Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 449
09-10-2020

Labdien! Man bērns mācās speciālajā programmā ar garīgās attīstības traucējumiem. Kādas profesijas viņš var apgūt pēc pamatizglītības beigšanas un kuras mācību iestādes viņu uzņems? Dzīvojam Rīgā.

Labdien!

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka pēc speciālās pamatizglītības programmas ar garīgàs attīstības traucējumiem (ar kodu 21015811) absolvēšanas jaunieši var izvēlēties turpināt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās, kurās iegūst 1.profesionālās kvalifikācijas līmeņa (1.PKL) profesijas, taču ir jāpievērš uzmanība diviem faktoriem:

- kādi ir pamatskolā apgūtie priekšmeti (moduļi), kuros iegūti vērtējumi (piemēram, ja vēlas apgūt ar mājturību saistītu profesiju, vai ir vērtējums mājturībā un tehnoloģijās utt.);

- bērna (jaunieša) veselības stāvoklis, atbilstība izvēlētās profesijas apguvei, spējas, talanti, intereses u.c. Iesakām sazināties ar izvēlēto skolu, lai noskaidrotu, cik atbilstoša bērna veselības stāvoklim un citiem minētajiem faktoriem ir izvēlētā programma, kā arī, cik piemērota ir skolas vide.

Nosūtām Jums sarakstus ar profesionālās pamatizglītības programmām:

1)Profesionālās pamatizglītības programmas speciālajā izglītībā: SARAKSTS. Skolas, kas atrodas Rīgā: SARAKSTS.

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

2) Profesionālās pamatizglītības programmas ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatizglītību (t.sk.cilvēkiem ar invaliditāti): SARAKSTS (Rīgā neviena no šīm programmām netiek īstenota).

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553. ​

Īpaša profesionālās izglītības iestāde bez speciālās skolas statusa, kurai ir prasmes un pieredze darbā ar jauniešiem pēc speciālās izglītības ieguves, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālā vidusskola, kura  piedāvā iespēju apgūt profesiju personām pēc speciālo pamatizglītības programmu apguves. Pirms uzņemšanas programmā skolas speciālisti veic profesionālās piemērotības noteikšanu - personas vispārējā pārbaude (testi, lai noskaidrotu personas  intereses un motivāciju mācīties, novērtētu spējas un zināšanas, apzinātu prasmes un iemaņas, kā arī izvērtētu veselības stāvokļa atbilstību iecerētajai profesijai). Skola piedāvā kopmītnes, rehabilitācijas pakalpojumus, dažāda veida atbalstu, palīdzību darba atrašanā un sociālo iemaņu attīstīšanā u.c. Līdz 2021.gada 30.jūnijam SIVA īsteno arī īpašu ES fondu projektu  - izglītības ieguvi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ja jaunietis tomēr izrādās nepiemērots SIVA piedāvāto programmu apguvei, tad skolas speciālisti cenšas palīdzēt sameklēt citu piemērotu skolu. Tālrunis saziņai: 27064068.

09-10-2020

Labdien! Diemžēl nepabeidzu vidusskolu, bet esmu kārtojusi centralizētos valsts eksāmenus. Vēlos atsākt mācības un pabeigt vidusskolu, vai man būs atkārtoti jākārto eksāmeni? Vai, iestājoties skolā, man būs jāmācās no 9. klases, vai  tomēr ir iespēja kādā īsākā laika periodā pabeigt vidusskolu?

Labdien!

No sākuma vidusskolā Jums jāmācās nebūs, taču jārēķinās, ka pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni (CE) un citi pārbaudījumi mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti. Taču Jūs pēc brīvas izvēles varat atkārtoti pieteikties CE kārtošanai, piemēram, ja vēlaties iegūt vai uzlabot vērtējumu kādā no priekšmetiem.

