Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 461
29-12-2020

Labdien! Kādās maģistra programmās varu studēt tālāk, ja man ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē?

Labdien!

Ar iegūtu humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē iespējas turpināt studijas ir plašas un daudzveidīgas - Jūs varat studēt maģistra programmās vairākās zinātņu nozarēs un tematiskajās jomās.

Piemēram, Jūs varat turpināt studijas vēsturē, iegūstot humanitāro zinātņu maģistra grādu vēsturē. Nosūtām Jums  programmu SARAKSTU. Tāpat Jūs varat studēt citā humanitāro zinātņu jomā, piemēram, filozofijā, iegūstot  humanitāro zinātņu maģistra grādu filozofijā  – programmu SARAKSTS vai teoloģijā  (humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē) – programmu SARAKSTS.

Ar iegūtu humanitāro zinātņu bakalaura grādu vēsturē var studēt arī socioloģijas un kultūras studiju tematiskajā jomā, piemēram, socioloģiju, sociālo antropoloģiju, starpkultūru attiecības u.c. Programmu SARAKSTS; valodu un kultūras studiju tematiskajā jomā – kultūras menedžments, rakstniecības studijas, tulkošana: SARAKSTS.

Ja Jūs interesē pedagoģija, tad ir iespēja iegūt maģistra grādu izglītībā, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā: SARAKSTS. Piemēram, jaunās maģistra programmas “Izglītības zinātne” apakšprogrammā “Pedagoģija” var studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija.

Jūs varat studēt arī atsevišķās programmās uzņēmējdarbības un vadības jomā (programmās, kurās nav noteiktas konkrētas prasības iespriekšējai izglītībai, piemēram, bakalaura/ profesionālā bakalaura grāds noteiktā jomā – uzņemšanas prasības detalizēti skat.katras programmas aprakstā): SARAKSTS; sociālā darba jomā: SARAKSTS; tūrisma vadības jomā: SARAKSTS; informācijas un komunikācijas nozarē (bibliotēkzinātnes, žurnālistika, sabiedriskās attiecības): SARAKSTS u.c. Varat izvēlēties arī kādu no starpnozaru programmām, kurās var noderēt iepriekš iegūtās kompetences vēsturē, piemēram „Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”, „Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” u.c.

Ja Jums ir grūti izlemt, kādā jomā turpināt izglītību un veidot karjeru, varbūt Jums varētu noderēt saruna ar karjeras konsultantu - profesionāli, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, t.sk. darba meklēšanas prasmes. Šādu pakalpojumu var saņemt arī bez maksas, piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā karjeras konsultācijas, šobrīd pieejamas attālinātās konsultācijas. Karjeras konsultācijas klātienē (kad epidemioloģiskā situācija valstī ļaus to darīt) vai tiešsaistē piedāvā (gan bezmaksas, gan par maksu) karjeras konsultanti - Latvijas attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) biedri.

Papildu resursi ierosmei:

Profesiju Pasaule – vietne, kurā var uzzināt par dažādu nozaru profesijām, t.s.k izglītības iespējām;

NIID.lv raksts „Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2020./21. gadā

22-12-2020

Labdien! Kur var iegūt GSV lidojumu dispečera licenci ? Cik ilgi jāmācās, cik maksā? Kur var iegūt EASA sertifikātu PART 66 vai PART 147?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Rīgas Aeronavigācijas institūta (RAI) Mārketinga un uzņemšanas komisijas speciālisti Jeļenu Reiskarti, kura informēja, ka RAI piedāvā divas profesionālā bakalaura programmas, kuru ietvaros var iegūt Jūsu jautājumā minētos sertifikātus (pirmajā – arī GSV lidojumu dispečera licenci):

1)Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa satiksmes vadība".
Iegūstamais grāds - Profesionālā bakalaura grāds gaisa satiksmes vadībā.
Kvalifikācija - Gaisa satiksmes vadības inženieris.

Studiju ilgums: 4 gadi (pilns laiks, klātiene).

