Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 268
21-05-2019

Labdien! Kur var apgūt profesiju (2. līmenis vai maģistrs) "Darba aizsardzības speciālists"? Paldies!

Labdien!

 1. Profesionālā bakalaura studiju programmu darba aizsardzībā  īsteno Rīgas Tehniskā universitāte. Jāstudē 4 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”: https://bit.ly/2VP8i3A.
 2. Profesionālā maģistra studiju programmas darba aizsardzībā īsteno Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Universitāte. Jāstudē 2-2,5 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa kvalifikāciju “Darba aizsardzības vecākais speciālists”: https://bit.ly/2UKx2VS.

Papildu informācija

Par darba aizsardzības speciālista profesiju papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/darba-aizsardzibas-specialists.

20-05-2019

Labdien! Strādāju ar izpētes projektu par kvalificētu darbaspēku vēja enerģijas nozarē Baltijas reģionā.Vēlos noskaidrot, kuras izglītības iestādes Latvijā piedāvā tehnisko izglītību enerģētikas nozarē, lai strādātu vēja enerģētikas nozarē? Tāpat noderīga arī būtu informācija par elektrisko un mehānisko tehniķu/speciālistu apmācības iespējām vai izglītības iestādēm Latvijā. Paldies!

Labdien!

Lai gūtu ieskatu enerģētikas nozares profesijās, kvalifikāciju līmeņos un struktūrā, iesakām Jums iepazīties ar nozares ekspertu izstrādāto Enerģētikas nozares struktūrā iekļauto profesiju karti un Enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūru. Nozaru kartē pārskatāmi sakārtotas profesionālās kvalifikācijas – no zemākā (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) līdz augstākajam (5.PKL). Daļai profesiju pievienotas arī standartu hipersaites.

Nosūtām Jums sarakstus ar izglītības iespējām enerģētikas nozarē.

Profesionālā izglītība

Pēc 9. klases

Pēc 12. klases

 • Elektrotehniķis (profesionālā vidējā izglītība pēc 12.kl., jāmācās 2 gadi)

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Augstākā izglītība – doktorantūra

Jums ir iespēja katram programmu sarakstam izvēlēties arī "Iestāžu skatu" un izveidot izglītības iestāžu sarakstu, kurās apgūst enerģētikas nozares profesijas.

Pieaugušo izglītības iespējas

Profesionālo kvalifikāciju enerģētikas nozarē (no 1. līdz 3. PKL) var iegūt arī, mācoties profesionālās tālākizglītības programmās, kuras īsteno pieaugušo mācību centri, profesionālās izglītības iestādes, koledžas vai augstskolas (svarīgi noskaidrot, vai programma ir licencēta/ akreditēta). Piemēram, elektromontiera profesiju (2. PKL) var apgūt AS “Sadales tīkls” mācību centrā, Mācību centrā “Buts”, SIA “Darba drošības serviss” u.c. Elektrotehniķa profesiju (3. PKL) - AS “Sadales tīkls” mācību centrā, Mācību centrā “Buts”, Rīgas Tehniskajā koledžā, Rīgas Valsts tehnikumā u.c. Profesionālās tālākizglītības programmu saraksts: https://bit.ly/2EkECRd.

Tāpat atsevišķus moduļus, specializācijas, metodes vai tēmas nozarē var apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmās (ja programma ir akreditēta, tad izsniedz valsts atzītu profesionālās pilnveides izglītības apliecību) vai neformālās izglītības programmās. NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

Papildus nosūtām Jums arī sarakstu ar visām izglītības iespējām inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, t.sk., mehānikā un metālapstrādē, darba aizsardzībā u.c.: https://bit.ly/2VM7NHz. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc grupas (izglītības līmeņa), veida, tematiskās jomas detalizēti, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Kvalifikācijas ieguve, kārtojot eksāmenu

Ja personai jau ir zināšanas un/vai pieredze nozarē, tad iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību enerģētikas nozares profesijās var ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanas ceļā, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem. Informāciju par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtošanu meklējiet NIID.lv rakstā vai IKVD mājaslapā. Aktualizēto izglītības iestāžu un profesiju sarakstu atradīsiet IKVD uzturētajā sarakstā – Excel tabulā (22.01.2019. versija), kurā Jums jāizvēlas attiecīgās profesijas.