Vislabāk, ja Jūs atradīsiet līdzīgu vidusskolas programmu tai, kuru nepabeidzāt. Iesakām Jums nevilcināties ar lēmuma pieņemšanu, jo, sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta  (pēc kura mācījāties līdz šim).

Iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc „vecā” standarta. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

07-10-2020

Labdien! Vēlos uzzināt, vai man ir nepieciešams dokuments par valsts valodas pakāpi. Beidzu Rīgas Franču liceju 1994 gadā un pēc tām sāku mācības Latvijas Universitātē, Moderno valodu fakultātē. Pēc studijām gadu strādāju skolā par franču valodas skolotāju un augstskolā par asistenti. Neviens man nepieprasīja uzrādīt valodas apliecību. Vai tiešam man ir jākārto valodas tests? Paldies!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts valodas komisijas pārstāvi, kurš informēja, ka valsts valodas pārbaude nav jākārto personām:

  • kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā;
  • kuras apguvušas akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojušas centralizēto eksāmenu (CE) latviešu valodā (apliecina ar CE sertifikātu)
  • kurām ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnozes.

Savā jautājumā norādāt, ka Jums ir maģistra grāds franču filoloģijā, tādējādi var secināt, ka Jums ir divi diplomi - esat apguvusi gan bakalaura (pamatstudiju), gan maģistra programmas.  Augstskolas diplomu pielikumos (vēsturiski, sākot ar 1999.gadu, kopš 2004. gada – obligāti) tiek norādīta programmas īstenošanas/ eksaminācijas valoda. Ja ir norādīts, ka Jūsu apgūtā programma tika īstenota latviešu (vai latviešu – franču) valodā, tad valsts valodas pārbaude Jums nav jākārto.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar Valsts valodas komisijas pārstāvjiem, kontaktinformācija atrodama šajā saitē.

06-10-2020

Labdien! Mana vectēva brālis pirms daudziem gadiem aizbrauca uz Argentīnu un izveidoja ģimeni. Nu jau tur dzīvo vairākas paaudzes ar Argentīnas pilsonību. Tagad mana radiniece meklē iespēju apgūt latviešu valodu un izzināt Latvijas kultūru, kā arī apsver domu iegūt Latvijas pilsonību, balstoties uz to, ka viņas vectēvs ir latvietis. Vēlos painteresēties, vai ir iespēja maksimums 2 mēnešu laikā apgūt latviešu valodu un vai pie Jums tas ir iespējams? Visērtāk būtu spāņu -latviešu valodas kurss, bet arī angļu valodu viņa pārzina sarunvalodas līmenī.

Labdien!

Ļoti laba iespēja īsā laikā apgūt latviešu valodas un kultūras pamatus studentiem un citiem latviešu diasporas pārstāvjiem ir apmeklēt Latvijas augstskolu rīkotās vasaras skolas. Piemēram, veiksmīga pieredze diasporas vasaras skolu organizēšanā ir Latvijas Universitātei, kurā var piedalīties arī clvēki bez vai ar minimālām latviešu valodas zināšanām. Diemžēl 2020. gadā COVID-19 izplatības dēļ plānotā vasaras skola nenotika, un pagaidām nav informācijas, vai 2021. gadā tā tiks organizēta.

Resursi latviešu valodas apguvei

Atbalstu diasporai latviešu valodas apguvei sniedz Latviešu valodas aģentūra (LVA). LVA mājas lapā ir apkopoti resursi, kurus var izmantot gan latviešu valodas skolotāji, gan tie, kas vēlas apgūt vai nostiprināt latviešu valodas zināšanas: e-nodarbību materiāli, vārdnīcas, spēles, videomateriāli, animācijas filmas u.c. Informāciju par latviešu valodas apguves iespējām un Jūs varat uzzināt arī „Patvēruma Drošā māja” tīmekļa vietnē, kurā var uzzināt arī par dažādiem latviešu valodas kursiem (t.sk. bezmaksas). Savukārt vairāk par atgriešanos Latvijā uzzināsiet, apmeklējot LR Ārlietu ministrijas mājaslapu un portāla Latvija.lv sadaļu „Atgriešanās Latvijā”.

