Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 387
14-05-2020

Labdien! Kur pēc speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības ieguves es varu tālāk mācīties, lai saņemtu pilnu vidējo izglītību?

Labdien!

Jūsu tālākās izglītības iespējas (vidējās izglītības ieguve) ir atkarīgas no tā, kādu speciālās pamatizglītības programmu esat apguvis pirms profesionālās programmas:

·         Kāds ir speciālās izglītības programmas kods, kuru esat absolvējis. Daļā speciālo pamatizglītības programmu tiek īstenots pilns pamatskolas saturs ar atsevišķiem atbalsta pasākumiem, citās programmās vispārizglītojošo saturu apgūst daļēji;

·         Kādi ir apgūtie priekšmeti: vai atestātā ir vērtējumi tādos priekšmetos kā fizika, ķīmja, algebra u.c.

Ja ir apgūti visi priekšmeti atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajam, tad Jūs varat turpināt izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības programmās pēc Jūsu izvēles (protams, ja atbilstat pārējiem uzņemšanas nosacījumiem – piemēram, dažās skolās/ programmās ir konkurss vai iestājpārbaudījumi – tas Jums jānoskaidro pirms dokumentu iesniegšanas, sazinoties ar izvēlēto skolu).

Ja daļa priekšmetu nav apgūta, tad ir iespēja pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas viena gada laikā eksterņa statusā (mācoties patstāvīgi, apmeklējot konsultācijas) apgūt šos priekšmetus un iegūt vai uzlabot tajos vērtējumu. Pēc tam var iesniegt dokumentus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmā.

Izglītības iespēju meklēšana

Atrast vienkopus visu informāciju per izglītības iespējām pēc 9. klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “ un tad izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Pēc pamatziglītības Jūs varat izvēlēties vispārējo vai profesionālo izglītību. Piemēram, izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, Jums tiks piedāvātas šādas iespējas:

·         Profesionālā vidējā izglītība (4 gadi) (pilna vidējā izglītība + profesija, pēc tam var stāties augstskolā vai koledžā);

·         Arodizglītības programmas (3 gadi) (daļēja vidējā izglītība + profesija, lai iegūtu pilnu vidējo izglītību, papildus jāpiemācās 1 gads izlīdzinošajā programmā).

Ja tomēr neesam pareizi sapratuši Jūsu jautājumā ietverto informāciju un ir nepieciešams precizēt atbildi, droši rakstiet!​

08-05-2020

Labdien! Internetā redzēju reklāmu par mērķu plānošanu un karjeras testu DISC. Vai ir iespēja jauniešiem šos materiālus saņemt un izpildīt bez maksas? 

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecāko eksperti Ievu Randeri, kura informēja, ka psihometriskais tests “DISC” ir Amerikā izstrādāta metode. Izstrādājot apjomīgus psiholoģiskus testus, testa autori ļauj ar tiem strādāt tikai īpaši apmācītiem speciālistiem, kuri palīdz cilvēkam izskaidrot testa rezultātus. Speciālisti, kuri ar šiem testiem strādā, tiek par maksu apmācīti un par maksu iegādājas testa materiālus – tas ir saistīts ar šo testu veidotāju autortiesībām. Tādēļ arī DISC testa pildīšana ir pieejama tikai speciālistu vadībā un par maksu.

Lai testu varētu lietot, kādā citā valstī tas ir jāadaptē - jāiztulko un jāpārbauda, vai tas darbojas šajā vidē. Latvijā DISC testu ir adaptējusi Dace Briede-Zālīte. Ja Jūs šis tests ir ieinteresējis, Jūs varat sazināties ar speciālisti un noskaidrot, vai pastāv citas iespējas DISC testu aizpildīt latviešu valodā. D.Briedes-Zālītes mājaslapā pieejami arī bezmaksas video, lai sevi labāk iepazītu.

 Ja pārzināt svešvalodas, varat meklēt DISC testu internetā  angļu valodā, tas var būt pieejams bez maksas.

Papildu informācija

Bez maksas ir pieejami dažādi testi latviešu valodā, piemēram Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304

Taču, ja šie testi Jums nepalīdz rast vajadzīgās atbildes, vai nav saistīti ar Jūs interesējošo tēmu, varbūt var palīdzēt karjeras konsultācija pie karjeras konsultanta, kura rīcībā ir gan testi, gan dažādas citas metodes, kas var palīdzēt mērķu plānošanā.

