Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 415
31-07-2020

Labdien, interesējos par sociālo pedagoģiju. Vai Jūs, lūdzu, varētu palīdzēt saprast, kāpēc vairs netiek sagatavoti sociālie pedagogi, kāds tam ir pamatojums un kur ir pieejama informācija par izmaiņām? Kādi ir nākotnes plāni šīs profesijas vietā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka sociālā pedagoga profesija turpinās pastāvēt arī nākotnē, taču turpmāk sociālie pedagogi tiks sagatavoti sociālā darbinieka augstākās izglītības programmas (bakalaura/ maģistra) ietvaros, apgūstot studiju moduli sociālajā pedagoģijā vismaz 4 kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā. Darbam derīgi būs arī iepriekš iegūtie diplomi ar sociālā pedagoga kvalifikāciju.

Minētās izmaiņas ir iekļautas Grozījumos Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību”, kuru projekts šobrīd ir nodots publiskajai apspriešanai.

Zināšanai informējam, ka 2020./21. gadā sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju vēl var iegūt vienā augstskolā - studējot Liepājas Universitātes profesionālā maģistra programmā KARJERAS KONSULTANTS (uzņem pilna un nepilna laika studijās). Programmai ir trīs specializācijas:

- karjeras konsultants un sociālais pedagogs;
- karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists;
- karjeras konsultants un skolotājs mentors.​

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, iesakām Jums sazināties ar B.Bašķeri, tālrunis 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv.

29-07-2020

Labdien! Nepabeidzu augstskolu, kurā studēju multimediju komunikāciju. Tagad vēlētos iegūt kādu noderīgu profesiju. Interesē un padodas fotogrāfija, varbūt vēl dizains un skaistumkopšana. Vai projekts "Jauniešu garantija" vēl darbojas? Vai šogad varu pieteikties mācībām par budžeta līdzekļiem?

Labdien!

Projekts “Jauniešu garantija” ir noslēdzies, taču ikviens jaunietis vai pieaugušais ar vidējo izglītību bez vecuma ierobežojuma var pieteikties mācībām profesionālās izglītības vai arodizglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem.

Nosūtām Jums programmu sarakstus:

 1. Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (ar pabeigtu vidējo izglītību jāmācās 1,5 - 3 gadi (mūzikas/ mākslas programmās 2-3 gadi), iegūst 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju)
 2. Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (ar pabeigtu vidējo izglītību jāmācās 1 gads, iegūst 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Jūsu minētajās jomās (fotogrāfija, dizains, skaistumkopšana) var apgūt, piemēram, šādas profesijas:

 • Fotogrāfa profesija (Valmierā un Rīgā): programmu SARAKSTS.
 • Vizuālās reklāmas dizaina speciālista profesija (Daugavpilī, Liepājā, Rīgā): SARAKSTS.
 • Interjera dizainera asistenta profesija (Rīgā un Liepājā): SARAKSTS.
 • Multimediju dizaina speciālista profesija (Rīgā un Liepājā): SARAKSTS.
 • Vizuālā tēla stilista profesija (Balvos, Jelgavā, Liepājā, Rīgā): SARAKSTS.
 • SPA speciālista profesija (Barkavā, Kuldīgā, Rīgā): SARAKSTS.
 • Kosmētiķa profesija (Rīgā): SARAKSTS u.c.

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Virs programmu saraksta nospiežot izvēlni “Iestāžu skats”, Jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm.

Lielākā daļa sarakstos iekļauto programmu tiek īstenota par valsts/ pašvaldību budžeta līdzekļiem. Mācoties budžeta grupās, audzēkņi saņem stipendiju no 10 līdz 150 EUR. Stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, apmeklējuma, sabiedriskās aktivitātes u.c. kritērijiem.