Programmas ietvaros, studenti iegūst zināšanas un prasmes gaisa satiksmes vadībā, plānošanā, organizēšanā un kontrolē, kā arī pieredzi komunikācijā ar gaisa kuģa apkalpi, izmantojot profesionālo aviācijas angļu valodu. Pēc studiju programmas apgūšanas absolventi var uzsākt profesionālo GSV dispečera karjeru aeronavigācijas pakalpojumu uzņēmumos (Air Navigation Service Providers).

Rezultātā Jūs saņemsiet bakalaura diplomu un divus sertifikātus, kas apliecina GSV dispečera pamatkursa (Basic ATC Training) un piem., dispečera pieejas novērošanas vadības kvalifikācijas atzīmes kursa – var atšķirties (Rating ATC Training) pabeigšanu. Pēc tam Civilās Aviācijas Aģenturā Jūs saņemsiet “Student Air Traffic Controller License”.

Studiju maksa par vienu akadēmisko gadu – 7770 Eur

Vairāk par studiju programmas struktūru un saturu lasiet RAI mājaslapā.

2)Profesionālā bakalaura studiju programma "Gaisa kuģu tehniskā ekspluatācija".
Iegūstamais grāds - Profesionālā bakalaura grāds aviācijā.
Kvalifikācija - Inženieris mehāniķis gaisa kuģu tehniskajā ekspluatācijā.

Studiju ilgums - 4 gadi (pilns laiks, klātiene).

Rīgas Aeronavigācijas institūtam ir Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) sertifikāts PART 66, PART 147 ar numuru LV.147.0001 

Studiju programmas ietvaros students iegūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, lai kļūtu par aviācijas uzņēmuma tehniskās apkalpošanas vadošo speciālistu. Studiju laikā tiek sniegta iespēja iegūt lidmašīnas Boeing 737 tipa apmācības sertifikātu, programmā ir integrēta EASA Part 66 moduļu apmācība.

Studiju maksa par vienu akadēmisko gadu – 2600 Eur.

Vairāk par studiju programmas struktūru un saturu lasiet RAI mājaslapā.

21-12-2020

Labdien! Vēlos nodibināt privātu jauniešu stila studiju un izglītot jauniešus par savu vizuālo izskatu, stilu, imidžu. Vēlamā vecuma grupa - 11-15 gadi. 1.Kas man ir nepieciešams, lai to darītu? Man ir bakalaurs pedagoģijā ar kvalifikāciju pirmsskolas un sākumskolas skolotājs. Pašlaik mācos par kosmētiķi. 2.Vai man pietiek ar pedagoģisko izglītību un vizāžista kursu sertifikātu, lai varētu atvērt savu privātpraksi un pasniegtu nodarbības? 3.Ar ko jāsāk? Paldies!

Labdien!

Pulciņi, darbošanās dažādos kolektīvos, studijās, meistarklasēs, radošajās darbnīcās, interešu klubiņos, nometnēs u.c. bērniem paredzētās izglītojošas darbošanās formās parasti tiek attiecinātas uz interešu izglītību. Izglītības likuma 1.pantā termins "interešu izglītība" definēts kā "personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības". Interešu izglītība ir neformālās izglītības sastāvdaļa, un tradicionāli Latvijā tā tiek attiecināta uz bērniem un jauniešiem vecumā no 3 līdz 25 gadiem.

Ja persona vēlas sniegt interešu izglītības pakalpojumus bērniem un jauniešiem izglītības iestādē vai privātpraksē, tad iegūtajai izglītībai un kvalifikācijai jāatbilst MK noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” izvirzītajām prasībām interešu izglītības pedagogam (6.,7., 14.p. u.c.). Tā kā Jums ir iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība, tad  Jūsu iegūtā izglītība atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām interešu izglītības pedagogam, lai varētu atvērt savu privātpraksi un pasniegt nodarbības, un papildus izglītību iegūt nav nepieciešams.

