Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 21
15-06-2020

Labdien! Meita šogad pabeigs 12.klasi. Centralizētie eksāmeni tiek kārtoti latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā un informātikā.Vai varēs stāties augstākās izglītības iestādē, ja nav kārtots CE angļu valodā, bez papildu iestājpārbaudījumiem? Un kādās mācību iestādēs pec 12.klases varētu mācīties (profesionālā vidējā izglītība, koledžas, augstskolas)? Interesē grāmatvedība, komercdarbība, uzņēmuma vadība, biroja administrēšana.

Labdien!

Pēc 12.klases pabeigšanas jaunieši var stāties gan augstākās, gan profesionālās izglītības programmās.

Prasības, stājoties augstskolās vai koledžās

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE). Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju programmās noteiktas Uzņemšanas noteikumos - meklējiet izvēlētās augstskolas/ koledžas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības - pamastudiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā).

Visbiežāk sastopamā prasība uzņemšanas noteikumos ir nokārtoti CE latviešu valodā, matemātikā un vienā no svešvalodām pēc izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu . Atsevišķās studiju programmās tiek prasīts CE tieši angļu valodā (piemēram, gadījumos, ja programmas īstenošanas valoda vai viena no valodām ir angļu; ja programma ir starptautiska utt.). Tāpat atsevišķās programmās var būt iestājpārbaudījumi, t.sk. angļu valodā

Nosūtām Jums SARAKSTU ar pamatstudiju programmām (1. līmeņa profesionālā izglītība, bakalaura un profesionālā bakalaura programmas) komerczinību un administrēšanas jomā (iekļautas tādas tematiskās jomas kā vadība, administrēšana, personālvadība, grāmatvedība, finanses, komercpakalpojumi, loģistika u.c.). Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas, budžeta/ maksas u.c. kritērijiem. Diemžēl NIID.lv nav iespējas atlasīt programmas pēc nokārtotajiem CE. Jums vajadzēs ieskatīties programmu aprakstos, lai pārliecinātos, kādi CE tiek prasīti, un vai ir paredzēti iestājpārbaudījumi.

Uzņemšana profesionālās izglītības programmās

Savukārt, stājoties profesionālās vidējās vai arodizglītības programmās pēc vidusskolas, prasība ir pabeigta vidējā izglītība (atestāts vai diploms) un sekmīgi vērtējumi visos (vai noteiktos) priekšmetos un CE. Nosūtām Jums sarakstus komerczinību un administrēšanas jomā:

 • Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vidusskolas (jāmācās 1,5 gadi, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību - 3. PLK (profesionālās kvalifikācijas līmenis), klātienes mācībām valsts budžets): SARAKSTS
 • Arodizglītības programmas pēc vidusskolas (jāmācās 1 gads, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību – 2. PKL, valsts budžets): SARAKSTS.

Papildu informācija

20-05-2020

Labdien! Vēlos studēt Latvijas Universitātes Kuldīgas filiālē programmā "Sociālais darbs". Vēlētos uzzināt, kā notiek studijas šajā filiālē: kurās dienās notiek mācības, cik maksā studijas un cik bieži jāmaksā par studijām, vai tiek piedāvātas kopmītnes vai ir palikšanas iespējas Kuldīgā? Vai ir iestājpārbaudījumi šajā programmā? Kāda ir uzņemšanas statistika?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles direktori Rutu Karloviču, kura informēja, ka 2020. gada vasarā uzņemšana profesionālā bakalaura programmā “Sociālais darbs” plānota tikai Rīgā. Nākamā uzņemšana filiālēs būs 2021.gada vasarā.

Mācības programmā tiek organizētas nepilna laika klātienes formā – jāmācās vienu dienu nedēļā no 10:00 līdz 17:00 (ar pārtraukumiem). Iepriekšējā gadā uzņemtie topošie sociālie darbinieki mācās sestdienās, lai strādājoši cilvēki varētu apmeklēt nodarbības. Katru reizi tiek apgūts viens priekšmets (1 kredītpunkts), pēc kura apguves studenti kārto eksāmenu vai ieskaiti. Tā pakāpeniski, pēc kārtas, tiek apgūti visi priekšmeti.

Studentiem tiek nodrošinātas prakses vietas, filiālei ir noslēgti līgumi ar dažādām valsts / pašvaldības iestādēm. Savu kopmītņu filiālei nav, taču netālu atrodas sporta skolas kopmītnes, kurās studenti nepieciešamības gadījumā var apmesties. Turklāt no Rīgas/ uz Rīgu kursē speciāls autobuss pasniedzējiem, ar kuru studentiem ir iespēja bez maksas nokļūt LU Kuldīgas filiālē un atpakaļ Rīgā. Kuldīgas filiālei ir arī sava bibliotēka, kas pilnībā nodrošina studentus ar mācību literatūru.

