Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1
Rezultāti : 1 - 10 no 10
16-05-2019

Labdien! Pēc pamatskolas pabeigšanas Latvijā es devos mācīties uz vidusskolu Īrijā (izlaižot 10. klasi, apgūstot vidusskolu divos gados). Pēc mēneša es likšu noslēguma eksāmenus (12. klase), un pēc tam vēlos atgriezties studēt Latvijā. Vai pastāv iespēja, ka mani nepieņems kādā no Latvijas augstskolām /koledžām, un ko es var darīt, ja es nonāku tādā situācijā? Manis izvēlētajās studiju programmās ir nepieciešami centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu un angļu valodā, kā arī piedalīties radošajā konkursā. Īrijā es kārtošu eksāmenus šādos priekšmetos: angļu valoda, latviešu valoda, matemātika, ģeogrāfija, māksla un grāmatvedība.

Labdien!

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka, stājoties pamatstudiju programmās, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti. Studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz CE rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām. Augstskola, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt kārtību, kādā šajās studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas un gala eksāmenus kārtojušas ārvalstīs, un kuras nav kārtojušas CE Latvijā.

Uzņemšanu studiju programmās regulē katras augstskolas uzņemšanas noteikumi. Vēršam uzmanību, ka katrai augstskolai var atšķirties uzņemšanas nosacījumi personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs. Piemēram, stājoties Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju programmās, ārvalstīs iegūtie vērtējumi gala eksāmenos/ gadā tiek pielīdzināti Latvijas CE vērtējumiem, līdz ar to, ja Jūs būsiet Īrijā sekmīgi pabeigusi vidusskolu un nokārtojusi eksāmenus latviešu valodā un angļu valodā, Jums nevajadzēs šos eksāmenus atkārtoti kārtot Latvijā.

Kā mūs informēja LU Uzņemšanas komisijas vadītāja Laila Jansone, var būt situācija, ka vidusskolas dokumentus ārvalstīs izsniedz vēlāk – t.i., kad pirmā pieteikšanās (kas sākas 2019. gada jūlijā) daļā Latvijas augstskolu un koledžu jau ir noslēgusies. Šādā gadījumā, iespējams, Jūs varēsiet pieteikties tikai papilduzņemšanas laikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām jāveic vidējo izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīze Latvijā. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet šeit: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija. AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība. AIC izsniegtā izziņa ir jāiesniedz izvēlētajā augstskolā.

Tādējādi iesakām Jums

1)precizēt uzņemšanas laiku un nosacījumus Jūsu izvēlētajā augstskolā, sazinoties ar Uzņemšanas komisijas speciālistiem;

2)sekmīgi pabeigt vidusskolu, pēc iespējas labāk nokārtot eksāmenus un sagatavoties radošajam pārbaudījumam augstskolā;

3)savlaicīgi iesniegt dokumentus AIC ekspertīzei – parasti dokumentu atzīšana notiek mēneša laikā, taču mēdz būt arī ilgāk (līdz 4 mēnešiem).

15-03-2019

Labdien! Sakiet, lūdzu, kādas ir iespējas apgūt studiju programmu latviešu valodā diasporas pārstāvim, kurš vidējo izglītību ieguvis ārvalstīs? Ir saprotams, ka nepieciešams dokumentu par iegūto izglītību pielīdzināt Latvijā iegūstamajiem dokumentiem. Tomēr vairāk interesē jautājums par uzņemšanas kritērijiem. Ja kā uzņemšanas kritērijs tiek prasīta latviešu valodas un literatūras atzīme (ņemot vērā to, ka CE nav kārtots), kādas ir iespējas to apliecināt, ievērojot to, ka vidējā izglītībā tas kā atsevišķs mācību priekšmets nav bijis? Vai ir nepieciešams augstskolā nokārtot CE latviešu valodā? Vai praksē pielietota alternatīva ir arī valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošana, un vai tajā iegūtie rezultāti tiek pielīdzināti CE rezultātiem/ gada vērtējumam mācību priekšmetā? Interesē studiju uzsākšana bakalaura studiju programmā. Paldies!

Labdien!

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka, stājoties pamatstudiju programmās, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti. studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz CE rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām. Augstskola, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt kārtību, kādā šajās studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas CE.