Latviešu valodas apguvē un prasmju pilnveidošanā Jūsu radiniecei  varētu noderēt NIID.lv publicētais raksts “Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē”, kurā apkopota noderīga informācija par daudzveidīgiem latviešu valodas apguves on-line resursiem, kā arī mācību līdzekļiem, valodas kursiem un pašmācības iespējām.  Piemēram, tiešsaistē ir pieejams valodu apguves resurss „50 Languages”, kurā var apgūt latviešu valodu caur dažādām mācību valodām, arī spāņu.

Papildu informācija

  • Diasporas izglītotāju foruma materiāli, t.sk. par latviešu valodas apguvi.
  • Latvija.eu materiāls par latviešu valodas apguves iespējām ārzemēs.
  • Pasaules Brīvo latviešu apvienības sagatavotā informācija par atgriešanos Latvijā.
02-10-2020

Labdien! Vai ir iespējams iegūt vidusskolas atestātu, ja esmu nokārtojis centralizētos eksāmenus 12. klasei (latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā) ātrāk, pirms pabeidzu mācīties, vai ir obligāti jāpabeidz mācības? Es mācos vidējās profesionālās izglītības iestādē.

Labdien!

Profesionālās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Ja arī Jūs esat sekmīgi pabeidzis trīs kursus profesionālajā izglītības iestādē, nokārtojis centralizētos eksāmenus un visas ieskaites, tas nenozīmē, ka Jums ir iegūta vidējā izglītība.  Tā kā neesat pabeidzis 4. kursu, nokārtojis kvalifikācijas centralizēto eksāmenu un saņēmis diplomu par vidējo profesionālo izglītību, tad sanāk, ka Jūsu pašreizējais izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība.

Šajā situācijā ir iespējami divi risinājumi:

1) Pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU.  Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Ja izvēlēsieties otro variantu, ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē (semestrī) būs jāmācās. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

25-09-2020

Labdien! Vēlējos noskaidrot, vai skolēnam, kurš mācās speciālās pamatizglītības programmā ar kodu 21015611, ir jākārto valsts centralizētie eksāmeni? Ja nav, vai tas ietekmē tālākās izglītības iespējas?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka, mācoties speciālajā pamatizglītības programmā ar mācīšanās traucējumiem (ar kodu 21015611), jaunieši 9. klases noslēgumā atbilstoši vispārējās pamatizglītības standartam kārto tos pašus valsts pārbaudījumus*, ko citi skolēni, kas nemācās speciālajās izglītības programmās. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka speciālo programmu audzēkņi arī eksāmenu laikā saņem atbalsta pasākumus – tos pašus, kurus saņēma mācību laikā.

Pēc speciālās pamatizglītības programmas ar mācīšanās traucējumiem absolvēšanas jauniešiem nav nekādu ierobežojumu turpmākās izglītības izvēlē, un viņi var turpināt izglītību gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās pēc 9. klases atbilstoši savām spējām un interesēm.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553

*Beidzot 9. klasi, skolēni nekārto centralizētos eksāmenus (CE), bet gan valsts pārbaudījumus (valsts eksāmenus). Vienīgo CE latviešu valodā, beidzot 9. klasi, kārto skolēni, kuri mācās mazākumtautību programmās. 

Papildu informācija

Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām pēc 9.klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “. Jūs varat izvēlēties sadaļu “Vispārējā vidējā izglītība” vaiProfesionālā izglītība pēc 9. klases”, kurā tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

25-09-2020

Labdien! Kā es varu uzzināt, līdz kuram datumam ir akreditēta profesionālā pieaugušo izglītības programma ar kvalifikācijas ieguvi? Ir zināms akreditācijas lapas numurs.

Labdien!