Lai atvērtu savu privātpraksi, Jums

1) Jāsaņem licence interešu izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai pieejami šeit. Ja vēlaties stila studiju organizēt citā pašvaldībā, tad Jums jāsazinās ar attiecīgās pašvaldības izglītības (licencēšanas komisijas) speciālistiem.

2) jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts tiek izsniegts bez maksas MK noteikumos Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to” noteiktajā kārtībā.

Papildus par interešu izglītību (programmu paraugi, metodiskie materiāli, normatīvie akti u.c.) varat izlasīt Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā sadaļā “Interešu izglītība”. Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas speciālistiem, kontaktinformācija šajā saitē.

20-12-2020

Labdien! Es vēlētos noskaidrot, kas šobrīd ir tiesīgi strādāt par sociālajiem pedagogiem? Ja nav kvalifikācijas "sociālais pedagogs" un ir iegūts bakalaurs sociālo zinātņu jomā, vai var kļūt par sociālo pedagogu, piemēram, mācoties maģistratūrā sociālo darbu? Ja pareizi saprotu, jābūt apgūtiem 4 KP sociālajā pedagoģijā. Ja programmā tādu nav, vai ir iespējams to apgūt atsevišķi (piemēram, kā klausītājs) un iegūt tiesības strādāt par sociālo pedagogu?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu  Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” jaunākajā redakcijā (ar grozījumiem 24.11.2020) izvirzītajām prasībām (10.p.) par sociālo pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību un sociālā pedagoga kvalifikāciju vai augstāko izglītību un sociālā darbinieka kvalifikāciju, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu (KP) jeb 160 stundu apjomā.

Tātad, ja Jūsu izvēlētajā profesionālā maģistra programmā „Sociālais darbs” ir iekļauts sociālās pedagoģijas studiju kurss vismaz 4 KP apjomā, tad ar šo izglītību būs pietiekami, lai Jūs varētu strādāt par sociālo pedagogu. Savukārt, ja programmas  saturā nav sociālās pedagoģijas priekšmeta,  tad kā alternatīva varētu būt apgūta studiju programmas daļa (studiju kurss) sociālajā pedagoģijā 4 KP apjomā. T.i., Jūs varētu paralēli apmeklēt, piemēram,  LU sociālās pedagoģijas studiju kursus klausītāja statusā, kārtot pārbaudījumus, saņemt novērtējumu un LU apstiprinātu izziņu par sociālās pedagoģijas kursa veiksmīgu apguvi.

Detalizētai informācijai pat klausītāju kursu apmeklēšanas iespējām sazinieties ar LU Studentu servisu (t. 67034444, e-pasts studentu.serviss@lu.lv), savukārt par pedagogu profesionālās pilnveides un pārkvalifikācijas iespējām – ar Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centra direktora vietnieci Ritu Ābeli (t. 67034825, e-pasts rita.abele@lu.lv).

Zināšanai nosūtām Jums profesionālā maģistra programmu „Sociālais darbs” sarakstu (ar bakalaura grādu sociālajās zinātnēs jāstudē ~2 gadi, programmu beidzot, iegūst  profesionālā maģistra grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju): SARAKSTS.

18-12-2020

Labdien! Cik pārbaudes darbu drīkst uzdot pamatskolas skolēnam vienā nedēļā? Un cik - vienā dienā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktora vietnieku Maksimu Platonovu, kurš informēja, ka pārbaudes darbi pamatskolā tiek organizēti atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (11.pielikums, 9.punkts), kuri nosaka, ka vienai klasei vienā dienā nevar plānot vairāk par vienu līdz diviem temata noslēguma pārbaudes darbiem. Atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajiem vērtēšanas pamatprincipiem katra skola izstrādā iekšējo skolas dokumentu - skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Ikvienam skolēnam un viņa vecākiem ir tiesības iepazīties ar vērtēšanas kārtību. Parasti šī kārtība ir publicēta skolas mājaslapā, taču gadījumos, ja tā nav, Jūs varat lūgt skolas administrāciju vai kancelejas pārstāvi Jums to nosūtīt pa e-pastu.