Studiju maksa 2019./20.gadā filiālēs uzņemtajem studentiem ir 1500 EUR gadā, budžeta vietu nepilna laika studijās nav. Maksu var dalīt 8 maksājumos. Iestājpārbaudījumu programmā “Sociālais darbs” nav. Ar detalizētu uzņemšanas statistiku pamatstudijās pa gadiem LU un filiālēs varat iepazīties LU mājaslapā.

Jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar R.Karloviču, tel:26437524, e-pasts: ruta.karlovica@lu.lv.

14-05-2020

Labdien! Kur pēc speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības ieguves es varu tālāk mācīties, lai saņemtu pilnu vidējo izglītību?

Labdien!

Jūsu tālākās izglītības iespējas (vidējās izglītības ieguve) ir atkarīgas no tā, kādu speciālās pamatizglītības programmu esat apguvis pirms profesionālās programmas:

·         Kāds ir speciālās izglītības programmas kods, kuru esat absolvējis. Daļā speciālo pamatizglītības programmu tiek īstenots pilns pamatskolas saturs ar atsevišķiem atbalsta pasākumiem, citās programmās vispārizglītojošo saturu apgūst daļēji;

·         Kādi ir apgūtie priekšmeti: vai atestātā ir vērtējumi tādos priekšmetos kā fizika, ķīmja, algebra u.c.

Ja ir apgūti visi priekšmeti atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajam, tad Jūs varat turpināt izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības programmās pēc Jūsu izvēles (protams, ja atbilstat pārējiem uzņemšanas nosacījumiem – piemēram, dažās skolās/ programmās ir konkurss vai iestājpārbaudījumi – tas Jums jānoskaidro pirms dokumentu iesniegšanas, sazinoties ar izvēlēto skolu).

Ja daļa priekšmetu nav apgūta, tad ir iespēja pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas viena gada laikā eksterņa statusā (mācoties patstāvīgi, apmeklējot konsultācijas) apgūt šos priekšmetus un iegūt vai uzlabot tajos vērtējumu. Pēc tam var iesniegt dokumentus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmā.

Izglītības iespēju meklēšana

Atrast vienkopus visu informāciju per izglītības iespējām pēc 9. klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “ un tad izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Pēc pamatziglītības Jūs varat izvēlēties vispārējo vai profesionālo izglītību. Piemēram, izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, Jums tiks piedāvātas šādas iespējas:

·         Profesionālā vidējā izglītība (4 gadi) (pilna vidējā izglītība + profesija, pēc tam var stāties augstskolā vai koledžā);

·         Arodizglītības programmas (3 gadi) (daļēja vidējā izglītība + profesija, lai iegūtu pilnu vidējo izglītību, papildus jāpiemācās 1 gads izlīdzinošajā programmā).

Ja tomēr neesam pareizi sapratuši Jūsu jautājumā ietverto informāciju un ir nepieciešams precizēt atbildi, droši rakstiet!​

08-05-2020

Labdien! Pašlaik mācos 12. klasē un interesējos par Tiesību zinātnes bakalaura studijām, ko piedāvā Latvijas Universitāte. Vai ir iespējams uzsākt studijas klātienē un pēc tam pāriet uz neklātienes mācībām, nepazaudējot tos semestrus, kurus jau apguvu, esot klātienē? Un vai iespējams arī otrādi - sākt neklātienē un pēc tam pāriet uz studijām klātienē? Paldies par atsaucību jau iepriekš!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Universitātes (LU) bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” metodiķi Kristīni Ābeli, kura informēja, ka students var pāriet no vienas studiju īstenošanas formas uz citu, nezaudējot semestrus. Piemēram, ja Jūs vēlēsieties pāriet no dienas uz vakara studijām, tad pastāv iespēja, ka Jums pat nebūs jāapgūst papildu kredītpunkti, jo studiju plāni ir līdzīgi. Savukārt, ja Jūs vēlēsieties pāriet no nepilna laika neklātienes uz pilna laika klātienes studijām, tad Jums būs papildus jāapgūst neapgūtie priekšmeti, lai varētu studijas turpināt nākamajā semestrī, jo nepilna laika neklātienes studijās vienā semestrī apgūstamo priekšmetu skaits ir mazāks.

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju, iesakām Jums sazināties ar metodiķi K.Ābeli pa tālruni 67034598 vai e-pastu kristine.abele@lu.lv.​

20-04-2020

Labdien! Esmu beigusi 9. klasi ar speciālās programmas kodu. Vai būtu iespējams mācīties vidusskolā parastajā programmā? 8. un 9. klasē apguvu speciālo programmu veselības traucējumu dēļ.

Labdien!