Bezmaksas karjeras konsultācijas piedāvā Nodarbinātības Valsts aģentūra, Latvijas lielāko augstskolu (piemēram, RTU, LU, RSU) karjeras centri, pedagogi karjeras konsultanti, kuri strādā skolās, kā arī  daļa Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedru, kuri šobrīd piedāvā  konsultācijas arī tiešsaistē: http://www.lkaaa.lv/node/220

08-05-2020

Labdien! Pašlaik mācos 12. klasē un interesējos par Tiesību zinātnes bakalaura studijām, ko piedāvā Latvijas Universitāte. Vai ir iespējams uzsākt studijas klātienē un pēc tam pāriet uz neklātienes mācībām, nepazaudējot tos semestrus, kurus jau apguvu, esot klātienē? Un vai iespējams arī otrādi - sākt neklātienē un pēc tam pāriet uz studijām klātienē? Paldies par atsaucību jau iepriekš!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Universitātes (LU) bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” metodiķi Kristīni Ābeli, kura informēja, ka students var pāriet no vienas studiju īstenošanas formas uz citu, nezaudējot semestrus. Piemēram, ja Jūs vēlēsieties pāriet no dienas uz vakara studijām, tad pastāv iespēja, ka Jums pat nebūs jāapgūst papildu kredītpunkti, jo studiju plāni ir līdzīgi. Savukārt, ja Jūs vēlēsieties pāriet no nepilna laika neklātienes uz pilna laika klātienes studijām, tad Jums būs papildus jāapgūst neapgūtie priekšmeti, lai varētu studijas turpināt nākamajā semestrī, jo nepilna laika neklātienes studijās vienā semestrī apgūstamo priekšmetu skaits ir mazāks.

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju, iesakām Jums sazināties ar metodiķi K.Ābeli pa tālruni 67034598 vai e-pastu kristine.abele@lu.lv.​

08-05-2020

Labdien! Šogad beigšu 9. klasi un esmu sācis domāt par tālāko izglītību, bet radās jautājums, uz kuru vecākiem nebija atbilžu. Vēlos iegūt arodizglītību (apdares darbu strādnieks), kur mācību ilgums ir 1 gads un kuru finansē valsts. Vai pēc tās es varu vēl mācīties kādā izglītības iestādē, piemēram, tehnikumā vai vidusskolā kura izglītību apmaksā valsts?

Labdien!

Apdares darbu strādnieka profesiju var apgūt, mācoties valsts budžeta finansētās viengadīgās arodizglītības programmās “Būvdarbi”, kurās uzņem personas ar pamatizglītību no 17 gadu vecuma. 2020. gada vasarā uzņemšanu (aptuveni sākot ar 7. jūliju) šajā programmā plāno 3 profesionālās izglītības iestādes:

Tādējādi, ja Jums jau ir 17 gadi un būsiet sekmīgi pabeidzis pamatskolu, tad varēsiet iesniegt dokumentus mācībām šajā programmā. Savukārt, ja Jums vēl nav pilni 17 gadi, tad Jūs varat mācīties trīsgadīgajās arodizglītības programmās, kurās apgūst profesiju un daļēju vidējo izglītību, vai četrgadīgajās profesionālās vidējās izglītības programmās, kurās apgūst profesiju un vidējo izglītību. Pēc arodizglītības vai citas profesionālās izglītības programmas apguves Jūs varēsiet mācīties arī citā programmā par valsts budžeta līdzekļiem, ja atradīsiet piemērotu un skola Jūs uzņems.

Vairāk par profesionālās izglītības iespējām pēc 9. klases (t.sk. programmu sarakstus) skatiet NIID.LV sadaļā “Digitālais asistents”.

07-05-2020

Labdien! Pamatskolā nenoliku matemātikas centralizēto eksāmenu un tādējādi nepabeidzu pamatskolu, ieguvu tikai liecību. Vēlos uzzināt, kādas ir manas iespējas pabeigt pamatskolu. Un, vai man būtu jāliek tikai matemātikas CE vai visi tā gada eksāmeneni plus jānokārto visi priekšmeti sekmīgi? Paldies!

Labdien!