Atsevišķu studiju kursu apguve enerģētikas nozarē

Vairākās augstākās izglītības iestādēs pastāv iespēja apmeklēt atsevišķus studiju kursus, piemēram, kursu enerģētikas vai elektrozinātnes studiju programmu ietvaros Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātē. Jums jāatrod augstskola vai koledža, kura īsteno attiecīgu studiju programmu, un jānoskaidro, vai šāda iespēja tiek piedāvāta. Pēc studiju kursa noklausīšanās persona kārto eksāmenu vai ieskaiti un saņem augstskolas izsniegtu apliecību par apgūtajiem kredītpunktiem.

Mācības pieaugušajiem par ES fondu līdzekļiem

Papildus informējam, ka 27. maijā sāksies 4. pieteikšanās kārta ES fondu projektam "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", kurā strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem varēs saņemt kompensāciju par mācībām 90% apmērā. Tiks piedāvātas programmas arī enerģētikas nozarē. Programmu saraksts būs zināms, sākot ar 27. maiju. Zināšanai nosūtām Jums iepriekšējās pieteikšanās programmu sarakstu enerģētikas nozarē.

Strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var saņemt arī būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem par profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanu. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Vairāk informācijas par šo iespēju: http://www.macibaspieaugusajiem.lv/kompetences-novertesana.

Varbūt kādu noderīgu padomu par izglītību un karjeru vēja enerģijas jomā Jums var sniegt profesionālās organizācijas – Latvijas Vēja enerģijas asociācijas - speciālisti. Asociācijas kontaktinformācija: http://www.vejaenergija.lv/contacts/lv.

Papildu informācija

Par vairākām enerģētikas nozares profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/energetikas-uznemums.

17-05-2019

Labdien! Ja 11. klasē saņemts nepietiekams vērtējums, vai, iestājoties tālmācībā, es varēšu izlabot nepietiekamo vērtējumu un pāriet uz 12. klasi? Vai jāsāk no sākuma 11. klase?

Labdien!

Izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". 

Atbilstoši noteikumiem, ar nesekmīgu gada vērtējumu kādā no priekšmetiem (ne vairāk kā divos) var pārcelt 12. klasē, ja tai pašā vai citā skolā no klātienes pāriet uz neklātienes vai tālmācības programmu (noteikumu 10.punkts). Šādā gadījumā pašizglītības veidā jāapgūst nenokārtotais mācību priekšmets un līdz attiecīgā mācību gada pirmā semestra beigām jānokārto pēcpārbaudījums. Līdz ar to, pārejot uz neklātienes vai tālmācības programmu, atkārtoti 11. klasē nebūs jāmācās.

Neklātienes un tālmācības vidusskolas programmas skatiet šeit: https://bit.ly/2GfVokt. Tālmācības programmas: https://bit.ly/2EdZ99K. Izvēlieties programmu un skolu, un pēc tam sazinieties ar skolas administrāciju, lai precizētu, vai tiks īstenota uzņemšana 2019. gadā, kā arī, lai noskaidrotu savas iespējas iestāties.

16-05-2019

Labdien! Vai ir atļauts vienlaicīgi mācīties/studēt divās mācību iestādēs? Šobrīd studēju koledžā, neklātienes programmā,mācības atmaksāju no saviem līdzekļiem. Vēlos iestāties tehnikumā un paralēli mācīties valsts finansētā programmā. Iepriekš esmu ieguvusi augstāko izglītību universitātē, vai tas man netraucē uzsākt studijas tehnikumā, kura studiju programma paradzēta pēc 12.klases? Paldies!

Labdien!

LR normatīvais regulējums neaizliedz paralēli studijām neklātienē augstākās izglītības iestādē mācīties profesionālās izglītības programmā pēc vidusskolas un apgūt profesiju, t.sk. par valsts budžeta līdzekļiem. Tātad Jūs varat mācīties šādā programmā, ja atbilstat Uzņemšanas noteikumos izvirzītajām prasībām un ja profesionālās izglītības iestāde var Jūs uzņemt. Vēršam uzmanību, ka, ja ir liels pretendentu skaits uz vietu valsts budžeta finansētā programmā, tad parasti priekšroka tiek dota tiem audzēkņiem, kuri par valsts budžeta līdzekļiem mācās pirmo reizi.

Tādējādi iesakām Jums sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, kādas ir Jūsu iespējas apgūt izvēlēto profesionālās izglītības programmu.

