Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1
Rezultāti : 1 - 5 no 5
08-05-2020

Labdien! Internetā redzēju reklāmu par mērķu plānošanu un karjeras testu DISC. Vai ir iespēja jauniešiem šos materiālus saņemt un izpildīt bez maksas? 

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecāko eksperti Ievu Randeri, kura informēja, ka psihometriskais tests “DISC” ir Amerikā izstrādāta metode. Izstrādājot apjomīgus psiholoģiskus testus, testa autori ļauj ar tiem strādāt tikai īpaši apmācītiem speciālistiem, kuri palīdz cilvēkam izskaidrot testa rezultātus. Speciālisti, kuri ar šiem testiem strādā, tiek par maksu apmācīti un par maksu iegādājas testa materiālus – tas ir saistīts ar šo testu veidotāju autortiesībām. Tādēļ arī DISC testa pildīšana ir pieejama tikai speciālistu vadībā un par maksu.

Lai testu varētu lietot, kādā citā valstī tas ir jāadaptē - jāiztulko un jāpārbauda, vai tas darbojas šajā vidē. Latvijā DISC testu ir adaptējusi Dace Briede-Zālīte. Ja Jūs šis tests ir ieinteresējis, Jūs varat sazināties ar speciālisti un noskaidrot, vai pastāv citas iespējas DISC testu aizpildīt latviešu valodā. D.Briedes-Zālītes mājaslapā pieejami arī bezmaksas video, lai sevi labāk iepazītu.

 Ja pārzināt svešvalodas, varat meklēt DISC testu internetā  angļu valodā, tas var būt pieejams bez maksas.

Papildu informācija

Bez maksas ir pieejami dažādi testi latviešu valodā, piemēram Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304

Taču, ja šie testi Jums nepalīdz rast vajadzīgās atbildes, vai nav saistīti ar Jūs interesējošo tēmu, varbūt var palīdzēt karjeras konsultācija pie karjeras konsultanta, kura rīcībā ir gan testi, gan dažādas citas metodes, kas var palīdzēt mērķu plānošanā.

Bezmaksas karjeras konsultācijas piedāvā Nodarbinātības Valsts aģentūra, Latvijas lielāko augstskolu (piemēram, RTU, LU, RSU) karjeras centri, pedagogi karjeras konsultanti, kuri strādā skolās, kā arī  daļa Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedru, kuri šobrīd piedāvā  konsultācijas arī tiešsaistē: http://www.lkaaa.lv/node/220

08-03-2020

Sveiki! Mācos 4. klasē. Vēlos uzzināt, kurš ir pasaulē vieglākais darbs?

Labdien!

Viennozīmīgas atbildes uz tavu uzdoto jautājumu nav un nevar būt – cik cilvēku, tik viedokļu! Protams, ka vieglākais darbs pasaulē ir darbs, kurš patīk, padodas, ir vajadzīgs, pieprasīts un labi atalgots. Katram šī izvēle ir savādāka. Cilvēki līdz izvēlei par labu vienai vai otrai profesijai mēdz nonākt visdažādākajā veidā. Reizēm tas ir agrā bērnībā radies sapnis par savu nākotnes profesiju, daļai profesijas izvēle ir bijusi tīra nejaušība, bet vēl kādam citam tas ir pārdomāts un rūpīgi izsvērts lēmums. Jau skolas laikā vari mēģināt saprast, piemēram,  kuri mācību priekšmeti Tev patīk un padodas, kas Tevi interesē, par ko Tu sapņo, ar ko Tev patīk nodarboties brīvajā laikā, vai Tevi aizrauj darbošanās kādos pulciņos, vai Tu jūsmo par kādas profesijas pārstāvi  un gribētu tam līdzināties utt. Varbūt profesijas izvēlē var palīdzēt laba saruna ar skolotāju, vecākiem, vecvecākiem, brāli, māsu vai citu radinieku, karjeras konsultantu vai citu speciālistu.

Kur meklēt informāciju, kas bērniem un jauniešiem var palīdzēt savas profesijas izvēlē: 
    • Iepazīsties ar profesijām www.profesijupasaule.lv  

27-04-2017

Labdien! Esmu apjukusi un nezinu, ko darīt pēc 9. klases, kādu profesiju izvēlēties. Es gribētu iestāties vidusskolā, bet ļoti baidos, jo man ļoti neveicas angļu valodas priekšmeta apguvē.

Labdien!

Ja Jums ir vēlme turpināt izglītības ieguvi vidusskolā, taču nejūtaties droša par savām angļu valodas zināšanām, varbūt ir vērts apsvērt angļu valodas privātskolotāja pakalpojumu izmantošanu vai angļu valodas kursu apguvi. Nosūtām Jums informāciju par angļu valodas kursu apguves iespējām: http://bit.ly/2oqwx7H (sagatavotajam sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazinieties ar attiecīgo izglītības iestādi, vai kursi šobrīd tiek īstenoti).
Tāpat Jūs varat papildus apgūt angļu valodu pašmācības ceļā, izmantojot interneta resursus, piemēram, http://www.uzdevumi.lv/ vai http://www.britishcouncil.lv/anglu/majaslapas.