Iestājoties un mācoties pamatskolas 9. klasē atkārtoti, arī pēc vairāku gadu pārtraukuma, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie programmas mācību plānā paredzētie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām.  Piemēram, ja skolā neesat apguvusi bioloģijas priekšmetu, bet skolas mācību programmā šis priekšmets ir iekļauts, tad Jums šis priekšmets būs jāapgūst un jāsaņem vērtējums. Parasti tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi – 9.klasē nekārto centralizētos eksāmenus (CE), izņemot latviešu valodas CE mazākumtautību skolās), ja tie ir nokārtoti, otrreiz nav jākārto. Taču, ja izglītojamais vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

Tomēr jārēķinās, ka katru gadījumu skola izskata individuāli – lēmumu par to, kuri priekšmeti tiks ieskaitīti un kuri Jums būs jāapgūst, pieņems skolas direktors, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (liecību, sekmju izrakstu).

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē vai tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.​

07-05-2020

Labdien! Vidējo izglītību ieguvu 2006. gadā, kad matemātikas eksāmens nebija obligāti jākārto. Gada atzīme matemātikā bija 3, tātad nesekmīga. Pārējos priekšmetos bija ļoti labi vērtējumi. Ārzemēs ieguvu bakalaura grādu. Tagad vēlos studēt Latvijas Universitātē vēsturi. Uzņemšanas noteikumos izlasīju, ka ar nesekmīgu atzīmi matemātikā iestāties nevar. Vai man ir liegta iespēja studēt LU? Vai ir kādas alternatīvas?

Labdien!

Uzņemšanas nosacījumi, lai iestātos Latvijas Universitātes (LU) bakalaura programmā “Vēsture”, ir vidējā izglītība  (saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību). Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:

·         Centralizētais eksāmens (CE) latviešu valodā

·         CE vēsturē

·         CE svešvalodā (angļu, franču vai vācu)

·        CE matemātikā (personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, CE matemātikā var tikt aizstāts ar gada atzīmi matemātikā vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā).

Saskaņā ar LU  Uzņemšanas noteikumiem (1.7.p.) uzņemšanai konkrētā studiju programmā nepieciešamajām vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm jābūt sekmīgām (ne zemākām par 4). Tādējādi ar nesekmīgiem gada vērtējumiem obligāto CE priekšmetos (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un vēsturē konkursā diemžēl piedalīties nevar.

Taču ir risinājums, lai Jūs varētu īstenot savu sapni un studēt vēsturi LU. Atbilstoši LU Uzņemšanas noteikumu 1.10.p. noteiktajam, nepieciešamo mācību priekšmeta gada atzīmi vidējās izglītības dokumentā var aizstāt ar CE vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā, uzrādot sertifikātu. Tādējādi Jūs varētu nokārtot matemātikas CE, saņemt sertifikātu, ar kuru Jūs varēsiet aizstāt nesekmīgo gada vērtējumu matemētikā, un nākamajā gadā iestāties LU.

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (CE) noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

·         Daugavpils Universitātē;

·         Latvijas Universitātē;

·         Liepājas Universitātē;

·         Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas (sazinoties ar LU Pirmsstudiju mācību centra pārstāvi, noskaidrojām, ka šodien līdz 17.00 vēl var paspēt iesniegt pieteikumu matemātikas CE kārtošanai, ja esat gatava šim eksāmenam!). Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus LU vai citā izglītības iestādē. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

·         Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”): http://www.uzdevumi.lv/prof.

·         Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda": http://manaprivatstunda.lv

·         Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem: 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml.

·         Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos:
 http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml.

Lai Jums izdodas īstenot savu sapni!​

05-05-2020

Labdien! Kādas ir manas iespējas kļūt par angļu valodas skolotāju? Esmu dzīvojusi Apvienotajā Karalistē 16 gadus, mācījos angļu valodu 5 gadus koledžā, 2 gadus augstskolā, strādāju par tulku. Man ir 1. līmeņa augstākā izglītība. Esmu dzirdējusi par mācībspēks.lv programmu. Vai es šai programmai varu kavlificēties?

Labdien!

Mācītspēks” ir jauns skolotāju izglītības projekts, kas nodrošina dažādu jomu profesionāļiem iespēju kļūt par skolotājiem. Pieteikties var personas, kuras

 • Līdz 2020. gada jūlijam ieguvušas vismaz bakalaura vai augstāko profesionālo 2. līmeņa izglītību (pieteikšanās brīdī var būt pēdējā kursa students);
 • Iegūtā augstākā izglītība nodrošina zināšanas un prasmes mācīt kādu no vispārējās izglītības mācību priekšmetiem (augstākajā izglītībā apgūti vismaz 12 kredītpunkti mācību priekšmetam atbilstošā jomā).

