursā, kur tiek ņemta vērā vidējo izglītību apliecinoša dokumenta vidējā atzīme.

Zobu tehniķa specialitātē ir jākārto arī iestājpārbaudījums: praktiskais eksāmens zobu veidošanā. Pārbaudījums sastāv no divām daļām:

 1. Zoba veidošana no plastilīna,
 2. Zoba grafiskais attēlojums.

1.daļā no plastilīna jāveido zobs. Zobs ir jāgatavo pareizajās proporcijās (6-10 cm augsts), telpisks, ar visu sakni, un pēc iespējas anatomiski precīzāks. Šī iestājpārbaudījuma jēga ir novērtēt veidošanas prasmi, roku veiklību, pacietību, precizitāti, telpisko domāšanu. Savukārt pārbaudījuma 2.daļā zobs ir jāatveido grafiski: pēc iespējas precīzāk jāuzzīmē zobs spoguļattēlā – ar visiem pauguriem, izliekumiem utt.

Diemžēl koledžā netiek organizēti sagatavošanās kursi, bet dažas dienas pirms iestājeksāmena, kas parasti ir augustā, tiek rīkota konsultācija, kurā topošajiem audzēkņiem izskaidro un praktiski nodemonstrē, kā norisināsies pārbaudījums un kas tajā būs jādara.

Stājoties koledžā zobu tehniķa programmā, ir jārēķinās ar to, ka uz šo programmu ir konkurss. Pēdējos 2 gados tas bija ~4-5 cilvēki uz vietu. Kopumā ir 25 budžeta vietas, Mācīties programmā var tikai par valsts budžeta līdzekļiem, maksas vietas nav paredzētas.

Koledžas pārstāvji arī iesaka apmeklēt koledžas stendu izstādē “Skola” (2020. gadā  norisināsies no 28.02. līdz 01.03.), kā arī atvērto durvju dienas, kurās cita starpā varēsiet gūt ieskatu iestājeksāmena norisē.

14-10-2019

Labdien! Vēlos uzzināt, vai ir iespēja tuvākajā laikā kādā no skolām uzsākt mācības par māsas palīgu? Vai tās ir maksas studijas?

Labdien!

Māsas palīga profesionālo kvalifikāciju var apgūt medicīnas koledžās arodizglītības programmās “Māszinības” (ar iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību – precīzus uzņemšanas nosacījumus skatiet programmu aprakstos): http://bit.ly/2nYBBvX. 2019./20. gada vasarā uzņemšanu arodizglītības programmā “Māszinības” īstenoja trīs koledžas:

 • Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža";
 • Rīgas 1. medicīnas koledža;
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža.

Jāmācās ir 1 gads, programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem, akreditētu programmu beidzot, tiek saņemta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Šobrīd visās trīs koledžās uzņemšana arodizglītības programmā “Māszinības” jau ir noslēgusies, un nākamā uzņemšana plānota 2020. gada vasarā. Pagaidām NIID.lv rīcībā nav informācijas, vai kāda koledža plāno ziemas uzņemšanu māsas palīga profesijā. Iesakām Jums jau savlaicīgi interesēties par uzņemšanu un iesniegt dokumentus, jo interese par šo programmu visās trīs koledžās ir liela, studiju vietas tiek ātri aizpildītas.

18-09-2019

Labdien! Vēlējos uzināt, vai vēl ir iespēja kādā no skolām uzsākt mācības par māsas palīgu?

Labdien!

Māsas palīga profesionālo kvalifikāciju var apgūt medicīnas koledžās arodizglītības programmās “Māszinības” (ar iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību – precīzus uzņemšanas nosacījumus skatiet programmu aprakstos): http://bit.ly/2nYBBvX. 2019./20. gada vasarā uzņemšanu arodizglītības programmā “Māszinības” īstenoja trīs koledžas:

 • Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža";
 • Rīgas 1. medicīnas koledža;
 • Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža.

Jāmācās ir 1 gads, programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem, akreditētu programmu beidzot, tiek saņemta profesionālās kvalifikācijas apliecība.