Uzņemšanu studiju programmās regulē katras augstskolas uzņemšanas noteikumi. Vēršam uzmanību, ka katrai augstskolai var atšķirties uzņemšanas nosacījumi personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs. Piemēram, lai iestātos Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju programmās, ir nepieciešams CE vērtējums svešvalodā un latviešu valodā (dažās programmās ir noteiktas papildu prasības/ iestājpārbaudījumi), taču CE vērtējumu latviešu valodā var aizstāt ar 1) Valsts izglītības satura centra (VISC) izsniegtu valsts valodas prasmes apliecību, kas apliecina zināšanas vismaz vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1), vai 2) LU organizētajā valodas prasmes pārbaudē iegūto vērtējumu, kuram jābūt vismaz 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu skalā. Vairāk par to, kā uzsākt studijas LU, ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs, kādi dokumenti nepieciešami utt., lasiet LU mājaslapā: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/pamatstudijas/videja-izglitiba-arvalstis/ .

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Uzņemšanas noteikumos teikts, ka reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav nepieciešamā vērtējuma latviešu valodā, to var aizstāt ar RSU sagatavoto latviešu valodas pārbaudījuma vērtējumu vai valsts valodas prasmes pārbaudē iegūto līmeni (jāiesniedz apliecinoša dokumenta kopija).

Daugavpils Universitātes (DU) Uzņemšanas noteikumi paredz, ka, ja personai vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanā nepieciešamā vērtējuma latviešu valodā / latviešu valodā un literatūrā, to var aizstāt ar VISC izsniegtu valsts valodas prasmes apliecību. Savukārt, stājoties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA), personas, kas vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, piesakās uz CE latviešu valodā VISC mājaslapā publicētās LR augstskolās – t.i., lai iestātos, obligāti nepieciešams nokārtot CE latviešu valodā.

Ar katras pamatstudiju programmas uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat iepazīties augstākās izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos, kā arī NIID.lv programmu aprakstos. Visas pamatstudiju programmas (saraksts) atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Par CE kārtošanu pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību un saņēmušas attiecīgu izglītības dokumentu (t.sk. ārvalstīs), bet iepriekšējos gados nav kārtojušas CE vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās.

CE norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās, un tam jāpiesakās ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Šajā mācību gadā diemžēl CE vairs nevar nokārtot. Detalizētu informāciju par pieteikšanās termiņiem un kārtību, maksas apmēru u.c. skatiet NIID.lv sagatavotajā rakstā (informācija katru gadu tiek atjaunota): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai pieteiktos studijām Latvijā, kā arī CE kārtošanai augstskolās ar ārvalstīs iegūtu vidējās izglītības dokumentu, vispirms ir jāgriežas Akadēmiskās informācijas centrā (AIC), kur jāveic iegūtā izglītības dokumenta atzīšanas procedūra. AIC izsniedz izziņu, kas apliecina, ka personai ir tiesības stāties Latvijas augstskolā vai kārtot CE. Jāņem vērā, ka dokumentu izskatīšanas maksimālais termiņš ir 4 mēneši.

Papildu informācija

05-02-2019

Labdien! Kur var iestāties, ja ir atbrīvojums gan no 9 klases, gan 12 klases eksāmeniem?

Labdien!

No Jūsu jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka esat pabeigusi vidusskolu, ieguvusi atestātu par vidējo izglītību, bet neesat kārtojusi centralizētos eksāmenus (CE), jo saņemts atbrīvojums. Stājoties augstākās vai profesionālās izglītības programmās, ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina iegūtu vidējo izglītību. Pamatizglītības dokumentus (t.sk. atbrīvojumu no 9. klases valsts pārbaudījumiem) uzrādīt nav nepieciešams.

Par iestāšanos augstskolās un koledžās, ja nav kārtoti CE

Augstskolu likuma 46. panta 3. daļa nosaka, ka pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām. Taču augstskola var noteikt kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenos. Piemēram, augstskolas var noteikt, ka CE vērtējumu var aizstāt ar gada vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā.