Projekta ilgums ir 2 gadi, to īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Pirmajā gadā studijas norisināsies izvēlētās universitātes 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”, otrajā gadā mācības notiks nodibinājuma Iespējamā misija mācību programmā.

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” koordinatori, kura informēja, ka obligāta prasība, lai pieteiktos dalībai projektā, ir pabeigta bakalaura vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība kādā no vispārējās izglītības mācību priekšmetiem atbilstošā jomā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 2. punktā noteiktajām prasībām). Pretendents drīkst būt arī pēdējā kursa students. Tādējādi ar 1.līmeņa augstāko izglītību studijām projekta ietvaros pieteikties nevar, taču, ja šobrīd turpināt studijas bakalaura līmeņa programmas pēdējā kursā (jautājumā nesniedzāt detalizētu informāciju, vai šobrīd turpināt izglītības ieguvi augstskolā/ kādā programmā, vai arī esat pārtraukusi studijas), tad Jūs varat iesniegt pieteikumu dalībai projektā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas iesakām Jums sazināties ar projekta “Mācītspēks” koordinatoriem, lai precizētu, 1)vai Jūsu iegūtās izglītības atbilst dalībniekam izvirzītajām prasībām; 2)ja atbilst, tad kādi dokumenti Jums jāsagatavo. “Mācītspēka” koordinatoru kontaktinformācija: tālrunis +371 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv.

Iespējams, ka Jums vispirms būtu lietderīgi precizēt, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst Jūsu Anglijā iegūtā izglītība. To var izdarīt Akadēmiskās izformācijas centrā (AIC). Jūs varat sazināties ar AIC speciālistiem pa tālruni +371 67225155 vai e-pastu aic@aic.lv.

Tāpat iesakām Jums sazināties ar zinošu un kompetentu speciālisti pedagogu izglītības jomā -  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri, (tālrunis + 371 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv), varbūt viņa varēs palīdzēt Jums rast optimālākos risinājumus.

Papildu informācija

 • Angļu valodas skolotāja profesionālo kvalifikāciju pamatstudiju līmenī var iegūt, mācoties profesionālā bakalaura programmā. Piemēram, Latvijas Universitāte ir sagatavojusi jaunu profesionālā bakalaura programmu “Skolotājs”, kurā būs iespēja iegūt angļu valodas skolotāja kvalifikāciju (kvalifikācijas būs iespējams arī kombinēt). Zināšanai informējam, ka pastāv iespēja atzīt iepriekšējās studijās iegūtos kredītpunktus, uzsākot studijas vēlākos posmos. Par so iespēju jāinteresējas izvēlētajā augstskolā.
 • Zināšanai informējam, ka Jūs iegūtā izglītība (papildus apgūstot profesionālās pilnveides programmu pedagoģijā – atbilstoši MK noteikumu Nr.569 6. punktam) ļauj Jums Latvijā strādāt par interešu izglītības pedagogu (piemēram, vadīt angļu valodas pulciņu dažāda vecuma skolēniem) vai pieaugušo neformālās izglītības skolotāju (likumdošanā prasības nav izvirzītas).
30-04-2020

Labdien! Mani interesē sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācijas iegūšana. Šobrīd esmu ieguvusi bakalaura un maģistra grādu ekonomikā. Kādi kritēriji tiek ņemti vērā uzņemšanā, ja vēlos pieteikties studijām tiesību zinātnē? Vai pastāv iespēja mācīties saīsinātu kursu, ja jau ir iepriekš apgūta, piemēram, Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību tiesības, Konstitucionālās tiesības, Admi­nistratīvās tiesības, Krimināltiesības?

Labdien!