Šobrīd tehnikumos u.c. profesionālās izglītības iestādēs notiek uzņemšana. Vairāk informācijas par uzņemšanu un dokumentu iesniegšanas termiņiem skatiet šajā NIID.LV rakstā. Daļā izglītības iestāžu katru gadu notiek papildu uzņemšana brīvajās vietās – sekojiet līdzi informācijai NIID.LV un skolu mājaslapās! Kad esat atradusi piemērotu (-as) programmu (-as), iesakām Jums sazināties ar skolu un noskaidrot, vai programmā ir brīvas vietas, kā arī citas nianses: kādi dokumenti jāiesniedz u.c.

27-07-2020

Labdien! Es mācos tehnikuma 3 kursā. Šobrīd neredzu CE rezultātus portālā latvija.lv. Vai tehnikuma audzēkņi rezultātus saņem vēlāk nekā vidusskolēni?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar portāla Latvija.lv Vienotās pieteikšanās studijām informatīvā tālruņa konsultanti, kura informēja, ka šobrīd sistēmā jau ir ievadīta lielākā daļa centralizēto eksāmenu (CE) rezultātu. Visi CE rezultāti būs ievadīti līdz 28. jūlijam (ieskaitot), un tos iespējams aplūkot, izmantojot eID, e-paraksts mobile vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus.  Dati sistēmā tiek ievadīti to iesniegšanas kārtībā, nešķirojot izglītības iestādes pēc veidiem.

Papildu jautājumu gadījumā varat sazināties ar Latvija.lv  e-pakalpojumu konsultantiem pa tālruni 67089003.​​

22-07-2020

Labdien! Esmu absolvējusi bakalaura studiju programmu "Krievu filoloģija". Vēlos no septembra strādāt kādā no Rīgas skolām par krievu valodas un literatūras skolotāju. Cik es saprotu, tad man nepietiek ar manu izglītību, un man nepieciešams papildus iegūt pedagoģisko izglītību. Kādas studiju programmas Rīgā man varētu būt piemērotas, lai es no septembra varētu gan mācīties augstskolā, gan strādāt skolā? Varbūt ir kādas programmas, kurās var izmācīties par skolotāju ātrāk?

Labdien!

Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem* Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (2. punkts), par vispārējās izglītības pedagogu, tostarp sākumskolas skolotāju, ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumskolas vai sākumizglītības skolotāja, vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, pamatizglītības 1. klasē – arī pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā izglītība un maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar mācību priekšmeta saturu un didaktiku;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un vienā izglītības iestādē ne ilgāk kā vienu gadu strādā skolotāja mentora vadībā.

Tādējādi, ja Jūs vēlaties strādāt par krievu valodas skolotāju, tad Jums 1)jāiegūst krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, vai 2) maģistra grāds izglītībā vai pedagoģijā, un zinātniskajam darbam jābūt saistītam ar krievu valodas un literatūras priekšmeta saturu un didaktiku, vai 3)Jūs varat uzsākt darbu skolā, vienu gadu strādājot skolotāja mentora vadībā, taču, ja izvēlēsieties turpināt strādāt ilgāk par vienu gadu, Jums jāiegūst pedagoģiskā izglītība.

1) Skolotāja kvalifikāciju var iegūt, studējot 2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Šogad uzņemšana jau ir noslēgusies, taču informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

2) Maģistra grādu izglītībā var iegūt, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā. 2020. gadā Latvijas Universitāte (Rīgā un filiālēs), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Liepājas Universitāte ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne” (programma ir licencēta visās augstskolās), kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” (jāstudē 2 gadi; gan valsts budžets, gan par maksu) varēs studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam jābūt saistītam ar krievu valodas un literatūras priekšmetu saturu un didaktiku).

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to Jūs varat strādāt par skolotāju studiju laikā, apgūstot atbilstošo programmu skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

* No 2020. gada 1. septembra izglītības saturā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Pārmaiņas skars attiecīgi arī pedagogu izglītību, kura tiks organizēta atbilstoši pārmaiņām izglītības saturā. Šobrīd  sabiedriskajai apspriešanai ir nodoti grozījumi MK noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību”. Vairāk informācijas - IZM tīmekļvietnē.

