Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1
Rezultāti : 1 - 6 no 6
17-01-2020

Labdien! Mācos tālmācības vidusskolas 11. klasē. Cik priekšmetos var būt nesekmīgas gada atzīmes, lai pārceltu 12. klasē tajā pašā tālmācības vidusskolā?

Labdien!

Izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". 

Atbilstoši noteikumiem, izglītojamo pārceļ vidusskolas nākamajā klasē (no 10. uz 11. klasi), ja ne vairāk kā divos mācību priekšmetos neklātienes vai tālmācības vidusskolas programmā (tajā pašā vai citā vidusskolā) ir saņemts gada vērtējums, kas ir zemāks par četrām ballēm (noteikumu Nr.591 32.3.punkts). Savukārt, mācoties klātienē, lai vidusskolas programmā pārceltu no 10. uz 11. klasi, nedrīkst būt nesekmīgs gada vērtējums nevienā no mācību priekšmetiem.

05-12-2019

Labdien Es aizgāju no profesionālās vidusskolas 3.kursa vidū, tādējādi nenokārtoju matemātikas, latviešu valodas un svešvalodas centralizētos eksāmenus. Vēlos šo kļūdu labot un tos nokārtot. Vai man jāsāk mācīties atkal viss no jauna kādā vidusskolā, vakarskolā vai tālmācībā? Vai tomēr ir iespēja, ka es mācos pašmācības ceļā vai pie privātskolotāja tikai šos priekšmetus un piesakos tikai uz eksāmeniem? Nokārtoti man ir vēstures, ķīmijas un bioloģijas eksāmeni. Paldies.

Labdien!

Pēc sekmīgi pabeigta 2 kursa profesionālajā izglītības iestādē iegūtās izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība. Personas ar nepabeigtu vidējo/ vidējo profesionālo izglītību var pieteikties centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai tikai savā skolā izglītības programmas ietvaros, t.i., Jums vispirms jāiestājas un jāturpina mācības kādā no izglītības programmām, kurā jāapgūst visi mācību plānā iekļautie priekšmeti, ne tikai tie, kuros kārtojami CE.

Lai iegūtu dokumentu par pabeigtu vidējo izglītību, Jums ir iespējami divi risinājumi:

1) Mācīties profesionālās vidējās izglītības programmā - tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē, nokārtot nepieciešamos vidusskolas CE un centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā, tostarp eksternātā (jeb pašmācībā – mācību vielu apgūsiet patstāvīgi pēc individuāli sastādīta grafika, būs jāierodas skolā tikai uz konsultācijām un eksāmeniem) neklātienes vai tālmācības izglītības programmā. Sekmīgi pabeidzot programmu (nokārtojot vidusskolas CE), Jūs saņemsiet vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Neklātienes un tālmācības vidusskolas programmas skatiet šeit: https://bit.ly/2GfVokt. NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota. Zināšanai informējam, ka vakarskolu neklātienes vai tālmācības programmās parasti var iestāties un uzsākt mācības visa mācību gada laikā, līdz ar to nav jāgaida semestra vai mācību gada beigas, lai iesniegtu dokumentus.

Tā kā Jūs līdz šim laikam esat mācījusies nevis parastajā vidusskolā, bet profesionālajā skolā, tad ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē / kursā/ semestrī būs jāmācās. Katrs gadījums ir individuāls. Mācību priekšmeti, kuri ir sekmīgi apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, nokārtotie CE atkārtoti nav jākārto.

Jebkurā no variantiem iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

11-11-2019

Labdien! Kuras vidusskolas Latvijā piedāvā bez maksas iegūt vispārējo vai humanitāro vidējo izglītību tālmācībā?

Labdien!

Nosūtām Jums sarakstu ar vispārizglītojošā un humanitārā un sociālā virziena vidējās izglītības programmām, kuras var apgūt tālmācībā un/ vai neklātienē (daudzas neklātienes programmas arī tiek daļēji īstenotas tālmācībā, tādēļ sarakstam pievienojām arī tās) par budžeta līdzekļiem: https://bit.ly/2qne4u9. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: programmas veida, tematiskās jomas, norises vietas u.c. Jūs varat arī izvēlēties iestāžu skatu un atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm.

28-12-2018

Esmu sākusi mācības vidusskolā (10. klasē) un pārtraukusi slimības dēļ, Tagad domāju turpināt mācības vakarskolā. Vēlētos uzzināt, vai mācibas var tupināties ar jauno semestri vai jāgaida jauns mācību gada sākums? Man nav izliktas šī semestra gala atzīmes.

Labdien!

Vakarskolās (arī neklātienes vai tālmācības vidusskolās) parasti var iestāties jebkurā laikā mācību gada ietvaros. Vakarskolā, izvērtējot skolēna iesniegtos dokumentus – liecību, sekmju izrakstu u.c., tiek veikts iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanas process, pēc kura skolas vadība pieņem lēmumu, no kura semestra Jūs varat uzsākt mācības. Nepieciešamības gadījumā skola var noteikt mācību priekšmetus, kas jāapgūst eksternātā patstāvīgi pēc sastādīta individuālā plāna (iekļautas arī konsultācijas ar pedagogiem).

Nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās vidējās izglītības programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/1MEesns.

Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c. Savukārt, virs programmas saraksta nospiežot izvēlni “Iestāžu skats”, Jūs varat aplūkot sarakstu ar izglītības iestādēm, kuras piedāvā vakara, neklātienes vai tālmācības programmas.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs. Precīzākas informācijas noskaidrošanai par iestāšanos un izglītības pielīdzināšanu iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi.

06-07-2015

Labdien! Sāku mācīties pēc 9.klases tās pašas skolas vidusskolā..Mani atskaitīja, jo neapmeklēju skolu un atzīmes nebija labas.. Vai man iespējams turpināt ar 10.klasi vakarskolā?

Labdien!

Ja esat pabeigusi 9. klases un saņēmusi apliecību par vispārējo pamatizglītību, tad noteikti varat turpināt mācības vakarskolā, kuru sekmīgi pabeidzot, saņemsiet vidējās vispārējās izglītības diplomu. Lai iestātos vakarskolā, nepieciešams personu apliecinošs dokuments un dokumenti par iepriekš iegūto izglītību. Jūsu gadījumā tie ir:

- apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts (tātad 9. klases beigšanas dokumenti). Šis ir nepieciešams obligāti - ja pamatizglītības apliecība ir nozaudēta, ir iespējams saņemt dublikātu.

- šis nav obligāti, bet var būt noderīgi. Savā jautājumā nenorādāt, vai tikāt atskaitīta 10. klasē vai vēlāk. Ja paguvāt beigt 10. vai vairāk klases un jums ir liecība, tad ņemiet līdzi arī to. Ja liecības nav, iespējams, ka jums ir sekmju izraksts par apgūtajiem priekšmetiem pirms atskaitīšanas. Ja būsiet kāda vidējās izglītības priekšmeta daļu apguvusi nepieciešamajā apjomā, tad otrreiz vakarskolā tas nebūs jāmācās. To cik lielā mērā jau apgūtie vidusskolas priekšmeti ņemami vērā, izlems jūsu izvēlētā vakarskola, konsultējoties ar jums.

Apsveicami, ka vēlaties iegūt vidējo izglītību, kas paver daudz plašākas tālākās izglītības iespējas, tai skaitā augstskolā. Ja tomēr kādu iemeslu dēļ izvēlaties neturpināt mācības vakarskolā, jums ir iespēja iegūt profesiju 1 gada laikā "Jauniešu garantijas" projekta ietvaros. Pieteikšanās šajās programmās notiek līdz vasaras beigām. Vairāk lasiet šeit:

http://www.niid.lv/esf_profesijas

14-04-2015

Labdien! Man ir nepabeigta vidējā izglītība. Vēlos to pabeigt un mācīties tālāk. Problēma tāda, ka strādāju divās darba vietās, pa dienu un uz pusslodzi vakaros. Vēlējos uzzināt, kura no Rīgas vakarskolām piedāvā neklātienes programmu, kādās dienās un kādos laikos. Varbūt kāda skolā būtu tālmācības iespēja?

Labdien!

Vairākas vakarskolas piedāvā ne tikai mācības no rīta, pa dienu un vakarā, bet arī neklātienē un/ vai tālmācībā/ eksternātā.

Visas vidējās izglītības neklātienes un tālmācības programmas, kuras piedāvā Rīgas skolas, varat apskatīt šeit: http://bit.ly/1yq3H6I.

Jūs varat izvēlēties gan valsts (mācības ir bez maksas), gan privāto skolu (šajā gadījumā par mācībām ir jāmaksā, maksa ir strādājošam cilvēkam “draudzīga”, 35-40 EUR mēnesī, un maksimāli ērts mācīšanās grafiks). Kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc budžeta/ maksas, mācību valodas u.c. kritērijiem. Jāpiebilst, ka gan valsts, gan privātajās vakara (neklātienes/ tālmācības) vidusskolās mūsdienās ir raksturīga individuāla pieeja un pretimnākoša attieksme, galvenais ir atrast skolu, kas īsteno piemērotu programmu, sazināties ar to un mēģināt atrast labāko individuālo risinājumu.

Rīgas valsts un privāto skolu saraksts, kas piedāvā neklātienes/ tālmācības programmas:

Neklātienes plūsmā parasti ir jāapmeklē divi darbdienu vakari nedēļā, savukārt tālmācībā mācības notiek e-vidē, noteitkās dienās apmeklējot konsultācijas klātienē.

Ja ir darba dēļ ir grūti iekļauties skolu piedāvātajos grafikos, vēl ir iespēja ikvienam pieaugušam cilvēkam pēc 18 gadu vecuma mācīties eksternāta formā. Mācības eksternātā jeb pašizglītība tiek īstenota sekojoši: skola sniedz konsultācijas saskaņā ar grafiku, tiek saskaņoti ieskaišu kārtošanas laiki. Skolēna atbildība ir šīs konsultācijas apmeklēt un nokārtot visas nepieciešamās ieskaites un eksāmenus saskaņā ar iepriekš sastādīto grafiku. Pārējā laikā skolēns mācās patstāvīgi, t.i., viņš pats kontrolē mācīšanās procesu.

Tādējādi mūsu ieteikums: izvēlieties skolu un sazinieties, lai uzzinātu, kādas ir iespējas tieši Jūsu situācijā.

Lai Jums izdodas īstenot savus mērķus!

1
Rezultāti : 1 - 6 no 6