Visu informāciju par licencētām un/vai akreditētām profesionālajām izglītības programmām (profesionālās tālākizglītības ar kvalifikācijas ieguvi, profesionālās pilnveides u.c.) var atrast Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), kas veic izglītības iestāžu un programmu valsts oficiālā reģistra funkcijas. VIIS darbība ir nostiprināta likumdošanā, un obligāta prasība cita starpā ir norādīt arī programmas akreditācijas termiņu.

Lai VIIS sistēmā atrastu informāciju par profesionālās programmas akreditāciju, Jums VIIS tīmekļa vietnē jāizvēlas sadaļa “Publiski pieejamā informācija” un jāizvēlas sadaļa “Iestādes”. Tālāk Jūs varat informāciju meklēt divējādi.

1)Ja zināt izglītības iestādes nosaukumu (vai citus meklētājā norādītos parametrus -  reģistra numuru, iestādes veidu, padotību u.c.), tad attiecīgajā meklēšanas lodziņā ievadiet šo informāciju, piemēram, pilnu vai daļēju iestādes nosaukumu. Kad iestāde ir atrasta, uzspiediet tās nosaukumam, un pēc tam kreisās puses izvēlnē atrodiet sadaļu Programmas (licencēšana un akreditācija). Būs redzama detalizēta informācija par katru programmu, tostarp par akreditācijas termiņiem (gan vēsturiskajiem, gan spēkā esošajiem).

2)Varat meklēt informāciju arī pēc licences numura (pēc akreditācijas lapas numura diemžēl programmas atlasīt nevar). Tādā gadījumā zem meklēšanas lodziņiem atrodiet sadaļu “Parādīt izglītības programmu parametrus”, nospiediet uz hipersaites un attiecīgajā meklēšanas lodziņā ievadiet Jums zināmo (s) parametru (s). Atvērsies saraksts ar izglītības iestādēm, kuru parametri ir visatbilstošākie meklēšanas pieprasījumam.

18-09-2020

Labdien! Stājoties darbā bērnudārzā par apkopēju, pensionārei tiek pieprasīta apliecība par latviešu valodas prasmi. Kur to var saņemt? Kā un kur tiek pārbaudītas zināšanas? Darbam nepieciešamās zināšanas kundzei ir.

Labdien!

Valsts valodas prasmes pārbaudi organizē Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts valodas pārbaudes nodaļa. Valsts valodas prasmi pārbauda valsts valodas prasmes pārbaudes komisija. Ja pārbaude ir nokārtota sekmīgi, persona saņem valsts valodas prasmes apliecību.

Pārbaude sastāv no

1)Rakstveida daļas (klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas testu aizpildīšana) – pamata līmenim (A) – 90 minūtes; vidējam un augstākajam (B un C) – 120 minūtes.

2) Mutvārdu daļas (intervijas un runas uzdevumiem) – 10–15 minūtes.

Uzdevumu paraugus, pārbaudes programmu, mācību materiālus u.c. informāciju atradīsiet VISC MĀJASLAPĀ.

Reģistrēšanās pārbaudēm, aktuālie pārbaužu grafiki atrodami ŠAJĀ SAITĒ.

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja kopā visās prasmēs saņemti vismaz 50 punkti (50%). Katrā prasmē jāiegūst vismaz 5 punkti (20%).

Personu par pārbaudes rezultātiem informē 15 darbdienu laikā rakstiski vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā. Valsts valodas prasmes apliecību var saņemt:

  • personīgi VISC, sākot ar 15. darbdienu pēc pārbaudes nokārtošanas;
  • apliecību var nosūtīt ierakstītā vēstulē kopā ar informāciju par pārbaudes rezultātiem.

VISC Valsts valodas pārbaudes nodaļas kontaktinformācija:
Pasta adrese: Vaļņu iela 2 (711. kabinets), Rīga, LV-1050

E–pasts: visc@visc.gov.lv
Tālruņi: 67281232; 67814480; 60001615.