21-07-2020

Labdien! Es kārtoju vidusskolas 12. klases centralizētos eksāmenus tālmācības skolā. Vai var būt tāda situācija, ka skola drīkst nedot atestātu, ja nav nokārtots viens priekšmets (matemātika)?

Labdien!

Neviena skola (tostarp tālmācības vidusskola) nevar izsniegt atestātu, ja nav nokārtots centralizētais eksāmens (CE) kādā no priekšmetiem. Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.pantu., izglītojamo no skolas atskaita. Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad nākamajā mācību gadā var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļai).

Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme.

Lai labāk sagatavotos matemātikas CE kārtošanai nākamajā gadā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā NIID.LV rakstā.​

17-07-2020

Labdien! Bērns beidza 8.klasi. Es vēlētos uzzināt, kurās arodskolās Latvijā varētu turpināt mācības, papildus iegūstot profesiju. Paldies!

Labdien!

Nosūtām Jums SARAKSTU ar profesionālās pamatizglītības programmām, kurās 2020./21. gadā uzņem jauniešus ar nepabeigtu pamatizglītību (pēc 7. vai 8. klases). Šādu programmu ar katru gadu kļūst arvien mazāk: šogad var apgūt tikai trīs profesijas Jelgavas Amatu vidusskolā: virtuves darbinieka, šuvēja palīga, montāžas darbu atslēdznieka. Programmās ir jāmācās 2-3 gadi, un tajās kopā ar profesiju iegūst pamatizglītības dokumentu - apliecību par profesionālo pamatizglītību..

Daudz plašākas profesiju apguves iespējas ir jauniešiem ar pabeigtu pamatizglītību (varbūt Jūsu bērnam ir iespēja vispirms pabeigt pamatskolas 9.klasi?). Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām pēc 9.klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “. Izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Papildu informācija

14-07-2020

Labdien! Vai pēc jaunā "Skola2030" mācību satura ieviešanas pastāvēs mācības eksternātā? Kādi tajās būs izvēļu grozi un novirzieni, ja mācības eksternātā eksistēs?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta vecāko eksperti Olitu Arkli, kura informēja, ka eksternāts (jeb pašizglītība) kā izglītības ieguves forma turpinās pastāvēt arī pēc jaunā Vispārējās izglītības standarta stāšanās spēkā. Plānots, ka tuvāko mēnešu laikā tiks pieņemti grozījumi normatīvajos aktos, kuru rezultātā izglītības ieguves iespējas eksternāta formā turpmāk pat kļūs vēl pieejamākas un plašākas. ​

10-07-2020

Labdien! Interesē iespējas studēt maģistrantūrā pēc profesionālā bakalaura grāda iegūšanas LU Medicīnas fakultātes programmā "Radiogrāfija". Cik saprotu, tieši radiogrāfijas maģistra programma Latvijā nav pieejama, taču vai ir iespējams turpināt studijas arī citās sfērās, kurām pie uzņemšanas prasībām kā viena no iespējamajām izglītības tematiskajām jomām norādīta veselības aprūpe? Piemēram, LU piedāvātā "Epidemioloģija un medicīniskā statistika" vai RSU piedāvātā "Veselības vadība" un "Sabiedrības veselība"?

Labdien!

Sekmīgi apgūstot Latvijas Universitātes īstenoto profesionālā bakalaura programmu “Radiogrāfija”, absolvents iegūst profesionālā bakalaura grādu radiogrāfijā un  kvalifikāciju "radiogrāfers" un tiesības turpināt studijas maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. Jūs varat turpināt studijas maģistrantūrā pēc izvēles ikvienā no Jūsu nosauktajām programmām: gan “Epidemioloģija un veselības vadība”, gan “Veselības vadība” (2 gadu studijās), gan “Sabiedrības veselība”, gan vairākās citās veselības aprūpes jomas maģistrantūras programmās (piemēram, “Biomedicīna”, “Rehabilitācija”, “Uzturzinātne” u.c.). Maģistra līmeņa programma radiogrāfijā šobrīd Latvijā netiek īstenota.