17-12-2020

Labdien! Mācos 12.klasē tālmācības vidusskolā. Ja tagad izstāšos no skolas, vai skolai man jāizsniedz liecība par 1.semestri? Arī tad, ja nav nokārtots kāds no priekšmetiem par semestri? Vai tāpat skolai ir jāļauj izstāties decembrī un jāizsniedz liecību ar n/v? Vēlāk (2021. gadā) vēlos turpināt mācības 12. klasē. Vai tad saglabāsies atzīmes tajos priekšmetos, ko nokārtoju 12. klasē?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktora vietnieku Maksimu Platonovu, kurš informēja, ka pilngadīgu izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (VI daļas) var jebkurā laikā pēc paša iniciatīvas atskaitīt no skolas, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā lūgumu, ko apliecina rakstisks iesniegums ar norādītu iemeslu. Izstājoties no skolas, skolēnam izsniedz liecību ar visiem iegūtajiem (vai neiegūtajiem – n/v) vērtējumiem.

Turpinot izglītību – pēc kāda laika stājoties no jauna tajā pašā vai citā skolā/  programmā, skola izvērtē iepriekšējās mācības apgūtos priekšmetus un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās un kādi priekšmeti būs jāapgūst papildus atbilstoši vidusskolas mācību programmai. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat atkārtoti nav jākārto noliktie pārbaudījumi – ieskaites, eksāmeni u.c.

Vēršam uzmanību, ka no 2020.gada 1.septembra ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts, kurā paredzētas būtiskas izmaiņas vidusskolas programmās. Šogad pēc jaunā standarta mācības uzsāk 10. klases skolēni, savukārt 12.klase sāks mācīties pēc jaunā standarta 2022. gada 1. septembrī. Līdz ar to Jums būtu vēlams atsākt mācības 12. klasē līdz šim laikam (2021. gadā, kā minējāt jautājumā), lai pabeigtu vidusskolu pēc tā paša standarta, pēc kura mācījāties līdz šim.

17-12-2020

Labdien! Man ir augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā. Vai es varēšu strādāt par skolotāju palīgu skolā pēc "Pedagoģiskās darbības pamatu" kursa pabeigšanas? Vai varu vadīt angļu valodas pulciņu bērnudārzā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri, kura informēja, ka Jūs bez papildu izglītības ieguves varat strādāt par skolotāja palīgu pirmsskolā. Savukārt, lai strādātu par skolotāja palīgu skolā, ir nepieciešams iegūt skolotāja (pedagoga) izglītību, t.i., skolotāja palīgam ir nepieciešams iegūt tādu pašu izglītību kā skolotājam.

Pēc pedagogu profesionālās pilnveides programmas Pedagoģiskās darbības pamati” apguves iegūst pedagoga sertifikātu, kas personām ar augstāko izglītību mācību priekšmetam atbilstošā jomā ļauj strādāt skolā par priekšmeta (-u) skolotāju (vai attiecīgi skolotāja palīgu). Sertifikāts dod iespēju arī strādāt kā interešu izglītības pedagogam pirmsskolā vai skolā (vadīt pulciņus), vai reģistrēt skolotāja privātpraksi.

Taču plašākas iespējas strādāt skolotāja vai skolotāja palīga amatā ir personām, kuras ieguvušas augstāko pedagoģisko izglītību un skolotāja kvalifikāciju. Skolotāja kvalifikāciju personas ar augstāko izglītību mācību priekšmetiem atbilstošās nozarēs visātrāk var iegūt, studējot 2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misijuŠobrīd ir uzsākta topošo skolotāju uzņemšana studijām nākamajā mācību gadā, kas tiks īstenotas, sākot ar aprīli. Ja Jūs ir ieinteresējusi šī iespēja, informācijas precizēšanai varat sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, iesakām Jums sazināties ar B.Bašķeri, tālrunis 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv.