Šobrīd visās trīs koledžās uzņemšana arodizglītības programmā “Māszinības” jau ir noslēgusies, un nākamā uzņemšana plānota 2020. gada vasarā. Pagaidām NIID.lv rīcībā nav informācijas, vai kāda koledža plāno ziemas uzņemšanu māsas palīga profesijā. Iesakām Jums jau savlaicīgi interesēties par uzņemšanu un iesniegt dokumentus, jo interese par šo programmu visās trīs koledžās ir liela, studiju vietas tiek ātri aizpildītas.

18-07-2019

Labdien! Esmu pabeigusi tehnikumu 1984.gadā. Kur var pielīdzināt tehnikuma diplomu? Diemžēl mani ar PSRS laika diplomu neņem darbā. Vai ir iespēja manā vecumā iet mācīties un iegūt  1. līmeņa augstāko izglītību? 12 gadus strādāju grāmatvedības jomā, bet pabeigti ir tikai kursi. Vēlos iegūt oficiāli atzīstu izglītības dokumentu.

Labdien!

Latvijā diemžēl šobrīd nav normatīvā regulējuma, kas noteiktu, kā tiek pielīdzināta iepriekš vidējā profesionālajā izglītības iestādē iegūta kvalifikācija šī brīža profesionālās kvalifikācijas līmeņiem. Taču tas nenozīmē, ka PSRS laikā iegūtie diplomi netiek atzīti. Likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (3.3.p.) nosaka, ka "Latvijas Republikā tiek atzīti bijušās PSRS izglītības iestāžu izdotie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti".

Darba tiesību ievērošana nav NIID.lv  kompetences jautājums. Ja vēlaties saņemt detalizētu skaidrojumu par darba devēja atteikumu pieņemt Jūs darbā vai saņemt konsultāciju par citiem ar darba tiesību ievērošanu saistītiem jautājumiem, Jūs varat sazināties ar Latvijas Darba devēju konfederācijas juristu, ekspertu darba tiesību jautājumos Jāni Pumpiņu, kontaktinformācija: http://www.lddk.lv/lapa/konsultacijas-darba-tiesibu-un-darba-aizsardzibas-jautajumos.

Par grāmatveža profesiju

Grāmatveža profesija nav iekļauta Latvijas Republikas (LR) reglamentēto profesiju sarakstā, līdz ar to darba devējs pats var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz grāmatveža amatu. Arī sertifikācija šajā profesijā nav obligāta, taču grāmatvežiem ar augstāko izglītību ir iespēja iegūt LR Grāmatvežu asociācijas (LRGA) Profesionāla grāmatveža sertifikātu – dokumentu, kas apliecina personas profesionālo sagatavotību atbilstoši kvalifikācijas prasībām, t.sk. starptautiskā līmenī.

Kvalifikāciju “Grāmatvedis” var apgūt gan profesionālajā izglītībā (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)), gan 1. līmeņa augstākajā izglītībā (4.PKL). Abu līmeņu speciālisti ir tiesīgi strādāt par grāmatvežiem jebkurā uzņēmumā, var strādāt valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, audita un apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, privātuzņēmumos, kā pašnodarbinātie u.c., tikai augstākās izglītības programmā tiek apgūtas plašākas zināšanas ekonomikā, vadībā, uzņēmējdarbībā, finansēs un nodokļu politikā, kas veicina prasmes saskatīt kopsakarības un kļūt par nozarē zinošu speciālistu.

Ar tehnikumā iegūtu vidējās profesionālās izglītības diplomu Jūs varat iestāties 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā un iegūt grāmatveža kvalifikāciju, vecuma ierobežojumi studijām augstākās izglītības iestādēs nav noteikti. Lai iestātos, nepieciešama vidējo (vai vidējo profesionālo) izglītību apliecinošs dokuments. Parasti personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, centralizēto eksāmenu sertifikātus uzrādīt nav nepieciešams, taču informācijas precizēšanai iesakām iepazīties ar izvēlētās augstskolas/ koledžas uzņemšanas noteikumiem.

Programmu saraksts, kurās var iegūt 4. PKL grāmatveža kvalifikāciju: https://bit.ly/2M0fZ0v.

Papildu iespējas iegūt izglītības dokumentu

Ja personai jau ir zināšanas un/vai pieredze nozarē, tad visātrākais ceļš, kā iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību grāmatveža profesijā (3. PKL), ir nokārtot kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem. Informāciju par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu meklējiet NIID.lv rakstā vai IKVD mājaslapā. Aktualizēto izglītības iestāžu un profesiju sarakstu atradīsiet IKVD uzturētajā sarakstā – Excel tabulā (22.01.2019. versija), kurā Jums jāizvēlas attiecīgās profesijas.

Strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var saņemt arī būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem par profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanu. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Vairāk informācijas par šo iespēju: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana.

19-06-2019

Labdien! Vēlētos uzzināt,kur Latvijā ir iespējams apgūt klientu apkalpošanas speciālista profesiju pēc vidējās izglītības. Interesē gan tehnikumi, gan koledžas, gan mācību centri. Vēlētos uzzināt, kāda ir atšķirība, iegūstot šo izglītību tehnikumā vai mācību centros, kā arī, cik minimāli jābūt mācību stundām pieaugušo mācību iestādēs. Vai ir iespēja apgūt šo specialitāti Tukumā, Jūrmalā, Jelgavā vai Talsos? Interesē arī līdzīgās alternatīvas šai profesijai.

Labdien!

Personas ar pabeigtu vidējo izglītību klientu apkalpošanas speciālista (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) profesiju var apgūt profesionālās vidējās izglītības programmās pēc vidusskolas (jāmācās 1,5 gadi klātienē, 2 gadi – neklātienē; programmu beidzot, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību). Programmu saraksts: https://bit.ly/31AYp8N. 2019./20. mācību gadā programmā uzņem divas mācību iestādes: Daugavpils tehnikums (klātienē par valsts budžeta līdzekļiem un neklātienē par maksu) un Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" (Jauniešu garantijas ietvaros par ES fondu budžeta līdzekļiem). Profesionālās tālākizglītības programmas (pieaugušo izglītībā) šobrīd neviena izglītības iestāde neīsteno.

Klientu apkalpošanas speciālistam radniecīgas profesijas ir lietvedis un klientu apkalpošanas operators (abas 2. PKL). Lietveža profesiju var apgūt arodizglītības programmās pēc vispārējās vidējās izglītības (jāmācās 1 gads, valsts budžeta finansējums; iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību): https://bit.ly/2MTRGn7. Šīs programmas 2019./20. gadā īstenos Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola un Rīgas 3. arodskola. Tāpat lietveža profesiju var apgūt pieaugušo izglītībā - profesionālās tālākizglītības programmās (640 akadēmiskās stundas, mācības par maksu, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību). Klientu apkalpošanas operatora (480 stundas) profesiju var apgūt tikai tālākizglītības programmās.

Klientu apkalpošanas kompetences apgūst arī dažādu nozaru speciālisti, piemēram, Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3. PKL), Tūrisma pakalpojumu konsultants (3. PKL), Viesu uzņemšanas dienesta speciālists (3. PKL) u.c.

NIID pieaugušo izglītības programmu sarakstiem ir informatīvs raksturs – iesakām Jums sazināties personīgi ar izvēlēto mācību iestādi, lai precizētu informāciju.

Atbildot uz Jūsu jautājumu, kāda ir atšķirība, iegūstot profesionālo izglītību tehnikumos  vai mācību centros, informējam, ka profesionālās tālākizglītības programmās parasti ir mazāks kontaktstundu skaits (480 vai 640 stundas 2.PKL programmās un 960 stundas – 3.PKL programmās) un prakses ilgums; pieaugušo izglītība tiek organizēta, piemērojoties strādājošu cilvēku vajadzībām (izņemot bezdarbniekiem paredzētās programmas) -  parasti vakaros 1-3 reizes nedēļā, un parasti mācības ir par maksu. Vēršam uzmanību, ka, izvēloties pieaugušo izglītības programmas kvalifikācijas ieguvei, svarīgi noskaidrot, vai programma ir licencēta un/ vai akreditēta (to var noskaidrot, griežoties pie mācību centra speciālistiem vai oficiālajā Valsts izglītības informācijas sistēmā VIIS), jo tikai akreditētu programmu beidzot, var saņemt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Papildu informācija

 • Par klientu apkalpošanas profesijām banku sektorā papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/banka.
 • Zināšanai informējam, ka ir sākusies noslēdzošā Jauniešu garantijas uzņemšana – varbūt Jūs ieinteresē kāda no piedāvātajām 40 profesijām.
1 2 3 4
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 37