Vēršam uzmanību, ka programmā “Radiogrāfija” uzņem tikai personas ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību un kvalifikāciju "radiologa asistents" studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos – no 7. semestra.

10-07-2020

Labdien! Šobrīd studēju medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē. Vēlējos noskaidrot, vai ir iespējams vienlaicīgi studēt arī koledžā - ārsta palīga profesijā? Ja ir iespējams, vai studijas ir par maksu? Vai tiek pielīdzināti apgūtie kursi? Un pēc kura kursa var studēt paralēli?

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas, ja Jūs varat tikt galā ar mācību slodzi. Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) nosaka, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem bakalaura, maģistra, doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai drīkst izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Tādējādi Jūs varat vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās (gan vienā un tajā pašā, gan dažādās augstākās izglītības iestādēs) - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā – par maksu.​ Ja šobrīd studējat ārstniecību budžeta grupā, tad Jums jāatrod tāda ārsta palīga programma, kura tiek īstenota par maksu.

Nosūtām Jums ārsta palīga programmu SARAKSTU. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas vienīgo ārsta palīga programmu par maksu īsteno RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža (RSU SKMK), pārējās koledžās ir pieejamas tikai budžeta vietas.

Sazinoties ar koledžu, noskaidrojām, ka jau ir bijuši tādi gadījumi, ka ārsta palīga programmas maksas vietās studē personas, kas vienlaikus budžeta grupā apgūst medicīnu. Šādā gadījumā pastāv iespēja pārskaitīt iepriekš iegūtos kredītpunktus (nepieciešams saņemt izziņu no augstskolas, kurā studējat)  un vai nu a) uzsākt studijas vēlākos posmos, vai b) studēt pēc individuāli sastādīta plāna, attiecīgi samazinot studiju maksu. Jo vairāk sakritīgu priekšmetu abās programmās, jo vēlākā semestrī Jūs varat uzsākt studijas.

Apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšana katrā augstākās izglītības iestādē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. Atbilstoši šiem noteikumiem katra augstskola vai koledža izstrādā savus iekšējos noteikumus (nolikumu), kuros detalizēti aprakstīta kārtība, kā notiek iepriekšējo studiju rezultātu atzīšana un kredītpunktu pielīdzināšana. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks, savukārt papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus.

Lai precizētu informāciju par kredītpunktu pielīdzināšanas iespēju, iesakām Jums sazināties ar RSU SKMK Studiju daļu, tālrunis 80205805, e-pasts studinfo@rcmc.lv.

07-07-2020

Labdien! Vai 9.klases absolvents no cita novada var mācīties Rīgas vidusskolās?

Labdien!

Jā, 9.klases absolvents no cita novada var iesniegt dokumentus un mācīties jebkurā no Rīgas vidusskolām pēc izvēles. Gan Rīgas, gan citu novadu skolēni tiek uzņemti vienlīdzīgā konkursa kārtībā. Zināšanai informējam, ka vairākās Rīgas vidusskolās un ģimnāzijās jau ir notikuši iestājpārbaudījumi un uzņemti skolēni, savukārt citās skolās uzņemšana vēl notiek.

Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem un skolām ir pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) skolu katalogā. Turpat var apskatīt arī Rīgas skolu izvietojumu interaktīvajās kartēs

Lai uzzinātu, kurās skolās vēl ir brīvas vietas un notiek uzņemšana, kā arī, lai saņemtu palīdzību piemērotākās izglītības iestādes atrašanā Rīgā, Jūs varat sazināties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) speciālistiem. Tālruņi saziņai: 67181306 vai 29468969, e-pasts: iksd@riga.lv.​

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 415