Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 488
17-02-2021

Labdien! Šobrīd mācos 12. klasē. Attālināto mācību dēļ manas sekmes ir strauji pasliktinājušās, pirmo semestri pabeidzu ar nesekmīgiem vērtējumiem 3 mācību priekšmetos. Vai man ir kāda iespēja pabeigt vidusskolu?

Labdien!
 
Šobrīd diemžēl daudzu skolēnu sekmes ietekmējusi valstī izsludinātā ārkārtējā situācija un ierobežojumi, kas saistīti arī ar mācību norisi klātienē. Šādā situācijā Jums ir jāmeklē jebkāda veida atbalsts, lai paaugstinātu motivāciju mācīties, saņemtu vērtējumu nenokārtotajos priekšmetos, sekmīgi nokārtotu eksāmenus un pabeigtu vidusskolu. Noteikti ir vērts mēģināt un darīt visu iespējamo, lai pabeigtu skolu! Iesakām arī kārtot centralizētos eksāmenus (CE), kuriem esat pieteikusies – sekmīgi nokārtoto CE sertifikāti būs derīgi neatkarīgi no tā, vai izdosies šogad pabeigt skolu.
 
Lai saņemtu atbalstu, vispirms ir jāvēršas savā skolā. Lielākajā daļā Latvijas skolu skolēniem ir pieejams bezmaksas atbalsts projekta „PuMPuRS” ietvaros (projektā iesaistīto skolu sarakstu skatiet šajā saitē). Projekta ietvaros vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei var pieteikties dažāda veida atbalstam, t.sk.individuālām pedagogu, psihologu, pedagogu palīgu u.c.speciālistu konsultācijām. Mēdz būt tā, ka skolēnam palīdz saņemties un atgūt motivāciju viena vai vairākas sarunas ar psihologu, citos gadījumos noderīgas ir priekšmetu skolotāju individuālās konsultācijas, kuru laikā izdodas apgūt nokavēto mācību vielu. Projekts ļauj īstenot individuālu pieeju katram skolēnam.
 
Tāpat ir stājies spēkā Ministru kabineta lēmums, ka, sākot ar 8. februāri, ikvienam skolēnam, kuram tas ir nepieciešams, ir pieejamas individuālas skolotāju (t.sk. priekšmetu skolotāju) konsultācijas gan klātienē, gan attālināti. Individuālās konsultācijas ir paredzētas skolēniem, kuriem radušās grūtības mācībās, ir ierobežota pieeja tehnoloģijām, kā arī tiem, kuriem nepieciešams psiholoģiskais atbalsts.
 
Lai labāk apgūtu mācību priekšmetus un sekmīgāk sagatavotos pārbaudījumiem, ir iespēja izmantot dažādus resursus, piemēram, mācīties pie privātskolotāja vai speciālos sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Jums var palīdzēt šādi resursi:
 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Varat meklēt privātskolotāju pakalpojumus arī sludinājumu portālos (vai pašiem ievietot sludinājumu, ka meklējat attiecīgu pakalpojumu), piemēram, portālā SS.com;
 • Ir pieejams sertificēto privātskolotāju oficiālais reģistrs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (skat. zemāk Exceli „Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāze”);
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem;
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos.
Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem lasiet šajā NIID.LV rakstā.
 
Ja tomēr neizdodas pabeigt vidusskolu šajā mācību gadā
 
Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt iegūtiem, un tiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs. Ja ir saņemta liecība, tad izglītojamo no skolas atskaita.
 
Lai iegūtu vidējo izglītību,  skolēnam ir iespēja nākamajā mācību gadā atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā - eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļa).
 
Turpinot izglītību – pēc kāda laika stājoties no jauna tajā pašā vai citā skolā/  programmā, skola izvērtē iepriekšējās mācības apgūtos priekšmetus un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās un kādi priekšmeti būs jāapgūst papildus atbilstoši vidusskolas mācību programmai. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat atkārtoti nav jākārto noliktie pārbaudījumi – ieskaites, eksāmeni u.c.
 
Vēršam uzmanību, ka no 2020.gada 1.septembra ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts, kurā paredzētas būtiskas izmaiņas vidusskolas programmās. Šogad pēc jaunā standarta mācības uzsāka 10. klases skolēni, savukārt 12.klase sāks mācīties pēc jaunā standarta 2022. gada 1. septembrī. Līdz ar to šādā gadījumā būtu vēlams atsākt mācības 12. klasē līdz šim laikam - 2021. gadā, lai pabeigtu vidusskolu vēl pēc „vecā” standarta.
 