Zināšanai informējam, ka jūnijā tiks izsludināta pieteikšanās Jaunatnes garantijas programmās, kurās varēs iestāties jaunieši ar vidējo izglītību līdz 29 gadu vecumam, kuri nestrādā un nestudē dienas nodaļā (var būt neklātienes nodaļas studenti). Jau šobrīd ir zināms programmu saraksts (sk. tabulā zemāk; raksta teksts tiks atjaunots atbilstoši jaunākajai informācijai ~2 nedēļu laikā): http://www.niid.lv/node/834. Mācības notiks par ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem; audzēkņiem tiks maksāta stipendija līdz 115 EUR mēnesī (atkarībā no sekmēm un apmeklējuma), kā arī prakses laikā audzēkņi saņems transporta un dienesta viesnīcas izdevumu kompensāciju.

16-05-2019

Labdien! Kādi ir iestājpārbaudījumi Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā pēc 9. klases? Konkrēti interesē programma "Reklāmas dizains".

Labdien!

Saskaņā ar Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas Uzņemšanas kārtību 2019. gadam (III nodaļa) iestājpārbaudījumi sastāv no četrām daļām: zīmēšanas, veidošanas, gleznošanas un kompozīcijas. Kādi tieši darbi, no kāda materiāla utt. būs jāgatavo iestājpārbaudījumos, reflektanti uzzina tikai pārbaudījumu dienā. Iestājpārbaudījumi notiek 2., 3. un 4. jūlijā.

Lai uzzinātu vairāk par Jūsu izvēlēto izglītības programmu, iepazītos ar skolas vidi, pasniedzējiem, citiem jauniešiem, iesakām Jums apmeklēt skolas Atvērto durvju dienu, kas notiks 15. jūnijā (sīkāka informācija drīzumā tiks publicēta skolas mājaslapā), kā arī apmeklēt konsultācijas iestājpārbaudījumiem, kas notiks 1. jūlijā  skolas sporta zālē, 1. stāvā no plkst. 10:00 līdz 12:00.

16-05-2019

Labdien! Pēc pamatskolas pabeigšanas Latvijā es devos mācīties uz vidusskolu Īrijā (izlaižot 10. klasi, apgūstot vidusskolu divos gados). Pēc mēneša es likšu noslēguma eksāmenus (12. klase), un pēc tam vēlos atgriezties studēt Latvijā. Vai pastāv iespēja, ka mani nepieņems kādā no Latvijas augstskolām /koledžām, un ko es var darīt, ja es nonāku tādā situācijā? Manis izvēlētajās studiju programmās ir nepieciešami centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu un angļu valodā, kā arī piedalīties radošajā konkursā. Īrijā es kārtošu eksāmenus šādos priekšmetos: angļu valoda, latviešu valoda, matemātika, ģeogrāfija, māksla un grāmatvedība.

Labdien!

Augstskolu likuma 46. pants paredz, ka, stājoties pamatstudiju programmās, kā pamats uzņemšanas prasībām ir centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti. Studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz CE rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām. Augstskola, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt kārtību, kādā šajās studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas un gala eksāmenus kārtojušas ārvalstīs, un kuras nav kārtojušas CE Latvijā.

Uzņemšanu studiju programmās regulē katras augstskolas uzņemšanas noteikumi. Vēršam uzmanību, ka katrai augstskolai var atšķirties uzņemšanas nosacījumi personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs. Piemēram, stājoties Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju programmās, ārvalstīs iegūtie vērtējumi gala eksāmenos/ gadā tiek pielīdzināti Latvijas CE vērtējumiem, līdz ar to, ja Jūs būsiet Īrijā sekmīgi pabeigusi vidusskolu un nokārtojusi eksāmenus latviešu valodā un angļu valodā, Jums nevajadzēs šos eksāmenus atkārtoti kārtot Latvijā.

Kā mūs informēja LU Uzņemšanas komisijas vadītāja Laila Jansone, var būt situācija, ka vidusskolas dokumentus ārvalstīs izsniedz vēlāk – t.i., kad pirmā pieteikšanās (kas sākas 2019. gada jūlijā) daļā Latvijas augstskolu un koledžu jau ir noslēgusies. Šādā gadījumā, iespējams, Jūs varēsiet pieteikties tikai papilduzņemšanas laikā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām jāveic vidējo izglītību apliecinošo dokumentu ekspertīze Latvijā. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC).

Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet šeit: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija. AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība. AIC izsniegtā izziņa ir jāiesniedz izvēlētajā augstskolā.