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka tālākās izglītības iespējas pēc speciālās programmas absolvēšanas ir atkarīgas no diviem faktoriem:

·         Kāds ir speciālās izglītības programmas kods, kuru esat absolvējusi. Daļā speciālo pamatizglītības programmu tiek īstenots pilns vispārizglītojošais saturs ar atsevišķiem atbalsta pasākumiem, citās programmās vispārizglītojošo saturu apgūst daļēji;

·         Kādi ir apgūtie priekšmeti: vai atestātā ir vērtējumi tādos priekšmetos kā fizika, ķīmja, algebra u.c.

Ja ir apgūti visi priekšmeti atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajam, tad Jūs varat turpināt izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības programmās pēc Jūsu izvēles (protams, ja atbilstat pārējiem uzņemšanas nosacījumiem – piemēram, dažās skolās/ programmās ir konkurss vai iestājpārbaudījumi – tas Jums jānoskaidro pirms dokumentu iesniegšanas, sazinoties ar izvēlēto skolu).

Ja daļa priekšmetu nav apgūta, tad ir iespēja atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.591 V nodaļā noteiktajam pēc pilngadības sasniegšanas viena gada laikā eksterņa statusā (mācoties patstāvīgi, apmeklējot konsultācijas) apgūt šos priekšmetus un iegūt vai uzlabot tajos vērtējumu. Pēc tam var iesniegt dokumentus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmā.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553.​

19-03-2020

Labdien! Vēlos uzsākt studijas RSU Medicīnas fakultātē. Vidusskolu pabeidzu 1999. gadā. Bioloģijā eksāmenu nekārtoju, jo tolaik nebija centralizēto eksāmenu. Gada atzīme bioloģijā bija 7. Pēc vidusskolas RTU Ekonomikas fakultātē studēju profesionālās augstākās izglītības programmā, kur arī nebija bioloģijas priekšmeta. Tagad vēlos iestāties RSU un mācīties medicīnu. Vai vidusskolas un 9. klases bioloģijas vērtējums un RSU matemātikas vērtējums var tikt ņemti vērā, stājoties RSU? Vai man jākārto CE bioloģijā? 

Labdien!

Saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Uzņemšanas noteikumiem obligātas prasības, lai iestātos studiju programmā “Medicīna” (ja interesējaties par iespēju studēt citā RSU Medicīnas fakultātes programmā, skatiet attiecīgās programmas uzņemšanas prasības), ir šādas:

 • Vidējā izglītība;
 • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā;
 • CE sertifikāts latviešu valodā;
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments;
 • CE sertifikāts matemātikā.

Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido: CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā (80 %), CE vērtējums latviešu valodā (10 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (5 %), CE vērtējums matemātikā (5 %). Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu servisa speciālistu, kurš informēja, ka personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, tiek uzņemtas, pielīdzinot vidusskolas atestāta gala vērtējumu attiecīgajos priekšmetos centralizētā eksāmena (CE) vērtējumam. Tādējādi kārtot CE bioloģijā (vai ķīmijā) nav obligāti, ja Jums vidusskolā ir iegūts sekmīgs gala vērtējums kādā no šiem priekšmetiem. Tāpat Jums ir jābūt vidusskolas atestāta vērtējumiem latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā. Ar 9. klasē iegūtu vērtējumu konkursā piedalīties nevar, tāpat netiek ņemti vērā iepriekšējās studijās (augstākajā izglītībā) iegūtie vērtējumi.

Vēršam uzmanību, ka RSU Medicīnas fakultātē ir liels konkurss uz budžeta vietām (skat. RSU Uzņemšanas statistiku), un lielāka iespēja tikt uzņemtiem ir reflektantiem, kas ir kārtojuši CE bioloģijā/ ķīmijā un saņēmuši augstu vērtējumu kādā no šiem priekšmetiem. Arī RSU Studentu servisa pārstāvis iesaka apsvērt iespēju nokārtot CE bioloģijā vai ķīmijā.

Par CE kārtošanu pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas CE noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Liepājas Universitātē;
 • Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu ķīmijas vai bioloģijas priekšmetus studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus RSU vai citā izglītības iestādē. Piemēram, RSU piedāvātie sagatavošanas kursi ķīmijā un bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

22-01-2020

Labdien! Vai šogad kādā tehnikumā ir ziemas uzņemšana pēc 12. klases?

Labdien!

Saskaņā ar NIID.LV rīcībā esošo informāciju 2019./20. gada ziemas uzņemšana par valsts vai ESF budžeta līdzekļiem nevienā no profesionālās izglītības iestādēm netiek organizēta. Informāciju par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības iestādēs (t.sk. vienā arodizglītības programmā pēc 12. klases) skatiet šeit: www.niid.lv/ziemas_augstaka.  