Uzņemšanas prasības augstskolās, t.sk. kārtību, kādā tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas CE, nosaka Senāta apstiprinātie Uzņemšanas noteikumi. Liela daļa augstskolu savos Uzņemšanas noteikumos ir atrunājušas, ka uzņem arī bez CE, ja ir bijis oficiāls atbrīvojums un to var pierādīt ar dokumentiem. Šādos gadījumos CE vietā tiek ņemta vērā gada atzīme atbilstošajā priekšmetā. Savukārt citās augstskolās vai koledžās ir stingri noteikts, ka nepieciešams uzrādīt konkrētu CE sertifikātu. Šādos gadījumos CE reflektantam tomēr nākas nokārtot. Precīza informācija jāmeklē augstskolu mājaslapās vai jānoskaidro, sazinoties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

Zināšanai informējam, ka CE var kārtot arī pēc tam, kad iegūts atestāts par vidējās izglītības ieguvi. Šādu iespēju piedāvā augstskolas, ar kurām Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu: http://www.niid.lv/CE_augst.

Par iestāšanos profesionālās izglītības programmās pēc vidusskolas

Stājoties profesionālās izglītības programmās pēc vidusskolas, jāuzrāda dokuments, kas apliecina iegūtu vidējo izglītību. Konkursā parasti ņem vērā vidējos vērtējumus noteiktos mācību priekšmetos. CE sertifikāti nav obligāti jāuzrāda. Par konkrētām uzņemšanas prasībām Jums jāinteresējas izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē.

05-02-2019

Labdien! Vēlētos uzzināt, vai ar nepabeigtu medicīnisko izglītību (studiju programma "Ārstniecība", kvalifikācija "ārsta palīgs"), pabeigti ir 2,5 kursi, var iestāties kādā programmā skaistumkopšanas jomā, piemēram, lai apgūtu procedūras, SPA, kosmetoloģiju u.c. Paldies!

Labdien!

Ja neesat pabeigusi augstākās izglītības programmu, Jūsu iegūtās izglītības statuss ir vidējā izglītība, līdz ar to Jūs varat iestāties programmās, kurās uzņem ar vidējo izglītību. Tās var būt gan vidējās profesionālās, gan arodizglītības, gan tālākizglītības, gan augstākās izglītības (pamatstudiju) programmas, gan profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas (kursi).

Taču Jūsu apgūtie studiju kursi un iegūtās zināšanas medicīnas jomā var dot priekšrocības turpmākajās studijās un profesionālajā karjerā skaistumkopšanas nozarē. Piemēram, ja Jūs vēlaties studēt 1. līmeņa augstākās izglītības programmā par skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, tad pastāv iespēja pārskaitīt iepriekšējās studijās iegūtos kredītpunktus (ar nosacījumu, ja abās programmās ir sakritīgi priekšmeti: medicīnā, anatomijā, fizioloģijā u.c.) un vai nu a) uzsākt studijas vēlākos posmos, vai b) studēt pēc individuāli sastādīta plāna. Par konkrētām iespējām Jums jāinteresējas izvēlētajā augstskolā vai koledžā.

Skaistumkopšanas nozarē tiek īstenotas gan formālās, gan neformālās izglītības programmas. Saskaņā ar Izglītības likumā noteikto formālās izglītības programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, savukārt par neformālās izglītības apguvi saņem izglītības iestādes izsniegtu apliecību, sertifikātu vai citu dokumentu.

Ja konkrētā profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā (profesijas, kurās izglītības un kvalifikācijas prasības noteiktas likumdošanā), tad darba devējs pats var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz amata vakanci. Skaistumkopšanas nozarē reglamentētās profesijas ir divas: kosmētiķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) un skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (4.PKL). Lai strādātu šajās profesijās, ir obligāti jāpabeidz valsts akreditēta izglītības programma, jāreģistrējas Ārstniecības personu reģistrā un jāsertificējas. Tādējādi ar neformālajā izglītībā iegūtām zināšanām un izglītības dokumentu šajās profesijās strādāt nedrīkst. Pārējās skaistumkopšanas jomas profesijās lēmumu par izglītības / kvalifikācijas prasībām pieņem darba devējs. Jāņem vērā, ka darba devēji pārsvarā dos priekšroku speciālistiem, kuri ieguvuši attiecīgu kvalifikāciju valsts akreditētā programmā. Savukārt, mācoties neformālajās izglītības programmās, var specializēties kādā apakšnozarē, apgūt jaunākās tendences, tehnoloģijas, metodes vai atsevišķus moduļus utt.