Pārmaiņas augstākajā izglītībā tiesību zinātņu jomā

Lai paaugstinātu un vienādotu prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai un ieviestu valstī vienotu juristu kvalifikācijas eksāmenu, 2015. gadā tika uzsākta tiesību zinātņu jomas izglītības reforma. Tā paredzēja arī pārtraukt īstenot studiju programmas juriskonsultu sagatavošanai un vairs nepiedāvāt juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Līdz ar to šobrīd neviena augstskola vairs neuzņem profesionālā bakalaura programmās, pēc kuru apguves varēja iegūt profesionālā bakalaura grādu tiesību zinātnēs un juriskonsulta profesionālo kvalifikāciju. Visas šīs programmas pakāpeniski tika pārvaidotas par akadēmiskā bakalaura programmām tiesību zinātnē. Pabeidzot akadēmiskā bakalaura programmu tiesību zinātnēs, absolvents iegūst tiesības turpināt izglītību tiesību zinātņu profesionālā maģistra studiju programmā, lai iegūtu profesionālā maģistra grādu un jurista kvalifikāciju, vai izvēlēties studēt akadēmiskā maģistra programmā (piemēram, ja nav mērķa pretendēt uz amatiem, kuros obligāta prasība ir iegūta jurista kvalifikācija - advokāta, tiesneša, notāra u.c.).

Izglītības iespējas tiesību zinātnēs

Nosūtām Jums akadēmiskā bakalaura studiju programmu sarakstu tiesību zinātnēs (studiju ilgums – 3- 3,5 gadi): saite

Ar iegūtu akadēmisko izglītību tiesību zinātnē absolvents var pretendēt uz darbu valsts un pašvaldību iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās, policijā u.c., t.sk.juriskonsulta amatā.

Profesionālā maģistra programmu saraksts tiesību zinātnēs (jāstudē 1,5 – 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu un jurista kvalifikāciju): saite Akadēmiskā maģistra programmu saraksts tiesību zinātnēs (jāstudē 1 – 2 gadi, iegūst akadēmiskā maģistra grādu, neiegūst profesionālo kvalifikāciju): saite 

Uzņemšanas prasības

Lai iestātos akadēmiskā bakalaura programmās, parasti prasība ir vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni (CE) latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments svešvalodā (personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 2004. gadam, visbiežāk konkursā piedalās ar gada vērtējumiem šajos priekšmetos), taču šīs prasības var katrai augstskolai atšķirties, tādēļ iesakām Jums vispirms iepazīties ar konkrētās augstskolas Uzņemšanas noteikumiem.

Stājoties akadēmiskā vai profesionālā maģistra programmās, ir jābūt iepriekš iegūtam akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grādam (vai tam pielīdzinātai izglītībai) tiesību zinātņu jomā.

Iepriekšējās studijās apgūto kredītpunktu pielīdzināšana

Kredītpunktu pielīdzināšana katrā augstākās izglītības iestādē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. Atbilstoši šiem noteikumiem katra augstskola vai koledža izstrādā savus iekšējos noteikumus (nolikumu), kuros detalizēti aprakstīta kārtība, kā notiek iepriekšējo studiju rezultātu atzīšana un kredītpunktu pielīdzināšana. Augstskola salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks, savukārt papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus.

Jārēķinās, ka var būt gadījumi, kad augstskola nepielīdzina kādus studiju kursus. Augstskola ir atbildīga par to, ka, izsniedzot diplomu par noteiktas studiju programmas apguvi, ir apgūts studiju programmas saturs. Piemēram, praksē ir situācijas, kad vienā augstskolā kāds priekšmets ir apgūts kā C daļas priekšmets, kas pasniegts vispārīgi, bet citas augstskolas studiju programmā tas var būt ir A daļas priekšmets un pasniegts ļoti specifiski un detalizēti.

Tādējādi, lai precizētu informāciju par kredītpunktu pielīdzināšanas iespēju, iesakām Jums griezties pie izvēlētās studiju programmas direktora.

28-04-2020

Labdien! Mūsu ģimene dzīvo ASV. Rudenī vēlamies pārcelties atpakal uz Latviju. Svarīgākais lēmums šobrīd ir atrast meitai skolu. Vina ir dzimusi 2008. gadā, pēc ASV sistēmas šogad viņa beidz 6. klasi. Vēlos atrast informāciju par mācību iespējām Latvijas skolās. Meitai ir latviešu valoda, bet noteikti nav ideālā līmenī. Kura skola būtu ieteicama, lai vina vieglāk adaptētos Latvijā? 

Labdien!

Par piemērotas skolas atrašanu

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tīmekļvietnē detalizēti, soli pa solim, sniegts skaidrojums, ko darīt vecākiem, kuri ar bērniem gatavojas atgriezties Latvijā. Pirmais ieteikums ir jau savlaicīgi sākt interesēties par nākamo izglītības iestādi un nosacījumiem, lai bērns pēc iespējas veiksmīgāk iekļautos jaunajos apstākļos un izglītības sistēmā.