Tādējādi iesakām Jums

1)precizēt uzņemšanas laiku un nosacījumus Jūsu izvēlētajā augstskolā, sazinoties ar Uzņemšanas komisijas speciālistiem;

2)sekmīgi pabeigt vidusskolu, pēc iespējas labāk nokārtot eksāmenus un sagatavoties radošajam pārbaudījumam augstskolā;

3)savlaicīgi iesniegt dokumentus AIC ekspertīzei – parasti dokumentu atzīšana notiek mēneša laikā, taču mēdz būt arī ilgāk (līdz 4 mēnešiem).

14-05-2019

Labdien! Medicīnas koledžu pabeidzu 2014.gadā ar kvalifikāciju "Ārsta palīgs neatliekamajā medicīnā". Interesē masiera profesijas apguve. Vai ir tāda iespēja, ja man ir medicīniskā izglītība?

Labdien!

Atbilstoši normatīvajam regulējumam Latvijā profesija "Masieris" ir reglamentētā profesija (t.i., izglītības, profesionālās kvalifikācijas un sertifikācijas prasības ir noteiktas likumdošanā) un tai ir noteikts 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis. Tātad, lai kļūtu par sertificētu masieri un varētu bez ierobežojumiem strādāt šajā profesijā, ir nepieciešams iegūt augstāko izglītību, reģistrēties Ārstniecības personu reģistrā un pēc tam saņemt masiera sertifikātu. Masiera kvalifikāciju var iegūt, studējot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās: http://bit.ly/2BCWm67.

Ar apgūtu 1. līmeņa vai augstāku izglītību medicīnas nozarē (t.sk. ārsta palīga 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību) Jums ir iespēja pielīdzināt iegūtos kredītpunktus un tikt ieskaitītai programmas “Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija Masieris) vēlākos studiju posmos. Piemēram, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā noteikts, ka lai iegūtu masiera kvalifikāciju, personām ar 1. līmeņa vai augstāku izglītību medicīnas nozarē jāstudē 1 gads, Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā – 1 gads un 3 mēneši utt. Lai  precizētu informāciju par ieskaitīšanu vēlākos studiju posmos masieru programmās, Jums jāsazinās ar izvēlētās augstākās izglītības iestādes speciālistiem.

Papildu informācija

Vairāk par masiera profesiju, t.sk. par izglītības iespējām šajā jomā, varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule: http://profesijupasaule.lv/masieris.

14-05-2019

Labdien! Kādas darba iespējas dod pabeigti masāžas kursi? Redzu vairākus kursu piedāvājumus, viena vai dažu mēnešu garumā, bet vai, tos pabeidzot, var strādāt par masieri, piemēram, piemēram, kā pašnodarbinātai personai? Vai pēc šādiem kursiem var saņemt licenci, un vai tā vispār ir obligāta masieres darbam?

Labdien!

Pēc neformālo programmu jeb kursu apguves tiek izsniegts izglītības iestādes apliecība vai sertifikāts. Šis dokuments, iespējams, ļauj strādāt SPA salonos un veikt noteiktus masāžas/ SPA procedūru veidus (pēc darba devēja ieskatiem), taču nedod tiesības praktizēt kā masierim medicīnas iestādēs, sporta klubos u.c., ir ierobežotas iespējas darboties privātpraksē. Pēc neformālo kursu beigšanas nevar iegūt ārstniecības personas statusu, slēgt līgumus ar veselības apdrošināšanas kompānijām utt.

Atbilstoši normatīvajam regulējumam Latvijā profesija "Masieris" ir reglamentētā profesija (t.i., izglītības, profesionālās kvalifikācijas un sertifikācijas prasības ir noteiktas likumdošanā) un tai ir noteikts 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis. Tātad, lai kļūtu par sertificētu masieri un varētu bez ierobežojumiem strādāt šajā profesijā, ir nepieciešams iegūt augstāko izglītību, reģistrēties Ārstniecības personu reģistrā un pēc tam saņemt masiera sertifikātu. Masiera kvalifikāciju var iegūt, studējot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās: http://bit.ly/2BCWm67.

Vairāk par masiera profesiju, t.sk. par izglītības iespējām šajā jomā, varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule: http://profesijupasaule.lv/masieris.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka masierim, lai veiktu profesionālo darbību Latvijā, ir jāsaņem sertifikāts un jāreģistrējas Ārstniecības personu reģistrā. 
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrāciju veic Veselības inspekcija: http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija. Savukārt Latvijas Fizikālās medicīnas asociācija veic masieru sertifikāciju, plašāku informāciju varat skatīt šeit: http://www.lfma.lv/lv/sertifikacija.