Par izglītības iespējām skaistumkopšanas nozarē

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības:

Profesionālās kvalifikācijas ieguve:

Augstākā izglītība

Profesionālā pilnveide un kursi

  • Profesionālās pilnveides izglītība – neiegūst kvalifikāciju, jāmācās 160 stundas vai vairāk, akreditētā programmā iegūst profesionālās pilnveides izglītības apliecību.
  • Neformālā izglītība - kursi - neiegūst kvalifikāciju, stundu skaits nav noteikts, iegūst izglītības iestādes izsniegtu apliecību vai sertifikātu.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs, tādēļ iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai noskaidrotu, vai programma joprojām tiek īstenota, kāds ir maksas apjoms u.c. Profesionālajās izglītības programmās ir svarīgi arī noskaidrot, vai izglītības iestāde/ programma ir akreditēta.

Papildu iespējas

Ja personai jau ir zināšanas un/vai pieredze nozarē, tad visātrākais ceļš, kā iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, t.sk. friziera, friziera-stilista, manikīra un pedikīra speciālista, SPA speciālista u.c. profesijās ir ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu: http://www.niid.lv/kval_novertesana

Papildu informācija

Par vairākām skaistumkopšanas nozares profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/skaistumkopsanas-un-fitnesa-centrs.​

13-07-2018

Labdien! Vēlos uzzināt, kādu tieši svešvalodu CE tiek ņemti vērā, stājoties Rīgas Stradiņa universitātē?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu servisa centra speciālistu, kurš informēja, ka, stājoties RSU pamatstudiju programmās, reflektantam ir jāuzrāda centralizētā eksāmena (CE) sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā – angļu, vācu, franču vai krievu - jebkurā pēc reflektanta izvēles. Piemēram, ja esat kārtojusi CE divās svešvalodās, tad Jūs varat iesniegt to sertifikātu, kurā saņemts augstāks vērtējums.

Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokumentu.

20-10-2017

Labdien! Man ir trīs meitas pamatskolas vecumā. Mēs tikko pārbraucām dzīvot uz Latviju no Austrālijas, un manām meitām nav latviešu valodas zināšanu. Pagaidām viņas mācās tālmācībā Austrālijas skolā. Kādas būtu iespējas mācīties Rīgā un vai ir pieejams atbalsts latviešu valodas apguvē, turklāt tā, lai necieš arī pārējo priekšmetu apguves līmenis?

Labdien!

Par iestāšanos un mācībām Latvijas valsts skolās (valsts budžeta finansējums)

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Skolu nodaļas (RD IKSD) vadītāju Anitu Pēterkopu, kura informēja, ka Latvijā vecākiem ir tiesības izvēlēties skolu (Izglītības likuma 57. pants), kurā bērns mācīsies, taču vispirms vēlams noskaidrot, kurai skolai jau bijusi veiksmīga pieredze ar reemigrējošiem skolēniem. Lai to izdarītu, Jums jāgriežas RD IKSD. Skolu nodaļas tālruņi saziņai: 67181306 vai 29468969.

Speciāliste arī informēja, ka vairākās Rīgas skolās jau ir bijusi pozitīva pieredze, integrējot reemigrējušos bērnus, arī tādus, kuriem nav nekādu vai ir pavisam minimālas latviešu valodas zināšanas. Piemēram, liela pieredze ir Rīgas Kultūru vidusskolai, Natālijas Draudziņas ģimnāzijai, Rīgas Angļu ģimnāzijai, Ziemeļvalstu ģimnāzijai un vairākām citām skolām. Rīgas skolu saraksts pieejams šeit: http://dati.e-skola.lv/lv/izglitibas-iestades/skolas.

Turklāt Rīgas pašvaldība par saviem līdzekļiem papildus apmaksā divas individuālā darba latviešu valodas apmācības stundas nedēļā viena mācību gada laikā katram reemigrējošajam bērnam.

Uzņemšanas kārtība vispārējās skolās notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Šo MK noteikumu 31. punkts nosaka: ja bērns pēc mācībām ārvalstīs atgriežas Latvijas skolā, tad papildus iesniegumam par uzņemšanu skolā ir jāiesniedz arī dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu. Tāpat šiem dokumentiem jāpievieno arī bērna medicīniskā karte.

Pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas direktors izveido speciālu mācību sasniegumu vērtēšanas komisiju. Tās sastāvā ir trīs pedagogi, kuru mērķis ir novērtēt skolēna valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus. Vērtēšanā komisija pieaicina arī pašu skolēnu un viņa vecākus.

Pēc tam MK noteikumi paredz, ka skolēnu uzņem viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācība satura pēctecību.

Izglītības ieguve angļu valodā starptautiskajās skolās

Vēl pastāv iespēja iegūt izglītību angļu valodā kādā no starptautiskajām skolām, taču šajās skolās mācības ir tikai par maksu. Piemēram,

  1. Latvijas Starptautiskā skola Jūrmalā: http://www.isl.edu.lv/

Skola nodrošina starptautiski akreditētu izglītību angļu valodā (starptautiskais bakalaurāts, IB). Skola galvenokārt domāta diplomātiskā korpusa un starptautisko uzņēmumu darbinieku bērniem, taču tajā var iestāties ikviens, kas vēlas - protams, par maksu, kas nav maza. Piemēram, mācības 11. un 12.klasē maksā 15 555 EUR gadā.

  1. Rīgas starptautiskā skola: http://www.isriga.lv/lv/about/school-profile.

Skola nodrošina starptautiski akreditētu izglītību angļu valodā bērniem un skolēniem vecumā no 3 gadiem (pirmsskolas), līdz pat 12. klasei. Maksa gadā vidusskolas klasēs: EUR 15 353.

Papildu iespējas un resursi valodas apguvei

A.Pēterkopa iesaka arī griezties Latviešu valodas aģentūrā (LVA) un noskaidrot, vai šobrīd tiek piedāvātas arī kādas papildu programmas latviešu valodas apguvei. Speciāliste, pie kuras griezties - metodiķe Ērika Pičukāne, tālrunis 67350764, e-pasts erika.picukane@valoda.lv.

Darbam mājās noderīgi var būt arī Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli, īpaši – aģentūras izveidotā tīmekļa vietne http://maciunmacies.valoda.lv, kas ir visbiežāk izmantotais resurss reemigrējušo bērnu mācību procesā. Tāpat ikvienam vecākam ir iespēja sazināties ar LVA, ja nepieciešamas konsultācijas par izstrādāto materiālu lietošanu konkrēta vecumposma bērniem.

Ir izstrādāta un tiešsaistē pieejama arī terminu vārdnīca sešos mācību priekšmetos – bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā un vēsturē. Šo vārdnīcu var izmantot gan pedagogi, gan bērni, gan vecāki: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/.

Savukārt mācību stundu laikā palīdzēt ar tulkošanu var kāds no klasesbiedriem. Lai gan ir valstis, kur bērniem ar valodas grūtībām palīdz asistents, Latvijā nav paredzēts, ka katram bērnam tiks nozīmēts individuāls asistents vai pedagoga palīgs.

Papildu informācija:

Mācīties Latvijā: informācija diasporai, infografikas un pieredzes stāsti (NIID.lv sadarbībā ar Euroguidance Latvia sagatavots materiāls):: http://www.niid.lv/macities_latvija_disp

Pēc mācībām ārzemēs atkal Latvijas skolas solā: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/279148-pec-macibam-arzemes-atkal-latvijas-skolas-sola/

Vecāku pieredze: bērna adaptācija Latvijas skolu vidē pēc atgriešanās no ārzemēm: http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/vecaku-pieredze-berna-adaptacija-latvijas-skolu-vide-pec-atgriesanas-no-arzemem.d?id=47484371

22-02-2017

Labdien! Vēlos uzzināt, vai ir iespējams uzsākt mācības Paula Stradiņa medicīnas koledžā, studiju programmā "Biomedicīnas laborants", ja, beidzot profesionālo vidusskolu, manā diplomā ir gada atzīme dabaszinībās, bet nav ne ķīmijas CE, ne atestāta atzīmes? Paldies jau iepriekš!

Labdien!