Pirmais solis, ko vajadzētu veikt - sazinieties ar konkrētās pilsētas/novada izglītības speciālistu un izrunājiet visus interesējošos jautājumus. Novadu, pilsētu izglītības speciālistu kontaktinformācija pieejama IZM mājaslapā. Piemēram, lai saņemtu konsultāciju un palīdzību piemērotākās izglītības iestādes atrašanā Rīgā, Jūs varat sazināties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) speciālistiem. Tālruņi saziņai: 67181306 vai 29468969., e-pasts: iksd@riga.lv.

Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem un skolām ir pieejama interneta vietnē http://dati.e-skola.lv/lv/izglitibas-iestades/skolas. Tāpat var apskatīt Rīgas skolu izvietojumu interaktīvajās kartēs: http://dati.e-skola.lv/lv/interaktiva-karte/skolu-karte 

Visas Latvijas skolas var atrast Izglītības un zinātnes ministrijas veidotajā interaktīvajā skolu kartē: https://izm.kartes.lv.

Iespējams, skolas izvēlē Jums var palīdzēt arī Ata Kronvalda fonda veidotais skolu reitings: http://www.skolureitings.lv/?page_id=276.

Kad esat atradusi piemērotu skolu, iesakām Jums sazināties ar skolas vadību un noskaidrot, kādas ir bērna uzņemšanas iespējas (t.sk., kurā klasē meita varēs turpināt izglītību, ņemot vērā, ka ASV izglītības sistēma būtiski atšķiras no Latvijas izglītības sistēmas), kādi dokumenti būs jāsagatavo, kādi vēl papildus pasākumi vecākiem būtu jāveic utt.

Ko nosaka normatīvie akti

2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” nosaka:

·         skolēniem, kuri iepriekš mācījušies Latvijā, pēc atgriešanās tiek sniegti nepieciešamie atbalsta pasākumi pamatizglītības programmas apguvei vismaz viena mācību gada garumā. Tiek pilnveidota bērnu latviešu valodas prasme un papildus apgūti mācību priekšmeti “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī tie mācību priekšmeti, kuri atšķiras Latvijas un bērna iepriekš apgūtajā izglītības programmā.

·         skolēniem, kuri iepriekš nav mācījušies Latvijā, atbalsts tiek sniegts no viena līdz trīs mācību gadu garumā. Ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir ieradies no mācībām citā valstī, tad: izglītības iestādes vadītājs:

·         izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, lai novērtētu skolēna valodas prasmi un sasniegumus mācību priekšmetu apguvē;

·         kopā ar skolēnu un skolēna vecākiem novērtē komisijas secināto;

·         skolēniem nosaka mācību procesā nodrošināmos atbalsta pasākumus pamatizglītības programmas apguvei, papildus nodrošinot mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī to mācību priekšmetu, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā, apguvi.

·         bērns, kurš ierodas no mācībām citā valstī, izglītības iestādē jāuzņem klasē, kas atbilst skolēna vecumam. 

 

Papildu iespējas un resursi valodas apguvei

 

Ja Jūsu meita vēlas uzlabot latviešu valodas zināšanas, Jūs varat griezties Latviešu valodas aģentūrā (LVA) (metodiķe Ērika Pičukāne, tālrunis 67350764, e-pasts erika.picukane@valoda.lv) un noskaidrot, vai šobrīd tiek piedāvātas arī kādas papildu programmas latviešu valodas apguvei..

Darbam mājās noderīgi var būt arī Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli, īpaši – aģentūras izveidotā tīmekļa vietne http://maciunmacies.valoda.lv, kas ir visbiežāk izmantotais resurss reemigrējušo bērnu mācību procesā. Tāpat ikvienam vecākam ir iespēja sazināties ar LVA, ja nepieciešamas konsultācijas par izstrādāto materiālu lietošanu konkrēta vecumposma bērniem.

Ir izstrādāta un tiešsaistē pieejama arī terminu vārdnīca sešos mācību priekšmetos – bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā un vēsturē. Šo vārdnīcu var izmantot gan pedagogi, gan bērni, gan vecāki: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/.