Papildu informācija
 • Pašvadītas mācīšanas ceļvedis 5.-12. klašu skolēniem – portālā Iespējamā misija.
 • Psihologa skatījums uz attālināto mācību izaicinājumiem: raksts portālā mammamuntetiem.lv.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas pētījums par attālināto mācību rezultātiem.
16-02-2021

Labdien! Es vēlētos apgūt pamatlīmeņa zināšanas informācijas tehnoloģijās, kiberdrošībā, IT sistēmu pārvaldībā un drošībā, vēlams nepilna laika studijās vai tālmācībā, jo strādāju pilna laika darbu. Man ir iegūta augstākā izglītība jurisprudencē.

Labdien!

Pamatlīmeņa zināšanas IT nozarē, kiberdrošībā, IT sistēmu pārvaldībā un drošībā var iegūt, gan studējot augstākās izglītības programmās, gan mācoties kursos. Nosūtām Jums informāciju par izglītības iespējām.

Augstākās izglītības iespējas

1. Pirmā līmeņa jeb koledžas studiju programma „Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” – jauna programma, kuru 2020.gadā uzsāka īstenot Juridiskā koledža. Nepilna laika studijās jāmācās 2,5 gadi. Programmu beidzot, iegūst drošības speciālista profesionālo kvalifikāciju.

2. Profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” ar iespēju specializēties apakšprogrammā „Kiberdrošība un programmēšana”. Īsteno Vidzemes Augstskola gan klātienes, gan arī e-studiju formā. E- studijās jāmācās 5 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās un programmēšanas inženiera profesionālo kvalifikāciju.

3.Maģistra studiju programma „Tehnoloģiju tiesības”  - programma apvieno kompetences tiesību zinātnēs un IT, tostarp datu drošībā un aizsardzībā, kiberdrošībā u.c. Īsteno Rīgas Juridiskā augstskola. Studijas notiek  pēc moduļu principa, ir iespēja strādājošiem cilvēkiem mācīties pēc individiduāli sastādīta plāna. Programmu beidzot, iegūst maģistra grādu tiesību zinātnē ar specializāciju tehnoloģiju tiesībās.

4. Profesionālā maģistra studiju programma „Kiberdrošības pārvaldība”. Īsteno Banku Augstskola pilna laika klātienes formā, taču studijas tiek organizētas katru otro piektdienu, sestdienu un svētdienu. Ar iepriekš iegūtu profesionālā bakalaura grādu jāstudē 2 gadi,  ar akadēmisko grādu - 2,5 gadi. Iepriekš iegūtā augstākā izglītība var būt arī citās nozarēs, ne tikai datorzinātnēs. Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un informācijas drošības vadītāja profesionālo kvalifikāciju.

Zināšanai nosūtām Jums arī citu programmu sarakstus informācijas tehnoloģiju un datorzinātņu jomās, kuras tiek īstenotas neklātienes un/vai tālmācības formā:

1.līmeņa augstākās izglītības programmu SARAKSTS.

2.Bakalaura studiju programmu SARAKSTS.

3. Profesionālā bakalaura studiju programmu SARAKSTS.

4. Maģistra studiju programmu SARAKSTS.

5. Profesionālā maģistra studiju programmu SARAKSTS.

Profesionālā pilnveide un kursi

Atsevišķas tēmas vai  moduļus IT  nozarē, t.sk. kiberdrošībā, datu aizsardzībā u.c. var apgūt arī profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmās. Kursus personas datu aizsardzībā/ kiberdrošībā personām ar vai bez priekšzināšanām piedāvā, piemēram, Mācību centrs Dialogs AB: programmu SARAKSTS datu aizsardzībā, SARAKSTS datorzinībās, t.sk.kiberdrošībā; Mācību centrs Liepa, Mācību centrs Personāls, SIA Pure Academy u.c.

Tāpat Jūs varat augstskolās vai koledžās, kas īsteno programmas IT nozarē, kiberdrošībā u.c. (sk.iepriekšminētajos augstākās izglītības programmu sarakstos), apgūt nevis visu studiju programmu, bet atsevišķus studiju kursus klausītāja statusā, iegūstot kredītpunktus un izziņu par kursu noklausīšanos. Vairāk par iespējām varat uzzināt, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi.

Profesionālās profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas IT un datu aizsardzības jomās tiek piedāvātas arī ES fondu finansētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji no 25 gadu vecuma līdz neierobežotam vecumam. Programmu saraksti pieejami vietnē  www.macibaspieaugusajiem.lv (piemēram, šādas bija programmas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, t.sk. personas datu aizsardzībā un IT drošībā iepriekšējā kārtā, kurā pieteikšanās jau noslēgusies) Aktuālais programmu saraksts vietnē būs pieejams aptuveni vasaras sākumā, kad sāksies nākamā pieteikšanās kārta. 