14-05-2019

Labdien! Jaunietei interesē horeogrāfa profesija. Viņa vēlētos uzsākt mācības šajā jomā jau pēc 9. klases absolvēšanas. Kādas izglītības iestādes piedāvā šādu profesionālo ievirzi? Pēc tam viņa vēlētos studēt Latvijas Kultūras akadēmijā. Vai ir kāda iespēja mācīties horeogrāfiju arī pēc 9. klases?

Labdien!

Nosūtām Jums programmu sarakstus, kurās var apgūt horeogrāfiju un / vai dejas mākslu pēc 9. klases.

1. Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības – jāmācās 4 gadi, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību (3.līmeņa profesionālā kvalifikācija):

 • Deja”- kvalifikācija “Deju kolektīva repetitors” Uzņem ar pamatizglītību, iestājpārbaudījums mūzikā un dejas prasmē. Apgūst tautas dejas, horeogrāfiju u.c.;
 • Deja” – kvalifikācija “Baletdejotājs”. Uzņem ar pamatizglītību un profesionālās ievirzes izglītību programmā „Deja”. Apgūst klasisko deju (baletdejošanu), laikmetīgo deju u.c.

2. Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus vidējās izglītības ieguvei. Jāmācās 3 vai 4 gadi, iegūst profesionālās ievirzes izglītības apliecību. Lai iestātos, nepieciešama pamatizglītība un priekšzināšanas konkrētajā programmā (iestājpārbaudījums). Programmu saraksts: https://bit.ly/2JAcL2J.

Vēl viena iespēja ir apmeklēt pašvaldības vai skolas organizētās interešu izglītības programmas jeb pulciņus (jāinteresējas savā pašvaldībā vai skolā). Piemēram, Rīgas pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu piedāvājums apkopots katalogā (dejas un horeogrāfijas pulciņi atrodami no 8. līdz 12.lpp.).

14-05-2019

Labdien! Pirms vairākiem gadiem esmu pabeigusi "Rīgas Dizaina un mākslas" vidusskolu, kurā netika mācīta ne bioloģija, ne ķīmija, ne fizika, jo tā ir mākslas skola. Tagad vēlos mainīt profesiju, gribu studēt RSU programmā "Uzturs". Vēlos nokārtot CE bioloģijā, taču RSU Uztura programmā pie obligātajām prasībām tiek prasīta gada atzīme bioloģijā vai ķīmijā, vai fizikā. Vai gada atzīmes vietā var tikt izmantots CE bioloģijā? Un cik lielā mērā ir nepieciešamas vidusskolas zināšanas ķīmijā, lai studētu šajā programmā? Pamatskolā ķīmiju mācijos, bet tas bija ļoti sen. Paldies par informāciju!

Labdien!

Obligātās prasības personām, kuras beigušas vidusskolu (vai profesionālo vidusskolu) pēc 2004. gada, lai iestātos Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesionālā bakalaura programmā “Uzturs”, ir šādas:

 • Vidējā izglītība
 • Centralizētā eksāmena (CE) sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Gada atzīme ķīmijā vai bioloģijā, vai dabaszinībās.

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar RSU Studenta servisa speciālistu, kurš informēja, ka gada atzīmi ķīmijā, bioloģijā vai dabaszinībās var aizstāt ar CE vērtējumu bioloģijā vai ķīmijā. Tāpat speciālists norādīja, ka studiju programmas “Uzturs” saturā ir jāapgūst daudz ar ķīmiju un bioloģiju saistītu priekšmetu, piemēram, anatomija, fizioloģija, bioķīmija, ģenētika, mikrobioloģija u.c. Līdz ar to pamatzināšanas šajos priekšmetos, īpaši bioloģijā, ir nepieciešamas.

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas CE noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 •  Latvijas Universitātē;
 •  Liepājas Universitātē;
 •  Vidzemes Augstskolā.

Centralizētajiem eksāmeniem augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas (t.i., Jūs varēsiet pieteikties CE kārtošanai tikai nākamajā mācību gadā). Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu ķīmijas un/ vai bioloģijas priekšmetus studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus RSU vai citā izglītības iestādē. Piemēram, RSU piedāvātie sagatavošanas kursi ķīmijā un bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 268