Savukārt profesijas izvēlē Jums varētu palīdzēt konsultācijas ar karjeras konsultantu.
Nosūtām Jums zināšanai informāciju, kur var vērsties, lai saņemtu konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem:
1)skolā vai pašvaldībā pie pedagoga karjeras konsultanta vai karjeras konsultanta, ja tāds ir;
2)augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/,
Rīgas Stradiņa universitātē http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem;
3)Nodarbinātības valsts aģentūrā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954 ir pieejamas konsultācijas par karjeras jautājumiem;
4)kvalificēta karjeras konsultanta pakalpojumi (par maksu), piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.htmlhttp://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/temas/darbs-un-nakotne/

Papildu informācija
►www.profesijupasaule.lv ir interneta vietne, kurā var paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, iegūt informāciju par darba saturu un prasībām no šajās profesijās vai amatos strādājošiem. Interneta vietnē var apskatīties profesiju aprakstus, intervijas, fotogrāfiju galerijas un katras attiecīgās profesijas apguves iespējas. “Profesiju pasaule” informācija, iespējams, palīdzēs Jums turpmākās profesijas izvēlē.

Lēmuma pieņemšanā par izglītības ieguves turpināšanu Jums varētu palīdzēt Valsts izglītības attīstības aģentūras sagatavotās infografikas par sevis izzināšanu un profesijas izvēli. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infografikas.

Jūs varat izmantot iespēju maijā apmeklēt izglītības iestāžu, tostarp profesionālo vidējo izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infodienas.

03-01-2017

Labdien. Pašlaik mācos 9. klasē. Nespēju tikt skaidrībā, ko darīt pēc 9. klases beigšanas. Vai mūsu skolai būtu mūs jānodrošina ar karjeras konsultanta pakalpojumiem vai man tie jāmeklē kaut kur pašai?

Labdien!

Atbilstoši Izglītības likumam izglītības iestādes vadītājam jānodrošina izglītības iestādes piekļuvi karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem, piemēram, stends bibliotēkā par karjeras izvēles jautājumiem, iespēja izmantot interneta resursus par karjeras izvēli. Skola var nodrošināt iespēju skolēniem konsultēties ar karjeras konsultantu, organizēt ekskursijas uz augstskolu karjeras centriem vai pie Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras speciālistiem. Ņemot vērā, ka karjeras konsultanta pakalpojumu var sniegt tikai persona ar atbilstošu izglītību, skola ne vienmēr var nodrošināt šāda speciālista pieejamību ikdienā uz vietas skolā. 
Iesakām Jums vispirms interesēties savā skolā, vai ir noteikta atbildīgā persona par karjeras izglītību un kādi ir skolas piedāvātie atbalsta pasākumi karjeras izvēles jomā.

Nosūtām Jums zināšanai informāciju, kur var vērsties, lai saņemtu konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem:
1)skolā vai pašvaldībā pie pedagoga karjeras konsultanta vai karjeras konsultanta, ja tāds ir;
2)augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/,
Rīgas Stradiņa universitātē http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem;
3)Nodarbinātības valsts aģentūrā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954 ir pieejamas konsultācijas par karjeras jautājumiem;
4)kvalificēta karjeras konsultanta pakalpojumi (par maksu), piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.htmlhttp://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/temas/darbs-un-nakotne/

Papildu informācija
www.profesijupasaule.lv ir interneta vietne, kurā var paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, iegūt informāciju par darba saturu un prasībām no šajās profesijās vai amatos strādājošiem. Interneta vietnē var apskatīties profesiju aprakstus, intervijas, fotogrāfiju galerijas un katras attiecīgās profesijas apguves iespējas. “Profesiju pasaule” informācija, iespējams, palīdzēs Jums turpmākās profesijas izvēlē.

06-11-2016

Labdien! Kur būtu iespējams pamatskolas skolēnam (8./9.klase) veikt kādas profesionālas pārrunas, anketēšanu, lai saprastu un dotu ievirzi par iespējamo tālākās izglītības apguvi un karjeras, profesionālo izaugsmi noteiktās jomās?

Labdien!

Iespējamie varianti, kur var vērsties, lai saņemtu karjeras konsultāciju:

1)skolā vai pašvaldībā pie pedagoga karjeras konsultanta vai karjeras konsultanta, ja tāds ir;

2)augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/,
Rīgas Stradiņa universitātē http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem;

3)Nodarbinātības valsts aģentūrā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954 ir pieejamas konsultācijas par karjeras jautājumiem;

4)kvalificēta karjeras konsultanta pakalpojumi (par maksu), piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.html.

1
Rezultāti : 1 - 5 no 5