05-02-2021

Labdien! Vai pēc studiju pabeigšanas LSPA un Sporta pedagoga bakalaura grāda ieguves es varēšu turpināt studijas sporta psiholoģijā un pēc tam strādāt kā sporta psihologs? Vai arī vispirms ir nepieciešams bakalaura grāds psiholoģijā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas (LSpPA) pārstāvi Žermēnu Vazni, kura informēja, ka ar iegūtu bakalaura grādu sporta pedagoģijā var turpināt studijas maģistrantūrā un specializēties par sporta psiholoģiskās sagatavotības treneri. Sporta psiholoģiskās sagatavotības treneris var sniegt atbalstu un konsultatīvu palīdzību gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem – piemēram, palīdzēt pārvarēt bailes no sacensībām, tikt pāri psiholoģiskajām barjerām, veicināt motivāciju sportā utt., - taču nevar dēvēt sevi par psihologu, atvērt savu psihologa privātpraksi un sniegt padziļinātas psiholoģiskas konsultācijas.

Lai kļūtu par psihologu, t.sk.sporta psihologu, tad atbilstoši Psihologu likumā noteiktajām prasībām ir jāpabeidz bakalaura + maģistra studijas psiholoģijā.  Tādējādi, lai kļūtu par psihologu ar specializāciju sporta psiholoģijā, vispirms Jums jāstudē bakalaura programmā „Psiholoģija”, pēc tam jāiegūst profesionālā maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija.

Zināšanai informējam, ka augstākās izglītības iestādēs  pastāv iespēja izglītības pielīdzināšanas rezultātā (atzīstot kredītpunktus) pretendēt uz studiju uzsākšanu vēlākos posmos vai studēt pēc individuāla plāna. Tāpat pastāv iespēja vērsties ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā, piešķirot attiecīgus kredītpunktus (maksas pakalpojums). To nosaka Augstskolu likuma 59. 3 pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.505, kas nosaka ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju, kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus.

Papildu jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar Ž.Vazni: tālrunis 29282014; e-pasts: zermena.vazne@gmail.com.

03-02-2021

Labdien! Kur es varu iestāties pēc 9. klases specialitātē "skaņu inženieris" vai "gaismas operators"?

Labdien!

Skaņu operatora vai gaismotāja profesiju pēc 9.klases var apgūt šādās programmās:

Vēršam uzmanību, ka radošajās profesijās parasti ir jākārto iestājpārbaudījums. Piemēram, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums plāno organizēt tiešsaistē testu par izvēlēto profesiju. Precīzākai informācijai iesakām iepriekš sazināties ar izvēlēto skolu.

Gaismošanas un skaņošanas pamatus apgūst arī topošie video operatori. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU.

Savukārt skaņu inženiera (skaņu režisora) profesiju var apgūt tikai augstākajā izglītībā – lai iestātos, vispirms jāpabeidz vidusskola.

Papildus par gaismotāja, skaņu operatora un citām radošām profesijām (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas), varat uzzināt, apmeklējot vietni „Profesiju Pasaule”.

29-01-2021

Labdien! Es vēlos studēt medicīnu. Man vajadzētu nokārtot centralizētos eksāmenus ķīmijā un bioloģijā, jo skolā tos nekārtoju. Kur man japiesakās un kas man jādara, lai šajā pavasarī nokārtotu nepieciešamos CE?

Labdien!

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību (saņemts vidusskolas atestāts vai diploms par vidējo profesionālo izglītību), bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Liepājas Universitātē;
 • Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Par nokārtotu CE tiek izsniegts sertifikāts, kurā norādīts iegūtais vērtējums. CE sertifikāts ir derīgs iesniegšanai augstākās izglītības iestādēs.

Sīkāku informāciju par pieteikšanās kārtību un termiņiem 2020./21. gadā, maksas apmēru un CE kārtošanas datumiem atradīsiet šajā NIID.lv rakstā. Vēršam uzmanību, ka šogad pieteikumus CE kārtošanai augstskolas pieņem tikai elektroniskā formātā.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā NIID.LV rakstā.

29-01-2021

Labdien! Es vēlētos uzzināt, vai es varu saņemt profesionālās vidusskolas sekmju izraksta dublikātu, jo diemžēl esmu šo dokumentu kaut kur nozaudējis.

Labdien!

Ja izglītības dokumenti ir nozaudēti, nozagti, iznīcināti vai neatjaunojami bojāti, tad ir iespējams saņemt to dublikātu.