30-11-2020

Labdien. Vai var, studējot profesionālā maģistra programmā psiholoģijā, veikt konsultācijas un profesionālo darbību, lai gūtu pieredzi ? Piemēram, īstenojot to kopā ar pārraugu / supervizoru. Kādi ir ierobežojumi?

Labdien!

Psihologu profesionālo darbību Latvijā regulē Psihologu likums, kura 3. pantā noteikts, ka personas tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo darbību apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas (viena no tām – profesionālā studiju programma) psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu (KP) apjomā, reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā.

Psihologs, kurš nav ieguvis psihologa sertifikātu, ir tiesīgs veikt psihologa profesionālo darbību, ja viņš ir ieguvis minēto izglītību (bakalaurs + maģistrs, kopumā vismaz 200 KP apjomā), noslēdzis līgumu ar psihologu–pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu un reģistrēts psihologu reģistrā.

Tātad, lai uzsāktu psihologa profesionālo darbību,  Jums vispirms ir jāpabeidz maģistra programma, pēc tam jānoslēdz līgums ar psihologu-pārraugu, kura pārraudzībā  Jūs strādāsiet līdz sertifikāta ieguvei, un  jāreģistrējas psihologu reģistrā.

Lai iegūtu profesionālo pieredzi jau studiju laikā (ja Jums ir iespēja atvienot darbu/ praksi ar mācībām), Jūs varat strādāt kādā no nereglamentētajām profesijām, kurās nepieciešamas padziļinātas zināšanas psiholoģijā, piemēram, krīzes centros, pētniecības iestādēs, personāla vadības/ konsultēšanas  jomā, uzņēmējdarbības vai citā jomā.

Papildu jautājumu gadījumā par psihologu reģistrāciju/ sertifikāciju iesakām Jums sazināties ar Psihologu sertifikācijas padomes sekretāri Lottu Arustamjani-Boltri , tālruņi saziņai: 67367200, 26628855.

30-11-2020

Labdien! Mācos 12. klasē. Manā skolā ir priekšmets "vizuālā māksla", taču uzskatu, ka man šis priekšmets absolūti nav nepieciešams. Vai ir iespējams no šī priekšmeta individuāli vai kolektīvi, ja visai klasei šis priekšmets nav nepieciešams, atteikties?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta eksperti Dzintru Mergupi-Kutraiti, kura informēja, ka ne skolēns, ne skolēnu grupa (klase) nevar atteikties no mācību priekšmeta, kas ir iekļauts konkrētajā vidējās izglītības programmā. Lai pabeigtu vidusskolu un iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir sekmīgi jāapgūst visi vidusskolas programmā iekļautie mācību priekšmeti un jānokārto visi pārbaudījumi – gan valsts, gan skolas noteiktie eksāmeni un ieskaites.

30-11-2020

Labdien! Mācos 12.klasē, un pēc skolas beigšanas vēlos iestāties RSU Medicīnas fakultātē. Ja Uzņemšanas noteikumos rakstīts, ka nepieciešams uzrādīt CE svešvalodā, vai tai obligāti ir jābūt angļu valodai? Vai tiem, kuri ir kārtojuši angļu valodu,  būs priekšrocības?

Labdien!
 
Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu servisa speciālisti, kura informēja, ka, ja kā obligāta prasība, stājoties jebkurā pamatstudiju programmā, norādīts centralizētais eksāmens (CE) vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma (STIP) dokuments svešvalodā, tad tā var būt gan angļu, gan vācu, gan franču, gan krievu valoda - tātad nav obligāti jābūt CE angļu valodā. Vērtējumi visās svešvalodās ir līdzvērtīgi. Turklāt, ja, piemēram, Jūs esat kārtojusi CE divās svešvalodās, tad Jūs varat iesniegt konkursam augstāko vērtējumu. CE vai STIP angļu valodā ir obligāts, stājoties programmās, kurās kā iestājprasība norādīta tieši angļu valoda, piemēram, ja vēlaties studēt atsevišķās programmās, kas tiek īstenotas angļu valodā.
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 461