10-09-2020

Labdien! Latvijā atgriežas jauna ģimene ar bērnu no Lielbritānijas. Bērns Lielbritānijā ir ieguvis 4 klašu izglītību. Kā rīkoties bērna vecākiem, lai bērnam, kuram ir 10 gadu, nodrošinātu mācību iespējas Latvijā? Jāpiemin, ka bērnam latviešu valodas zināšanas ir zemā līmenī.

Labdien!

Par piemērotas skolas atrašanu

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tīmekļvietnē detalizēti, soli pa solim, sniegts skaidrojums, ko darīt vecākiem, kuri ar bērniem gatavojas atgriezties Latvijā. Pirmais ieteikums ir jau savlaicīgi sākt interesēties par nākamo izglītības iestādi un nosacījumiem, lai bērns pēc iespējas veiksmīgāk iekļautos jaunajos apstākļos un izglītības sistēmā.

Pirmais solis, ko vajadzētu veikt - sazinieties ar konkrētās pilsētas/novada izglītības speciālistu un izrunājiet visus interesējošos jautājumus. Novadu, pilsētu izglītības speciālistu kontaktinformācija pieejama IZM mājaslapā. Piemēram, lai saņemtu konsultāciju un palīdzību piemērotākās izglītības iestādes atrašanā Rīgā, Jūs varat sazināties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) speciālistiem. Tālruņi saziņai: 67181306 vai 29468969., e-pasts: iksd@riga.lv.

Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem un skolām ir pieejama Rīgas pašvaldības interneta vietnē. Tāpat var apskatīt Rīgas skolu izvietojumu interaktīvajās kartēs.

Visas Latvijas skolas var atrast Izglītības un zinātnes ministrijas veidotajā interaktīvajā skolu kartē.

Iespējams, skolas izvēlē Jums var palīdzēt arī Ata Kronvalda fonda veidotais skolu reitings 2020.

Kad ir atrasta piemērota skola, nākamais solis būtu sazināties ar skolas vadību un noskaidrot, kādas ir bērna uzņemšanas iespējas (t.sk., kurā klasē bērns varēs turpināt izglītību, ņemot vērā, ka izglītības sistēmas dažādās valstīs var atšķirties), kādi dokumenti būs jāsagatavo, kādi vēl papildus pasākumi vecākiem būtu jāveic utt.

Ko nosaka normatīvie akti

2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” (30. un 31.p.) nosaka:

·         skolēniem, kuri iepriekš mācījušies Latvijā, pēc atgriešanās tiek sniegti nepieciešamie atbalsta pasākumi pamatizglītības programmas apguvei vismaz viena mācību gada garumā. Tiek pilnveidota bērnu latviešu valodas prasme un papildus apgūti mācību priekšmeti “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī tie mācību priekšmeti, kuri atšķiras Latvijas un bērna iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

·         skolēniem, kuri iepriekš nav mācījušies Latvijā, atbalsts tiek sniegts no viena līdz trīs mācību gadu garumā. Ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir ieradies no mācībām citā valstī, tad: izglītības iestādes vadītājs:

·         izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, lai novērtētu skolēna valodas prasmi un sasniegumus mācību priekšmetu apguvē;

·         kopā ar skolēnu un skolēna vecākiem novērtē komisijas secināto;

·         skolēniem nosaka mācību procesā nodrošināmos atbalsta pasākumus pamatizglītības programmas apguvei, papildus nodrošinot mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī to mācību priekšmetu, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā, apguvi.

·         bērns, kurš ierodas no mācībām citā valstī, izglītības iestādē jāuzņem klasē, kas atbilst skolēna vecumam. 

Papildu iespējas un resursi valodas apguvei

Ja bērnam nepieciešams uzlabot latviešu valodas zināšanas, ir iespēja griezties Latviešu valodas aģentūrā (LVA) (metodiķe Ērika Pičukāne, tālrunis 67350764, e-pasts erika.picukane@valoda.lv) un noskaidrot, vai šobrīd tiek piedāvātas arī kādas papildu programmas latviešu valodas apguvei.