Vispirms ir jāvēršas tajā skolā (profesionālās izglītības iestādē), kurā mācījāties. Ja konkrētā skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad izglītību apliecinošie dokumenti nonāk glabāšanā pie tās tiesību pārņēmēja. Kurš tas ir, var noskaidrot Izglītības un zinātnes ministrijā. Piemēram, ja profesionālā vidusskola tikusi reorganizēta un/vai pievienota citai izglītības iestādei, dokuments vispirms jāmeklē šajā izglītības iestādē. Ja nav zināms, vai skolai ir tiesību pārņēmējs, jāgriežas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista.

Ja izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācija saskaņā ar Arhīvu likumu nonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA). Ja arhīva rīcībā ir meklējamā dokumenta oriģināls, arhīvs izsniegs to.

Ja oriģināla arhīvā nav, interesents var saņemt arhīva izziņu par to, ka viņš ir mācījies konkrētajā izglītības iestādē, pabeidzis to un saņēmis atestātu (vai liecību), nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī sekmju izrakstu.

Arhīvs izsniegs izziņu, kurā būs norādīta nepieciešamā informācija, lai varētu sagatavot izglītības dokumenta dublikātu. Dokumenta oriģinālu arhīva izziņu vai dokumentu izrakstu saņemšanai interesenti var vērsties LNA struktūrvienībās reģionos un Rīgā, to kontaktinformācija pieejama LNA mājaslapas sadaļā “Rīgas struktūrvienību kontaktinformācija” un “Teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija”. Tāpat iespējams vērsties LNA administrācijā, tālrunis uzziņām: 20014824 vai 29572978.

Iesnieguma veidlapa meklējama LNA mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi” – “Pieprasījuma veidlapas”.

Kārtība, kādā veicama arhīva izziņu pieprasīšana, atrodama mājaslapas sadaļā “Arhīva izziņas”. Pakalpojums pieejams arī tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu gan LNA mājaslapā, gan portālā www.latvija.lv.

Plašāku informāciju par to, kā rīkoties izglītības dokumenta nozaudēšanas gadījumā, lūdzam skatīt LV portāla 24.02.2020. skaidrojumā “Ja aizmirsts vai nozaudēts izglītības dokuments”.

 

 

26-01-2021

Labdien! Kurās izglītības iestādēs var apgūt laboranta profesiju?

Labdien!

Laboranta profesiju var apgūt, studējot akreditētā pirmā līmeņa (koledžas) augstākās izglītības programmā „Biomedicīnas laborants”. Programmu īsteno tikai viena izglītības iestāde – Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža Jūrmalā, Bulduros, Vidus prospektā 38. Studijas notiek par valsts budžeta līdzekļiem, jāstudē 2 gadi.

Papildus par biomedicīnas laboranta profesiju (darba apraksts, intervija, attēlu galerija, mācību iespējas) varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

25-01-2021

Labvakar. Es mācos 10.klasē. Gribu februārī uzsākt mācības tālmācības vidusskolā. Vai pēc tam varēšu iestāties universitātēs Latvijā vai ārzemēs?

Labdien!

Absolvējot valsts akreditētu tālmācības vidusskolas programmu, skolēns saņem tādus pašus izglītības dokumentus kā beidzot jebkuru citu vidusskolas programmu. Tālmācības programmās mācās pēc tāda paša standarta, atšķiras tikai apgūstamo stundu skaits (3360–3780 mācību stundas klātienē un 1890–2205 - neklātienē vai tālmācībā), tāpat var atšķirties daļa apgūstamo priekšmetu. Ar saņemtu tālmācības vidusskolas atestātu un centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātiem absolvents var stāties Latvijas augstskolās un koledžās, un vienlīdzīgā konkursā pretendēt uz studiju vietām.

Ja pēc vidusskolas absolvēšanas vēlēsieties studēt ārzemēs, Jums vispirms būs jānoskaidro, kādas ir konkrētās uzņemšanas prasības izvēlētajā augstskolā, kādi dokumenti jāsagatavo utt. Jums būs nepieciešama arī izglītības dokumentu atzīšana. Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. Informāciju par ārvalstu (tai skaitā Latvijas) izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu citās valstīs Jūs varat iegūt konkrētās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC.

24-01-2021

Labdien! Man ir izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā un profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnēs (jurisprudence). Apgūts pilns kurss mediācijā. Vēlos apgūt līdzvērtīgu kvalifikāciju psihologa kvalifikācijai (ideāli - juridiskais psihologs). Kādas ir manas iespējas? Vai varu uzsākt studijas maģistrantūrā, vai man būtu jāsāk no bakalaura studijām?