Uzņemšanas prasības Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas 1.līmeņa profesionālā studiju programmā "Biomedicīnas laborants" ir noteiktas koledžas Uzņemšanas noteikumos: http://www.psk.lu.lv/uznemsana.
Atbilstoši Uzņemšanas noteikumiem 2017./2018. akadēmiskajā studiju gadā reflektanti koledžas studiju programmās tiek reģistrēti, pamatojoties uz centralizēto un tiem pielīdzināto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu) un konkursa rezultātiem. Tātad uzņemšanas prasības attiecīgajā programmā ir vidējā izglītība, CE - latviešu valodā un CE svešvalodā. Vienīgi konkursā vienādu vērtējumu gadījumā uzņemšanas komisija ņem vērā atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi fizikā, ķīmijā un bioloģijā.
Plašāk par 1.līmeņa profesionālo studiju programmu "Biomedicīnas laborants" varat lasīt šeit: http://www.niid.lv/niid_search/program/642?qy=P.%20Stradi%C5%86a%20medic%C4%ABnas  un šeit: http://www.psk.lu.lv/index.php?lang=703&p=2324&pp=2025.
Jautājumu gadījumā par uzņemšanas prasībām koledžā iesakām sazināties ar koledžu (tālruņa nr. 25448404, 26530342, 67752507).

20-02-2017

Labdien! Šogad beigšu vidusskolu Krievijā. Krievijas vidusskolā ir 11 klases. Esmu Latvijas pilsone. Nokārtoju valsts valodas prasmes eksāmenu B2 līmenī. Vēlos turpināt mācības Latvijā RSU vai LU Medicīnas fakultātē. Domāju, ka manas latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, lai varētu sekmīgi turpināt mācības latviešu valodā. Vai ir iespējams vienu gadu mācīties Latvijā latviešu plūsmas vidusskolā, bet eksāmenus nekārtot, tā kā man jau būs Krievijas vidējās izglītības atestāts un tas ir derīgs, lai turpinātu mācības Latvijā? Vai varbūt ir kāds cits variants, kā es varētu vienu gadu mācīties latviešu valodu pirms augstskolas par valsts budžeta līdzekļiem? Paldies.

Labdien!

Lai iestātos RSU, Jums būs nepieciešama Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam  atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Plašāk informāciju par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu varat skatīt šeit: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija
Latvijā vispārējās izglītības iestādē uzņem izglītojamo viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācību satura pēctecību. Līdz ar to, ja AIC atzinums būs, ka Krievijā iegūtais izglītības dokuments ir pielīdzināms Latvijā iegūstamajai vidējai izglītībai, atkārtoti vispārējās vidējās izglītības programmā Latvijā nevarēs mācīties. 
Informējam, ka Rīgas dome piedāvā bezmaksas latviešu valodas kursus Rīgas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem: http://www.iksd.riga.lv/public/81424.html.
Iespējams, konsultāciju par latviešu valodas bezmaksas apguves iespējām Jūsu gadījumā varētu sniegt Latviešu valodas aģentūra (agentura@valoda.lv) un Sabiedrības integrācijas fonds (info@sif.gov.lv). 

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar RSU Uzņemšanas komisiju.
RSU studiju programmā "Medicīna" uzņemšanas prasības ir centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti: ķīmijā vai bioloģijā; latviešu valodā; svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments). Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs un nav kārtojušas CE, norādītajam CE vērtējumam attiecīgajā mācību priekšmetā tiek pielīdzināts vidējās izglītības gala pārbaudījuma vērtējums tajā pašā mācību priekšmetā. Vairāk par uzņemšanas prasībām izvēlētajā RSU programmā varat skatīt šeit: 
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas_noteikumi_pamatstudijas_2017_18.pdf.
RSU uzņemšanas komisijas speciālists konsultācijā informēja, ka reflektantiem, kuri nav kārtojuši CE latviešu valodā, tiek ieteikts tomēr nokārtot CE latviešu valodā, taču RSU esot iespēja Valsts valodas prasmes eksāmena vērtējumu pielīdzināt CE atbilstoši Valsts izglītības satura izstrādātajai tabulai
RSU piedāvā apgūt latviešu valodu, taču šie kursi ir par maksu un mācību valoda ir angļu valoda: http://www.rsu.lv/fakultates/talakizglitibas-fakultate/kursu-dala/valodu-kursi. Tāpat RSU piedāvā apgūt latviešu valodu studiju laikā, kā izvēles studiju priekšmetu.