Darbam mājās noderīgi var būt arī Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli, īpaši – aģentūras izveidotā tīmekļa vietne, kas ir visbiežāk izmantotais resurss reemigrējušo bērnu mācību procesā. Tāpat ikvienam vecākam ir iespēja sazināties ar LVA, ja nepieciešamas konsultācijas par izstrādāto materiālu lietošanu konkrēta vecumposma bērniem.

Ir izstrādāta un tiešsaistē pieejama arī terminu vārdnīca sešos mācību priekšmetos – bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā un vēsturē. Šo vārdnīcu var izmantot gan pedagogi, gan bērni, gan vecāki.

Papildu informācija:

·         Mācīties Latvijā: informācija diasporai, infografikas un pieredzes stāsti (NIID.lv sadarbībā ar Euroguidance Latvia sagatavots materiāls):www.niid.lv/macities_latvija_disp

·         Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē;

·         Pēc mācībām ārzemēs atkal Latvijas skolas solā

·         Vecāku pieredze: bērna adaptācija Latvijas skolu vidē pēc atgriešanās no ārzemēm

09-09-2020

Labdien! Mana meita šogad absolvēja Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu. Dodamies uz laiku dzīvot uz Lielbritāniju. Kāda līmeņa programmā meita var pieteikties Lielbritānijā? Un kāds ir process Latvijas izglītības pielīdzināšanai Anglijas līmenim?

Labdien!

Atbilde sagatavota sadarbībā ar Euroguidance Latvia programmas vadītāju Ilzi Jansoni, konsultējoties ar Valsts izglītības satura centra un Baltic Council for International Education speciālistiem.

Latvijā izsniegts diploms par profesionālo vidējo izglītību dod tiesības stāties augstākās izglītības iestādē Lielbritānijā. Atlasot studentus, augstskolas vērtē sekmes, motivāciju un valodas zināšanas. Lai iegūtu atzinumu par izglītības dokumenta pielīdzināšanu, tas ir jāiesniedz UK NARIC. Informācija par dokumentu iesniegšanas kārtību atrodama ŠAJĀ SAITĒ.

Pieteikšanās studijām Lielbritānijā notiek centralizēti, caur UCAS dienestu, tiešsaistes pieteikšanās sistēmā. Lai sistēmā norādītu informāciju par Latvijā iegūto izglītību, izpildot studiju pieteikumu, tur, kur jānorāda iegūtā izglītība (“qualification”), jāizvēlas “Atestāts par vispārējo vidējo izglītību”, un pie “subject” jānorāda, ka izglītība iegūta profesionālās vidējās izglītības iestādē (“vocational college”), kā arī jānorāda centralizēto eksāmenu rezultāti procentos. Šeit atrodama SAITE uz instrukciju par studiju pieteikuma aizpildīšanu.

Šobrīd Lielbritānijā notiek studiju pietiekšanās otrā kārta. Tiek piedāvātas vietas tajās studiju programmās, kas vēl nav nokomplektētas. Šo procesu sauc “Clearing”. Ir atsevišķa mājaslapa, ko izmanto studenti, kas ir nokavējuši parasto studiju pieteikšanās termiņu, vai kuri nav ieguvuši vietu tajā programmā, kuru viņi bija iecerējuši. Pieteikšanās notiek UCAS dienesta mājaslapā.

Lai saņemtu detalizētu konsultāciju par studiju pieteikuma sastādīšanu UCAS sistēmā, iespējams sazināties ar UCAS oficiālo pārstāvi Latvijā, kontaktinformācija pieejama ŠAJĀ SAITĒ. Pirmā konsultācija ir bez maksas, bet atbalsta sniegšana pieteikuma sastādīšanā ir maksas pakalpojums.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 449