11-11-2019

Labdien! Vai pēc mācībām Stila un dizaina tehnikumā var uzsākt studijas augstskolas vēstures vai filozofijas fakultātēs?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE). Sekmīgi pabeidzot 4. kursu stila un dizaina tehnikumā un nokārtojot centralizēto kvalifikācijas eksāmenu, Jūs saņemsiet diplomu par profesionālo vidējo izglītību, kas dod tiesības stāties augstākās izglītības iestādēs.

Uzņemšanas prasības  augstskolu un koledžu pamatstudiju programmās noteiktas Uzņemšanas noteikumos (meklējiet izvēlētās augstskolas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības iestāžu sarakstos, vai katras programmas aprakstā).

Piemēram, lai iestātos Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes bakalaura programmā “Vēsture”, nosacījumi ir šādi: vidējā izglītība; centralizētais eksāmens (CE) latviešu valodā; CE vēsturē; CE svešvalodā (angļu franču vai vācu); CE matemātikā. Stājoties programmā “Filozofija”, nepieciešama  vidējā izglītība; CE latviešu valodā; CE svešvalodā (angļu franču vai vācu); CE matemātikā. Savukārt, stājoties Daugavpils Universitātes bakalaura programmā “Vēsture”, nepieciešama vidējā izglītība; CE latviešu valodā; CE pirmajā svešvalodā. Papildus punkti tiek piešķirti par CE vēsturē un eksāmenu atestātā ģeogrāfijā, politikā un tiesībās, filosofijā, kultūras vēsturē vai kulturoloģijā (2019./20. gada uzņemšanas nosacījumi).

Kā labāk sagatavoties CE kārtošanai, lasiet NIID.lv rakstā “Sagatavošanas kursi valsts pārbaudījumiem un studijām”.

Lai labāk sagatavotos studijām un iepazītos ar vēstures vai filozofijas jomām, jauniešiem paralēli mācībām vidusskolā ir iespēja apmeklēt Latvijas Universitātes Jauno vēsturnieku skolas vai Jauno filozofu universitātes organizētās bezmaksas lekcijas, kas notiek sestdienās. Tāpat var apmeklēt interešu izglītības nodarbības (pulciņus). Vietne, kurā var atrast informāciju par pulciņiem visā Latvijā: https://www.e-pulcini.lv.

03-09-2019

Labdien! Latvijā es pabeidzu 9 klases un aizbraucu uz Angliju. Anglijā pabeidzu koledžu. Vēlos uzzināt, vai, stājoties Universitātē, ir vajadzīgi pārtulkoti dokumenti, vai arī ir iespēja tos iesniegt angļu valodā?

Labdien!

Uzņemšanu studiju programmās regulē katras augstskolas uzņemšanas noteikumi. Katrai augstskolai var atšķirties uzņemšanas nosacījumi personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs. Piemēram, stājoties Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju programmās, ārvalstīs iegūtie vērtējumi gala eksāmenos/ gadā tiek pielīdzināti Latvijas centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumiem.

Kā mūs informēja LU Uzņemšanas komisijas vadītāja Laila Jansone (e-pasts: laila.jansone@lu.lv, tel. 67034407) , personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām jāveic vidējo izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīze Latvijā. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet šeit: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija. AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība. AIC izsniegtā izziņa ir jāiesniedz izvēlētajā augstskolā.

Ja ārvalstīs izsniegtie vidējās izglītības dokumenti ir angļu valodā, tad LU šos dokumentus pieņem un nav nepieciešams tos pārtulkot.

Vēršam uzmanību: ja vidējās izglītības dokumentā nav CE vai gada vērtējuma latviešu valodā, tad LU katru gadu jūlijā piedāvā iespēju šo eksāmenu nokārtot. Tāpat gada atzīmi latviešu valodā un literatūrā var aizstāt Valsts izglītības satura centra (VISC) izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1).

Tādējādi iesakām Jums

1)precizēt uzņemšanas laiku un nosacījumus Jūsu izvēlētajā augstskolā, sazinoties ar Uzņemšanas komisijas speciālistiem;

3)savlaicīgi iesniegt dokumentus AIC ekspertīzei – parasti dokumentu atzīšana notiek mēneša laikā, taču mēdz būt arī ilgāk (līdz 4 mēnešiem).

02-09-2019

Labdien! Vēlos noskaidrot, vai pēc tālmācības vidusskolas absolvēšanas man ir vienlīdzīgas iespējas kandidēt uz budžeta vietu kādā no Latvijas augstskolām? Paldies jau iepriekš!

Labdien!

Absolvējot valsts akreditētu tālmācības vidusskolas programmu, skolēns saņem tādus pašus izglītības dokumentus kā beidzot jebkuru citu vidusskolas programmu. Ar saņemtu atestātu un centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātiem absolvents var stāties jebkurā augstskolā/ koledžā un vienlīdzīgā konkursā pretendēt uz budžeta vietām.

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 21