PAPILDINFORMĀCIJA
Ja tomēr nolemjat kārtot CE latviešu valodā, tad informējam, ka persona, kura ir ieguvusi vispārējo vidējo izglītību, var kārtot CE augstskolās, ar kurām Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu. Plašāk par šo iespēju varat skatīt NIID.LV rakstu šeit: http://www.niid.lv/CE_augst
Varbūt latviešu valodas prasmju pilnveidei Jums noder informācija, kā patstāvīgi var sagatavoties CE, tai skaitā latviešu valodas CE kārtošanai:
 - Pastāv iespēja sagatavoties CE patstāvīgi, piemēram, izmantojot digitālo zināšanu trenažieri eksāmenu priekšmetos (“digitālo privātskolotāju”): http://www.uzdevumi.lv/prof;
 - Varat patstāvīgi izpētīt CE paraugus no iepriekšējiem gadiem http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml;
 - Iepriekšējo gadu CE eksāmenus iespējams aplūkot šeit:  http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml (zem ‘Vidusskola’).
⇒ Interneta vietnes par latviešu valodas apguvi:
http://www.integration.lv/lv/macies-latviesu-valodu;
http://maciunmacies.valoda.lv/.

20-06-2016

Labdien, vai ir iespēja ar manu esošo izglītību (bakalaura grāds socioloģijā) turpināt studijas maģistratūrā RTU studiju programmā "Muitas un nodokļu administrēšana"? Paldies.

Labdien!

Atbilstoši RTU noteiktajām uzņemšanas prasībām profesionālā maģistra studiju programmā "Muitas un nodokļu administrēšana" uzņem pretendentus ar:
1) otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar profesionālo bakalaura grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju muitas un nodokļu administrēšanā, ekonomikā vai vadības zinībās un administrēšanā, vai tam pielīdzināmu izglītību (60KP);
2) sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu.

Ja Jūs esat ieguvusi sociālo zinātņu bakalauru socioloģijā, tad Jūsu iegūtā izglītība atbilst 2.punktā noteiktajām prasībām pretendeta iepriekšējai izglītībai. Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar RTU uzņemšanas komisiju: http://www.rtu.lv/content/view/102/680/lang,lv/.

Vairāk informāciju par minēto programmu varat skatīt šeit: 

27-05-2016

Labdien! Ja mani atskaita no skolas, vai es varu nākošajā gadā iestāties atpakaļ tajā pašā klasē?

Labdien!

Diemžēl Jūs neesat norādījusi, no kuras klases skola ir atskaitījusi un kāds ir atskaitīšanas iemesls. Tādēļ sniedzam Jums vispārīgu atbildi.

 Ja Jūs pārejat uz citu skolu, tad, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē izglītojamajam būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti, ja nepieciešams, ir jāapgūst. Vispārējās izglītības programmām var būt dažādi virzieni (vispārizglītojošā; humanitārā un sociālā izglītība; matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības; profesionālās izglītības programma). Pielīdzināšanas procesu būtiski ietekmē tas, kāda novirziena programmā esat mācījusies un kāda novirziena programmā vēlaties mācīties. Par mācību priekšmetu pielīdzināšanu jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nebūs jāapgūst.

Zināšanai informējam, ka uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību nosaka 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (par atskaitīšanu 52. un 53.punkts).

Precizējoša informācija:
Atbilstoši normatīvajam regulējumam, izglītojamo atskaita arī, ja izglītojamais ir saņēmis apliecību par vispārējo pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai liecību par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. 
Ja pēc 9.klases ir saņrmta liecība, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai).
Savukārt, ja pēc 12.klases ir saņemta liecība, tad ir iespēja nākamajā mācību gadā iestāties vispārējās vidējās izglītības iestādē eksternātā. Eksternis ir pilngadīga persona, kas pašizglītības veidā gada laikā apgūst atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartu prasībām noteikto izglītības satura daļu. Plašāk par mācībām eksternātā var apskatīties minēto MK noteikumu Nr. 591 V. nodaļā.

Ja Jums ir jautājumi vai neskaidrības, droši sazinieties ar mums.

1
Rezultāti : 1 - 10 no 10