Papildu informācija:

·         Mācīties Latvijā: informācija diasporai, infografikas un pieredzes stāsti (NIID.lv sadarbībā ar Euroguidance Latvia sagatavots materiāls):http://www.niid.lv/macities_latvija_disp

·         Kur mācīties latviešu valodu tiešsaistē;

·         Pēc mācībām ārzemēs atkal Latvijas skolas solā

·         Vecāku pieredze: bērna adaptācija Latvijas skolu vidē pēc atgriešanās no ārzemēm

​ 

27-04-2020

Labdien! Kur var iegūt ikonu, gleznu restaurētāja sertifikātu? Man ir pieredze šajā profesijā, bet nav dokumenta, kas to pierādītu, jo mācījos privāti šajā jomā.

Labdien!

Saskaņā ar Profesiju klasifikatoru restauratori var strādāt dažādās restaurācijas specialitātēs: monumentāli dekoratīvo veidojumu, monumentālās glezniecības, stājglezniecības, akmens un ģipša tēlniecības, grafikas, rokrakstu, dokumentu, grāmatu, polihromā (daudzkrāsainā) koka, zeltījuma, mēbeļu, kokgriezumu, keramikas, stikla, arheoloģiskā materiāla, tekstiliju, ādas, pergamenta, metāla, foto un kino materiālu, ķīmiskās izpētes u.c.

Ikonu (gleznu) restauratora profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā (profesijas, kurās izglītības un kvalifikācijas prasības noteiktas likumdošanā), līdz ar to sertifikāta ieguve šajā profesijā nav obligāta un  darba devējs pats var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz amata vakanci. Taču restaurators (restaurācijas speciālists) var brīvprātīgi griezties Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padomē ar lūgumu novērtēt viņa kvalifikāciju dažādās nereglamentētās restaurācijas specialitātēs. Lai novērtētu kvalifikāciju, jāiesniedz padomei izvērtēšanai savi darbi. Izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības pretendentam netiek izvirzītas. Izvērtējot kvalifikācijas pretendenta darbus, padome pieņem lēmumu un izsniedz šādas apliecības:

 • restaurators – speciālists;
 • restaurators – meistars;
 • restaurators – vecmeistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciālists;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes meistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vecmeistars;
 • mākslas un antikvāro priekšmetu eksperts;
 • kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās un bioloģiskās izpētes eksperts;

Kvalifikācijas novērtējums tiek veikts pēc personas lūguma, un tam ir rekomendējošs raksturs, neierobežojot personas tiesības sniegt pakalpojumus.

Par restauratora / ikonu restauratora profesijas apguvi

Restauratora profesiju var apgūt (iegūstot attiecīgus izglītības dokumentus), mācoties profesionālās vai augstākās izglītības programmās. Atsevišķus restaurācijas veidus vai moduļus var apgūt arī neformālās izglītības programmās jeb kursos.

Profesionālajā izglītībā 2 gadu laikā  personas ar vidējo vai augstāku izglītību var iegūt restauratora asistenta kvalifikāciju. Programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem. Savukārt restauratora profesionālo kvalifikāciju var iegūt 1. līmeņa (jeb koledžas) augstākās izglītības programmā. Jāstudē 3 gadi, pieejamas valsts budžeta finansētas studiju vietas. Restaurāciju var apgūt, studējot 4 gadus pilna laika studijās Latvijas Mākslas akadēmijā restaurācijas apakšspecialitātē bakalaura (Rīgā, Rēzeknē) programmā.

Ikonu, sakrālās mākslas darbu restaurāciju var apgūt, studējot Latvijas Kristīgajā akadēmijā (LKrA) – studējot bakalaura vai maģistra programmā “Bībeles māksla (Ikonu glezniecība). Šīs ir vienīgās programmas Eiropā, kurās studenti apgūst ikonu glezniecību, atlārglezniecību, sakrālo mākslu un restaurāciju. Studiju maksa ir 2000 EUR gadā. LKrA piedāvā arī neformālās izglītības programmu -  ikonogrāfijas kursus, kurus interesenti apmeklē katru otro sestdienu. Maksa par vienu nodarbību (8 stundas) – 30 EUR. Šī ir laba iespēja ikvienam izmēģināt, cik saistoša viņam ir ikonu gleznotāja vai restaurētāja profesija, kā patīk un padodas šis mākslas veids.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6
Nākamā
Rezultāti : 11 - 20 no 387