Labdien!

Juridisko psiholoģiju var apgūt, studējot Latvijas Universitātes (LU) profesionālā maģistra programmā „Psiholoģija”. Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar programmas metodiķi, kura informēja, ka atbilstoši Psihologu likumā un LU Uzņemšanas noteikumos noteiktajām prasībām, profesionālā maģistra programmā „Psiholoģija” uzņem tikai personas ar iegūtu bakalaura grādu psiholoģijā. Tādējādi, lai kļūtu par psihologu ar specializāciju juridiskajā psiholoģijā, vispirms Jums jāstudē bakalaura programmā „Psiholoģija” LU vai citā augstskolā. Zināšanai informējam, ka augstākās izglītības iestādēs  pastāv iespēja izglītības pielīdzināšanas rezultātā (atzīstot kredītpunktus) pretendēt uz studiju uzsākšanu vēlākos posmos vai studēt pēc individuāla plāna. Tāpat pastāv iespēja vērsties ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā, piešķirot attiecīgus kredītpunktus (maksas pakalpojums). To nosaka Augstskolu likuma 59. 3 pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.505, kas nosaka ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju, kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus.

Ar Jūsu iegūto izglītību bez papildu nosacījumu izpildes Jums ir iespēja studēt radniecīgās maģistra programmās (kas gan nedod tiesības praktizēt kā psihologam), piemēram:

 • Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā  - īsteno Biznesa augstskola Turība, 1,5 – 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu uzņēmuma vadībā un uzņēmuma vadītāja (5. Profesionālais kvalifikācijas līmenis (PKL) kvalifikāciju. Programmas ietvaros apgūst koučingu, supervīziju, cilvēkresursu vadīšanu u.c. priekšmetus.
 • Vadības psiholoģija un supervīzija – īsteno Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA", 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu vadībzinībās un supervizora/ konsultanta pārrauga (5. PKL) kvalifikāciju. Programmas ietvaros apgūst koučingu, supervīziju, psihoterapijas metodes u.c. priekšmetus.
 • Supervīzija – īsteno Rīgas Stradiņa universitāte, 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu pedagoģijā un supervizora  (5. PKL) kvalifikāciju. Programmas ietvaros apgūst supervīziju, vadības psiholoģiju, organizāciju psiholoģiju, izglītības psiholoģiju u.c. priekšmetus.

Tāpat Jūs varat turpināt studijas makadēmiskā vai profesionālā maģistra programmās tiesībzinātņu jomā (iespējama specializācija, piemēram, cilvēktiesībās, medicīnas tiesībās, krimināltiesībās, organizāciju pārvaldībā u.c.), vadībzinātņu jomā, personāla vadībā, kļūt par karjeras konsultantu  u.c. Vēl viena iespēja, kā var apvienot pedagoģijas un tiesībzinātņu jomās iegūto izglītību ar psiholoģijas zināšanām, ir mācīties speciālos kursos un kļūt par izaugsmes treneri jeb kouču.

Vairāk informācijas par psihologa, kouča un citām profesijām (profesijas apraksts, attēlu galerija,  intervija, mācību iespējas) var atrast vietnē Profesiju Pasaule.

21-01-2021

Labdien! Ja zēnam, kurš mācās 9.klasē, semestrī ir trīs nesekmīgas atzīmes, vai viņam ir jāuzlabo gada atzīmes, lai pabeigtu 9.klasi? Vai arī zēns saņems liecību? Kādā būtu vēlama rīcībā, lai zēns pabeigtu devīto klasi?

Labdien!

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).

Tādējādi zēnam vajadzētu darīt visu iespējamo, lai uzlabotu vērtējumus priekšmetos, kuros viņš bija nesekmīgs 1. semestrī. Vispirms būtu svarīgi noskaidrot, kādi ir nesekmības iemesli – vai tie ir mācīšanās traucējumi, motivācijas trūkums, uzvedības traucējumi, veselības problēmas, sociālās, ģimenes problēmas utt. – un tad attiecīgi šīs problēmas risināt vecākiem sadarbībā ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu vai citu speciālistu, atkarībā no nesekmības iemesla.
Ja, beidzot 9.klasi, ir viens nesekmīgs vērtējums (zemāks par 4 ballēm) gadā vai valsts pārbaudījumā, tad skolēns saņem apliecību par pamatizglītības ieguvi un var turpināt izglītību vidējās izglītības pakāpē.

Zināšanai informējam, ka skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai). Mācoties 9. klasē atkārtoti, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām. Savukārt tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi) otrreiz nav jākārto. Taču, ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 488